kauno arkivyskupija 2004 m n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kauno arkivyskupija 2004 m.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kauno arkivyskupija 2004 m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Kauno arkivyskupija 2004 m. Sielovadinė ir finansinė ataskaita Paruošė arkivysk. S. Tamkevičius. Paaiškinimai apie ataskaitą. Ataskaitoje pateikti daviniai yra paimti iš Kurijos buhalterijos ir kunigų bei bažnytinių institucijų vadovų atsiųstų ataskaitų.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kauno arkivyskupija 2004 m.' - viveka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kauno arkivyskupija 2004 m

Kauno arkivyskupija 2004 m.

Sielovadinė ir finansinė ataskaita

Paruošė arkivysk. S. Tamkevičius

paai kinimai apie ataskait
Paaiškinimai apie ataskaitą
 • Ataskaitoje pateikti daviniai yra paimti iš Kurijos buhalterijos ir kunigų bei bažnytinių institucijų vadovų atsiųstų ataskaitų.
 • Kunigai atsiskaito Kurijai pagal parapijų pajamų bei išlaidų ir metrikų knygas.
 • Šioje ataskaitoje gali neatsispindėti kai kurios pajamos bei išlaidos, kurios parapijų knygose negalėjo būti užfiksuotos, pavyzdžiui, KVAD’o parama, kuri teikiama tiesiogiai paminklus restauruojančioms organizacijoms.
kauno kunig seminarija
Kauno kunigų seminarija
 • 2004 m. Kauno kunigų seminarija šventė 140 m. sukaktį
 • Kauno kunigų seminarija yra svarbiausioji arkivyskupijos institucija, ruošianti jaunuolius kunigiškai tarnystei.
 • 2004 m. rudenį pradėjo studijas 61 klierikas. Šiluvos dvasiniame centre savo pašaukimą tyrė ir dvasinį gyvenimą gilino 7 klierikai.
 • Nuo ateinančių metų Kauno kunigų seminarijoje kunigystei ruošis Kauno arkivyskupijos, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų klierikai.
 • Visi klierikai filosofiją ir teologiją studijuoja VDU Teologijos fakultete.
 • Kunigų seminarijos rektorius – kun. Aurelijus Žukauskas, Teologijos fakulteto dekanas – prel. dr. Vytautas Vaičiūnas
kunig seminarijos pajamos ir i laidos
Kunigų seminarijos pajamos ir išlaidos
 • Kunigų seminarijos metinės išlaidos 887.836 Lt.
 • Vieno klieriko išlaikymas per mėnesį kainavo apie 1.600 Lt.,
 • Klierikai negauna stipendijų, tačiau per mokslo metus gauna pilną išlaikymą.
 • Klierikų išlaikymui per 2004 m. tikintieji paaukojo 324.798 Lt.;
 • Gauta aukų iš užsienio 163.967 Lt.
 • Įvairios aukos – 87.726 Lt.
 • Valstybės parama Seminarijai – 353.000 Lt.
 • Patys klierikai Seminarijai paaukojo 25.197 Lt.
kauno arkivyskupijos ap valga
Kauno arkivyskupijos apžvalga
 • Arkivyskupijoje yra 90 parapijų ir 11 rektoratų bei koplyčių. Dirbo 110 diecezinių kunigų ir 30 vienuolių.
 • 2004 m Kauno arkivyskupijoje buvo 521.200 tikintieji, iš kurių kas sekmadienį lankė bažnyčią apie 10 proc.
 • Pakrikštyta – 4. 810 kūdikių ir suaugusiųjų.
 • Pirmąją Komuniją priėmė – 5.572 vaikai.
 • Sutvirtinti – 3.301 tikintysis.
 • Sutuokti – 3.844 asmenys.
 • Palaidota – 5.820 tikinčiųjų.
 • Aplankyta 16.055 šeimų.

Statistika yra negailestinga: palaidota tūkstančiu daugiau, nei pakrikštyta.

parapij pajamos
Parapijų pajamos
 • Rinkliavos 1.821.051 Lt.
 • Seminarijai 136.497 Lt.
 • Karitatyvinei veiklai 49.733 Lt.
 • 2 % nuo GPM 168.123 Lt.
 • Įvairios aukos 1.164.763 Lt.
 • Savivaldybių parama 762.003 Lt.
 • Juridinių asmenų parama 311.626 Lt.
 • Parapijų ūkinė veikla 742.386 Lt.
 • Paskolos - 645.141 Lt.
parapij i laidos
Parapijų išlaidos
 • Personalo išlaikymas ir sodra 1.115.516 Lt.
 • Remontai ir statybos 3.297.936 Lt.
 • Inventoriaus įsigijimas 284.829 Lt.
 • Elektra, šildymas, vanduo 376.759 Lt.
 • Ryšiai, internetas 83.610 Lt.
 • Kunigų seminarija 243.768 Lt.
 • Spauda, knygos 53.151 Lt.
 • Apaštalavimas, sielovada parapijose 152.605 Lt.
 • Aukos arkivyskupijos darbams 184.294 Lt.
 • Aukos karitatyvinei veiklai 72.402 Lt.
 • Cunamio aukoms (2005 m.) 40.157 Lt.
arkivyskupijos kurijos pajamos
Arkivyskupijos kurijos pajamos
 • Aukos Kauno kunigų seminarijai 221.835 Lt.
 • Lietuvos tikinčiųjų aukos 181.103 Lt.
 • Aukos iš užsienio 144.532 Lt.
 • Valstybės parama arkivyskupijai 476.531 Lt.
 • Pajamos iš Ekonomo tarnybos veiklos 426.236 Lt.
 • Aukos kunigų studijoms Romoje 52.000 Lt.
 • Aukos iš parapijose aukotų Mišių 229.936 Lt.
 • Parapijų ir kunigų aukos karitatyvinei

veiklai ir pagalbai (Paramos kasa) 216.231 Lt.

arkivyskupijos kurijos i laidos
Arkivyskupijos Kurijos išlaidos
 • Algos ir sodra 112.379 Lt.
 • Petro skatikas 29.500 Lt.
 • Parama parapijoms 270.761 Lt.
 • Parama kunigams 194.432 Lt.
 • Parama sergantiems kunigams 33.124 Lt.
 • Ekonomo tarnybos išlaidos 249.563 Lt.
 • Remontams 439.701 Lt.
 • Komunaliniai patarnavimai 123.528 Lt.
 • Transportas, ryšiai, internetas 39.857 Lt.
 • Įranga 75.725 Lt.
 • Seminarijai 168.346 Lt.
 • Jono Pauliaus II namams 265.936 Lt.
arkivyskupijos i laidos t sinys
Arkivyskupijos išlaidos (tęsinys)
 • Katechetikos centras 71.152 Lt.
 • Šeimos centras 37.056 Lt.
 • Jaunimo centras 39.378 Lt.
 • Katechezės mokykla 14.567 Lt.
 • Kauno Caritas ir Vaikų dienos centras 30.457 Lt.
 • Arkivyskupijos muziejus 23.812 Lt.
 • Studentų parama (Per Kaslo fondą) 15.610 Lt.
 • Kurijos išlaidos 14.600 Lt.

Pastaba:

 • Arkivyskupijos darbuotojams per metus Kurija išmoka 480.000 Lt.
 • Vidutinis atlyginimas – 640 Lt.
kauno arkivyskupijos caritas
Kauno arkivyskupijos Caritas
 • Parapijose veikiančiame Caritas darbuojasi 488 nariai.
 • Pagalba suteikta 22.861 žmogui už 469.779 Lt.

Pagrindiniai Kauno arkivyskupijos Caritas darbai:

 • Kasdien veikianti valgykla maitina 500 - 600 žmonių
 • Kasmėnesinė parama šeimoms už 128.048 Lt.;
 • Slauga į namus; dirba 43 slaugytojos
 • Savanorių ruošimas;
 • Caritas vaistinėlė parėmė 7180 žmonių;
 • Med. pagalba Medicinos centre buvo suteikta 904 ligoniui už 23.595 Lt.
caritas pagalba vaikams
Caritas pagalba vaikams
 • Senamiesčio, Šančių ir Palemono vaikų centruose kasdien globojami vaikai;
 • Savaitgaliais Katedros, Palemono, Šančių, pal. J.Matulaičio, Karmelitų, Vilijampolės ir Šv. Antano parapijose maitinami vaikai;
 • Pagal užsienio projektus šeimoms buvo skiriamos piniginės aukos - 128.048 Lt.;
 • Pagalbą gavo 711 vaikų už 221.951 Lt.
kauno caritas finansin ataskaita
Kauno Caritas finansinė ataskaita

Pajamos:

 • Kurija 23.974 Lt.
 • Aukos iš užsienio 290.678 Lt.
 • Juridinių asmenų parama 20.219 Lt.
 • Įvairios aukos 1.600 Lt.
 • “Labdara labdarai” būsto pajamos 44.457 Lt.
 • 2% nuo GPM 962 Lt.

Išlaidos:

 • Personalo išlaikymas, sodra 77.483 Lt.
 • Ūkio išlaidos 18.592 Lt.
 • Parama šeimoms 185.809 Lt.
 • Vaikų maitinimas 2.960 Lt.
 • Valgykla 17.135 Lt.
kauno caritas pagrindiniai r m jai
Kauno Caritas pagrindiniai rėmėjai

Kauno arkivyskupija

Toronto Prisikėlimo parapija

Vokietijos verslininkai

Babtų ŽŪ bendrovė

Vokietijos Caritas

Čekijos Caritas

Italijos Brešės Caritas

Olandų Caritas

Įvairūs asmenys

caritas veikla parapijose
Caritas veikla parapijose

Pagrindiniai darbai:

 • Senelių namai: Šančių, Rumšiškių, Vilijampolės ir Deltuvos parapijose;
 • Vaikų dienos centrai – Senamiestyje, Šančiuose, Rukloje, Palemone, Prisikėlimo parapijoje
 • Vaikų maitinimas savaitgaliais: Palemono, Šančių, Matulaičio, Karmelitų, Vilijampolės, Šv. Antano ir Katedros parapijose;
 • Slauga į namus: Palemono, Šančių, Matulaičio, Karmelitų, Vilijampolės, Šv. Antano, Petrašiūnų, G. Ganytojo parapijose;
 • Labdaros rinkimas – dalinimas;
 • Akcija “Gerumas mus vienija”;
 • Vaikų stovyklos, ekskursijos;
 • Maisto pirkimas šeimoms;
katechetikos centras
Katechetikos centras

Tikybą dėstė 277 tikybos mokytojai; iš jų 254 pasauliečiai.

Kauno arkivyskupijoje iš 96.624 mokinių tikybą lankė 46.176 mokiniai:

Jonavos dekanate 4.456 iš 8.268 moksleivių;

Jurbarko dekanate 2.929 iš 5.482 moksleivių;

Kauno dekanate 23.735 iš 50.348 moksleivių;

Kauno II dekanate 4.217 iš 7.554 moksleivių;

Ukmergės dekanate 2.932 iš 7.722 moksleivių;

Raseinių dekanate 4.096 iš 7.200 moksleivių;

Kėdainių dekanate 3.811 iš 10.050 moksleivių.

Katechetikos centro išlaikymui išleista 76.394 Lt.

eimos centras
Šeimos centras
 • Šeimos centre dirba 7 etatiniai darbuotojai, kuriems talkina 60 savanorių. Centro darbams išleista 137.600 Lt.
 • Vykdomos 6 programos:
 • Sužadėtinių ruošimo programoje dalyvavo 1126 poros, 146 poromis daugiau nei 2003 m.
 • Šeimų pastoracijos programa.
 • Jaunimo programa “Pažink save”.
 • Individualios konsultacijos. Suteikta 820 konsultacijų .
 • Krizinio nėštumo programa. Suteikta 849 konsultacijos.
 • Šeimos išsaugojimo programa. Konsultuotos 59 šeimos.
 • 14 savitarpio paramos ir ugdymo grupių: AA, Al Anon, Išsiskyrusiųjų grupė, Narkomanų tėvų, Besilaukiančiųjų grupė etc.
jaunimo centras
Jaunimo centras

Metodinės medžiagos darbui su jaunimu ruošimas

Rengimasis Lietuvos jaunimo dienoms Šiauliuose

Bendravimas su įvairiomis jaunimo grupėmis

Dalyvavimas Sinodo dokumentų ruošime

10 seminarų jaunimo lyderiams

Dalyvavimas parapijų vizitacijose

Kontaktai su Vokietijos jaunimo centrais

Jaunimo centro išlaikymas kainavo 39.378 Lt.

katechez s mokykla
KATECHEZĖS MOKYKLA

2004 m. Santuokai ruošėsi 896 jaunavedžiai

Krikštui ruošėsi 11 jaunavedžių

Pirmajai Komunijai 32 jaunavedžiai

Sutvirtinimui 4 jaunavedžiai

Suaugusiųjų Katechumenato programa

2003 / 2004 m. dalyvavo 69 žmonės

2004 / 2005 m. dalyvauja 72 žmonės

ba ny ios tribunolas
Bažnyčios tribunolas
 • Bylų skaičius 2004 m. pradžiai 36
 • Per metus gauta bylų 53
 • Atmesta bylų 7
 • Išspręsta bylų teigiamai 28
 • Nutrūkusios bylos 5
 • Svarstomų bylų skaičius 2005,01,01 49
sielovadiniai planai
Sielovadiniai planai
 • Pasirengimas arkivyskupijos Sinodui
 • Sielovados centrų kūrimas Kauno m. parapijose ir dekanatų centruose
ateities svarbiausi darbai
Ateities svarbiausi darbai
 • Arkikatedros remontas
 • Šiluvos bazilikos remontas
 • Šiluvos koplyčios grindys