strategia digitalizacji ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Anna Duńczyk-Szulc Departament Mecenatu Państwa MKiDN Konferencja Polskie zbiory w Europeanie Toruń, 18 października 2012 r. . KOORDYNACJA MERYTORYCZNA i ORGANIZACYJNA. Zakresy i synergia programów, strategii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO' - vivien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategia digitalizacji ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego

STRATEGIA DIGITALIZACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Anna Duńczyk-Szulc

Departament Mecenatu Państwa MKiDN

Konferencja Polskie zbiory w Europeanie

Toruń, 18 października 2012 r.

koordynacja merytoryczna i organizacyjna
KOORDYNACJA MERYTORYCZNA i ORGANIZACYJNA
 • Zakresy i synergia programów, strategii
 • Koordynacja między podmiotami i resortami
 • Ustalanie zasad współpracy
 • Finansowanie programów
 • Finansowanie instytucji
 • Sprawozdawczość
strategia rozwoju kapita u spo ecznego
STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Cel 4

Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury

 • wzmocnienie procesu digitalizacji zasobów oraz ujednolicanie standardów i zasad udostępniania;
 • wyrównywanie dostępu do dziedzictwa przez cyfryzację, w tym zniesienie barier dla osób wykluczonych cyfrowo;
 • wspieranie obecności zdigitalizowanych zbiorów polskiej kultury na międzynarodowych portalach;
 • opracowanie i wdrożenie regulacji prawnych dotyczących narodowego zasobu audiowizualnego, w tym stworzenie systemu archiwizowania i udostępniania zasobów dziedzictwa audiowizualnego i audialnego, np. treści „digital born”,
 • udostępnianie w sieci zcyfryzowanych przez instytucje publiczne zbiorów do celów edukacyjnych;
 • opracowanie i wdrożenie mechanizmów wsparcia partnerskich projektów badawczo-rozwojowych dotyczących digitalizacji i udostępniania zasobów kultury.
strategia rozwoju kapita u spo ecznego1
STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Cel3

Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie publicznej.

 • stworzenie sprzyjającego środowiska dla działalności twórców i innych posiadaczy praw w świecie cyfrowym;
 • digitalizacja i publiczne udostępnianie przez instytucje publiczne zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • rozwiązanie problemu utworów osieroconych umożliwiające ich realną dostępność dla odbiorców
 • przygotowanie i wdrożenie jednolitego i neutralnego systemu regulacji, zapewniającego otwartość zasobów finansowanych ze środków publicznych i ich dostępność w sieci;
 • zapewnienie warunków instytucjonalnych dla otwartego udostępniania w sieci treści audiowizualnych i audialnychwytworzonych przez media publiczne;
 • zakupy praw autorskich do utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej i udostępnianie ich przez instytucje publiczne.

Ochrona własności intelektualnej i stworzenie warunków umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa

 • uwzględnienie w systemie prawa autorskiego współczesnych procesów produkcji i dystrybucji treści;
 • zachęcanie do tworzenia atrakcyjnych legalnych ofert, umożliwiających dostęp konsumentów do twórczości;
 • stworzenie warunków prawnych i technologicznych umożliwiających eksploatację treści w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami prawa;
 • zwiększanie bezpieczeństwa eksploatacji dorobku kulturowego w środowisku cyfrowym;
strategia sprawne pa stwo
STRATEGIA SPRAWNE PAŃSTWO

1 cel strategii zorientowany jest na usprawnienie funkcjonowania struktur organizacyjnych państwa,

 • usprawnienia procesów wewnętrznych realizacji zadań. Podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług przez urzędy administracji publicznej i udostępnienie zasobów informatycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijania dialogu i współpracy (administracja publiczna-obywatel).

4 cel: efektywne systemy świadczenia usług publicznych

 • wprowadzanie aktywnej partycypacji obywateli w kreowaniu usług publicznych i stałej poprawy poziomu satysfakcji obywateli z jakości usług publicznych oraz zagwarantowaniu równego dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług.
 • stworzenie zintegrowanej platformy informatycznej o usługach publicznych, zapewnienie kompletności dostępnych usług publicznych, promowania wykorzystania danych publicznych na rzecz tworzenia innowacyjnych usług elektronicznych we współpracy ze środowiskiem pozarządowym, promowania standardów interoperacyjności oraz zasad otwartości i transparentności, wsparcia usług elektronicznej administracji o zasięgu paneuropejskim oraz działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym.
digitalizacja
DIGITALIZACJA

Merytoryczna strategia digitalizacji:

 • kryteria doboru treści do cyfryzacji,
 • Harmonogram działań
 • Określenie priorytetowych zasobów (arcydzieł)

Koordynacja procesów digitalizacji

 • Standaryzacja prac i tworzenia metadanychdigitalizowanych obiektów
 • Rozwiązania licencyjne i prawnoautorskie
 • Dalsze współfinansowanie wyposażenia i doposażenia pracowni digitalizacyjnych
 • Tworzenie projektów edukacyjnych
 • Szkolenia kadry i wdrażanie standardów digitalizacji wypracowanych przez Centra Kompetencji
przechowywanie
PRZECHOWYWANIE

REPOZYTORIUM CENTRALNE

realizacja
REALIZACJA
 • Zespół ds. digitalizacji – standardy, koordynacja, arcydzieła
 • Strona MKiDN poświęcona digitalizacji