utv rdering m va konceptet oktober 2009 september 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010. Område 1 medicin 2010. Nya utmaningar – gamla strategier?. En av vårdens stora utmaning blir att inom ramen för samhällsekonomin både bibehålla och utveckla vårdkvalitet för den ökande gruppen av multisjuka äldre.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utvärdering MÄVA-konceptet oktober 2009 – september 2010' - nathaniel-rich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nya utmaningar gamla strategier
Nya utmaningar – gamla strategier?

En av vårdens stora utmaning blir att inom ramen för samhällsekonomin både bibehålla och

utveckla vårdkvalitet för den ökande gruppen av multisjuka äldre.

En av förutsättningar för detta blir att sköta patienter med ett mångfacetterat vårdbehov

utanför sjukhusen i större grad

slide6
Produktion1282 patienter har konsumerat 2002 vårdtillfällen, genomsnitt 1,56 vtf/patient,varav 257 har avlidit på MÄVorna
slide19

Alternativa omhändertagande utanför NU-sjukvårdenStickprovsundersökning 168 telefonsamtal from 29/3-21/9 2010 - patienthänvisning.* avses ny telefonkontakt, telefonordination, öppenvårdsbesök

slide20

VIP-telefonen 091012-101011

geografisk fördelning

kvalitet
Kvalitet
 • Färdig epikris vid utskrivning för identifierade MÄVA-patienter

– måltal 100%

Måluppfyllelse - 99%

 • Teammöte dagligen – måltal 100%

Måluppfyllelse - 100%

 • Läkemedelsgenomgång – måltal 100%

Måluppfyllelse - 100%

kvalitet1
Kvalitet
 • Auskultationsprogram SSK – måltal 15 kommuner

Måluppfyllelse – 11 kommuner

 • Auskultationsprogram distriktsläkare – måltal 38 VC

Måluppfyllelse – 36 VC

 • Auskultationsprogram biståndsbedömare – måltal 15 kommuner

start november 2010

 • MÄVA ingår i ambulansprojektet Tanum - Strömstad
kvalitet2
Kvalitet
 • Distriktsläkare anställd på MÄVA
 • STA-läkare randning på MÄVA
 • AT-läkare placering 5 veckor på MÄVA
 • InskrivningsSSK på MÄVA, tar emot alla inkommande samtal, snabbt

omhändertagande av akut inlagd patient

 • UtskrivningsSSK, kommun- och primärvårdskontakt
kvalitet3
Kvalitet
 • Senior Alert införs våren 2011, nationellt kvalitetsregister för prevention av

trycksår, nutrition och fall

 • MÄVA ingår i SKL:s nationella program avseende kvalitativ uppföljning av

multisjuka äldre tillsammans med Orust och Uddevalla kommun i samråd

med Vårdsamverkan Fyrbodal

 • Planerad SÄBO-grupp, ett samarbete över vårdgränser som ska leda till

att fler patienter vårdas utanför sjukhuset

 • Tre doktorer inom VG-regionen, varav en arbetar på MÄVA, ska prova

Helsingborgsmodellen när det gäller preliminärepikriser ( i Melior överföres

aktuell läkemedelslista till preliminärepikris )

kvalitet4
Kvalitet

MÄVA arbetar med och vill fortsätta med

- att direktinlägga på avdelningarna (förutsatt inskr SSK)

 • att utveckla ”akademin”, backup- och utbildningsfunktion för
 • primärvård och kommun
 • - att utveckla FOU-arbete inom MÄVA-konceptet
 • att skapa förutsättningar för att vårda fler sjuka utanför sjukhuset,
 • för att klara demografin
 • att hyvla ner trösklar i vårdens övergångar och bli en resurs för
 • närsjukvården
 • att säkra adekvata konsultationsrutiner, vilket är en förutsättning för
 • att korta vårdtider
slide28
Måluppfyllelse ursprungligt konceptUtdrag ur Ledningsgrupp Vårdsamverkan och projektgruppsmöte 200712Bild 28-31
 • För gruppen multisjuka äldre vill vi:
 • Öka tryggheten
 • Förbättra rehabiliteringen i hemmet
 • Bättre ”koll” på läkemedelskonsumtionen
 • Förbättra vården och omhändertagandet
 • Minska akutbesök och återinskrivningar
m luppfyllelse ursprungligt koncept1
Måluppfyllelse ursprungligt koncept
 • Nuläge
 • Samtliga patienter kommer via akuten
 • Långa väntetider på akutmott
 • Sorteras till de vårdavdelningar som har ledig plats
 • Onödiga inläggningar p.g.a sen tidpunkt / hemförhållanden
 • Förbättringsmöjligheter
 • Vid återinläggning ej via akutmott
 • Direkt inläggning på NÄVA
 • Tydliga mål från dag ett
 • Läsmöjlighet till varandras journal
m luppfyllelse ursprungligt koncept2
Måluppfyllelse ursprungligt koncept
 • Nuläge
 • Patienten kan byta avdelning flera ggr under vårdtiden
 • Sällan eller aldrig genomgång av medicinlista utan den fylls bara på!!
 • Läkare och personal fokuserar på de mest aktuella problemen och glömmer helheten ( ”höftskott” på MAVA)
 • Nästan aldrig instruktion/åtgärdstrappa vid försämring
 • Förbättringsmöjligheter
 • Läkemedelsgenomgångar
 • Sortera i problemfloran
 • Nutritionsstatus
 • ”Standardvårdplan”
 • Funktionsbedömning
 • Tidiga och täta kontakter med kommun och primärvård inkl paramedicin
 • Utbildningsavdelning ger stora möjligheter för olika studenter