framtidens hemtj nst om valfrihet inflytande f renklad bist ndsbed mning och nya yrkesroller l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller PowerPoint Presentation
Download Presentation
Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller. Utvärdering av Askimsmodellen Carina Löfström 2008-04-24.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller' - joie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
framtidens hemtj nst om valfrihet inflytande f renklad bist ndsbed mning och nya yrkesroller

Framtidens hemtjänst?Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller

Utvärdering av Askimsmodellen

Carina Löfström

2008-04-24

slide2
” I kommittédirektiv och regeringsuppdrag betonar regeringen brukarnas valfrihet och självbestämmande inom äldrevård och omsorg. Men frågan om brukarens möjligheter till att själva bestämma över sin situation är inget nytt. Under årens lopp har statsmakterna på olika sätt försökt lyfta fram och argumentera för ett ökat brukarinflytande. Mycket tyder på att det förekommit fler diskussioner än praktiska lösningar, och de förespråkade lösningarna har inte alltid gett reellt inflytande för den enskilde brukaren.”

(Socialstyrelsen, 2008, ”Brukarinflytande inom äldreomsorgen”)

n gra delm l i handlingsplanen
Några delmål i handlingsplanen

”Före utgången av 2005 ska det startas några försöksverksamheter med hushållsnära tjänster utan biståndsbedömning.” (En generös fördelning av hushållsnära tjänster kan underlätta att bo kvar hemma.)

”Från 2005 ska biståndsbeslutet utmynna i ett antal timmar vars innehåll den enskilde har stort inflytande över.” (För att öka inflytande och trygghet.)

askimsmodellen 2005 2006
Askimsmodellen 2005-2006

Syftet var:

- att ge de äldre kommuninvånarna i Askim ökad valfrihet, större självbestämmande och ett direkt inflytande över de serviceinsatser som de blev beviljade

- att tillvarata personalens kompetens och engagemang och förbättra arbetsmiljön genom att bland annat utveckla och renodla nya yrkesroller.

det skulle uppn s genom
Det skulle uppnås genom
 • att arbeta med förenklad biståndsbedömning
 • att erbjuda vårdtagarna att utifrån beviljade timmar välja serviceinsatser från en servicemeny samt

- att omorganisera hemtjänstarbetet i två olika inriktningar, service och omsorg

utv rderingen
Utvärderingen
 • Vilka konsekvenser fick det nya sättet att organisera hemtjänsten i Askim?
 • för de äldre,
 • för personalen,
 • för ekonomin samt
 • för biståndsbedömningen
de ldre
De äldre
 • Upplevde de äldre i Askim större valfrihet/inflytande och självbestämmande?
 • Hur upplevdes och användes de olika insatserna i servicemenyn?
vad betyder orden
Vad betyder orden?
 • Valfrihet

”innebär att vi kan välja och fatta beslut och att det är vi själva som väljer”

 • Inflytande

”möjlighet att påverka en viss utveckling eller dylikt”

 • Självbestämmande

”rätt att bestämma över sig själv”

(www.ne.se)

kundval inom hemtj nsten
”Kundval” inom hemtjänsten
 • Val av utförare (”valfrihet”)
 • Inflytande kring insatsen, val mellan insatser (”inflytande”, ”självbestämmande”)
nskan om inflytande kring
Önskan om inflytande kring…

Vem, Vad, När & Hur

personalen
Personalen
 • Vad tyckte personalen om de renodlade yrkesrollerna som innebar att de arbetade med social service eller omsorg?
slide17
”Vem som helst kan städa ett golv men vem som helst kan inte städa ett golv i en ömsesidig relation till en vårdtagare”.

(Drugge, 2003, s. 16)

n gra reflektioner
Några reflektioner
 • Alla är undersköterskor

- gör det lättare att arbeta med vardagsrehabilitering

- samarbetet mellan service och omsorg underlättas

 • Den tid som minskas vid förenklad biståndshandläggning kan uppstå i dialogen mellan undersköterska och vårdtagare
 • Kund/vårdtagare ger olika relationer (valfrihet visavi rehabiliterande förhållningssätt)
bist ndsbed mningen
Biståndsbedömningen
 • Hur påverkades arbetet vid de förenklade bistånden?
 • Vilka konsekvenser fick beviljandet av bistånd i timmar istället för insatser?
reflektioner
Reflektioner
 • Förenklad biståndsbedömning för vem?
 • Vad i processen förenklas?
bist ndsbed marna menade att
Biståndsbedömarna menade att:
 • vårdtagarna erbjöds större inflytande, framförallt kring närhemtjänsten skulle utföras och hur många av personalen som skulle utföra = ökad kvalitet
 • sättet att organisera gjorde också att de i större utsträckning fick den hjälp de var beviljade, dvs både service och omsorg = ökad kvalitet
 • nya vårdtagare valde oftare olika insatser
f r ndringsprocessen
Förändringsprocessen

Norm

Standard

Rutin

Vana

Institution

en kompetensreform inom v rden och omsorgen om ldre
En kompetensreform inom vården och omsorgen om äldre

”Att bemötas med respekt av personal med rätt kompetens är avgörande för att äldre /…/ i behov av vård och omsorg ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg. Personalens kompetens och engagemang är i detta sammanhang den viktigaste faktorn för kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen.” (Dir 2007:155)

hemtj nstens inneh ll
Hemtjänstens innehåll

”Städning, bäddning, skötsel av sängkläder, fönster- och golvtvätt, trappstädning, garderobsrengöring, veckotvätt, matlagning och övriga husliga sysslor. Ibland behövs hjälp med hemsjukvård, klädvård eller med den personliga hygienen. Hemsamariten kan ta ut den gamla på en promenad,uträtta ärenden eller hjälpa och inspirera de gamla tilllämplig sysselsättning…För många åldringar och handikappade är den regelbundna kontakten med någon som de kan tala med nästan lika viktig som att de får hjälp med hushållsarbetet. Det är därför viktigt att vårdtagare och hemsamarit trivs med varandra och att ombyte av hemhjälp inte sker för ofta.”

(Socialstyrelsen 1965, s 19, citerad i Szebehely, 1995, s 64)

m let f r politikeromr det
Målet för politikerområdet

”Målet för politikerområdet är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.” (www.regeringen.se)

syftet med en valfrihetsreform
Syftet med en valfrihetsreform

”Motivet för att införa ett system med ökad valfrihet är i första hand att öka inflytandet för den enskilda inom ramen för det samhällsfinansierade välfärdssystemet och att öka mångfalden, kvaliteten och effektiviteten i serviceutbudet. Det innebär att makt flyttas från politiker till medborgare och de enskildas önskemål kommer i fokus.” (www.regeringen.se)

npm just nu inom ldreomsorgen
NPM - just nu inom äldreomsorgen
 • Bygger på idén om medborgarnas valfrihet.
 • ”Kunden i centrum” – Hon har makten att besluta
 • Kundernas efterfrågan som skall styra organisering och inriktning

Individualisering

prioriterat m l i g teborg 2008
Prioriterat mål i Göteborg 2008

”Äldre göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför ska de äldre få utökade valmöjligheter när det gäller vilka insatser som ska utföras inom ramen för beviljad hemtjänst.”

att organisera f r sj lvbest mmande eva wikstr m
”Att organisera för självbestämmande” Eva Wikström

Flexibla regler

och rutiner

SJÄLV-

BESTÄMMANDE

GODTYCKE

Ej relations-

orienterat

Relations-

orienterat

SJÄLV-

BESTÄMMANDE

OM REGELTROTS

RUTIN-

ARBETE

Detaljerade

regler och rutiner

www.fou.nu/info/dir/document/2646/inflytandets_paradoxer_Linkoping.pdf