Wat is microscopisch diffen? Uitstrijkje Kleuring Beoordeling Waarom microscopisch diffen? - PowerPoint PPT Presentation

vern
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wat is microscopisch diffen? Uitstrijkje Kleuring Beoordeling Waarom microscopisch diffen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wat is microscopisch diffen? Uitstrijkje Kleuring Beoordeling Waarom microscopisch diffen?

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
281 Views
Download Presentation

Wat is microscopisch diffen? Uitstrijkje Kleuring Beoordeling Waarom microscopisch diffen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wat is microscopisch diffen? Uitstrijkje Kleuring Beoordeling Waarom microscopisch diffen?

  2. Het maken van een bloeduitstrijkje

  3. Kleuring van het bloeduitstrijkje

  4. Soorten cellen

  5. Lymfocyt • Herkenning • Rond, ovale kern • Blauw cytoplasma • Kleine cel


  6. Monocyt • Herkenning • Variabele kern • Licht blauw/ grijs cytoplasma • Grote cel • Kan veel vacuolen hebben

  7. Segment • Herkenning • 2 tot 5 kernlobben • Roze cytoplasma • Donkere roze granula

  8. Staaf • Herkenning • C of S-vormige kern • Roze cytoplasma • Donker roze granula

  9. Eosinofiel • Herkenning • 2 lobbige kern • Roze cytoplasma • Oranje granula

  10. Basofiel • Herkenning • Donkere granula • De cel is volledig bedekt met granula • Moeilijk te onderscheiden kern • Bleek cytoplasma • Donkere compacte kern