Pr veplan for osloskolen 2013 2014
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN 2013-2014. Rundskriv nr.3/2013: Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i Osloskolen skoleåret 2013-2014 Informasjon i FAU 7.4.2014. 1.-3.trinn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wallis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr veplan for osloskolen 2013 2014

PRØVEPLAN FOR OSLOSKOLEN 2013-2014

Rundskriv nr.3/2013:Systematisk dokumentasjon av læringsutbytte i Osloskolen skoleåret 2013-2014

Informasjon i FAU 7.4.2014


1 3 trinn
1.-3.trinn

Statlige kartleggingsprøver i vårhalvåret 2014:1.trinn: Lesing 24.4. Tallforståelse og regneferdighet 30.4.2.trinn: Lesing 30.4. Tallforståelse og regneferdighet 24.4.3.trinn: Engelsk Lesing 23.4 Tallforståelse og regneferdighet 28.4Prøvene som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet gir informasjon om elevene har oppnådd de grunnleggende ferdighetene som forventes på trinnet.Prøvene er i 2014 utviklet i ny utgave. Prøvene i regning gjennomføres ved et papirhefte. I engelsk er det en lesedel og en lyttedel, sistnevnte ved bruk av CD.Informasjon: www.udir.no


Forberedelser til de statlige kartleggingspr vene p 1 3 trinn
Forberedelser til de statlige kartleggingsprøvene på 1.-3.trinn

 • Diagnostisering: NSL, Pretesting, LUS, Ammerudprøver, ukeprøver.

 • Tilpasset opplæring gjennom TIEY og mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene.

 • Ny Start i TIEY, forsterket leseopplæring i mindre grupper for elever med spesielle behov.

 • Kontinuerlig begrepsopplæring for alle elever

 • Fordypningsgrupper i AKS:Tilbud for elever som trenger forsterking i forhold til språk, begreper og tallforståelse.Holdes av assistenter i AKS under veiledning av barne – og ungdomsarbeider og under-visningsinspektør.


Resultatm l 1 2 trinn 2014
Resultatmål 1.-2.trinn 2014 1.-3.trinn

 • 1.trinn: Lesing: Lese ord, lese setninger: 15 % under kritisk grenseRegning: 15 % under kritiske grense

 • 2.trinn:Lesing: Lese setninger 8 % under kritisk grense Lese tekst 12 % under kritisk grenseRegning: 10 % under kritiske grense


3 trinn
3.trinn 1.-3.trinn

 • Engelsk: Resultatmål 12 % u/kr.gr.Resultat: Lesedelen 9,2 % u/kr.gr. Lyttedelen 11,4 % u/kr.gr.Utfordring: Følge instruks fra CD for elever som er vant til instruks fra kjent lærer.

 • Lesing: Resultatmål 12-14 % u/kr.gr.

 • Regning: 14 % u/kr.gr.


Forberedelser til oslopr ver og nasjonale pr ver 4 7 trinn
Forberedelser til Osloprøver og nasjonale prøver 4.-7.trinn

 • Diagnostisering: NSL, LUS, elevsamtaler

 • Undervisning etter progresjonsplaner i basisfag utformet i tråd med sentrale kompetansemål.

 • Ukeprøver

 • Ammerudprøver

 • Tilpasset opplæring gjennom Fagtekster i Fokus (en videreføring av TIEY)

 • Pretesting tidligere års prøver


4 trinn statlig kartleggingspr ve i digitale ferdigheter
4.trinn 4.-7.trinnStatlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter

 • Holdes 1. og 2.april.Prøven måler i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetanse-målene i læreplanen, der digitale ferdigheterer integrert i alle fag.

 • Informasjon: www.udir.no


4 trinn oslopr ve i naturfag
4.trinn 4.-7.trinnOsloprøve i naturfag

 • Holdes 8., 9. og 12.mai.

 • Gjennomføres digitalt i prøveplattformen for Osloprøver www.osloprover.no

 • Kartlegger elevenes ferdigheter i kompetanse-målene i naturfag

 • Forberedelser ved pretesting tidligere års prøver for å trene på prøveformen.


4 trinn overgangspr ver i lesing og regning
4.trinn 4.-7.trinnOvergangsprøver i lesing og regning

 • Holdes i uke 22

 • Resultatmål:Lesing: Nivå 1 – 25% Nivå 3 – 25%Regning: Nivå 1 – 25 % Nivå 3 – 25%Engelsk: Nivå 1 – 16 % Nivå 3 – 25 %


5 trinn nasjonale pr ver
5.trinn Nasjonale prøver 4.-7.trinn

 • Nasjonale prøver i september/oktoberUtarbeides nye prøver hvert år fra Utdanningsdirektoratet i lesing, regning og lesing engelsk. Prøven i lesing er i papirutgave,regning og engelsk er elektroniske prøver.

 • Elevene gis skår i nivå 1,2 og 3 – der 3 er det høyeste.


Resultatoppn else 5 trinn
Resultatoppnåelse 5.trinn 4.-7.trinn

Prøvene ble holdt 11.9 (lesing) 17.9 (engelsk),14.10 (regning)Resultater:

 • Lesing: Nivå 1 - 21,7 % Nivå 3 – 25 %

 • Regning: Nivå 1 - 18,3 % Nivå 3 - 30 %

 • Engelsk: Nivå 1 – 13,1 % Nivå 3 - 39,3 %


6 trinn oslopr ve i lesing
6.trinn Osloprøve i lesing 4.-7.trinn

 • Holdt 23.1. Digitalt kartlegging.Resultatmål snittskår: 60,5 %Resultat snittskår: 63 %Teste henting av informasjon i tekster, tolkeog reflektere.


7 trinn overgangspr ver i lesing og regning
7.trinn 4.-7.trinn Overgangsprøver i lesing og regning

 • Holdes i uke 22.

 • Ungdomsskolen benytter kartleggingen til å forberede oppstarten av skoleåret på 8.trinn.

 • Resultatmål:

  Lesing: Nivå 1 20 % Nivå 3 30 % Regning: Nivå 1 20 % Nivå 3 30 %

 • Pretester 8.trinns Nasjonale prøver fra 2013


Deltakelse i pr ver og kartlegginger
Deltakelse i prøver og kartlegginger 4.-7.trinn

 • Jfr. Skriv pr.

 • På Ammerud gis det fritak for gjennomsnittlig 2-3 elever på hvert trinn,1.-3.trinn: Av totalt 90 elever.4.-5.trinn: Av totalt elever.6.trinn: Av totalt elever.7.trinn: Av totalt 89 elever. Elever som fritas får ofte gjøre prøven meden ressurslærer, uten tidtaking.


Analyse og bearbeiding av resultater
Analyse og bearbeiding av resultater 4.-7.trinn

 • Gjennomgang i lederteam, trinnteam og plenum på skolen.

 • Utdanningsetaten holder obligatoriske skoleringer etter prøvegjennomføringene.

 • Retesting i prøven etter en viss tid.


Sosial kompetanse
Sosial kompetanse 4.-7.trinn

 • Skriftlig vurderingVåren 2014: Stikkord fra Gullreglene:1. Vi snakker hyggelig og hjelper hverandreRelasjoner til medelever og voksne. Samarbeid.2. Vi kommer presis til timenePresishet3. Vi tar godt vare på skolen vår.Orden4. Vi arbeider godt og gjør vårt beste.Arbeidsvaner


Dan olweusunders kelsen
Dan Olweusundersøkelsen 4.-7.trinn

 • Årlig undersøkelse for elever på 4.-7.trinn

 • Prosent av elevene på 4.-7.trinn som har vært mobbet 2 -3 ganger pr. måned eller mer:2012: 12,2 %2013: 11,4 %2014: 9,3 %

 • Funn: Flest tilfeller på 4.5.trinn Skjer blant elever på samme trinn Skjer på skoleområdet


Tiltak for ekstra oppf lging av elever
Tiltak for ekstra oppfølging av elever 4.-7.trinn

 • Tilpasset opplæring:Gjennom programmene Tidlig innsats (1.-3.tr)og Fagtekster i fokus (4.-7.tr.).Mestringsgrupper (periodevis i basisfag)

 • Spesialundervisning:For elever som ikke kan følge ordinær læreplan i et eller flere fag (Kartlegges, utredes av PPT, vedtak om spesialundervisning,utarbeiding av Individuell opplæringsplan (IOP)

 • Særskilt norskopplæring (statlige midler) som benyttes for å opprettholde kontaktgrupper på 18 elever, begrepsopplæring i alle fag.