slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering. Fastighetsmarknad. Utbud och efterfrågan Säljare och köpare möts Lagar m.m. som reglerar handeln. Fastighetsbeståndet  Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket. Källa: SCB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fastighetsmarknad Fastighetsrätt Fastighetsvärdering Fastighetsfinansiering


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fastighetsmarknad

Fastighetsrätt

Fastighetsvärdering

Fastighetsfinansiering

slide2

Fastighetsmarknad

 • Utbud och efterfrågan
 • Säljare och köpare möts
 • Lagar m.m. som reglerar handeln
slide3

Fastighetsbeståndet 

Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket

Källa: SCB

slide4

Fastighetsrättlagen i verkligheten

 • Genomgång av regler som styr hanteringen av fast egendom
 • Exempel på lagtillämpning
 • Olika lösningar på samma problem
slide5

FastighetsrättFastighetsrätten delas in i två områden

Allmän fastighetsrätt

Rättsförhållanden mellan enskilda

Särskild fastighetsrätt

Rättsförhållanden mellan enskilda och det allmänna

fastighetsr tt fastighetsr ttsliga lagar

FastighetsrättFastighetsrättsligalagar

Jordabalken

Regeringsformen

Fastighetsbildningslagen

Anläggningslagen

Ledningsrättslagen

Expropriationslagen

Lagen om äganderättsutredning och legalisering

Förköpslagen

Jordförvärvslagen

(Lagen om förvaltning av samfälligheter)

(Samäganderättslagen)

slide7

Jordabalken

 • Jordabalken
 • Fast egendom
 • Tillbehör till fast egendom
 • Överlåtelse av fast egendom
 • Inteckningar
 • Nyttjanderätter
 • Inskrivning, god tro, hävd m.m.
slide8

JordabalkenTillbehör till fast egendom

Fysiska fastighetstillbehör

Rättsliga fastighetstillbehör

slide9

Nyttjanderätt

 • Nyttjanderätt
 • Servitut
  • Officialservitut
  • Avtalsservitut
 • Arrende
  • Bostadsarrende
  • Jordbruksarrende
  • Lägenhetsarrende
 • Hyra
 • Tomträtt
slide10

Servitut

Rätt att i visst hänseende nyttja en annan fastighet – 14 kap. JB

 • Avtalsservitut
  • Ändamålsenlig markanvändning
  • Stadigvarande betydelse
  • Skriftligt
 • Officialservitut – 7 kap. FBL
  • Väsentlig betydelse för fastighets ändamålsenliga användning
slide11

Servitut

 • Officialservitut
  • Avstyckning
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Anläggningsförrättning
  • Ledningsrättsförrättning
  • Expropriation
 • Avtalsservitut
  • Överenskommelse mellan intressenterna
slide13

JordabalkenInteckning

 • Pantbrev
 • Skriftliga
 • Datapantbrev
slide14

JordabalkenInskrivning m.m.

 • Vad kan skrivas in?
 • Nyttjanderätter
 • Servitut
 • Förbehåll m.m.
 • (Inteckningar)
slide15

Regeringsformen 2:18

Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom ex-propriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna in-skränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Så-dan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmän-na inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas en-ligt grunder som anges i lag.

Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (1994:1468).

slide17

Jordabalken

Första avdelningen

Rättsförhållanden avseende fast egendom

Fast egendom

Jordabalken 1-2 kap.

Rättsförhållanden mellan grannar

Jordabalken 3 kap.

Överlåtelse av fast egendom

Jordabalken 4-5 kap.

Panträtt

Jordabalken 6 kap.

Nyttjanderätt

Jordabalken 7-15 kap.

Hävd, företräde, godtrosförvärv av fast egendom

Jordabalken 16-18 kap.

slide18

Andra avdelningen

Inskrivningsväsendet

Inskrivning

Jordabalken 19 kap.

Lagfart

Jordabalken 20 kap.

Tomträtt

Jordabalken 21 kap.

Inteckning

Jordabalken 22 kap.

Inskrivning i övrigt

Jordabalken 23 – 24 kap.