Pozory myl dow d nie
Download
1 / 17

Pozory myla, dow d nie - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

„Pozory mylą, dowód nie”. Warszawa, 2 lipca 2009. Jak Polacy postrzegają problem sprzedaży alkoholu nieletnim? * . 96% Polaków uważa, że sprzedaż alkoholu nieletnim to negatywne zjawisko, jednocześnie ponad 80% społeczeństwa uważa, że nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pozory myla, dow d nie ' - andromeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pozory myl dow d nie

„Pozory mylą, dowód nie”

Ogólnopolska kampania edukacyjna

Komendy Głównej Policji i Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - BrowaryPolskie

Warszawa, 2 lipca 2009


Jak polacy postrzegaj problem sprzeda y alkoholu nieletnim
Jak Polacy postrzegają problem sprzedaży alkoholu nieletnim? *

 • 96% Polaków uważa, że sprzedaż alkoholu nieletnim to negatywne zjawisko, jednocześnie ponad 80% społeczeństwa uważa, że nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu.

 • 33% badanych było świadkiem próby zakupu alkoholu przez nieletnich, a w ponad połowie tych przypadków sprzedawca nigdy nie poprosił o okazanie dowodu osobistego i w rezultacie sprzedał nieletniemu alkohol.

 • Sprzedaż alkoholu nieletnim jest uznawana za przestępstwo przez 78% Polaków.

 • 75% badanych jest zdania, że sprzedawcom, którzy sprzedają alkohol nieletnim należy odbierać koncesję. 64% jest jednocześnie przekonanych, że sprzedawców nie spotyka żadna kara.

* TNS OBOP, badanie Omnimas, sierpień 2008, N=1005


Reakcja sprzedawcy na pr b zakupu alkoholu przez niepe noletnich
Reakcja sprzedawcy na próbę zakupu nieletnim? * alkoholu przez niepełnoletnich

Jak zdaniem Polaków zachowują się sprzedawcy w sytuacji próby zakupu alkoholu przez nieletnich?

56% sprzedawców

nie prosi o okazanie

dowodu tożsamości

* TNS OBOP, badanie Omnimas, sierpień 2008, N=1005


W jaki spos b reaguj polacy b d c wiadkami pr by zakupu alkoholu przez nieletnich
W jaki sposób reagują Polacy będąc świadkami próby zakupu alkoholu przez nieletnich?

W SYTUACJI, GDY SPRZEDAWCA CHCE SPRZEDAĆ ALKOHOL NIELETNIEMU ZWYKLE REAGUJĘ ZWRÓCENIEM MU UWAGI

42%Polaków deklaruje,

że zwraca uwagę

sprzedawcy w sytuacji

gdy ten chce sprzedać

alkohol nieletniemu

* TNS OBOP, badanie Omnimas, sierpień 2008, N=1005


Sprzeda alkoholu osobom niepe noletnim w opinii samych sprzedawc w
Sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim w opinii samych sprzedawców *

 • 76% sprzedawców przynajmniej raz na miesiąc spotyka się z sytuacją, gdy nieletni chce kupić alkohol.

 • Do sprzedaży w takiej sytuacji przyznaje się zaledwie 1% sprzedawców …

 • Niemal wszyscy badani sprzedawcy zgadzają się z koniecznością pytania o dowód osobisty:

  • jedyny sposób upewnienia się co do wieku kupującego alkohol (61%)

  • z uwagi na grożące konsekwencje prawne (22%)

  • z pobudek moralnych („nie wolno rozpijać młodzieży”) – 14%

* TNS OBOP, badanie „Sprzedawcy wobec problemu sprzedaży alkoholu

nieletnim”, N=300, październik 2008


W jaki spos b niepe noletni namawiaj sprzedawc do sprzedania alkoholu
W jaki sposób niepełnoletni namawiają sprzedawcę do sprzedania alkoholu?

Sposoby związane z dowodem tożsamości 55%

Sposoby związane z udawaniem starszego 24%


Znajomo przepis w prawa
Znajomość przepisów prawa sprzedania alkoholu?

 • 88% sprzedawców twierdzi, że zna przepisy prawa, które regulują sprzedaż alkoholu i dotyczą sprzedaży osobom niepełnoletnim, ALE:

  • im krótszy staż pracy, tym więcej niedoinformowanych sprzedawców

  • w sklepach sprzedających głównie alkohol aż 34% respondentów przyznało się do nieznajomości przepisów !

 • 81% sprzedawców twierdzi, że w sklepie, w którym pracują istnieją zasady postępowania w sytuacji, gdy osoba niepełnoletnia prosi o alkohol - głównym zaleceniem jest sprawdzanie dowodu osobistego (49%), a w drugiej kolejności odmowa sprzedaży (42%).

 • 90% badanych deklaruje poparcie dla kampanii edukacyjnych na temat niesprzedawania alkoholu nieletnim prowadzonych w sklepach

* TNS OBOP, badanie „Sprzedawcy wobec problemu sprzedaży alkoholu

nieletnim”, N=300, październik 2008


Statystyki policji
Statystyki Policji sprzedania alkoholu?

 • W 2008 roku Policja stwierdziła ponad 2 100przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1 000dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim.

 • W 2008 roku ponad 3 300 nieletnich sprawców popełniło czyny karalne pod wpływem alkoholu.

 • 3 150 osób poniżej 18 roku życia zostało doprowadzonych przez Policję do jednostek policji lub izb wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia.


Edukacja na temat odpowiedzialnej sprzeda y alkoholu
Edukacja na temat odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu sprzedania alkoholu?

 • „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” – kampania edukacyjna realizowana od 2003 roku przez ZPPP Browary Polskie i licznych partnerów w kolejnych edycjach projektu.

 • W ubiegłoroczną kampanię, która zasięgiem objęła 50 tys. sklepów w Polsce włączyły się komendy Policji.

 • „Pozory mylą, dowód” jest wspólną inicjatywą Komendy Głównej Policji i Związku Pracodawców Browary Polskie.


Jakie s cele kampanii
Jakie są cele kampanii? sprzedania alkoholu?

 • Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

 • uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

 • Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich


Przekaz kampanii
Przekaz kampanii sprzedania alkoholu?

 • Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich.

 • Dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości.

 • Tylko dokładne sprawdzenie dowodu tożsamości przez sprzedawcę może potwierdzić pełnoletniość osoby, która chce kupić alkohol.


Dowody osobiste
Dowody osobiste sprzedania alkoholu?

 • Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat).

 • Dowody wydawane osobom niepełnoletnim wyglądają dokładnie tak samo, jak dowody wydawane osobom pełnoletnim.

 • Dlatego tak ważne jest, aby sprzedawca dokładnie sprawdził datę urodzenia na dowodzie i datę ważności.


Przebieg kampanii
Przebieg kampanii sprzedania alkoholu?

 • Kampania realizowana w punktach sprzedaży w oparciu o materiały edukacyjne skierowane zarówno do sprzedawców, jaki i klientów sklepów:

  • ulotka - przypomina sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i konieczności sprawdzania dowodów tożsamości

  • plakaty - przypominają klientom o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcają ich do czynnej reakcji, jeśli taka sprzedaż ma miejsce

  • naklejka– oznakowanie sklepu i komunikat dla kupujących: „alkohol jest sprzedawany tylko osobom pełnoletnim”

 • Materiały będą dostarczane do sklepów przez funkcjonariuszy Policji.

 • Kampania obejmie swym zasięgiem wszystkie województwa i będzie prowadzona w okresie wakacyjnym.


Plakaty sprzedania alkoholu?


Ulotka sprzedania alkoholu?


Naklejka sprzedania alkoholu?


 • Symbol, który pojawia się w kampanii edukacyjnej zostanie również wykorzystany w reklamach produktów browarów zrzeszonych w ZPPP Browary Polskie.

 • Będzie stałym elementem reklam telewizyjnych i kinowych (sukcesywnie wprowadzanym od lipca br.)

 • Jest to kontynuacja inicjatywy wdrożonej przez przemysł piwowarski w marcu 2008, kiedy na puszkach i butelkach piwa pojawiło się oznakowanie „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.


ad