Informirani pristanak i lije enje ovisnosti o alkoholu eti ki medicinski i pravni aspekt
Download
1 / 15

Informirani pristanak i liječenje ovisnosti o alkoholu - etički, medicinski i pravni aspekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

4. Hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima 11. Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu Opatija, 27.-30. svibnja 2012. Informirani pristanak i liječenje ovisnosti o alkoholu - etički, medicinski i pravni aspekt. dr. sc. Davorka Gazdek, dr. med. Centar za prevenciju i

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informirani pristanak i liječenje ovisnosti o alkoholu - etički, medicinski i pravni aspekt' - verdi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informirani pristanak i lije enje ovisnosti o alkoholu eti ki medicinski i pravni aspekt

4. Hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima

11. Alpe-Jadran konferencija o alkoholizmu

Opatija, 27.-30. svibnja 2012.

Informirani pristanaki liječenje ovisnosti o alkoholu- etički, medicinski i pravni aspekt

dr. sc. Davorka Gazdek, dr. med.

Centar za prevenciju i

izvanbolničko liječenje

Zavod za javno zdravstvo

Koprivničko-križevačke županije


Sadr aj
Sadržaj:

 • Općenito o informiranom pristanku

  - etička, medicinska i pravna dimenzija

  - zakonodavstvo

 • Posebna razmatranja o informiranom pristanku kod liječenja ovisnosti o alkoholu

  - delirij, disulfiram, grupna terapija

  - odgovornosti liječnika, sestre i suradnika

 • Prijedlog smjernica postupanja


Informirani pristanak eng i nformed consent
Informirani pristanak(eng. informedconsent)

Informirani pristanak je pojam za proces kojim informirani pacijent daje pristanak na provođenje predloženog medicinskog postupka očitujući svoju volju slobodno i bez prisile.

2. krucijalna elementa informiranog pristanka:

 • obavještavanje

 • pristanak

  Liječnik obavještava/informira pacijenta, a pacijent daje (ili ne daje) pristanak.

  Informirani pristanak je dijalog- dvostrana komunikacija.


Povijest informiranog pristanka
Povijest informiranog pristanka

 • Izraz informirani pristanak prvi put se spominje 1957. u vrijeme sudskog spora kojeg je Martin Salgo podigao protiv Stanford Sveučilišta.

 • Sud je kreirao standarde koje informiran pristanak mora sadržavati:

  • prirodu bolesti,

  • mogućnosti liječenja,

  • koristi i štete,

  • posljedice i prognozu postupaka.


Eti ki aspekt informiranog pristanka
Etički aspekt informiranog pristanka

Glavna svrha informiranog pristanka:

 • potvrda autonomije pacijenta,

 • poštovanja pacijenta kao ljudskog bića.

  Polazeći od prava na samoodređenje i prava na vlastiti tjelesni integritet, danas prevlada mišljenje da je pacijent taj koji ima pravo odlučiti o zahvatima na svome tijelu, i o svojem zdravlju.

  Po tom principu, konačnu odluku o medicinskom postupku donosi pacijent koji potom s tom odlukom mora živjeti!


Medicinski aspekt informiranog pristanka
Medicinski aspekt informiranog pristanka

 • Stvara ozračje bolje komunikacije i dijaloga između pacijenta i liječnika.

 • Poboljšava odnos između liječnika i pacijenta.

 • Otvara mogućnost za suradnju liječnika i pacijenta glede utvrđivanja bolesti i odabira odgovarajućeg liječenja.

 • Pacijent bolje razumije svrhu i načine liječenja te se time točnije pridržava propisanog liječenja.

 • Povećava se učinkovitost lijeka/liječenja.

 • Skraćuje se pacijentov boravak u bolnici.


Medicinski aspekt informiranog pristanka1
Medicinski aspekt informiranog pristanka

 • Omogućavanjem sudjelovanja pacijenta u odlučivanju raste pacijentova odgovornost prema vlastitom zdravlju jer je pacijent je odgovoran za svoje ponašanje i izbor.

 • Omogućavanjem sudjelovanja pacijenta u odlučivanju opada liječnička odgovornost od grešaka uvjetovanih pacijentovim ponašanjem.

  Informirani pristanak utječe na liječenje i ishod liječenja: - ne liječi već pomaže u liječenju


Pravni aspekt informiranog pristanka
Pravni aspekt informiranog pristanka

Dokumenti:

 • 1947. Nürnberški kodeks

 • 1948. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

 • 1964. Helsinška deklaracija Svjetske liječničke

  organizacije

 • 1997. Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini

  (ratificirala Hrvatska 2003.)

 • 1997. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

 • 2004. Zakon o zaštiti prava pacijenata

 • 2003. Kodeks medicinske etike i deontologije te Hipokratova zakletva

 • 2009. World Health Organization (WHO). Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence.


Informirani pristanak delirij epilepsija
Informirani pristanak – delirij, epilepsija

Delirij i alkoholna padavica su komplikacije alkoholizma u kojima dominira poremećaj ili gubitak svijesti.

Procjena:

 • hitnog stanja i

 • svjesnosti (može razumjeti prirodu, posljedice i opasnost predloženoga liječničkog postupka i koja na osnovi toga može donijeti odluku i izraziti svoju volju- čl. 8. t. 1. ZZODS)

  Pravna i etička norma:

  Informacija-obavezna

  Pristanak- zavisi o hitnoći ili stanju svijesti

 • Za pacijenta koji nije pri svijesti, za pacijenta s težom duševnom smetnjom te za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, pristanak potpisuje zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta. (čl. 17. ZZPP)

 • Punoljetna osoba s duševnim smetnjama, koja nije sposobna dati pristanak, može se podvrgnuti pregledu ili drugom liječničkom postupku samo uz pristanak njenog zakonskog zastupnika (čl.8.t.5. ZZODS) ili bez ako ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti život ili zdravlje ili sigurnost, odnosno život ili zdravlje ili sigurnost drugih osoba (čl. 22. ZZODS)


Informirani pristanak disulfiram
Informirani pristanak – disulfiram

-koristi se već više desetljeća kod nas

- sredstvo koje pomaže u održavanju apstinencije na osnovi straha od neželjenih posljedica ako se uz disulfiram uzima alkohol (znojenje, osjećaj gušenja, povišen krvni tlak, može nastupiti i smrt…)

Pravna i etička norma:

Informacija-obavezna

Pristanak-obavezan

Svaka osoba samostalno donosi odluku o njegovom uzimanju i ne može ju se prisiliti na to.

Svaka osoba u svakom trenutku može odustati od uzimanja.


Informirani pristanak grupna terapija
Informirani pristanak – grupna terapija

Tipovi/modeli liječenja:

Pravna i etička norma:

Pitanje povjerljivosti i tajnosti podataka

 • Obavezu imaju liječnik, sestre, suradnici… (brojni zakoni)

 • Obavezu nemaju članovi grupe

  Informacija-obavezna

  Pristanak-obavezan, IZBOR JE PACIJENTOV hoće li grupnu terapiju

  * Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti NN 5/11

 • Članak 8. Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može se provoditi kao izvanbolničko liječenje i/ili bolničko liječenje ovisnosti.Članak 7.Liječnik, odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove koji provodi zaštitnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, ovisno o kliničkoj slici ovisnosti i prema dobroj kliničkoj praksi izrađuje individualni terapijski postupak uz sudjelovanje počinitelja nasilja u obitelji.


 • Informirani pristanak odgovornost lije nika medicinske sestre i suradnika
  Informirani pristanak – odgovornost liječnika, medicinske sestre i suradnika

  Iz Pravilnika o obrascu suglasnosti… je evidentno da je obaveza liječnika steći pristanak prije medicinskog postupka.

  Zakon o zaštiti prava pacijenata -čl 9. Obavijesti je obavezan dati zdravstveni radnik visoke stručne spreme koji pacijentu izravno pruža određeni oblik zdravstvene usluge.

  VSS je po novoj edukaciji i medicinska sestra?!

  Što s ostalim osobljem VSS (soc. radnici, psiholozi…)?

  Pravna i etička norma:

  • Odgovornost je liječnika informiranje pacijenta i stjecanje pristanka za medicinski postupak koji će se provoditi.

  • Informacije, ali i provjera pristanka iz područja rada medicinske sestre (njege, previjanja), psihologa, soc. radnika je zadaća njih samih.

  • Sestra/psiholozi mogu biti svjedoci da je pacijent primio informacije.

  • Oni bi trebali provjeriti je li prije medicinskog postupka stečen informirani pristanak tj. je li pacijent primio informacije i dao pristanak. - Ako ocijene da nije, pacijenta treba uputiti liječniku.


  Zaklju no
  Zaključno sestre i suradnika

  • Informirani pristanak je danas medicinski standard kod bilo kojeg postupka pa tako treba biti i kod liječenja poremećaja uzrokovanih pijenjem alkohola.

  • Informacije- obavezne, u svim situacijama i svakom pacijentu:

   • priroda bolesti,

   • preporučeno liječenje- rizici i koristi,

   • ostale mogućnosti/tipovi liječenja-rizici i koristi svakog (npr: bolničko/izvanbolničko; s ili bez farmakoterapije; individualno/grupno; KLA)

   • provoditi intervju informiranog pristanka


  Zaklju no1
  Zaključno sestre i suradnika

  • Pristanak – obavezan osim u hitnim situacijama

   • dovoljan usmen, naznačiti u karton

   • pričekati da se stanje pacijenta toliko popravi da se može steći pravno valjani (slobodni i dobrovoljni pristanak, a ne stečen u stanju nužde, zablude ili prisile)

  • Imati na umu da se radi o kroničnoj recidivirajućoj bolesti, da je oporavak postepen te u skladu s time treba biti i informirani pristanak.

  • Informacije su obaveza liječnika, a izbor liječenja je obaveza i pravo pacijenta.


  Hvala na pa nji
  Hvala na pažnji! sestre i suradnika


  ad