p ehled innosti kk ikem rok 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přehled činnosti KK IKEM rok 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přehled činnosti KK IKEM rok 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Přehled činnosti KK IKEM rok 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Přehled činnosti KK IKEM rok 2009. Prof . MUDr . Josef Kautzner , CSc . Přednosta Kliniky kardiologie IKEM. Celkem 3970 v 2008. Celkem 4150 v 2009. Počet hospitalizací 2007-09. 2007. 2008. 2009. OAK: oddělení akutní kardiologie. Ambulantní vyšetření 2007-09. Celkem 32601 v 2008 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přehled činnosti KK IKEM rok 2009' - vina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ehled innosti kk ikem rok 2009

Přehled činnosti KK IKEM rok 2009

Prof. MUDr.Josef Kautzner, CSc.

Přednosta Kliniky kardiologie IKEM

po et hospitalizac 2007 09

Celkem 3970 v 2008

Celkem 4150 v 2009

Počet hospitalizací 2007-09

2007

2008

2009

OAK: oddělení akutní kardiologie

slide3

Ambulantní vyšetření 2007-09

Celkem 32601 v 2008

Celkem 34340 v 2009

2007

2008

2009

OAK: oddělení akutní kardiologie, CHSS: srdeční selhání, AAO: arytmologie, KK: všeobecná kardiologická ambulance

slide4

Intervenční kardiologie 2005-09

SKG: selektivní koronarografie, PCI: perkutánní koronární intervence, dPCI: přímá koronární intervence u IM, PSK: pravostranná katetrizace, EMB: endo-myokardiální biopsie

slide5

Intervenční kardiologie 2007-09

2007

2008

2009

PTA: perkutánní transluminální angioplastika karotid, PTRA: perkutánní transluminální renální angioplastika, DSS: uzávěr defektu septa síní, FOP: uzávěr for ovale patens

slide6

Neinvazivní kardiologie 2005-09

Ergo: bicyklová ergometrie, Spiroergo: spiroergometrie, spiro: spirometrie, Holter: ambulantní monitorování EKG, TILT: tilt test

slide8

Implantace kardiostimulátorů 2005-09

Celkem 397 v 2008

Celkem 380 v 2009

slide9

Implantace kardioverterů-defibrilátorů 2005-09

Celkem 349 v 2008

Celkem 391 v 2009

slide10

EF diagnostika a intervence 2005-09

Ablace 3D: ablace podporované 3D mapovacím systémem, EFV: elektrofyz. vyšetření

rekonstrukce a nov technologie
Rekonstrukce a nové technologie
 • Přestavba bioptického sálu a ambulancí KOSS: grant firmy Medtronic a sponzorský dar Cardion a Biotronik - 11 mil. Kč
 • Dovybavení odd B telemetrickým systémem (centrála a 16 telemetrů): grant firmy Boston Scientific – 3.4 mil. Kč
 • Vybavení 12 lůžek OAK počítačovým systémem k lůžku: sponzorský dar Cardion – 1,5 mil. Kč
 • Vybavení OAK resuscitačním přístrojem Autopulse: Nadační fond Moderní léčba arytmií – 250 tis. Kč
nov metody
Nové metody
 • Perkutánní mitrální anuloplastika (Kautzner/Janek)
 • Katetrizační ablace fibrilace síní pomocí laserového balónku (Kautzner/Čihák)
odborn st e
Odborné stáže
 • 6-týdenní stáže lékařů z Kardiologického odd. v Liberci
 • Roční stáž EHRA o katetrizačních ablacích – dr. Hlivák, Bratislava
 • Roční stáž Egyptské kardiologické společnosti – dr. Amr Kamal, Alexandrie
 • 6-měsíční stáž – dr. Jan, Lublaň
 • Měsíční stáž dr. Marinskise z Litvy
odborn akce kk
Odborné akce KK
 • 12 mezinárodní workshop o katetrizačních ablacích s živými přenosy (160 účastníků)
 • 1 přímý přenosy z robotické katetrizační ablace fibrilace síní (na kongres v Alexandrii)
 • 1 workshop s živými přenosy o implantaci CRT systému
 • Mezinárodní seminář „Past, presence and future of ICD therapy: 25 years of ICD therapy in the Czech Republic“ (16.10.2009)
 • Přednáškový cyklus „Vybrané kapitoly z arytmologie“ pro satelitní centra (Medtronic) - celkem 9 přednáškových bloků
 • Workshop PS invazivní kardiologie s živými přenosy z katetrizačních sálů
 • Výukový kurz echokardiografie – cyklus sobotních školení
 • 2 semináře o diagnostice a léčbě PAH,
 • 2 mezinárodní výukové semináře o diagnostice a léčbě PAH
 • 4 samostatná sympozia KK na kongresu ČKS v Brně
 • Weberův večer
medi ln prezentace
Mediální prezentace
 • 3 tiskové konference (workshop o katetrizačních ablacích, nové technologie monitorování pacientů, výročí první implantace ICD)
 • TV pořady – Robotická technologie (ČT1), Léčba srdečního selhání (Milénium), pořad o PAVI (Port)
 • Rozhlasové pořady – celoroční cyklus Rodinný lékař (ČRo2) o kardiologii
webov str nky
Webové stránky
 • Vybudování zcela nových webových stránek nezávisle na stránkách IKEM, spuštění v průběhu 2009
 • Vybudování anglické verze webových stránek, spuštění v lednu 2010
 • Vytvoření základu ruské verze stránek
 • Práce na nových webových stránkách Nadačního fondu „Moderní léčba arytmií“