25 2547 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
???????????????????????????? ????????????????????????????? 25 ??????? 2547 PowerPoint Presentation
Download Presentation
???????????????????????????? ????????????????????????????? 25 ??????? 2547

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

???????????????????????????? ????????????????????????????? 25 ??????? 2547 - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

รายงานสรุป กลุ่ม Home entertainment. เสนอโดย พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25 พฤษภาคม 2547. รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????????????? ????????????????????????????? 25 ??????? 2547' - victoria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
25 2547

รายงานสรุปกลุ่ม Home entertainment

เสนอโดย

พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

25 พฤษภาคม 2547

slide2

รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิรายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

2

slide3
มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในตลาดโลกมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในตลาดโลก

US$Billion

สัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกต่ำ

ที่มา : Cahners Group (2002) และ www.thaieei.or.th

slide7

1.1 วิสัยทัศน์

To be the world class brand name in global home entertainment industrial

7

slide8

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้
 • ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ Intelligent Home Entertainment
 • การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการทำงานแบบ Multifunction ของผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดเข้าไว้รวมกันโดยรวมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปด้วยเช่นสามารถเชื่อมต่อ Internet และอุปกรณ์ IT อื่นๆได้

8

slide9

1.3 สถานภาพในปัจจุบัน

9

Export value of Electronics&Electrical from EEI

slide10

1.3 สถานภาพในปัจจุบัน(ต่อ)

 • A/V เป็นฐานบริษัทข้ามชาติผลิตเพื่อส่งออก หรือจำหน่ายในประเทศ
 • บริษัทไทยมีการผลิต audio ที่เป็น analog ได้ดีและจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก
 • บริษัทไทยมีการผลิต A/V สำหรับตลาดระดับกลางโดยใช้เทคโนโลยีและชิ้นส่วนจากประเทศจีน
 • ไม่มีขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์(industrial design)
 • ขาดการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรม A/V อย่างต่อเนื่อง

10

slide11

1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด

 • convergence of personal computer, consumer, and professional audio markets
 • "full-digital" audio amplifier solutions
 • PC centric digital home entertainment

11

slide12

2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค

2.1 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

 • Media player+communication systems(PC hardware+harddisk+Opensource software+broadband+contents)
 • Audio devices(existing industry+IC design digital audio+IC fab(scale is not matter))
 • Display devices(high investment+)

12

slide13

2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค

2.2 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • A/V & IT products / Compatibility (PC centric)
 • User friendly Menu
 • Multi-function
 • Home-furnish product

2.3 ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของไทย

 • System integration(PC manufacture)
 • LINUX OS,Network,DSP(Sound),API
 • Analog audio and Analog IC design
 • PLC(power line carrier)

13

slide14

2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค

2.4 การวิเคราะห์ด้านการแข่งขัน

 • Low price กับประเทศที่มีต้นทุนhardwareและแรงงานต่ำ
 • Multi function กับสินค้าที่มี brand image
 • Local market first ,Regional and Inter

2.5 กลยุทธของผลิตภัณฑ์

 • เริ่มด้วยเจาะกลุ่มระดับกลางด้วย function and price
 • เน้น การสร้างความแตกต่าง differentiate
 • พันธะมิตรกับ content and network providers
 • สร้าง cluster กับอุตสาหกรรมอื่นที่มี volume แล้วและเน้น API ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้งานง่าย

14

slide15

3. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี

3.1 Technology Cluster

 • PC and LINUX OS
 • Standard A/V DSP algorithms
 • API/GUI
 • Analog Audio/Digital Audio
 • Embedded systems
 • PLC/WIFI/Fiber optic/TCPIP
 • LCD/LED/OLED/Plasma
 • Industrial product design
 • Testing and Certification

15

slide16

3. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี

3.2 จัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยี

 • Standard A/V DSP algorithms
 • Industrial product design
 • PC and LINUX OS,API/GUI
 • Embedded systems
 • Analog Audio/Digital Audio

16

slide17

2005

2010

2015

High Resolution OLED

Organic LED

Digital Audio

Technologies

Analog Audio

Real Time OS

Embedded LINUX OS

Communication Technology PLC/WiFi/TCPIP/UWB

A/V DSP Algorithms and Embedded System

Personal home entertainment

Digital AM Radio (DRM)

Products

Wall paper display

PC auto entertainment

PC home entertainment

Home entertainment gateway

3.3 เส้นทางเทคโนโลยี(TRM)

slide18

4. บทสรุปและข้อเสนอ

4.1 บทสรุป

อุตสาหกรรม A/V มีมูลค่าส่งออก 140,000 ล้านบาทไม่นับรวมที่ผลิตใช้ในประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ A/V ได้หล่อหลอมรวมกันกับอุปกรณ์ ด้าน IT และใช้เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ หากไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แทน ก็เชื่อได้ว่าภายใน 3-5 ปี อุตสาหกรรมดังกล่าวก็จะสูญเสียไป

จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมและถ่ายทอดให้กับผู้ผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) กับอุตสาหกรรมที่มีฐานรากภายในประเทศอยู่แล้วเช่น อุตสาหกรรม harddisk ,PC รวมถึงการใช้องค์ ความรู้จาก software opensource เพื่อให้การพัฒนาเกิดยั่งยืนและมีฐานรากที่มั่นคง

18

slide19

4. บทสรุปและข้อเสนอ

4.2 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

1.จัดทำเครือข่ายการพัฒนาและรวบรวมความรู้ด้าน A/V DSP ต่างๆและเผยแพร่ผ่านทาง opensource และ การฝึกอบรมให้ภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการต่อยอด

2.สนับสนุนการวิจัยต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานที่มีขีดความสามารถและถ่ายทอดให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปผลิต

3.ให้มีหน่วยงานทดสอบและรับรองคุณภาพด้าน ผลิตภัณฑ์A/V

19

slide20

4. บทสรุปและข้อเสนอ

4.3 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

1.โครงการ กลุ่ม opensource ด้าน A/V และ embedded LINUX โดยจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ software และมาตรฐานต่างๆ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ การประกวดแข่งขันด้าน algorithm DSP และการฝึกอบรม เป้าหมาย สร้างองค์ความรู้ นักพัฒนาระบบ(100คน/ปี) และฐานข้อมูล งบประมาณ (ฐานข้อมูล 1 ล้านบาท อบรมนักพัฒนา(รวมวัสดุในการทำต้นแบบ) 50,000บาท/คน 5 ล้านบาท องค์ความรู้ (รวบรวม) 1 ล้านบาท

2.การพัฒนาต้นแบบ home entertainment gateway,PC home entertainment และ AM Digital Radio โครงการละประมาณ 3 ล้านบาทเป็นเงิน 9 ล้านบาท

20

slide21

4. บทสรุปและข้อเสนอ

4.3 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

(แผนปฏิบัติการ: เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี)

21

slide22

4. บทสรุปและข้อเสนอ

4.3. ข้อเสนอนำแผนปฏิบัติสู่โครงการนำร่อง

โครงการนำร่อง 1 ปีแรกเป็นเงินทั้งสิ้น 16 ล้านบาท

22