Download
repetition n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Repetition PowerPoint Presentation

Repetition

283 Views Download Presentation
Download Presentation

Repetition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Repetition Crus og pedis Art. Talocruralis og subtalaris Muskler i crus

 2. Knogler?

 3. Knogler • Tibia - skinnebenet • Fibula - lægbenet • Talus - rullebenet • Calcaneus - hælbenet • Os naviculare • Os cuboideum • Os cuneiforme lat., intermedium og mediale • Ossa metatarsi - mellemfodsknoglerne • Digiti pedis - tåknoglerne

 4. Led?

 5. Led • Art. Talocruralis: øvre ankelled – ægte uniaksialt hængselled • Laver dorsi- og plantarfleksion. • Talus kiler sig i fodledsgaflen i dorsifleksion – tætpakket. • Løs i plantarfleksion. • Art. Subtalaris: nedre ankelled – ægte glideled. • Laver in- og eversion ved fodbevægelse. • Ved dorsifleksion – hæl glider i eversion • Ved plantarfleksion – hæl glider i inversion • Art. Talocruralis og art subtalaris har fælles ledkapsel • Membrana interossea cruris • Syndesmose mellem fibula og tibia. Syndesmosis tibiofibularis • Hindrer distal forskyldning af fibula, udspring for mm., holder crus sammen.

 6. Ledbånd • Medialt? • Lateralt?

 7. Ledbånd • Medialt: lig deltoideum • Består af 4 strøg (til os naviculare, calcaneus, talus (ant et post)). • Stærkt • Hindrer hyperpronation og hypereversion. • Lateralt • Relativt svage ligamenter. • Lig. Talofib. Ant - ca. 70 pct af skader • Lig calcanoefibulare - ca. 20 pct af skader • Lig talofibulare post.. – ca. 10 pct af skader

 8. Ledbånd –skader

 9. Muskler • Hvilke laver dorsifleksion • Hvilke laver plantarfleksion • Hvilke laver inversion • Hvilke laver eversion

 10. Muskler • Dorsifleksion • m. tib ant. • Plantarfleksion • m. triceps surae (gastrochnemius og soleus) • M tibialis post. • M. peroneus longus et brevis • Inversion • M. tibialis Post. • Eversion • M. peroneus longus et brevis • M tibialis anterior

 11. Fodens stigbøjle?

 12. Fodens stigbøjle • Muskulus peroneus longus • Muskulus tibialis anterior • Hæfter begge på os cuneiforme mediale og 1. metatars

 13. Spørgsmål?