Tudom nyos k s r s
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Tudományos kísérés. A projekt az Ausztria-Magyarország H atáron Á tnyúló E gyüttm ű ködési P rogram 2007-2013 keretében , az Európai Regionális Fejlesztési Alap , az Alsó-Ausztria Tartomány Kultúrális és Művészeti Osztálya és Magyarország támogatásával valósul meg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vinnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tudom nyos k s r s

Tudományos kísérés

A projektazAusztria-MagyarországHatáronÁtnyúlóEgyüttműködésiProgram 2007-2013 keretében, azEurópaiRegionálisFejlesztésiAlap, azAlsó-AusztriaTartományKultúrálisésMűvészetiOsztályaésMagyarországtámogatásávalvalósulmeg.


Borosty nk tan csad s marketing kft t a fejl d shez
Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. – Út a fejlődéshez

 • A Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson vállalkozások fejlesztéséhez pályázati és saját forrásból az ötlet megszületésétől, a folyamat meghatározásán át, a források megkereséséig.

 • Vállalja projektek nyomon követését, a piaccal, a partnerekkel való együttműködés megvalósítását.

 • Ehhez cégünk teljes körű szolgáltatási palettával rendelkezik: tanácsadás, pályázati menedzsment, pályázati szolgáltatások végrehajtása, marketing, nyilvánosság feladatainak ellátása, humánerőforrás fejlesztés, kapacitásnövelés, kapcsolati tőke menedzsment.


Szolg ltat saink
Szolgáltatásaink: fejlődéshez

 • Vezetési tanácsadás

 • Vállalkozás fejlesztés

 • Humánerőforrás fejlesztés, kapacitásnövelés

 • Kapcsolati tőke menedzsment

 • Pályázati menedzsment

 • Pályázati szolgáltatások végrehajtása

 • Teljes körű marketing és nyilvánosság

 • Társadalmi felelősségvállalás elősegítése


Referenci ink
Referenciáink: fejlődéshez


Referenci ink1
Referenciáink: fejlődéshez


Referenci ink2
Referenciáink: fejlődéshez


Referenci ink3
Referenciáink: fejlődéshez


Referenci ink4
Referenciáink: fejlődéshez


Referenci ink5
Referenciáink: fejlődéshez


Educorb extended tudom nyos k s r s
EDUCORB fejlődéshezextended – tudományos kísérés

 • A tudományos kísérés során az óvodában megkezdett és az iskolában tovább folytatódó nyelvtanulás folyamatát szakértő kíséri végig, értékeli, és az értékelés eredményeit egy dokumentumban foglalja össze, ezzel biztosítva a fenntarthatóságot, és segítve a „jó gyakorlat – modell” átültethetőségét más térségekre.


A tudom nyos k s r s tev kenys g els dleges c ljai
A tudományos kísérés tevékenység elsődleges céljai: fejlődéshez

 • Az EDUCORB extended projekt keretében, a Sopron-Fertőd kistérségben működő példa vizsgálata és elemzése

 • A fenntarthatóság lehetőségeinek vizsgálata

 • A működő rendszer erősségeinek és gyengeségeinek feltárása, a gyengeségek orvoslása, a javaslatok megfogalmazása (akár a régióban működő más példák vizsgálata mellett)


Interj k rd ssor int zm nyvezet k r sz re
Interjú-kérdéssor intézményvezetők részére fejlődéshez

 • Oktatási modell bemutatása

 • Intézményi nyelvoktatással kapcsolatos általános tapasztalatok

 • Program beilleszthetősége a nevelési/oktatási programba

 • Működés/működtethetőség jogi keretfeltételei, jogszabályi háttere

 • Humán erőforrás, finanszírozás biztosítása az intézmény részéről

 • Az óvodai és az iskolai nyelvoktatás közötti kapcsolat

 • Az idegen-nyelvtanulás előnyei, esetleges hátrányai

 • Utazó pedagógus integrálása az intézmény életébe

 • Javaslatok a modell hosszú távú fenntarthatósága érdekében


Interj k rd ssor v n k r sz re
Interjú-kérdéssor óvónők fejlődéshezrészére

 • Személyes tapasztalatok az intézményi nyelvoktatással kapcsolatban

 • Nyelvi foglalkozások beillesztése a nevelési programba/tantervbe, az óvodai/iskolai mindennapokba

 • Idegen-nyelv tanulás hatása a nyelvi fejlődésre, egyéb készségek fejlődésére

 • Idegen-nyelv tanulás előnyei, esetleges hátrányai

 • Gyermekek élményei a nyelvtanulás során

 • Szülői vélemények

 • Utazó pedagógusokkal való kapcsolat kialakítása, információáramlás biztosítása


Interj k rd ssor utaz pedag gusok r sz re
Interjú-kérdéssor fejlődéshezutazó pedagógusok részére

 • Oktatási modell bemutatása, más nyelvi oktatási formáktól való megkülönböztetése

 • Nyelvi foglalkozások beillesztése a nevelési programba/tantervbe

 • Utazó pedagógus és óvónők közötti információáramlás biztosítása

 • Foglalkozások/nyelvoktatás módszertana

 • Tananyag

 • Eszközök, segédanyagok használata

 • Az óvodai nyelvtanulás hatása az iskolai nyelvtanulásra

 • A megtanult ismeretek és kötelező nyelvoktatás kapcsolata

 • Javaslatok a modell hosszú távú fenntarthatósága érdekében


El gedetts gi k rd v sz l knek voda
Elégedettségi kérdőív szülőknek - óvoda fejlődéshez

 • 75 szülő töltötte ki a kérdőívet

 • Mind a 75 kérdőívet kitöltő magyar nemzetiségű és magyar anyanyelvű

 • A 75 válaszoló közül 4 volt, akinek a gyermeke más idegen nyelvet is tanul – ez a nyelv az angol.
Iskolai v gzetts g
Iskolai végzettség fejlődéshezEl gedetts gi k rd v sz l knek iskola
Elégedettségi kérdőív szülőknek - fejlődésheziskola

 • 50 szülő töltötte ki a kérdőívet

 • Az 50 szülőből 47 magyar nemzetiségű és anyanyelvű, 3 horvát nemzetiségű és anyanyelvű

 • Az 50 válaszoló közül 16 szülő gyermeke tanul más idegen nyelvet is (horvátot és/vagy angolt)Iskolai v gzetts g1
Iskolai végzettség fejlődéshezInterj tapasztalatok el ny k javaslatok
Interjú tapasztalatok – előnyök, javaslatok fejlődéshez

 • Szabadon meghatározott játékos feladatok (iskola)

 • Kiscsoportos oktatás (iskola)

 • Az óvodai nyelvtanulás után nem marad ki akár több év, folytatódik a játékos nyelvtanulás

 • Napi tevékenységekbe való bekapcsolódás (óvoda)

 • Nagy szerepe van a készség és képességfejlesztésben (óvoda)

 • Javaslat: oktatás végén tábor, verseny, kirándulás nyelvterületre


Interj tapasztalatok h tr nyok javaslatok
Interjú tapasztalatok – hátrányok, javaslatok fejlődéshez

 • Konkrét tananyag hiánya (iskola), módszertani kézikönyv nem jutott el az új oktatókhoz

 • Új oktatók (iskola), nincs visszajelzés a szülők részéről

 • Átjárhatóság biztosítása az óvoda és az iskola között (sok esetben ugyanazt a szókincset sajátítja el, mélyíti el az iskolás)

 • Utazó pedagógus helyett iskolai oktató (ismertség, kötődés)

 • Utazó pedagógus állandósága (óvoda)

 • Finanszírozás feltétlenül szükséges