oppsummering andrespr ktilegnelse spr kpolitikk kodeveksling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppsummering: andrespråktilegnelse, språkpolitikk, kodeveksling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppsummering: andrespråktilegnelse, språkpolitikk, kodeveksling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Oppsummering: andrespråktilegnelse, språkpolitikk, kodeveksling - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Oppsummering: andrespråktilegnelse, språkpolitikk, kodeveksling. LING 1109 Mandag 12.november 2012 Kristin Vold Lexander. Andrespråktilegnelse. Child/adult second language acquisition, Early second-language acquisition, Bilingual first-language acquisition

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppsummering: andrespråktilegnelse, språkpolitikk, kodeveksling' - waite


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppsummering andrespr ktilegnelse spr kpolitikk kodeveksling

Oppsummering: andrespråktilegnelse, språkpolitikk, kodeveksling

LING 1109

Mandag 12.november 2012

Kristin Vold Lexander

andrespr ktilegnelse
Andrespråktilegnelse
 • Child/adult second language acquisition,
 • Early second-language acquisition,
 • Bilingual first-language acquisition

-> forholdet mellom disse?

''children all over the world go through similar stages when they acquire the grammatical systems of their specific languages'' monolinguals and young bilinguals ''go through similar stages of acquisition'' (MV p. 326)

bilingual first language acquisition
Bilingual first-language acquisition

Kategorier i følge foreldrenes språk, samfunnets språk, foreldrenes strategi:

 • 1 pers, 1 språk. Foreldrene forskj.spr, kan begge. Et av disse er dominerende i samf. Hver forelder snakker sitt L1 med barnet
 • 1 pers, 1 språk. Foreldrene forskj.spr, ikke dominerende i samf. (trespråklig barn)
 • Foreldre har samme språk, snakker dette til barnet, annet dominerende spr. i samf.
 • Foreldre prøver å lære barnet et fremmedspråk hjemme.
 • Foreldre har forskj.spr, flerspr.samf, blander spr.
forhold som p virker tilegnelsen
Forhold som påvirker tilegnelsen
 • Verdsetting av språket
 • Kvalitet viktigere enn kvantitet
 • Personlighet, språkholdninger
fordeler ved l re to spr k tidlig
Fordeler ved å lære to språk tidlig?
 • Ble sett på som ødeleggende fram til 1960: semilinguism
 • Additiv og subtraktiv språklæringskontekst
 • Topråklige forstår tidligere forskjellen på navn på tingen og tingen selv
 • Ordflyt
bilingual first language acquisition1
Bilingual first-language acquisition

One-system hypothesis of bilingual development: språkblanding er tegn på at barnet ikke skiller mellom språkene – begge språk utgjør ett system hos barnet (så skjer en prosess der de omformes til to system).

Two-system hypothesis: språkblanding gjenspeiler språklig input.

-> kan kodevekslingsanalyse si oss noe om dette?

kan 2 ringer kodeveksle lanza 1992
Kan 2-åringer kodeveksle? (Lanza 1992)

Amerikansk mor, snakker engelsk til barnet, norsk far, snakker norsk til barnet (one-person-one-language strategy). Barnets kommunikasjon tas opp fra hun er 2-2,7 år.

Barnet kodeveksler med ord hun kan i begge språk

Foreldrene er ikke konsekvente i en person-ett språk-strategien: far bruker begge språk, mor søker ettspråklige samtaler

-> ett eller to systemer er ikke det relevante spm, språksosialiseringen er avgjørende: barnet kodeveksler mer med far enn med mor og klarer dette tidlig

second language acquisition sla
Second language acquisition (SLA)
 • Universal Grammar proponents (L1-læring = L2) vs instruction centered (L1=/L2)
 • I motsetning til hos barnet som lærer to språk fra starten av, påvirker L1 fremmedspråklæringen
 • Mellomspråk
 • Fossilisering
spr kpolitikk og spr kplanlegging
Språkpolitikk og språkplanlegging

Språkpolitikk er en helhet av valg som gjelder forholdet mellom språk og sosialt liv

Språkplanlegging er forskning og konkret iverksettelse av språkpolitikken (Calvet 1998)

Påvirke språk vs. påvirke forholdet mellom språk

MV: Fire hovedtrender som har betydning for språkpolitikk i dag: innvandring, utdanning for innvandrere og urfolk, engelskens rolle som internasjonalt lingua franca og EU.

spr kpolitikk og spr kplanlegging1
Språkpolitikk og språkplanlegging

To nivå for takling av flerspråklighet (Calvet 1998):

In vivo – folk løser ”hverdagsproblemer”

In vitro – politikerne støtter seg på forskning for å sette i verk og gjøre valg

-> så i hvilken grad kan en planlegge språk?

spr kplanlegging
Språkplanlegging
 • Status planning: lovgivningsompåvirkerspråketsfunksjonerisamfunnet
 • Corpus planning: gispråket form ogterminologi
 • Acquisition planning: påvirkespråketgjennomutdanning
spr kpolitikk eksempler
Språkpolitikk, eksempler

Guinea: språklig avkolonisering

Av litt over 20 språk fikk 8 status som nasjonalspråk – alfabetiseringskampanjer

10 år etter uavhengigheten foregikk all undervisning på det regionale språket

MEN lærere, materiell, standardisering osv. lå etter, foreldre og lærere negative fordi fransk var språket for sosial framgang, ingen begrunnelse

-> 1984: fransk ble undervisningsspråk, mål om ett samlende nasjonalspråk

spr kpolitikkens problemer
Språkpolitikkens problemer

Sosial praksis vs statens makt

Språklige grenser vs statens grenser

Calvet: språkkrig, skyttergravkrig (fransk), ordkrig (lånord), skriftkrig, pasifistenes illusjon: esperanto

spr kpolitikk eksempler1
Språkpolitikk, eksempler

Tyrkia: språklig revolusjon

Sekulær, anti-ottomansk, modernistisk

Tyrkisk i latinske bokstaver, Koranen skal leses på tyrkisk, påbudt med tyrkiske navn (Kemal blir Atatürk)

- Idé om at en kan påvirke nasjonen gjennom språket, renhetsprinsipp (jo eldre jo bedre, jo mer stedegent, jo bedre)

referanser
Referanser

Calvet, Louis-Jean (1998) Language Wars and Linguistic Politics, Oxoford UP. (La guerre des langues et les politiques linguistiques)

Lanza, Elizabeth (1992) Can bilingual two-years-old code-switch?, Journal of Child Language 19, 633-658.