diabetes type 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diabetes type 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diabetes type 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Diabetes type 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Diabetes type 2 . Perorale antidiabetica : Present and Future. Diabetes: A Growing Global Crisis. 189 million people in 2003 324 million projected for 2025 72% increase. 38.2 44.2 16%. 81.8 156.1 91%. 25.0 39.7 59%. 18.2 35.9 97%. 13.6 26.9 98%. 10.4 19.7 88%. 1.1 1.7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Diabetes type 2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diabetes type 2

Diabetes type 2

Perorale antidiabetica : Present and Future

slide2

Diabetes: A Growing Global Crisis

189 million people in 2003

324 million projected for 2025

72% increase

38.2

44.2

16%

81.8

156.1

91%

25.0

39.7

59%

18.2

35.9

97%

13.6

26.9

98%

10.4

19.7

88%

1.1

1.7

59%

Adapted from Zimmet P et al. Diabet Med. 2003;20:693-702.

slide3

Casus 0

Man, 45 jaar, roker

VG : appendectomie, AHT R/Amlor 5 mg

Familiale voorgeschiedenis :

moeder : DM2

vader: overleden na AMI

Klinisch onderzoek :

BMI : 32

Bloeddruk : 145/85

Abd omtrek : 105 cm

Nu jaarlijks routine labo

 • Wat doen ????
 • Therapeutische richtlijnen
slide4

Labo :

Glucose N 120 mg/dl

HbA1c : 6.2 %

chol : 220 mg/dl

TG: 250 mg/dl

LDL chol : 145 mg/dl

HDL chol : 42 mg/dl

Insuline : 24 mU/L

slide5

Casus 0

Labo :

Glucose N 120 mg/dl

HbA1c : 6.2 ¨%

chol : 220 mg/dl

TG: 250 mg/dl

LDL chol : 145 mg/dl

HDL chol : 42 mg/dl

Insuline : 24 mU/L

Diagnose

IFG

Metabool syndroom

abd. Omtrek

Ins. Resistentie

Dyslipidemia

AHT

M.O. familiaal +

slide6

Casus 0

Therapie :

1. Risicofactoren :

roken

gewicht

beweging 3 X30’

BD

familie ?

Andere vragen ?

Diabetes dieet ?

Statine ?

Aspirine ?

Metformine ?

Glucometer ?

CONTINUUM RISICOFACTOREN

slide10

Definitie van het Metabool Syndroom6

+

≥ 2 van

6. The IDF consensus worldwide definition of the Metabolic Syndrome, www.idf.org, 14 April 2005

* Vorige definitie: buikomtrek ♂ > 102 cm en ♀ > 88 cm

slide11

Meten van de buikomtrek

 • Meet met een lintmeter de omtrek van uw middel. Meet de omtrek net onder de onderste ribben terwijl u uitademt. Trek de lintmeter niet strak aan en evenwijdig met de grond.

Bron : BASO Consensus 2002

slide12

Dr. DeFronzo (Berlin 2004)

Other definition

1. Fasting plasma insulin > of = 21

or BMI > of = 28.9 kg/m²

2. Fasting plasma insulin > of = 16

and BMI > 27.5

slide15

100

Glucosefrom oralglucose*

50

20

Hepaticglucose

production

0

Normal

Diabetes

Failure to Suppress Hepatic Glucose Production Causes Post-prandial Hyperglycaemia

Defect in suppression of hepatic glucose production by insulin →increased need for insulin during a meal

Rate of glucose appearance

Rate of glucose disappearance

98

98

100

18

Urine

75

75

80

g/5 h

50

Other

tissues

0

Normal

Diabetes

P<0.01

P<0.01

*Not significant.Data from Mitrakou A et al. Diabetes. 1990;39:1381-1390.

slide16

Hepatic Insulin Resistance Leads toHypertriglyceridaemia

Normal TG

Normal

Normal insulin action

High TG

Low HDL cholesterol

Small dense LDL

(diabetic dyslipidaemia)

Type 2 diabetes

Impaired insulin action

to inhibit

VLDL production

Increased

liver fat

Insulin deficiency exacerbates hypertriglyceridaemia

TG=triglycerides; HDL=high-density lipoprotein; LDL=low-density lipoprotein; VLDL=very low-density lipoprotein.

slide17

ACh

M

Endothelial Function

 • Endothelium releases NO, which promotes vasodilation
 • NO production reflects endothelial function
 • Endothelial dysfunction characterises type 2 diabetes patients
 • Endothelial dysfunction predicts cardiovascular events1,2

Endothelial cell

Ca2+

eNOS

NO

NADPH

guanylate

cyclase

cGMP

GTP

Vascular smooth muscle cell

ACh=acetylcholine; M=muscarinic receptor;eNOS=endothelial nitric oxide synthase; NADPH=nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; GTP=guanosine triphosphate; cGMP=cyclic guanosine monophosphate; NO=nitric oxide. 1. Perticone F et al. Circulation. 2001;104:191-196.

2. Heitzer T et al. Circulation. 2001;104:2673-2678.

slide18

Strategie

 • Preventie van diabetes type 2
 • Vroege argwaan en vroege behandeling (ICEBERG theorie)
 • Belang van totale behandeling van de patient dwz. Alle risicofactoren : 1+1 = 2 (dus in feite diabetes behandelen IS NIET enkel glycemie)
 • Rationele behandeling
 • Op die manier verbetering van cardiovasculaire prognose en microvasculaire complicaties
slide19

Goals

 • HbA1c lager dan 6.5%
 • Bloeddruk lager dan 130/80 mm Hg
 • Lipiden
  • LDL cholesterol onder de 100 mg/dl
  • HDL cholesterol hoger dan 40/50 (vrouwen) mg/dl
  • triglyceriden lager dan 150 mg/dl
 • Aspirine (bij mannen > 40j en vrouwen > 50j)
 • BMI < 25 kg/m²
 • ROOKSTOP !!!! LICHAAMSBEWEGING!!!!DIEET!!!!
slide20

Follow up

 • Elke diabetes patient verdient 3 tot (maximaal) 6 maandelijks een HbA1c bepaling
 • Jaarlijks obligatoir nazicht oftalmologisch
 • Jaarlijks nazicht andere cv risicofactoren
 • Jaarlijks nazicht microalbuminurie
 • Elke raadpleging nazicht voeten !!!!!
 • Bloeddruk !!!!!!
 • Jaarlijks cardiovasculair nazicht
slide21

Voeten in nood !!!!

 • Risicopatienten voor amputaties/voetproblemen :
  • Misvormingen/eelt aan de voet
  • Nagelafwijkingen
  • Voetulcera
  • Neuropathie
  • Afwezige pulsaties aan de voeten
  • Amputatie in voorgeschiedenis
  • Oedeem
  • Charcot- voet
  • Nefropathie
  • Slecht zicht/bejaard/alleenwonend
slide23

Steno type 2randomised study ( Lancet 1999, 353 : 617-622)

 • studie waarbij gekeken wordt bij type 2 diabetes patienten met Microalbuminurie of er een invloed is als je een intensieve behandeling toepast of niet.
 • Inclusie : 80 patienten standaard R en 80 intensieve R
    • leeftijd tussen 40 en 65 jaar met AER van 30 tot 300 mg/24 U
 • Resultaten :
   • patienten in intensieve groep hadden minder evolutie tot nefropathie ( 8/19 ), retinopathie en autonome neuropathie
slide24

Belgian Screening and Treatment of high vascular risk patients based on waist and age

 • 620 Belgische huisartsen verzamelden gegevens in de lente van 2004 : 8587 patienten :
 • 31 % van de niet diabetes patienten op lipidenverlagende middelen had een LDL c < 115 mg/dl
 • 78 % van de diabetes patienten had een LDLc > 100 mg/dl
 • 49 % van de niet diabetes patienten had een BD > 140/90 mm hg
 • 91 % van de diabetes patienten had een BD > 130/80 mm Hg
slide25

Behandeling van type 2 diabetespatiëntenStand van zaken in Belgiëin 2001

De OCAPI survey(Optimize CArdiovascular Prevention in dIabetes)

 • Multicentrische survey uitgevoerd in België (140 endocrinologen en internisten)
 • n= 952 type II diabetespatiënten
 • 29% op hypolipemierende medicatie en 65 % op antihypertensiva
 • % patiënten aan de streefwaarden* :
  • TC (< 190 mg/dl ) : 29 %
  • LDL-C (< 115 mg/dl ) : 43 %
  • BD (< 130/85 mmHg) : 19 %
 • Slechts 6.6 % bereikt de 3 streefwaarden

* Second Joint Task force of European and other Societies on Coronary Prevention, Eur. Task Force 1998

slide26

Behandeling van type 2 diabetespatiëntenStand van zaken in de wereld in 2004

De AUDIT survey

Analysis and Understanding of Diabetes and Dyslipidemia Improving Treatment

 • Wereldwijd onderzoek bij 2.043 artsen (77% diabetologen of

endocrinologen)

 • Slechts 54%van de patiënten bereikt de LDL-C streefwaarde*

(<100 mg/dl)

* 3rd Joint European Guidelines van 2003De Backer G al. Eur Heart J. 2003

Leiter LA, Betteridge DJ, The AUDIT Investigators. Diabetes. 2004; 53(suppl 2);page A285. Poster P1170

slide27

Diabetes en bewegen

 • Een uniek instrument om uw diabetes-type2 patiënten
 • beter te helpen begeleiden
klinische casus 1
Klinische Casus 1

56 jarige man.

-6 maanden voor zijn eerste bezoek had hij reeds een andere arts geconsulteerd met klachten van dorst en polyurie en met een nuchter glycemie van 152 mg/dl. (type 2 diabetes ) R/ caloriearm dieet.

Nu : algemeen beter

Verder : Arteriele hypertensie R/ ace inhibitor

rookt tot 10 sigaretten per dag.

familiale geschiedenis van type 2 diabetes (moeder) en hartproblemen (vader).

Klinisch :

gewicht van 101 kg gemeten (BMI 28) en een bloeddruk : 142/86 mmHg.

klinische casus 11
Klinische Casus 1

(referentie waarden)

klinische casus 12
Klinische Casus 1
 • Wat is de streefwaarde van HbA1c voor deze patiënt?

HbA1c < 6.5 % 

HbA1c < 7.0 % 

HbA1c < 7.5 % 

Hba1c < 8% 

klinische casus 13
Klinische Casus 1
 • 2. Welke antidiabetes behandeling verkiest u op te starten voor deze patiënt?
 • Acarbose (Glucobay)
 • Metformine (Glucophage, Metformax...)
 • Glinide (Novonorm)
 • Glitazone (Avandia)
 • Sulfonylureum (Amarylle, Uni-Diamicron, Daonil...)
 • Insuline (Insulatard HM, Lantus, Mixtard 30/70 HM...)
  • Waarom kiest u deze optie?
  • Welke informatie geeft u aan de patient?
slide32

Treatments for Type 2 Diabetes

Acarbose

Reduces

absorption

-

Carbohydrate

DIGESTIVE

ENZYMES

Glucose

I

G

Glucose (G)

Sulphonylurea

Repaglinide

Stimulates pancreas

I

I

G

+

Insulin

G

(I)

I

G

G

I

G

I

G

I

G

Metformin

Reduces hepatic glucose output

(??muscle/fat effects)

G

I

-

I

G

G

-

-

+

Thiazolidinediones

Reduce Insulin Resistance

slide33

Reducing insulin resistance may be the key to controlling type 2 diabetes and its cardiovascular complications

DeFronzo, Ferrannini. Diabetes Care 1991; 14 (3): 173-94

slide34

Klinische Casus 2

Een 36 jarige taxi chauffeur met type 2 diabetes sinds 2 jaar

klachten van vermoeidheid en lusteloosheid met soms dorst.

Reeds 1 jaar wordt deze patiënt behandeld voor hoge bloeddruk en verhoogde cholesterol.

Hij rookt niet. Reeds in de adolescentie had hij overgewicht en dit is gebleven op volwassen leeftijd.

Neemt reeds 3 maal 850 mg Glucophage per dag

slide36

Klinische Casus 3

Een 62 jarige vrouw komt op consultatie in onze praktijk sinds 8 jaar en werd gediagnosticeerd met diabetes 3 jaar geleden.

Na opstart van een dieet werd na 1 jaar reeds gliclazide opgestart en werd de dosis geleidelijk opgedreven tot 160 mg. Zij wordt reeds 8 jaar behandeld voor haar hypertensie.

slide38

Orale antidiabetica

Insulin-augmenting agents Insulin-assisting agents

Sulfonylurea Biguanides (Metformin)

“Glinides” Alpha-glucosidase inhibitoren

Thiazolidinediones

slide40

Biguaniden

Docmetformi (°Docpharma) : 500-850 mg

Glucophage (°Merck) : 500-850 mg

Merck-metformine (°Merck) : 500-850 mg

Metformax (°Menarini) : 850 mg deelbaar !!

Metformiphar (°Unicophar)

Actiemechanisme :

verhogen gevoeligheid lever en perifere weefsels

verhogen van GLUT 4 transporters

inhibitie gluconeogenese

verhoging glycogeen synthese

slide41

Biguaniden

Andere effecten :

verlagen LDL, TG en FFA

Gewichtsverlies

Dosis : zo maximaal mogelijk tot max. 3 maal 850 mg

Nevenwerking :

1. GI

2. Lactaaintolerantie

3. CI : lever en nierfalen (creat >1.4 bij vr en bij man > 1.5),

4. 5.5 % is intolerant

M.O.- Bij nevenwerkingen terug naar vorige dosis en na 2 weken opnieuw pogen op te drijven

- Bij contraststof onderzoek of operatie pas opnieuw starten als 2 dagen normale nierfunctie

slide42

Thiazolidinediones: wie en wat?

Produkten

  • Troglitazone ( Rezulin ) ° Parke Davis (uit de handel genomen omwille van hepatotoxiciteit )
  • Pioglitazone ( Actos ) ° Eli Lilly 15-30 mg
  • Rosiglitazone ( Avandia ) °GSK 4-8 mg
 • werken in op de insulineresistentie PLEIOTROOP effect :
  • insuline sensitizer thv lever, vetcel en spier
  • minder circulerend insuline
  • geen hypo’s
  • bewaren van de pancreatische insulinesecretie
slide43

Molecular Targets of PPAR{gamma} and PPAR{alpha} Action

Yki-Jarvinen, H. N Engl J Med 2004;351:1106-1118

slide44

Fat the key problem

 • Adipose tissue is more than a storage depot
slide45

Mechanisme van actie van TZD

PPAR gamma : - is nodig voor normale adipocyt differentiatie en proliferatie (FFA uptake and storage)

- zorgt voor verhoging FFA storage

- fatty acid flux into adipocytes

TZD zorgt voor verhoging van small adipocyten, verhogen subcutane vetmassa’s

“Fatty acid steal hypothese”

zorgen voor verhoogde opname van FFA in vetcellen :

op die manier geen opname van FFA in skeletspier, lever, pancreascellen

KEEP FAT Where IT BELONGS

ADIPOSE TISSUE IS THE MOST IMPORTANT ACTION OF TZD

slide47

Neveneffecten

Klasse effecten

 • 1. oedeem
 • 2. gewichtstoename
 • 3. effect op lipiden

Unieke effecten1. hepatotoxiciteit2. myalgie3. drug interacties

slide48

Contraindicaties voor Glitazones (Diabetes Care 2003)

Voorgeschiedenis van hartfalen

Voorgeschiedenis van hartinfarct of symptomatisch coronair lijden

Hypertensie

Linker ventrikelhypertrofie

Significant aorta of mitraliskleplijden

Meer dan 70 jaar

Meer dan 10 jaar diabetes

Preexisterend oedeem of actueel gebruik van diuretica

Ontwikkeling van oedeem of gewichtstoename

Insuline coadministratie

Chronisch nierfalen (creatinine > 2 mg:dl)

slide49

Potentiele andere effecten van de glitazones

1. Gelinked met insuline resistentie

 • NASH
 • PCOS
 • Lipodystrofie

2. Antiinflammatoir/immunomodulerend

Astma

Colitis Ulcerosa

MS

Psoriasis

proactive easd 2005
Proactive (EASD 2005)

Prospective Pioglitazone Clinical Trial in MacroVascular events

Dubbel blind placebo gecontroleerde studie

5200 patienten

Alle patienten kregen optimised treatment :

titratie 45 mg pio bij of niet

Follow up : 3 jaar

Primaire eindptn 23 % vs 21 % (NS) (cardiovasculaire events)

Belangrijk : goed getolereerd : geen toename in hartfalen

slide51

Insulin augmenting agents : SU

 • Short acting (administration before meals):
 • Diamicron-Glurenorm
 • Long acting (once daily): Amarylle, Uni-Diamicron
 • Reason for choice short/long: compliance of patient
 • When: failing of insulin secretion- high glucose +++, adding to metformin, intolerance of metformin
slide52

Characteristics of commonly used sulfonylurea

Generic name Brand name Posology Duration of action Excretion

(h)

(Tolbutamide) Rastinon

(Tolazamide) Tolinase

(Chlorpropamide)Diabinese 125-250mg/d 60 Renal

Glibenclamide Daonil 5 2.5-15mg/d 60 Renal

Euglucon 5/Bevoren 5

Glipizide Glibenese 5 2.5-20mg/d < 24 Renal 80%

Minidiab 5

Gliquidone Glurenorm 30 30-90mg/d 7 Hepatic 95%

Gliclazide Diamicron 80

Merck Gliclazide 40-160mg/d < 24 Renal 70%

Glimepiride Amarylle 2/3/4 1-8mg/d 24 Renal 60%

slide53

Long acting SU’s

Amarylle (Aventis)

glimepiride 1-8 mg/dag

werkt 24 uur

60 % renale excretie

Uni Diamicron (Servier)

30 mg

dagelijks 1 tot 4 co in 1 orale inname

duur 12 uur

switch 1 tablet 80 mg DM = 1 co UniDiamicron

slide54

Novonorm

Insulin-augmenting agents: Glinide

Novonorm (1 mg, 2 mg, max 12 mg/d)

When: early diagnosis of diabetes type 2, postprandial hyperglycemia problem, adding to metformin

slide55

Characteristics of Metiglinides

Generic name Brand name Posology Duration of action Excretion

(h)

Repaglinide Novonorm 2-12 mg/d 6 Hepatic

Nateglinide Starlix 20-120 mg/d 4 Hepatic

slide56

Terugbetaling Avandamet

Metformine monotherapie (> 3mdn)

metformine met avandia 4 mg

of hbA1c < 150 % na 4mdn

Avandamet 1/500 mg (2 maal 2 co )

na 8 wkn onvoldoende respons

Avandamet 2/500

of na 8 wkn onvoldoende respons

Avandia 8 mg en Metformine

HbA1c < 150 % en min 8 wkn

Avandamet 2/500

slide57

-cell

Dysfunction

Insulin

Resistance

Type 2

Diabetes

Metformin

sulfonylurea

Dysmetabolic

Syndrome

Hyperglycaemia

Macrovascular

Complications

Microvascular

Complications

Complementary effects of metformin and sulfonylurea

slide58

Glucovance® vs. other combinations based on metformin

D Weight

(kg)

+0.6

+0.6

+2.4

+1.0

+1.9

– 1.0

Glucovance® 500/2.5 mg(post-metformin study)1

Co-administered agents

metformin + glimepiride2

metformin + repaglinide3

metformin + -pioglitazone4

metformin + rosiglitazone5

metformin + acarbose6

HbA1C (%)

Base D

7.9 – 1.2

6.5 – 0.7

8.5 – 1.4

9.8 – 0.6

8.8 – 0.8

8.3 – 0.6

Hypo

(%)

10.9

22

33

1

5

1Marre M et al. Diabet Med 2002;19:673-80; 2Charpentier G et al. Diabet Med 2001;16: 828-34; 3Moses R et al. Diabetes Care 1999;22:119-24; 4Einhorn D et al. Clin Ther 2000;22:1395-409; 5Fonseca V et al.JAMA 2000;283:1695-702;6Rosenstock J et al. Diabetes Care 1998;21:2050-5

the future

The Future

Incretines

Rimonabant

Muraglitazar

Inhaled and Oral insulins

slide60

Exenatide

 • synthetisch exendin-4
slide61

UKPDS MAIN STUDYEffect of Treatment on HbA1c

9

Conventional

(10-y cohort)

Intensive

(10-y cohort)

8

Conventional

ADA action

(all patients)

Median HbA1c (%)

Intensive

(all patients)

7

ADA goal

6.2% upper limit of normal range

6

0

0

3

6

9

12

15

Time From Randomization (y)

Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998;352:837-53.

slide62

UKPDS METFORMIN SUBSTUDYGain of Weight During Treatment

Conventional (200)

10

Insulin (199)

Chlorpropamide (129)

Glyburide (148)

Metformin (181)

5

Mean Change (kg)

0

Baseline = 85 kg

-5

0

2

4

6

8

10

Time From Randomization (y)

Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998;352:854-65.

slide63

Probleem huidige therapie

hypoglycemie

progressief B cel falen

Gewicht neemt toe, insulineresistentie neemt toe

Tot hiertoe geen therapie die de beta cel functie overneemt en waarbij bovendien

 • geen gewichtstoename
 • geen hypo’s
 • cardiovasculair risico vermindert
slide64

INCRETINES

Elrick H. Plasma insulin response to oral and intravenous glucose administration. J clin Invest 1964; 24 : 1076-1082,

 • peroraal toegediende glucose zorgt voor hogere insuline spiegels dan IV toegediend glucose.

Creutzfeldt W. New developments in the incretin concept today. Diabetologia 1985 ; 28 : 565-573.

 • aanwezigheid van enteroinsulaire as
 • rol van incretines
slide65

INCRETINES

Gut derived factoren die zorgen voor glucose gestimuleerde insuline secretie.

Dus insuline secretagogen worden gesynthetiseerd in en vrijgelaten uit het intestinaal endocrien systeem na ingestie van nutrienten

slide66

Diabetes patient

GIP (glucose dependent insulinotropic polypeptide) en GLP-1 (glucagon like peptide-1)

 • Gut peptiden
 • Zorgen dus voor een voedsel gestimuleerde insuline secretie
 • Essentieel voor een normale glucose tolerantie
 • Bij diabetes type 2
 • secretie van GIP normaal maar van GLP-1 verminderd
 • functie van GIP verminderd , van GLP-1 normaal
slide67

Probleem GLP-1

vlugge inactivatie en kort t1/2 (2-6’)

 • hierdoor problemen om het effect te onderhouden bij in vivo experimenten
 • Besluit :
  • 1. Heel mooi concept met potentiele activiteit maar door vlugge inactivatie niet bruikbaar in klinische praktijk
  • 2. Onvoldoende effect bij patienten met een hoge nuchtere glycemie bij een 4 uur durend infuus IV ( Toft-Nielsen et al. Diabetes 1996; 45: 552-556).
  • 3. De endogene secretie van GLP-1 daalt na toediening van exogeen GLP-1 (negatieve feedback loop voor LGP-1 op de L cell ; wat is de fysiologische betekenis hiervan ??)
slide68

Exendin-4

- peptide met 39 aminozuren

- Geisoleerd van het speeksel van Heloderma suspectum, een giftige hagedis gekend als het Gila monster

Er werd vastgesteld dat het circuleerde in het plasma van dit dier als een maaltijd gerelateerde peptide

slide69

verschil exendin-4 en GLP-1

Exendin-4 heeft 53 % aminozuur gelijkheid met GLP-1

Agonistische activiteit thv de GLP-1 receptoren in vitro maar is meer potent dan GLP-1

Gesplitste vorm exendin(9-39) heeft een antagonistisch GLP-1 effect

Bij de hagedis door ander gen gecodeerd dan het GLP-1

andere karakteristieken :

inhibeert niet de maagzuur secretie

resistent voor dipeptidyl peptidase IV degradatie

2 rimonabant
2. Rimonabant
 • Rimonabant = Acomplia™
 • Endocannabinoid-systeem : blockeert de CB1-receptor centraal en perifeer (minder honger ; cannabis geeft honger)
 • Europa n = 1500 12 maanden
   • - 8 kg (- 3)
   • - 8.5 cm (- 4.5)
   • Bloeddrukdaling
   • Vermindering insuline-resistentie
   • Daling LDL-cholesterol
slide72

3. PPAR alfa and gamma

A. Muraglitazar (BMS-2988585)

1.5 tot 20 mg muraglitazar vgl met pioglitazone 45 mg

-dosis > 5 mg meer glucose verlaging dan pio

-triglyceride verlaging van 51 % in vgl met 12 % van pio

B. Naveglitazone (LY519818)

151 patienten met type 2 diabetes

0.02 tot 1.2 mg in vgl met 8 mg rosi gedurende 12 weken

- dosis dependente daling van glycemie

- daling TG en stijging HDL //rosi geen effect

4 inhaled and oral insulins
4. Inhaled and Oral insulins

Werken als kortwerkende (prandiale insulines)

Inhaled insulins :

Exubera (Pfizer)

Technosphere Insulin (MannKind)

AERx (Novo Nordisk)

Oral Insulins : (orale spray)

Oralin (Generex)

oral Insulin (Emisfere)

oral Insulin (NOBEX)