slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

1. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

“ ODABRANA PITANJA IZ PRAKSE BESPLATNOG PRAVNOG SAVJETOVANJA S NAGLASKOM NA PROBLEME IZ DOMENE OVRŠNOG PRAVA”. 1. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA. ČINJENIČNO STANJE:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA' - walter-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
“ ODABRANA PITANJA IZ PRAKSE BESPLATNOG PRAVNOG SAVJETOVANJA S NAGLASKOM NA PROBLEME IZ DOMENE OVRŠNOG PRAVA”
1 ovrha na nov anim sredstvima
1. OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA
 • ČINJENIČNO STANJE:

Stranka je imala nepodmiren dug prema Zagrebačkoj banci od 2004.godine. Banka je podnijela prijedlog za ovrhu. Budući da stranka nije u zakonskom roku izjavila prigovor, rješenje je postalo pravomoćno i ovršno 23. studenog2006. godine. Stranka tvrdi da nije znala za dug do 10. listopada 2012. godine kada jojje račun blokiran. Stranka je nakon blokade računa kontaktirala javnog bilježnika i Zagrebačku banku kako bi došla u posjed dokumentacije koju je predala na uvid. Stranka ističe da na dostavnici nije njezin potpis i da istu nikada nije primila te je podnijela žalbu Općinskom sudu, no ista je bila odbačena kao nepravodobna. Ovršenik je u međuvremenu otvorio zaštićeni račun, ali je ovršni postupak ipak proveden i podmireno je dugovanje.

slide3

PITANJA STRANKE

1. Može li stranka ostvariti povrat ovršenih sredstava?

slide4

PRAVNI SAVJET

 • Stranci je 15.siječnja 2014.godine dan pravni savjet. U pravnom savjet stranci je objašnjeno zašto je njezina žalba odbačena kao nepravodobna od strane Općinskog suda, a ujedno i tijek ovršnog postupka. Stranci je rečeno da u konkretnom slučaju jedino može pokrenuti postupak radi ukidanja klauzule pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi pozivajući se na neurednu dostavu. Pritom je upoznata s činjenicom da troškove tog postupka mora sama prethodno podmiriti, a što je osobito naglašeno obzirom na troškove grafološkog vještačenja potpisa i zastupanja od strane odvjetnika. Ukoliko stranka uspije u parnici, može protuovrhom potraživati prethodno ovršena sredstva.
2 ovrha
2. OVRHA
 • ČINJENIČNO STANJE:

Stranka je beskućnik koji u živi u Crvenom križu na socijalnoj pomoći od 600 kuna. Stranka ne posjeduje nekretnine. Dok je 2000.-te godine prodavala novine na autoputu, prišli su joj neki momci i pitali ju bi li im pomogla na legalan način kupiti mobitel u zamjenu za 400 kuna. Stranka je pristala te potpisala ugovor misleći da se radi o mobitelu na bonove. Međutim radilo se o mobitelu na pretplatu, a ne na bonove. Stranci je prvi mjesec stigao račun od 40 kuna, a drugi mjesec na 31 250 kuna. Stranka taj iznos ne može platiti te joj je 31.01.2014. godine stigla presuda za ovrhu.

slide6

PITANJA STRANKE:

1. Može li stranka ići u zatvor zbog nemogućnosti plaćanja duga?

2. Može li stranka izbjeći ovrhu?

3. Koji su uvjeti za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova?

slide8

ČINJENIČNO STANJE:

Stranka navodi kako je prije 8 godina radilaza tvrtku NN. Kako se svakoga ponedjeljkau gradu u kojem se nalazila tvrtkaodržavaokolegij, vlasnik tvrtkeuzeo je American express kartice za predstavnike izvan grada. Kartice su služile za plaćanje cestarina i goriva. Prilikom uručenja kartice tajnica tvrtkezamolila je stranku da potpiše preuzimanje kartice. Obrazac koji je stranka potpisala bio je ugovor sa American expressom. Isti nije pročitala pažljivo jer je potpisala kako navodi "samo da je preuzela karticu". Nakon godine dana vlasnik tvrtkeprestao je plaćati troškove učinjene na kartici. Stranka navodi da je u ugovoru sitnim slovima pisalo kako svaki korisnik kartice u slučaju da tvrtka prestane plaćati obveze odgovara za svoj dio učinjenih troškova teda joj je kasnije od strane Amexa oduzeta i privatna kartica. Predmet je završiona sudu. Stranka je podnijela žalbu na presudu u kojoj je izrečeno da je ona u obvezi prema Amexu. Sve se to događalo od 2006. godine. Nova presuda je opet bila u korist Amexa. Prošle godine je donesena presuda drugostupanjskog suda bez upute o pravnom lijeku. Stranci je jasno da su osnovnim troškovima (dug prema Amexu cca 6.600 kn) pridodani i troškovi ovrhe kao i troškovi parnica. Tvrtkaje u stečaju,a vlasnik je umro prije4 godine.

slide9

PRAVNA PITANJA:

1. Što učiniti u nastaloj situaciji?

slide10

OPĆA PRAVNA INFORMACIJA:

 • Stranci je dana obavijest o postupku i uvjetima za otvaranje zaštićenog računa u FINI. Sukladno čl. 23. t. 1. i čl. 24. st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, u daljnjem tekstu: OZ), presudaje ovršna ispravate se ista dostavlja FINAradi provedbe ovrhe, odnosno prisilne naplate. Naime, prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN91/10, 112/12) od 1. siječnja 2011. godine FINA provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti. Ako na računu nema dovoljno sredstava za izvršenje ovrhe u cijelosti, FINA bankama daje nalog da blokiraju račune i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima. Banke kontinuirano izvještavaju Finu o svim priljevima novčanih sredstava na ovršenikov račun, a prema Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe (NN6/2013) banke su dužne informirati FINAi o isteku oročenja, kao i planiranom datumu pripisa kamate na oročenu štednju. Iznos kamate na oročenje koristi se za vraćanje duga, međutim sama oročena štednja je prema navedenom Pravilniku povlaštena utoliko da se mora pričekati istek roka na koji je štednja oročena kako štediša ne bi ostao bez ugovorene kamate. S druge strane, ovršenicima na raspolaganju stoji mogućnost razvrgnuća ugovora o oročenju i prije isteka spomenutog roka te dobrovoljna otplata duga.
slide11

Priljev novčanih sredstava koristi se isključivo za izvršenje osnova za plaćanje zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja osnove za plaćanje. Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, FINA obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa.

slide12

Prema OZ-u ovrha se ne provodi na sljedećim novčanim sredstvima:

 • 1. primanjima po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;2. primanjima po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju;3. primanjima po osnovi socijalne skrbi;4. primanjima po osnovi privremene nezaposlenosti;5. primanjima po osnovi dječjega doplatka;6. primanjima po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;7. naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,8. primanjima po osnovi odličja i priznanja,9. rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,10. ostalim primanjima izuzetima od ovrhe po posebnim propisima (npr. novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).

Navedena primanja su ona koja su u cijelosti izuzeta od ovrhe.

slide13

Ovrha se djelomično provodi na primanjima po osnovi plaća i mirovina na način da poslodavac/isplatitelj definira i isplaćuje iznos primanja zaštićenog od ovrhe u skladu s odredbama OZ-a na poseban račun za zaštićena primanja, tzv. zaštićeni račun. Tako je od ovrhe izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako je plaća manja od prosječne, izuzima se iznos od 2/3 iznosa plaće.

slide14

Stranci je objašnjen postupak otvaranja zaštićenog računa.

Stranka kao ovršeniktreba bez odlaganja ispuniti obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (čl. 212. st. 1. OZ), te dostaviti potpisani obrazac u bilo koju poslovnicu FINE. Spomenuti obrazac dostupan je u svim poslovnicama FINE te da se otvaranje zaštićenog računa ne naplaćuje. Kao ovršenikstranka treba podnijeti zasebnu Obavijest za svako primanje, naknadu ili iznos koji je izuzet od ovrhe jer se primanja koja nisu navedena u Obavijesti isplaćuju na račun na kojem se provodi ovrha i na istima će biti izvršena ovrha. Fina potom odmah obavještava banku koja otvara poseban račun za raspolaganje zaštićenim primanjima i šalje povratnu obavijest Fini. U istom trenutku Fina obavještava i uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe da je račun otvoren i od tada se primanja navedena u Obavijesti uplaćuju na taj račun i možete s istima slobodno raspolagati.

slide15

Važno je napomenuti da se zaštićeni račun ne može otvoriti unaprijed ukoliko samo prijeti mogućnost ovrhe, a rješenje o ovrsi još nije doneseno. U slučaju stranke ovrha je neizbježna. Kada stranka saznada je u FINU predan ovršni nalog, odnosno rješenje o ovrsi koje će doći na naplatu, a imaprimanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe, da binjima mogla raspolagati, potrebno je otvoriti zaštićeni račun. Bitno je još jednom naglasiti da je za raspolaganje sredstvima koja su izuzeta od ovrhe nužno da ona budu uplaćena na poseban račun za zaštićena primanja. Ukoliko stranka ne otvoritzv. zaštićeni račun, FINA će radi provođenja ovrhe sa računa zaplijeniti sav novac, pa će u tom slučaju stranka tek nakon toga moći zaštititi buduće eventualne uplate.

3 ovrha zbog nepla anja doprinosa
3.OVRHA ZBOG NEPLAĆANJA DOPRINOSA
 • ČINJENIČNO STANJE:

Stranka je do 13. ožujka 2013. godine imala otvoren obrt , a s navedenim datumom je odjavljena iz obrtnog registra. U tom obrtu stranka je bila jedina zaposlena osoba. Stranka 17 godina nije podmirivala obvezu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje. Zbog neplaćanja doprinosa, ovrhovoditelj, Porezna uprava pokrenula je ovršne postupke radi prisilnog ostvarenja tražbine. Rješenjem od 19. prosinca 2013. godine donesenim povodom zahtjeva stranke za utvrđivanjem zastare prava na naplatu doprinosa, zahtjev stranke je djelomično usvojen te je za određena potraživanja po osnovi doprinosa nastupila zastara prava na naplatu duga doprinosa. Dug je bio osiguran založnim pravom koje je uknjiženo u odgovarajući upisnik te se sukladno tome isti može naplatiti iz zalogom opterećene stvari.

slide17

PITANJA STRANKE:

 • Hoće li se priznati u mirovinski staž godine za koje nisu bili uplaćivani doprinosi?

2. Može li izbjeći plaćanje ovrhe i kako?

slide18

PRAVNO MIŠLJENJE:

 • Zastara prava na obračun obveze doprinosa i naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za pet godina. Zastara za navedena potraživanja nastupit će za pet godina računajući od dana kada je prvi put počela teći. U konkretnom slučaju radi se o RELATIVNOJ ZASTARI. APSOLUTNA ZASTARA prava na obračun i naplatu doprinosa nastupa za deset godina od dana kada je zastara prvi put počela teći. Rješenje kojim je utvrđena zastara prava na naplatu određene vrste i iznosa duga doprinosa, otpisat će se iznos duga doprinosa za koje je pravo na naplatu zastarjelo.
slide19

Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje, može na vlastiti zahtjev, naknadno, u potpunosti uplatiti doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu. Ta mogućnost odnosi se na doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, tj. za doprinose za I. i II. mirovinski stup. Mogućnost naknadne uplate doprinosa koji su otpisani zbog zastare uvedena je radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja jer se u mirovinski staž uračunavaju samo one godine staža osiguranja za koje su u cijelosti uplaćeni doprinosi, a mirovinski staž je bitan jer je on jedna od pretpostavki koje su važne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, kao što je pravo na mirovinu.

slide20

S obzirom da je za neke od dospjelih doprinosa stranke nastupila apsolutna zastara, osiguranik ( stranka ) te doprinose na koje se odnosi apsolutna zastara nije dužan platiti jer su dugovanja na osnovi tih doprinosa otpisana. Međutim, Zakonom o doprinosima ( NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, u daljnjem tekstu ZD ) dopušteno je osiguraniku koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje, da vlastitim zahtjevom, upućenim HZMO-u, u cijelosti uplati doprinose za mirovinska osiguranja, koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu, a sve kako bi ostvario prava iz mirovinskog osiguranja. Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu doprinosa, osiguranik može podnijeti do isteka dvije godine od dana kada je rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno ( čl. 234. ZD-a ). Nakon proteka dvije godine od pravomoćnosti rješenja, zahtjev nije moguće podnijeti te se u tom slučaju neće uzeti u obzir određene godine staža prilikom izračuna mirovine.

slide21

2. U ovršnom postupku može se protiv rješenja o ovrsi koje je u njemu doneseno izjaviti pravni lijek ( žalba protiv rješenja donesenog na temelju ovršne isprave te prigovor protiv rješenja o ovrsi donesenog na temelju vjerodostojne isprave ). Pravni lijek podnosi se u roku od 8 dana od dostave prvostupanjskog rješenja ( čl. 11. st. 3. Ovršnog zakona, NN 112/12, 25/13, u daljnjem tekstu OZ ). Pravni lijek ne odgađa izvršenje rješenja o ovrsi, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno ( čl. 11. st. 4. i čl. 50. st. 7. OZ ). Jedan od razloga za žalbu protiv rješenja o ovrsi je i zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom ( čl. 50. st. 1. t. 11. OZ ). Žalbeni razlozi trebaju se istaknuti u pravnom lijeku u roku koji je određen za njegovo izjavljivanje. Iznimno se žalbeni razlog može izjaviti i nakon proteka roka za izjavljivanje žalbe, dakle i kad je rješenje o ovrsi postalo pravomoćno, ali samo ako se žalbeni razlog iz opravdanih razloga nije mogao istaknuti u roku za žalbu protiv tog rješenja, ali samo do dovršetka ovršnog postupka. ( čl. 53. st. 1. i 2. OZ ). U rješenju o ovrsi redovito se daje uputa o pravnom lijeku i u njoj je naveden rok u kojem se pravni lijek može izjaviti.

slide22

Sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti, već samo na prigovor dužnika ( čl. 214. st.3. ZOO-a ). Zastara se prekida kada dužnik prizna dug, a on to može učiniti izjavom vjerovniku i na posredan način i to davanjem otplate, plaćanjem kamata, davanjem osiguranja ( čl. 240. ZOO-a ). Zastara će se prekinuti podnošenjem tužbe i svakom drugom radnjom vjerovnika koja je poduzeta protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine ( čl. 241. ZOO-a). Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu, nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela.

4 naslije ene ovrhe
4. NASLIJEĐENE OVRHE
 • ČINJENIČNO STANJE:

Stranka je nakon smrti oca zajedno sa sestrom i majkom prihvatila nasljedstvo ne znajući da su iza njezinog pokojnog oca ostali dugovi. Nakon što je stranka prihvatila nasljedstvo počela su joj stizati rješenja o ovrsi zbog dugovanja pokojnog oca. Parnice su u tijeku zadnjih 6 godina. S majkom i sestrom nema nikakvih kontakata.