modalitats alternatives d hospitalitzaci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ. L.Ayllón; J.Barba; A. Hervás; Y.Osorio; J.Mª Otín; J. Vegué Taula 3: Hospitalització parcial i altres alternatives innovadores. Fòrum salut mental.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modalitats alternatives d hospitalitzaci

MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ

L.Ayllón; J.Barba; A. Hervás; Y.Osorio;

J.Mª Otín; J. Vegué

Taula 3: Hospitalització parcial i altres alternatives innovadores

Fòrum salut mental

consideracions pr vies
Contrariament a d’altres països, escàs desenvolupament de modalitats alternatives a l’hospitalització en la Xarxa de Salut Mental de Catalunya

Paradoxa conceptual: model comunitari però poca implicació en el territori

Hospitalització segmentada amb jerarquització questionable dels serveis

Excessiu dispositiu-centrisme, amb preeminència de les estructures per damunt dels processos

Notables esforços aquests darrers 2-3 anys per l’implementació de nous programes i dispositius (PSI)

CONSIDERACIONS PRÈVIES
la necessitat de modalitats alternatives d hospitalitzaci
Mantenir el pacient en el seu entorn

Evitar hospitalitzacions innecessàries amb programes alternatius comunitaris

Fer-lo corresponsable del seu propi procés de tractament

Afavorir la continuitat assistencial, evitant ruptures terapèutiques i recaigudes

Atenuació fenòmen de la “porta giratòria”: Disminució del nombre d’urgències i d’ingressos a Aguts dels pacients amb patologíes cròniques

Permetre progressiva externació de pacients de llarga estada

Millora del compliment terapèutic i de la qualitat de vida

LA NECESSITAT DE MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ
les diferents modalitats
Hospitalització parcial / Hospitals de Dia

Centres d’Acollida a la Comunitat / Centres de Crisi

Programes de detecció precoç i seguiment intensiu dels primers episodis psicòtics

Hospitalització a Domicili

Alternativa a hospitalització d’Aguts

Externació de pacients de llarga estada

Tractament intensiu a la Comunitat

Model Gestor de casos (PSI)

Model assertiu comunitari (ACT; SIME)

Programes de Relleu Terapèutic

Hospitalització de nit; de caps de setmana

Llits Respir

LES DIFERENTS MODALITATS
programa psi
Dispositiu d’intervenció comunitaria, constituit per un equip multidisciplinar, que centra les seves activitats en l’atenció directa i la coordinació entre serveis.

Model de gestió de casos: Adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada pacient, tant a prop com sigui possible del seu entorn, facilitant la continuitat assistencial i la recuperació o estabilització del seu trastorn crònic,amb la màxima qualitat de vida que pot oferir l’entorn comunitari i les seves capacitats personals

Cada pacient te assignat un Coordinador del Projecte individualitzat (CPI) que vetlla per el cumpliment del projecte terapèutic i alhora es el seu referent per les dificultats del dia a dia a les que es vegi confrontat

PROGRAMA PSI
els programes de case management
S’inicien als EEUU als anys 80, com alternativa a l’hospitalització

Es desenvolupen posteriorment a: Anglaterra, Holanda, Alemanya i Austràlia.

Espanya:

Madrid --- Fernández Liria (1991)

Barcelona Sant Joan de Déu

Fció. Sant Pere Claver (1997)

Diferents sistemes organitzatius:

Gestió de casos administrativa

Intensive case management

Tractament assertiu comunitari

Els programes de “Case Management”
models te rics
INTENSIVE CASE MANAGEMENT:

. Coordinador de “cuidados”; proveïdor d´assistència directa als usuaris, incorporant elements clínics

. Els gestors de casos es recolzen en els serveis assistencials ja en marxa, en el marc comunitari

. Alta freqüència de contacte (no 24 hores)

. Ratio 10-15 pacients per CPI

MODELS TEÒRICS
models te rics 2
TRACTAMENT ASSERTIU COMUNITARI (ACT):

Equips interdisciplinaris (psiquiatre, infermera, treb. social) amb key worker (responsable del cas a tots els efectes) que realitza tot el tractament

Proporcionen tots els serveis necessaris a la població diana amb una disponibilitat de 24 hores (els recursos es gestionen directament des de l´equip) desplaçant-se allà on estigui el pacient

Ratio 10-15 pacients

MODELS TEÒRICS (2)
criteris d inclusi en el programa psi
Cumplir criteris de TMS

Gravetat clínica: Tendència a la descompensació crònica,comportament inadequat i/o manca de contenció

Escassa o nul.la consciència de malaltía

Desvinculació dels serveis del circuit psiquiàtric

Important repercussió psicosocial

Criteris d’inclusió en el programa PSI
programa psi implantaci a barcelona i entorn metropolit
Actualment existeixen 8 equips de base sectorial

Horta-Guinardó

Nou Barris

Eixample

Sants-Montjuïc / Ciutat Vella / Gavà

Les Corts / Sarrià-Sant Gervasi

L’Hospitalet

Santa Coloma

Maresme

Cada Equip gestiona entre 40 i 60 pacients (entre 10 i 15 per CPI)

Resultats molt esperançadors pel que fa tant a la vinculació dels pacients, la reducció del nombre i la durada de les hospitalitzacions, com a la millora de la seva qualitat de vida

Programa PSI: Implantació a Barcelona i entorn metropolità
programa psi primeres conclusions
Importancia del vincle relacional com a element terapèutic mobilitzador de canvis

Peculiaritat del setting no institucionalitzat, amb elevada implicació contratransferencial, que repercuteix, a voltes, en dificultats a l’alta

La col.laboració en el dia a dia amb altres equipaments introdueix noves formes de relació i treball en proximitat

El fet de treballar de manera global i en conjunt amb la xarxa psiquiàtrica posa en relleu les mancances intrínseques del sistema (espera, fragmentació, no continuïtat assistencial...)

Paradoxa del gestor de casos: Coneixement acurat del pacient amb poca capacitat de decisió

PROGRAMA PSI:PRIMERES CONCLUSIONS
hospitalitzaci a domicili
Conjunt de procediments terapèutics proporcionats al domicili del pacient, d’una complexitat, intensitat i durada comparables als que rebría aquest mateix pacient en una unitat d’aguts convencional

Modalitat assistencial intensiva en situacions de descompensació psicopatològica aguda, mantenint el pacient al seu domicili

Atenció diària al domicili del pacient per equip multidisciplinar (Psiquiatre, Infermería, TS)

Treball actiu amb la família (suport continuat)

Limitació en el temps (entre 20 i 30 dies)

Experiències en altres països (França) han demostrat una remissió simptomatològica més ràpida, reducció de la iatrogenia i millor cumpliment terapèutic post-alta

HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

Fòrum salut mental

hospitalitzaci a domicili 2
Com a modalitat d’externació de pacients de llarga estada

Preparació del trànsit a la comunitat

Mateix equip unitat MILLE

Continuitat del tractament rehabilitador

Complementarietat necessària amb seguiment intensiu a la comunitat (Model Tractament assertiu Comunitari)

HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI(2)
hospitalitzaci a domicili implantaci a barcelona i entorn metropolit
Programa de suport comunitari post-alta MILLE (Sant Joan de Deu- Serveis de Salut Mental): inici Juliol 2005

Programa HAD com alternativa a hospitalització convencional (CPB-SSM): projecte presentat al CatSalut

HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI: Implantació a Barcelona i entorn metropolità
intervenci preco
Detecció àgil de prodroms i símptomes inicials

Gestió òptima del primer episodi i del periode post-crític (de 2 a 5 anys) a través d’una assistencia integral i continuada

Objectiu: Instauració del tractament el més rapidament possible, evitant ruptures biogràfiques, aïllament i estigmatització

Canvi d’estratègia en l’organització de serveis:

Mobilitat cap a la demanda: del reactiu al proactiu

Formació professionals ABS

Àgil derivació cap a primària especialitzada

Abordatge terapèutic multifocal

Intervenció precoç
beneficis intervenci preco
Millora el pronòstic

Disminueix la morbilitat

Comporta una recuperació més ràpida

Habilitats psicosocials més conservades

Preserva el recolzament familiar i social

Disminueixen les hospitalitzacions

Beneficis Intervenció precoç
motius intervenci preco
Actualment, lapse de temps transcorregut entre aparició dels primers símptomes i instauració del tractament es situa entre 6 i 24 mesos

Incidència anyal de primers episodis psicòtics: 1 / 1000 habitants

Dreta de l’Eixample: 120 episodis nous / any

Seguiment continuat durant 5 anys: 600 pacients i famílies

Motius Intervenció precoç
centres d acollida i de crisi
Estructures lleugeres, flexibles de funcionament, insertades en el teixit comunitari

Obertura 24H; Permanència d’infermería

Utilització voluntària per part dels pacients en cas de malestar agut

Resposta terapèutica tipus intervenció en crisi

Possibilitat d’acolliment residencial de pocs dies (fins a 7)

Alternativa i descàrrega dels serveis d’urgències convencionals

CENTRES D’ACOLLIDA I DE CRISI
programes relleu terap utic
Disponibilitat d’alguns llits per hospitalitzacions puntuals en pacients en programes actius comunitaris, preservant la seva referència terapèutica

Descans familiar; internament puntual per a pacients de residència assistida, d’hospital de dia, o de centre de dia

Hospitalització de nit; hospitalització de cap de setmana

Objectius: Previndre recaigudes i ruptures terapèutiques. Disminuir situacions de risc

Ubicació idònea en Centres d’acollida a la Comunitat o, dins els recursos actualment existents, en unitats de subaguts comunitàries

PROGRAMES RELLEU TERAPÈUTIC
modalitats alternatives d hospitalitzaci recomanacions
Generalització dels programes PSI al conjunt de sectors de Barcelona i el seu entorn

Iniciar proves pilot (àmbit CSM /Atenció Comunitària)

Detecció precoç primers episodis

Programa de tractament intensiu a la Comunitat (model ACT): Programa transversal entre actual PTMS i PSI

Implementació de les 2 modalitats d’hospitalització a domicili (àmbit hospitalari suprasectorial)

Flexibilitzar funcionament unitats de subaguts per donar cabuda a programes de relleu terapèutic (àmbit hosp.)

Diversificar oferta d’atenció urgent amb programes i dispositius d’acollida i d’intervenció en crisi (aliances estratègiques entre àmbits hospitalari i comunitari)

MODALITATS ALTERNATIVES D’HOSPITALITZACIÓ: RECOMANACIONS