Download
kauno aliakalnio progimnazija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kauno Žaliakalnio progimnazija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kauno Žaliakalnio progimnazija

Kauno Žaliakalnio progimnazija

299 Views Download Presentation
Download Presentation

Kauno Žaliakalnio progimnazija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kauno Žaliakalnio progimnazija Mokyklos pristatymas • Darbą atliko: Deimantė Klimaitė 7b

  2. Turinys • Apie mokyklą • Mokiniai • Mokytojai • Darbuotojai • Literatūros sąrašas • Kauno Žaliakalnio progimnazijos kiemas

  3. Apie mokyklą: • Joje mokosi beveik 400 mokinių • Mokykloje dirba 32 mokytojai • Viso 58 darbuotojai • Kaip ir dauguma kitų mokymo įstaigų turi savo uniformą • Taip pat turi savų tradicijų

  4. Mokiniai Mokykloje yra viso 16-a klasių: • Dvi pirmos • Dvi antros • Dvi trečios • Dvi ketvirtos • Dvi penktos • Viena šešta • Trys septintos • Dvi aštuntos Taip pat nemažai pirmūnų

  5. Mokytojai: • 6 mokytojai • 12 vyr. mokytojų • 13 mokytojų metodininkų Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokytojai

  6. Darbuotojai: • Direktorius • 3 direktoriaus pavaduotojai • Kiti pedagoginiai darbuotojai

  7. Literatūros sąrašas • http://www.zaliakalniopm.kaunas.lm.lt/ • http://www.kaunas.lt/index.php?3983231921 • http://www.myliukauna.lt/lt/naujienos/cia-ir-dabar/zaliaklanio-progimnazija-rengiasi-pastato-renovacijai

  8. Ačiū už dėmesį