xix am ius
Download
Skip this Video
Download Presentation
XIX amžius

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

XIX amžius - PowerPoint PPT Presentation


 • 600 Views
 • Uploaded on

XIX amžius. Romantizmas, realizmas, natūralizmas, simbolizmas, impresionizmas. Romantizmas. Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XIX amžius' - kendis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xix am ius

XIX amžius

Romantizmas,

realizmas,

natūralizmas, simbolizmas,

impresionizmas

romantizmas
Romantizmas
 • Atsiranda kaip priešprieša klasicizmui dėl proto padiktuotų principų: taisyklingumo, aiškumo, simetriškumo, nuosaikumo.
 • Reikalauja vaizduotės, jausmo, kūrybinės laisvės, autoriaus individualumo.
 • Filosofija pabrėžia nebe proto pirmenybę, bet jausmą ir intuiciją.
 • Literatūroje vertinama tai, kas fantastiška, neįprasta, egzotiška, o ne tai, kas paprasta, kasdieniška.
visuomenin situacija
Visuomeninė situacija
 • Prancūzų revoliucija (1789-1794).
 • Napoleono karai.
 • Tautiniai sąjūdžiai.
 • Įsiviešpatauja nebe pono, bet pinigo valdžia, todėl žlunga viltys, kurias sukėlė kapitalizmas: geriau, teisingiau gyventi.
kompozitoriai romantikai
Kompozitoriai romantikai
 • R. Vagneris (1813-1883)
 • Parašė 13 operų
 • ( “Skrajojantis olandas”, “Tanhoizeris”, “Tristanas ir Izolda”)

Dail. P. Renuaras

f mendelsonas 1809 1847
F. Mendelsonas (1809-1847)

Populiaraus vestuvių maršo autorius

f ubertas 1797 1828
F. Šubertas (1797-1828)

Vertingiausi kūriniai- dainos

k m von v beris 1786 1826
K.M. von Vėberis (1786-1826)

9 operų autorius (“Laisvasis šaulys”

e delakrua 1798 1863
E. Delakrua (1798-1863)

The Massacre at Chios

t riko 1791 1824
T. Žėriko (1791-1824)

The Raft of the Medusa

i aivazovskis 1817 1900
I. Aivazovskis (1817-1900)

Devintoji banga,1850

i aivazovskis
I. Aivazovskis

I. Aivazovskis. Štormas

realaus ir sivaizduojamo pasaulio prie yb
Realaus ir įsivaizduojamo pasaulio priešybė
 • Romantikai nesitenkina esama tikrove ir bėga į svajonių, idealų pasaulį, nes tikrovė nehumaniška, priešiška žmogaus prigimčiai, slopinanti jo polėkius.
 • Romantikams svetimas daiktų kultas.
 • Pasaulyje turi vyrauti ne materialiosios vertybės, o dvasinės. Tad iškeliamas nuoširdumas, tyrumas, meilė.
gamta
Gamta
 • Romantikams labai svarbi gamta.
 • Gamta turi būti didinga, paslaptinga, lemti veikėjų nuotaikas.
 • Todėl vilioja šėlstantys vandenynai, snieguotos kalnų viršūnės, gilūs ir niūrūs tarpekliai, tankūs miškai, mėnesienos burtai ir t.t.
laikas ir erdv
Laikas ir erdvė
 • Nerasdami vietos dabartyje, veikėjai dažnai perkeliami į įsivaizduojamą pasaulį: tolimus viduramžius, pasakų šalis, ateitį.
 • Romantikus žavi pietų ir rytų kraštai, utopinės šalys, kur egzistuoja idealizmas.
pasaki kasis pasaulis
Pasakiškasis pasaulis
 • Ypač patraukli pasakos erdvė, nes ji sujungia realųjį pasaulį su fantastiniu.
 • Kūryboje daug dvasių ir demonų: iš kalnų plyšių išlenda nykštukai ir naminėliai, bangose teškenasi laumės, po žemę slankioja numirėliai, šiurpus ir baisus velnių ir vaiduoklių pasaulis skverbiasi į gražų gyvenimą.
m gstamiausios spalvos
Mėgstamiausios spalvos
 • Mėlyna- skraido mėlynoji paukštė, pro visas gėles margame miške išdygsta mėlynoji gėlelė.
 • Balta- jūros puta, burė.
 • Spalvos simbolizuoja amžiną ilgėjimąsi, vienišumą ir niekada nepasiekiamus tolius.
idealas
Idealas
 • Tai- asmeninė ir politinė laisvė. Iškeliama tautiškumas samprata.
 • Romantikai palaiko po Napoleono pralaimėjimų pasipylusius tautinius judėjimus: Graikija kovoja prieš Turkijos priespaudą, Lietuva- Rusijos; neramu Ispanijoje, Austrijoje.
 • Kai kurie romantikai patys dalyvauja šiose kovose: Baironas, Mickevičius, Petefis, Maironis.
 • Todėl viena dažniausių romantikų temų- laisvė.
veik jai
Veikėjai
 • Nepatenkinti savo aplinka, todėl dažnai gyvena svajonių pasaulyje.
 • Neeilinis, kartais keistas, kitų nesuprastas žmogus.
 • Galingos valios, didelių siekių, stiprių aistrų, labai protingas ir fiziškai stiprus. Jausmai ir išgyvenimai taip pat stiprūs.
slide19
Dažnai už įstatymo ribų esantis asmuo: plėšikas, valkata, visuomenės laikomas nusikaltėliu, tačiau iš tikrųjų kilnus ir nesavanaudiškas, linkęs aukotis.
 • Dažnai nusivylęs visu pasauliu, netiki visais žmonėmis, laimės buvimu, todėl nutraukia ryšius su kitais žmonėmis, užsisklendžia savy, būna be galo vienišas.
stiliaus bruo ai
Stiliaus bruožai
 • Laisva kompozicija.
 • Stilius fragmentiškas, emocionalus, pabrėžiamas ekspresyvumas, ironija.
 • Būdingi paslapties, fatališkos meilės, siaubo, mirties motyvai.
 • Sekama tautosaka.
 • Pasakotojas subjektyvus.
anrai
Žanrai
 • Lyrikos: baladė, eilėraštis, daina, lyrinė draminė poema, eiliuotas romanas.
 • Epo: istorinis ir psichologinis romanas, fantastinė novelė, romanas.
 • Dramos: romantinė tragedija.
garsiausi ra ytojai
Garsiausi rašytojai

Vokietija- Novalis, Hofmanas, Heinė.

Anglija- Skotas, Baironas.

Prancūzija- Hugo, Diuma, Ž. Sand.

Lenkija- A. Mickevičius.

Rusija- Puškinas, Lermontovas.

JAV- Kuperis.

Lietuva- S. Daukantas, A. Baranauskas, Maironis.

v hugo
V. Hugo

“Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai”

a diuma
A. Diuma

“Trys muškietininkai”, “Grafas Montekristas”

sand 1804 1876
Ž. Sand (1804-1876)

“Indiana”, “Mažoji Fadetė”

a pu kinas
A. Puškinas

“Eugenijus Oneginas”

e t hofmanas
E. T. Hofmanas

Kompozitorius. Rašytojas,

sukūręs daug pasakų.

(“Spragtukas ir pelių

karalius”)

h hein
H. Heinė

Labai daug rašė apie nelaimingą meilę

d f kuperis 1789 1851
D. F. Kuperis (1789-1851)

“Paskutinis mohikanas”

d g n baironas
D. G. N. Baironas

“Kainas”, “Manfredas”

s daukantas
S. Daukantas

    S.Daukanto istorinis pasakojimas yra beletrizuotas, todėl glaudžiai susijęs su grožine literatūra. S.Daukanto istorijos veikalai ir ypač "Būdas…" turėjo didelį poveikį XIXa. lietuvių poezijai, padėjo formuotis romantinei lietuvių prozai.

a baranauskas 1835 1902
A. Baranauskas (1835-1902)
 • Pavardės formos: Baranowski, Baranauskis, Baronas. Pasirašinėjo: A.B., Bangputys, Jurksztas Smalaūsis, Jurkštas Smalaūsis.
 • “Anykščių šilelis”
maironis 1862 1932
Maironis (1862-1932)

“Pavasario balsai”

kaip romantizmas atsiranda lietuvoje
Kaip romantizmas atsiranda Lietuvoje?
 • Kai 19 a. visoje Europoje pavergtieji kraštai ėmė priminti pavergėjams apie save, ir Lietuvoje praūžė du sukilimai: 1831 m. ir 1863-1864 m.
 • Lietuvius ir lenkus veikė romantikų šūkiai:
  • “Praeitis atgimsta mumyse” ( S. Colridge);
  • “perkūnijomis griaudėja ugnies žodis: laisvė (A. Lamartine);
  • “Poetas žengia tautos prieky” ( V. Hugo);
  • “Aš norėčiau kreiptis į visą pasaulį, bet aš kreipiuosi tik į savo tautą” ( V. Macka).
lietuvi kojo romantizmo bruo ai
Lietuviškojo romantizmo bruožai
 • Svarbiausias idealas- ginti lietuvių kalbą, kelti iš kapo jos istoriją, žadinti sutryptą savigarbą.
 • Parodyti, kokia galinga praeity, Didžiųjų kunigaikščių laikais, buvo Lietuva ir kas iš jos beliko dabar, caro laikais.
 • Labai išaukštinama visa, kas lietuviška: kalba, daina, papročiai, kaimas, pakelės Rūpintojėlis. Sudaromas vaizdas, kad mano tėvynė- mano absoliutas.
gamta38
Gamta
 • Tamsus ežeras, mėnulis, apleistos kapinės, neįžengiamos girios- viskas turi būti paslaptinga, gūdu, šiek tiek grėsminga.
veik jas did i kontrast mogus
Veikėjas- didžių kontrastų žmogus
 • Jei myli- tai taip stipriai, kad nuo meilės galios ledynai ištirptų; jei nekenčia- neapykanta tokia stipri, kad gali išeiti iš proto.
 • Išdidumas neleidžia pasiduoti kasdienybei, bet likimas gramzdina į neviltį ir haliucinacijas.
 • Tiek stiprus, kad gali tvarkyti visatą, ir tiek silpnas, kad nuolatos kenčia.
veik jas t vyn s mogus
Veikėjas- tėvynės žmogus
 • Veikėjas nusilenkia tik vienai pareigai- tėvynei.
 • Mirtis dėl tėvynės yra šventas būtinumas.
laikas ir erdv41
Laikas ir erdvė
 • Nuostabūs laikai-viduramžiai, kai valdė Vytautas.
 • Nuostabi erdvė- Lietuvos glūdūs miškai.
 • Blogi laikai- caro valdoma Lietuva.
 • Bloga erdvė- plyni laukai.
ad