kaip optimizuoti mokykl tinkl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaip optimizuoti mokyklų tinklą? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaip optimizuoti mokyklų tinklą?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Kaip optimizuoti mokyklų tinklą? - PowerPoint PPT Presentation

vincent-ford
125 Views
Download Presentation

Kaip optimizuoti mokyklų tinklą?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaip optimizuoti mokyklų tinklą?

 2. MOKYKLŲ PASIŪLYMAI DĖL TINKLO OPTIMIZAVIMO (2009-05-15 DUOMENYS) 1. Reorganizuoti pradines mokyklas – 29,4 % 2. Reorganizuoti mokyklas, kurioms nepakanka MK lėšų– 20,6 % 3. Mažinti mokyklų skaičių – 17,6 % 4. Keisti mokyklų komplektavimo tvarką – 17,6 % 5. Išgryninti mokyklų struktūras 4+4+4 – 11,8 % 6. Baigti vykdyti 2005 m. tinklo planą – 8,8 % 7. Mažinti maksimalų mokinių skaičių iki 700 – 8,8 % Švietimo skyrius, 2009-11-10

 3. MOKYKLŲ TINKLO PROBLEMOS • Mokinių kasmet mažėja • Mokyklų skaičius beveik nekinta • Yra mažiau patrauklių mokyklų • Ne visoms mokykloms pakanka MK lėšų, skirtinga vieno mokinio aplinkos kaina • Geografiniai mokyklų išsidėstymo ir pastatų ypatumai neleidžia mechaniškai sujungti mokyklų Švietimo skyrius, 2009-11-10

 4. MOKINIŲ IR MOKYKLŲ SKAIČIUS( BE SPECIALIŲJŲ IR SUAUGUSIŲJŲ) 2009 metai 2012 metų prognozė 2005 metai 33 32/? 32 16373 20541 14505 Švietimo skyrius, 2009-11-10

 5. PRADINĖS - PAGRINDINĖS - GIMNAZIJOS - KITOS - Švietimo skyrius, 2009-11-10

 6. MOKINIŲ SKAIČIUS MIESTO MOKYKLOSE(2009 09 01 SMDB duomenys) 700 550 450 380 290 Švietimo skyrius, 2009-11-10

 7. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO (SB) LĖŠOS VIENAM MOKINIUI 2008 m. (2008-09-01 duomenys) 1523 1124 Švietimo skyrius, 2009-11-10

 8. VIDUTINĖS SB LĖŠOS VIENAM MOKINIUI PER METUS 2008 m.(2008-09-01 duomenys) 1124 1 439 mok. 6 283 mok. 10 242 mok. Švietimo skyrius, 2009-11-10

 9. PERSKIRSTYTA MK DALIS2006 – 2009 • 2006 m. – 1,7% • 2007 m. – 1.0 % • 2008 m. – 0.9 % • 2009 m. – 2.26 % • Šalies vidurkis – 2,3 % Švietimo skyrius, 2009-11-10

 10. Švietimo skyrius, 2009-11-10

 11. DARBO GRUPĖS SIŪLYMAI1 VARIANTAS • Patvirtinti optimalios mokyklos minimalias ir maksimalias ribas bei nustatyti įsivertinimo kriterijus • Įpareigoti mokyklas kasmet pateikti įsivertinimą pagal nustatytus kriterijus • Kai rodikliai neatitinka kriterijų, pradėti mokyklos reorganizavimo procedūras Švietimo skyrius, 2009-11-10

 12. 1. Ekonominiai – finansiniai: 1.1. mokinių skaičius mokykloje; 1.2. klasių komplektavimas; 1.3. MK lėšos; 1.4. MK lėšų paskirstymas pagal metodiką; 1.5. Savivaldybės skiriamos aplinkos lėšos vienam mokiniui; 1.6. vienam mokiniui tenkantis mokyklos šildomas plotas. 2. Ugdymo kokybės: 2.1. mokytojų kvalifikacija; 2.2. spec. pagalbos teikimas mokiniui pagal ŠMM nustatytą tvarką; 2.3. mokyklos ugdymo plano atitikimas ŠMM patvirtintiems Bendriesiems ugdymo planams; 2.4. specializuotų kabinetų ir patalpų atitikimas ŠMM patvirtintiems Mokyklų aprūpinimo standartams įvairaus tipo mokyklose; 2.5. patalpų atitikimas HN reikalavimams. MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO RODIKLIAI Švietimo skyrius, 2009-11-10

 13. DARBO GRUPĖS SIŪLYMAI2 VARIANTAS ( 1 ) Nuo 2010 m. rugsėjo 1d. visos pradinės mokyklos prijungiamos prie pagrindinių mokyklų ir tampa jų skyriais: • T.B.Andruškos + “Sandoros” • Aukštabalio + Aukštabalio • Centro + Jovaro (arba kita pagrind.) • Dainų + Dainų • Lieporių + Gegužių • “Saulės” + “Romuvos” Švietimo skyrius, 2009-11-10

 14. DARBO GRUPĖS SIŪLYMAI2 VARIANTAS ( 2 ) Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. prijungiama ir įkeliama į pagrindinių mokyklų pastatus: • Aukštabalio + Aukštabalio • Dainų + Dainų • Likusios 4 pradinės tampa skyriais ( kaip ankstesniam variante) Švietimo skyrius, 2009-11-10

 15. MAŽŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ YPATUMAI • Zoknių pagrindinė – geografiškai nutolusi, 96% mokinių iš aptarnaujamos teritorijos, trūksta MK • Salduvės pagrindinė – nedidelis pastatas, 65% mokinių iš aptarnaujamos teritorijos, 10% - ne miesto mokinių, trūksta MK Švietimo skyrius, 2009-11-10

 16. KITOS SAVITOS MOKYKLOS • „Santarvės“ vidurinė - vienintelė tautinių mažumų mokykla • Vijolių vidurinė - 12-metė mokykla, kurioje ugdomi perspektyvūs Šiaulių apskrities sportininkai • Rėkyvos pagrindinė – mokykla, kuriai taikomas gyvenvietės mokyklos statusas • „Sandoros“ pagrindinė ir Tėvo BenediktoAndruškos pradinė – mokyklos, turinčios katalikišką pakraipą Švietimo skyrius, 2009-11-10

 17. GALIMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI • Papildomas finansavimas • Kaimyninių mokyklų sujungimas • Dviejų mokyklų “apgyvendinimas” viename pastate • Kai kurių neformalaus švietimo mokyklų įkėlimas į laisvas mokyklų patalpas Švietimo skyrius, 2009-11-10

 18. BIUDŽETO LĖŠŲ EKONOMIJA(TŪKST.LT PER METUS), JEIGU: • Sujungiamas dviejų mokyklų administravimas – 100 • Pradinė įkeliama į pagrindinę – 300-400 • Nebenaudojamas vidut. dydžio mokyklos pastatas – 600 • Nebenaudojamas kitos švietimo įstaigos pastatas ( pvz., muzikos m-klos) - 500 Švietimo skyrius, 2009-11-10

 19. Dėkoju už dėmesį !