legislativa na ochranu kojen v r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legislativa na ochranu kojení v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legislativa na ochranu kojení v ČR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Legislativa na ochranu kojení v ČR - PowerPoint PPT Presentation

vernon
111 Views
Download Presentation

Legislativa na ochranu kojení v ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Legislativa na ochranu kojení v ČR MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. UK - 3.LF Praha Centrum preventivního lékařství

 2. Legislativa na ochranu kojení ve 29 evropských zemích (2003) • ve většině zemí nesplňuje všechny požadavky Mezinárodního kodexu marketingu náhrad MM a následných rezolucí VS SZO • dodržování kodexu není monitorováno vládami • kodex není dostatečně znám mezi zdravotníky a veřejností • většina zemí EU a kandidátských zemí přijala směrnici EU z r. 1991, která pokrývá pouze některá ustanovení kodexu

 3. Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka (1981) • čl. 4 Informovanost a vzdělávání • čl. 5 Veřejnost a matky • čl. 6 Systémy zdravotnické péče • čl. 7 Zdravotničtí pracovníci • čl. 9 Označování

 4. Čl. 4.2 Informační a vzdělávací materiály pro těhotné ženy a matky • distribuovány prostřednictvím zdravotnického systému • o prospěšnosti a prvořadosti kojení • o výživě matky a přípravě na kojení • o negativním vlivu dokrmování lahví na kojení • o obtížnosti změnit rozhodnutí nekojit • o vhodném použití UV, kde je to nutné • o finančních důsledcích používání UV • o zdravotních rizicích z nesprávného použití UV • žádné obrázky, texty idealizující UV

 5. Čl. 5 Veřejnost a matky • žádná reklama nebo propagace výrobků • žádný kontakt, vzorky výrobků, dárky těhotným ženám, matkám, rodinám • ne stimulování prodeje na maloobchodní úrovni (slevy, výstavky, prémie)

 6. Čl. 6 Systémy zdravotnické péče • nevyužívány k propagaci kojenecké výživy • nevystavování výrobků a plakátů

 7. Čl. 7 Zdravotničtí pracovníci • podporovat a chránit kojení • informace od výrobců - odborné a faktické • žádné finanční nebo materiální stimuly k propagování výrobků • žádné vzorky kojenecké výživy či potřeb pro jejich přípravu zdravotníkům a těhotným ženám a matkám (kromě odborného posouzení nebo výzkumu)

 8. Čl. 9 Označování • „Důležité upozornění“ • konstatování prvořadého významu kojení • výrobek používán pouze na doporučení zdravotníka • instrukce pro vhodnou přípravu • varování před zdravotními riziky • ne obrázky, text idealizující UV

 9. Rezoluce VS SZO (WHA47.5) z r. 1994 • vyzývá členské státy, aby zajistily, aby žádné dodávky náhrad MM a dalších výrobků v působnosti kodexu nebyly zdarma nebo se slevou nabízeny zdravotnickým zařízením.

 10. Rezoluce VS SZO (WHA49.15) z r. 1996 • vyzývá členské státy, aby zajistily,aby nemléčný příkrm nebyl propagován nebo používán způsoby, které ohrožují výlučné kojení po dobu 6 měsíců a další kojení po dobu 6-24 měsíců“.

 11. Rezoluce VS SZO (WHA55.25) z r. 2002 • požaduje, aby průmysl kojenecké výživy • dodržoval Mezinárodní kodex • dodržoval následné rezoluce VS SZO • nezasahoval do programů kojenecké a dětské výživy

 12. Směrnice EU z r. 1991 • slabší než kodex, rezoluce VS SZO • slabší požadavky na značení výrobků • pouze počáteční a pokračovací mléka • nezahrnuje příkrmy, lahve a dudlíky • reklama v publikacích odborných a specializovaných na péči o dítě • dodávky výrobků zdarma nebo se slevou kojencům, kteří musejí být živeni UV

 13. Zákon o ochraně spotřebiteleSbírka zákonů č. 634/1992 • § 8 Zákaz klamání spotřebitele (1) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje...

 14. Sbírka zákonů č. 138/2002Potraviny a kojenecká výživy - § 5d • Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl a) pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, atd. b) pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje

 15. Sbírka zákonů č. 138/2002Potraviny a kojenecká výživy - § 5e • (1) Reklama na počáteční kojeneckou výživu - pouze vědecké a věcně správné údaje - pouze v publikacích zaměřených na péči o kojence a ve vědeckých publikacích - nesmí vést k závěru, že počáteční kojenecká výživa rovnocenná MM nebo je lepší • (2) V prodejnách je zakázána reklama způsobilá podněcovat ke koupi počáteční kojenecké výživy (vzorky, slevy, způsob vystavení) • (3) Výrobcům a prodejcům počáteční kojenecké výživy se zakazuje předávat na veřejnosti bezplatně nebo se slevou výrobky, vzorky nebo dary

 16. Sbírka zákonů č. 138/2002Potraviny a kojenecká výživy - § 5f • (1) Reklama na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a) musí obsahovat informace o správném užití výrobku a nesmí působit proti kojení b) nesmí obsahovat pojem jako „humanizované“ nebo maternizované“ • (2) Reklama na počáteční kojeneckou výživu a) musí obsahovat „Důležité upozornění“ poukazující na přednost kojení a doporučující, aby byl výrobek užíván jen na radu odborníků z oboru medicíny, výživy nebo léčiv b) nesmí obsahovat vyobrazení kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo idealizovat náhradu MM

 17. Vyhláška č. 23/2000 Ministerstva zemědělství • § 2 Druhy potravin určených pro zvláštní výživu a) počáteční a pokračovací kojenecká výživa b) potraviny pro obilnou a ostatní výživu pro kojence a malé děti • § 5 Požadavky na složení potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu pro malé děti • § 3 Označování potravin určených pro zvl. výživu a) návod k přípravě a upozornění na nezbytnost dodržet tento návod

 18. Vyhláška č. 23/2000 Ministerstva zemědělství • § 6 Označování potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu pro malé děti (5)Součástí označení počáteční kojenecké výživy je „Důležité upozornění“ a) o přednosti kojení před výrobky kojenecké výživy b) doporučení, aby výrobek užíván jen na doporučení lékaře nebo kvalifikované osoby v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě (6) Na obalu počáteční kojenecké výživy nesmí být a) obrázky kojenců nebo jiné obrázky a tvrzení idealizující výrobek b) pojmy „humanizovaný“ nebo „maternizovaný“

 19. Dozor nad dodržováním zákonů • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání • živnostenské úřady • pokuta od 2 do 5 mil. Kč