Repetition albueregionen
Download
1 / 40

Repetition - albueregionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 329 Views
 • Uploaded on

Repetition - albueregionen. Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii. Knogler?. Knogler. Humerus (overarmsknoglen) Distale del er affladet forfra-bagtil. Består af et ledhoved, condylus humeri Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Repetition - albueregionen' - vevay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Repetition albueregionen

Repetition - albueregionen

Antebrachii

Art. Cubiti

Muskler antebrachiiKnogler1
Knogler

 • Humerus (overarmsknoglen)

  • Distale del er affladet forfra-bagtil.

  • Består af et ledhoved, condylus humeri

  • Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager

   underarmens fremspring fra underarmen. Tillader ekstension

   /fleksion albue

  • 2 fremspring; epicondylus medialis humeri og epicondylus

   lateralis humeri. Tjener til udspring for underarmens muskler.

   Tennisalbue/golfalbue?

 • Ulna (albuebenet)

  • Olecranon, proc. Coranoideus, tub. ulnae

  • Proc. Styloideus

  • De to epikondyler og olecranon danner retvinklet trekant

 • Radius (spolebenet)

  • Caput radii, tub. Radii

  • Collum radii

  • Circumferentia articularis

  • Fascies articularis carpalis radii

  • Processus styloideus radii


 • Regio cubitalis ant post
  Regio cubitalis ant/post

  • Regio cubitalis ant.

   • I den forreste albueregion findes der en fordybning der kaldes fossa cubitalis

   • Fossa cubitalis er den trekantede fordybning, som ligger mellem m. brachioradialis og m. pronator teres.

   • Regionen indeholder bicepssenen, a brachialis og n. medianus. Kan alle palperes.


  Led i albuen
  Led i albuen?

  • Hvilke led?

  • Ledtype?

  • Bevægelser i leddet?


  Led samlet art cubiti
  Led – samlet art. cubiti

  • Art. Humeroulnaris

   • Hængselled

   • Ekstension/fleksion

   • Let valgusstilling

   • Hoved: trochlea tali

   • Skål: incisura trochlearis

   • Fossa coranoidea og fossa olecranii

 • Art. Humeroradialis

  • Kugleled

  • Ekstension, fleksion, supination/pronation

  • Ledhoved: Capitulum humeri

  • Skål: foveae articularis

 • Art. Radioulnaris proximalis

  • Drejeled

  • Rotation mellem de to knogler

  • Led hoved: Circumferentia articularis i osteofibrøs ring

  • Ledskal: incisura radialis (1/4 af omkredsen) • Og s det u gte led1
  Og så det uægte led?

  • Membrana interossea antebrachii

  • Funktion?

   • Fibre skråt nedad og medialt fra radius til ulna


  Ligamenter
  Ligamenter?

  • Lateralt?

  • Medialt?


  Ligamenter1
  Ligamenter

  • Lig. Collaterale ulnare

   • På medialsiden af albueleddet

   • Albuens vigtigste, vifteformet, 3 dele

   • Hindrer valgusstilling

 • Lig. Collaterale radiale

  • På lateralsiden af albueleddet.

  • Fra humerus laterale epikondyl, distalt til

   lig. Annulare radii – ikke direkte på radius. Hvorfor?

  • Hindrer varusstilling, med hjælp fra m. anconeus

 • Lig. Anulare radii

  • Ringformet omkring radius. Strop

  • Hindrer distal forskydning af radii

   (eks ved træk i arm)


 • Fascier
  Fascier

  • Fascia brachii

   • Muskulaturen i overarmen er omgivet af en rørformet skede, fascia brachii, som både proximalt og distalt overgår til de tilstødende fascier.

   • Fra denne fascie skrækker sig på hver side nedadtil et septum intermusculare, der deler overarmsmusklerne i en bageste og en forreste loge (compartment)

   • Septum intermusculare mediale og laterale bruges til muskeludspring i overarmen.

 • Fascia antebrachii

  • En fortsættelse af fascia brachii. Danner en rørformet skede om underarmens muskulatur, der også bruges til muskeludspring.

  • Hæfte i bagsiden af ulna, margo posterior ulnae og sender små bindevævsstrøg ind mellem musklerne. Gør at musklerne kommer til at ligge i små separerede loger, der spidser til proximalt.

  • Denne tilspidsning og samling af bindevævsbladene giver en fælles senestrop for hhv. ekstensorerne og fleksorerne.

  • Senestroppen benævnes caput commune fleksorum og caput commune ekstensorum.


 • Fleksor og ekstensor retinaklet
  Fleksor- og ekstensor retinaklet

  • Retinaculum extensorum

   • Fascia antebrachii danner på dorsalsiden en seneslynge, der sørger for at nedbinde underarmens ekstensormuskler til underarmens knogler. Denne benævnes retinaculum extensorum.

 • Retinaculum flexorum

  • Seneslynge på palmarsiden af håndleddet, hvis funktion det er at nedbinde fleksorerne til knoglerne.

  • Omslutter desuden sulcus carpi og benævnes her canalis carpi.

  • I canalis carpi løber alle fleksorsenerne til fingrene og desuden håndleddets fleksor/ekstensor samt den meget vigtige n. medianus.


 • Bursae
  Bursae

  • Bursa subcutanea olecranii

   • En slimsæk, der ligger lige under huden ud for olecranon.

   • Sørger for beskyttelse af den meget udsatte knoglespids.


  Muskler
  Muskler?

  Muskelnavn?

  Udspring/hæfte?

  Funktion?


  M biceps brachii
  M. Biceps brachii

  • Udspring

   • Caput longum: tub. supraglenoidale

   • Caput breve: proc. coracoideus

 • Insertion

  • Fælles insertionssene på tuberositas radii (stærkeste) og bagfladen af ulna (aponeurosis m. bicipitis brachii)

 • Funktion

  • Fleksion af art. Cubiti (art. Humeroradialis)

  • Supination i art. Radioulnaris proximalis

  • Caput longum desuden fleksion i art humeri.


 • M brachialis
  M. brachialis

  • Udspring

   • Den distale 2/3 af humerus med et stort udspring der dækker forfladen af humerus. Forløber distalt.

 • Insertion

  • Tuberositas ulnae

 • Funktion

  • Fleksion i art. Cubiti (agonist)


 • M triceps brachii
  M. Triceps brachii

  • Udspring

   • Caput longum

   • Caput breve

   • Caput laterale

 • Insertion

  • Olecranon

 • Funktion

  • Agonist i ekstension af art. Cubiti

  • Synergist i ekstension af art. Humeri.


 • M anconeus
  M. anconeus

  • Udspring

   • Epicondylus laterale humeri

    (det fjerde hoved af m. triceps)

 • Insertion

  • Laterale rand af olecranon og bagfladen af ulna

 • Funktion

  • Ekstenderer i albueleddet


 • Underarmens ekstensor supinator gruppe
  Underarmens ekstensor/supinator gruppe

  • M. brachioradialis

  • M. extensor carpi radialis logus

  • M. extensor carpi radialis brevis

  • M. extensor digitorum


  M brachioradialis
  M. brachioradialis

  • Udspring

   • Septum intermusculare lateralis og margo lateralis humeri.

 • Insertion

  • Proc. Styloideus radii

 • Funktion

  • Fleksion i art. Cubiti

  • Sætter underarmen i kantstilling


 • M extensor carpi radialis longus
  M. Extensor carpi radialis longus

  • Undspring

   • Septum intermusculare laterale og epicondylus laterale humeri.

 • Insertion

  • Dorsalsiden af basis af metacarpalknogle II

 • Funktion

  • Fleksion i art cubiti

  • Radial- og dorsalfleksion i håndleddet.


 • M extensor carpi radialis brevis
  M. Extensor carpi radialis brevis

  • Udspring

   • Epicondylus lateralis humeri

 • Insertion

  • Dorsalsiden af basis på metacarpale III

 • Funktion

  • Radial- og dorsal fleksion i håndledet


 • M extensor digitorum
  M. Extensor digitorum

  • Udspring

   • Epicondylus lateralis humeri

 • Insertion

  • Dorsalt på yderstykkerne af 2-5 finger

 • Funktion

  • Dorsalfleksion i håndled og fingerled


 • Underarmens flexor pronator gruppe
  Underarmens flexor – pronator gruppe

  • Musculus pronator teres

  • M. palmaris longus

  • M. flexor carpi ulnaris

  • M. flexor digitorum superficialis

  • M. flexor digitorum profundus


  M pronator teres
  M. Pronator teres

  • Udspring

   • Epicondylus medialis og proc. Coronoideus

 • Insertion

  • Midt på den laterale flade af radius

 • Funktion

  • Pronation og fleksion i art. Cubiti.


 • M palmaris longus
  M. Palmaris longus

  • Udspring

   • Epicondylus medialis

 • Insertion

  • Aponeurosis palmaris

 • Funktion

  • Spænder aponeurosen og flekterer i håndleddet og 2-5 fingers grundled.

  • OBS: denne muskel findes ikke hos alle individer.


 • M flexor carpi ulnaris
  M. Flexor carpi ulnaris

  • Udspring

   • Epicondylus medialis humeri og olecranon

 • Insertion

  • Os pisiforme og herfra via lig. Pisometacarpale til os hamatum og de ulnare mellemhåndsknogler.

 • Funktion

  • Flekterer og ulnarflekterer i håndleddet.


 • M flexor digitorum superficialis
  M. Flexor digitorum superficialis

  • Udspring

   • Epicondylus medialis, proc. Coronoideus ulnae og forfladen af radius.

 • Insertion

  • Mellemstykkerne på 2-5 finger

 • Funktion

  • Flekterer i håndleddet og i fingrenes grund- og mellemled.


 • M flexor digitorum profundus
  M. Flexor digitorum profundus

  • Udspring

   • Proximale halvdel af ulna

 • Insertion

  • Yderstykkerne af 2-5 finger

 • Funktion

  • Flekterer i håndleddet og i alle fingerleddene.


 • Hva med totten
  Hva´ med totten?

  • 1. finger har sine helt egne muskler.

   • M. ekstensor pollicis longus et brevis

   • M. abduktor pollicis

   • M. fleksor pollicis

   • Er heldigvis ikke en del af jeres pensum!


  Hvem laver hvad
  Hvem laver hvad?

  • Hvem laver hvilke bevægelser i albue, håndled og fingerled?


  Musklernes funktion

  Fleksion i art. Cubiti

  M. brachialis

  M. biceps brachii

  M. flexor digitorum superficialis et profundus

  M. flexor carpi radialis

  M. palmaris longus

  M. pronator teres

  Ekstension i art. Cubiti

  M. triceps brachii

  M. anconeus

  M. extensor carpi radialis longus et brevis

  M. extensor digitorum

  Hmmm tjek li atlas

  Supination i art. Cubiti

  M. biceps brachii

  Pronation i art. Cubiti

  M pronator teres

  Fleksion i art. Radiocarpea

  M. flexor carpi ulnaris

  M. flexor digitorum profundus

  M. flexor digitorum superficialis

  Ekstension i art. Radiocarpea

  M. extensor carpi radialis longus

  M. extensor carpi radialis brevis

  M. extensor digitorum

  Ulnarfleksion i art. Radiocarpea

  M. flexor carpi ulnaris

  Radialfleksion i art radiocarpea

  M. extensor carpi radialis

  M. extensor carpi ulnaris

  Musklernes funktion


  Unders gelse af art cubiti
  Undersøgelse af art. cubiti

  • Inspektion:

   • Cubiti Valgus/cubiti varus

    • Normalt kvinder 5 grader, mænd 10-15 grader valgus.

    • Bærevinklen

   • Hyperekstension?

   • Hævelse, temperatur

   • Ar fra evt. operation

  • Palpation:

   • Knoglepalpation

   • Bløddelspalpation

  • ROM

  • Muskeltest

  • Special tests


  Knoglepalpation af art cubiti
  Knoglepalpation af art. cubiti

  • Terapeut placering

   • Skråt bagved klient.

   • Hold anteriort distalt på klientens overarm, så muskler slapper af. Palper med din anden hånd.

  • Knoglepalpation

   • Epicondylus medialis

   • Supracondylær medial linie af humerus (obs n. medianus)

   • Olecranon

   • Posteriore ulna tíl processus styloideus

   • Fossa olecranii (fedt og triceps aponeurose, der udspændes under ekstension)

   • Epicondylus laterale

   • Supracondylær lateral linie af humerus (bedre defineret)

   • I 90 grader – ligevinklet trekant mellem epikondyler og olecranon

   • Caput radii – 1-2 cm distalt for epicondylus lat. Supiner/proner – ¾ palperbar.


  Bl ddelspalpation i art cubiti
  Bløddelspalpation i art. cubiti.

  • Bløddelspalpation kan deles i 4 regioner

   • Medial del

   • Posterior del

   • Lateral del

   • Anterior del


  Bl ddelspalpation
  Bløddelspalpation

  • Medial region

   • N. ulnaris i sulcus mellem mediale epicondyl og olecranon.

   • Håndleddets overfladiske fleksor-pronator gruppe fra den mediale epicondyl

    • Pronator teres (svært palperbar)

    • Flexor carpi radialis

    • Palmaris longus

    • Flexor carpi ulnaris

   • Lig. Collaterale mediale (vifteformet)

   • Supracondylær linie - lymfeknuder

  • Posterior region

   • Bursa olecranii

   • M. triceps brachii


  Bl ddelspalpation1
  Bløddelspalpation

  • Bløddelspalpation – lateral del

   • Håndledsekstensorer

    • M. brachioradialis (us i kantstilling – distalt til proc.styloideus)

    • M. extensor carpi radialis longus (til 2. metacarpal)

    • M. extensor carpi radialis brevis (til 3 metacarpal)

   • Lig. Collaterale laterale

   • Lig. Annulare (ikke palperbar)

  • Bløddelspalpation – anterior del

   • Fossa cubiti – mellem pronator teres og brachioradialis

    • Fra lateralt til medialt: Bicepssenen, a. brachialis, n. medianus (gennem pronator teres), n. musculocutaneus (ikke palperbar).


  Aktiv rom
  Aktiv ROM

  • Fleksion: 135 grader

  • Ekstension: 0-minus 5 grader

  • Supination: 90 grader

  • Pronation: 90 grader


  Muskeltest
  Muskeltest?

  • Test i fleksion/ekstension, supination samt pronation.

  • Sammenlign bilateralt


  Specialtests
  Specialtests

  • Instabilitet

   • Valgus og varusstress

  • Tennisalbuetest

  • Finkelstein’s test p. 219 (tunnel nr 1)

  • Nervevaskulær irritabilitet/skade

   • Phalen’s test p. 217

   • Tinel’s tegn v flexor retinakel og v pronator teres

   • Allans test (blodforsyning til hånd) p. 217

   • Sensibilitetstest p. 219 (to punkts-deskrim)

   • Pinch test (C8/n. ulnaris