Stormaktstiden – då Sverige var som störst - PowerPoint PPT Presentation

stormaktstiden d sverige var som st rst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stormaktstiden – då Sverige var som störst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stormaktstiden – då Sverige var som störst

play fullscreen
1 / 26
Stormaktstiden – då Sverige var som störst
499 Views
Download Presentation
viviana
Download Presentation

Stormaktstiden – då Sverige var som störst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stormaktstiden – då Sverige var som störst • Började under 1600-talet när Gustav II Adolf var kung. • Slutade när Karl XII dog 1718.

 2. Från Gustav Vasa till Gustav II Adolf

 3. Trettioåriga kriget 1618-48 • Började i det Tysk-romerska riket.

 4. Trettioåriga kriget 1618-48 • Tysk-romerska riket bestod av småstater som styrdes av furstar eller kungar. • Flera furstar hade blivit protestanter efter reformationen som startade 1517. • Under 1600-talet blev de protestantiska furstarna mer självständiga. • Detta ogillades av den katolska kejsaren, krig bröt ut 1618.

 5. Trettioåriga kriget 1618-48 • Sverige och Gustav II Adolf gick in i kriget 1630. • Anledningen enligt kungen var för att hindra den katolska kejsaren från att tvinga det protestantiska Sverige att bli katolskt. • Den egentliga anledningen tros vara att Sverige såg chansen att utöka sitt territorium runt Östersjön och bli mäktigare.

 6. Trettioåriga kriget 1618-48 • Första europeiska storkriget – nästan alla europeiska stater var inblandat. • Mycket blodigt krig; • Soldater rånmördade och våldtog både fattiga och rika. • Hungersnöd bland befolkningen. • Tysk-romerska rikets befolkning minskade från 15 till 10 miljoner, 5 miljoner döda.

 7. Trettioåriga kriget 1618-48 • Gustaf II Adolf stupade vid slaget vid Lützen 1632. • Kriget slutade 1648 i och med Westfaliska freden. • Katoliker och protestanter nu jämställda; religionsfrihet inom kristendomen.

 8. Hur kunde Sverige bli en stormakt? • Sveriges grannländer var svaga. • Polen, Ryssland och Tysk-romerska riket krigade redan och danskarnas armé var liten. • Sverige exporterade tjära, koppar och järn • Gjorde Sverige rikt och kunde betala för soldater. • Stort folkligt stöd för kungen. • Riksdagen (adel, präster, borgare och bönder) var med och beslutade om skatter.

 9. Hur kunde Sverige bli en stormakt? • Sverige hade ny stridsteknik och moderna vapen. • Lätta kanoner 150 kg mot gamla 1 ton och tillverkade vapen själva, behövde ej importera. • Sverige var välorganiserat. • Indelat i län där fogdarna såg till att skatten kom in. • Prästerna hjälpte till med utskrivningen av soldater. • Tog hjälp av kyrkböckerna där alla var bokförda.

 10. Drottning Kristina 1644-54 • Dotter till Gustaf II Adolf. • Var bara 4 år när pappa dog. • Axel Oxenstierna (adelsman) styrde Sverige tills Kristina blev myndig 1644.

 11. Drottning Kristina 1644-54 • Undervisade och fostrades som en pojke • Språk, teologi, filosofi och naturvetenskap. • Riddarsporter, ridning och jakt. • Ville inte gifta sig därför utsåg hon sin kusin, Karl Gustav, som tronarvinge.

 12. Drottning Kristina 1644-54 • Den stora skandalen • Abdikerade och blev katolik. • Fadern hade slagits och offrat livet i protestantiemens namn, sen blir hans dotter katolik! • Påven välkomnade henne med öppna armar. • Ligger nu begravd i Peterskyrkan i Rom

 13. Karolinska tiden • Kallas så efter de tre kungarna • Karl X Gustav • Karl XI • Karl XII

 14. Karl X Gustav 1654-60 • Segrade i kriget mot danskarna, fred i Roskilde 1658. • Skåne, Blekinge, Bohuslän och Halland tillhört Sverige sen dess. • Dog i lunginflammation 1660.

 15. Karl XI 1672-97 • Regerade över mäktigaste riket i Norden • Pappa dog när Karl var 4 år. • Hade dyslexi. • Kung vid 17 års ålder. • Krig mot Danmark 1672-79 • Inga gränsförändringar men dyrt och blodigt krig.

 16. Karl XI 1672-97 • Lång fredsperiod började 1679, varade i 18 år. • Reduktion krävdes för ekonomin. • Rika adelsmän tvingades lämna hälften av deras gods och bondgårdar till staten. • Skapade indelningsverket. • Soldater bodde hos bönderna där de arbetade och övade i fredstid. • Nu slapp bönderna skicka iväg sina söner eller drängar till krig. Sträng, Modig, Blom och Dahlman.

 17. Karl XI 1672-97 • Skaffade sig mer makt och blev enväldig. • ”kung av Guds nåde” – fått makten av Gud. • Tog bara råd från rådgivarna, bestämde själv. • Dog vid 41 års ålder av cancer.

 18. Karl XII 1697-1718 • Enväldig kung vid 15 års ålder • Hade förberetts under hela uppväxten genom studier och ett brinnande intresse för jakt.

 19. Karl XII 1697-1718 • Sverige attackeras av Polen, Danmark och Ryssland år 1700 och tvingas i krig. Det stora nordiska kriget inleds. • Sverige och Karl XII, som aktivt deltog i kriget, tvingade Danmark att sluta fred efter svenska framgångar.

 20. Karl XII 1679-1718

 21. Karl XII 1679-1718 • Slaget vid Narva 1700 – en stor framgång. • Svenskarna slog en tre gånger så stor rysk armé, 10 000 mot 30 000.

 22. Karl XII 1679-1718 • Slaget vid Poltava 1709 – en stor motgång. • Slitna svenskar efter en hård vinter förlorade mot en dubbelt så stor armé, 23 000 mot 40 000.

 23. Slut på stormaktstiden 1718 • Poltava – början på slutet. • Svenskarna återhämtade sig aldrig riktigt och återvände till Sverige efter flera år ute i Europa. • 1716 hade Sverige hämtat styrka och invaderade Norge. • 1718 dog Karl XII av en kula i huvudet vid Fredrikshald i Norge. • Svenskarna trötta på krig, drog sig tillbaka, slöt fred och förlorade mycket land.

 24. Karl XII död och slut på stormaktstiden 1611-1718