N stroje soci ln politiky
Download
1 / 19

Nástroje sociální politiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Nástroje sociální politiky. Soc. pol. V. Nástroje SP I. Nástroje – jejich prostřednictvím je realizována sociální politika Cíle bývají nejčastěji konkrétně naplňovány – penězi, právní cestou, institucemi Z hlediska času lze nástroje rozdělit na: Krátkodobé: kolektivní vyjednávání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nástroje sociální politiky' - vivienne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

N stroje sp i
Nástroje SP I.

 • Nástroje – jejich prostřednictvím je realizována sociální politika

 • Cíle bývají nejčastěji konkrétně naplňovány – penězi, právní cestou, institucemi

 • Z hlediska času lze nástroje rozdělit na:

  • Krátkodobé: kolektivní vyjednávání

  • Dlouhodobé: programy, vize – prostředky a způsoby jak dosahovat zvolených cílů


N stroje spii
Nástroje SPII.

 • Kolektivní vyjednávání

  • V ČR uplatňován až od roku 1989

  • Preventivní charakter – vyjednávání problémů dopředu (výše mezd, dalších mzdových benefitů atd.)

  • Vyjednávání mezi sociálními partnery – tzv. tripartita = stát – zaměstnavatel - zaměstnanec

  • Výsledkem jednání = generální dohoda (vláda vs. odborové svazy), kolektivní smlouvy vyššího typu, podnikové kolektivní smlouvy.

  • Výsledek jednání = musí se dodržovat, pramen práva především v oblasti zaměstnanosti

  • Zákon 2/1991 Sb.


N stroje spiii
Nástroje SPIII.

 • Nástroje právní povahy

  • Právní řád – sociálně-právní legislativa

  • Základním rámcem jsou – právní normy

 • Veřejné slyšení

  • Podstatou je, že volení zástupci skládají „účty“ občanům

  • Lidé se účastní setkání se zastupiteli

  • Odpovídají na dotazy občanů, reakce na podněty

  • Viz. Senátorské dny a poslanecké dny v kancelářích apod.


N stroje spiii1
Nástroje SPIII.

 • Úlevy a výhody pro různé skupiny obyvatelstva

  • Např. důchodci – slevy na dopravu, na vstupné

 • Nátlakové akce

  • Velice účinný nástroj sociální politiky

  • Snaha něco změnit

  • Stávky, petice atd.


N stroje spiv
Nástroje SPIV.

 • Hromadné sdělovací prostředky

 • Ekonomické nástroje – dotace, zvýhodnění, speciálně stanovené ceny, dekomodifikace


N stroje spivi
Nástroje SPIVI.

Nástroje sociální politiky s aplikačním charakterem:

 • Peněžité dávky

  • Jednorázové – pohřebné, porodné, nemocenská

  • Opakované = periodické (důchod – starobní, invalidní, rodičovský příspěvek)

  • Mohou být i ve formě půjčky:

   • Nenávratné

   • Bezúročné

   • S nízkým úrokem (SFRB)


N stroje spiv1
Nástroje SPIV.

 • Podmínky pro přiznání dávky:

  • Věcné – skutečnost že se daná událost stala – jasné prokázání – musí být doklad

   Např. nemocenská tj. potvrzení od lékaře pro zaměstnavatele

  • Systémové – pojištění, trvalé bydliště, občanství atd.

  • Formální – správně vyplněné formuláře


N stroje spiv2
Nástroje SPIV.

 • Věcné dávky

  • Jednorázové

  • Opakované

  • Finančně náročnější

  • Využívány v případě, že si není osoba schopna zajistit životní potřeby sama – patří sem i namáhavější pracovní úkony

  • Poskytují se při zneužití peněžitých dávek


N stroje spiv3
Nástroje SPIV.

 • Služby

 • Konání, aktivita ve prospěch někoho

 • Směřuje k pomoci někomu

 • Obecné rozdělení na služby:

  • Státní

  • Nestátní

 • Rozdělení dle místa realizace:

  • V domácím prostředí (pečovatelská služba)

  • Ambulantně (denní stacionář)

  • V institucích (DD atd.)

  • V terénu (streetwork)


N stroje spiv4
Nástroje SPIV.

 • Rozdělní dle toho, kdo je poskytuje:

  • Profesionálně – vzdělaní odborníci

  • Laicky – nevzdělaní, blízké okolí

 • Dále lze rozdělit dle toho: jaký problém zabezpečují, druh problému, dle klientely atd.

 • Speciální prostor v oblasti služeb zaujímají NNO – velká pestrost zaměření, přímá reakce na poptávku služeb ze strany společnosti, postupná profesionalizace tohoto sektoru


 • Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

 • Vize Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoruRok 2013:Transparentní nestátní neziskový sektor je rovnocenným a vítaným partnerem veřejné správy na místní, regionální i národní úrovni.Nestátní neziskový sektor má pevnou oporu v zákonech a nové právní úpravy neomezují aktivity občanů a činnost neziskových organizací.Nestátní neziskové organizace mají dlouhodobě stabilní finanční zdroje různých typů a kvalitní personální a technické kapacity pro rozvoj činnosti a veřejné prospěšnosti.


 • Pozitivní trendy v sociálních službách

  • Odklon od ústavní péče

  • Snaha zachovat klienta v jeho přirozeném prostředí – pečovatelská služba, osobní asistenti

  • Snaha oddálit ústavní péči

  • příklon ke „zdravé občanské integraci“ nikoli k asimilaci či multikulturalitě

  • Postupné posilování významu NNO na krajských úrovních

  • Posilování kvality sociálních služeb – vzdělávání pracovníků atd.


 • Příklady sociálních služeb:

  • Podle typu problému, podle klientely:

  • Sociální poradenství:

   • Před/manželské poradenství, rodinné poradny – Stanislav Kratochvíl, Manželská terapie, Portál

   • Výchovné poradenství, poradenství v nezaměstnanosti (kariérové poradenství), post/penitenciární poradenství, poradenství zaměřené na imigranty

   • Linky důvěry, bezpečí, zelené linky, internetové poradny (www.iporadna.cz) veškerá informační místa, kontaktní místa atd.


 • Provizorní (dočasné ubytování)

  • Určeno pro specifickou klientelu – ubytovny pro matky s dětmi

  • Azylové domy – nejstarší forma péče

  • Noclehárny – sanační charakter tj. služba pro společnost

  • Domy na půli cesty – pro osoby na konci výkonu trestu, děti z DDO

  • Chráněné bydlení – nejvyšší stupeň azylové péče, dospělým lidem s mentálním postižením či seniorům – bezbariérové byty


 • Denní pobyty

  • Pro osoby, které jsou zabezpečeny vlastní rodinou, ale rodina se o ně po určitou dobu nemůže postarat

  • Např. postižení občané, senioři, i bezdomovci

  • Určeny ke strávení denní doby

  • Kluby důchodců


 • Stravování

  • V některých azylových domech – jídelny, vývařovny pro potřebné občany, jídelny pro staré občany – dostupnost souvisí s nižší cenou

 • Krizová centra

  • V rámci FOD, azylových domů, středisek sociální prevence


 • Zařízení pro občansky nezpůsobilé občany

  • Detenční (záchytné) ústavy – pro postižené občany, o které se nemá kdo starat

  • Ústavy sociální péče

  • Diagnostické ústavy

  • Komunitní centra

  • P-centra

 • Komunity

  • Uplatňování moderních psychoterapeutických metod


 • Sociálně-právní ochrana

  • Zabezpečuje ji výhradně stát

  • Ochrana dětí, náhradní rodinná péče

  • Organizace pěstounské péče

 • Ústavní péče

  • Pro děti – kojenecké ústavy, dětské domovy

  • pro dospělé

  • Pro staré občany – DD

  • Pro postižené – smyslově, tělesně, mentálně, s kombinovanými vadami


ad