slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türler ve Özellikleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türler ve Özellikleri

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Türler ve Özellikleri - PowerPoint PPT Presentation

verda
149 Views
Download Presentation

Türler ve Özellikleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kadir SÜTÇÜMEB Öğretim Görevlisi(Emekli - 59)0538 448 72 92www.kadirsutcu.comkadirs33@gmail.comE-KİTAPhttp://www.kadirsutcu.com/kitap.docxDEPREM BELİRTİLERİhttp://www.kadirsutcu.com/muzik/deprembelirtileri.mp3

 2. Üçüncü Günün ÖzetiBiyosfer: Karıncaları, diğer canlıları ve karınca laboratuarını ve sistemini tanıtmak ve sistemi anlatmak (6 saat).

 3. KARINCALARIN ÖZELLİKLERİ1. Yeryüzünde en kalabalık nüfusa sahip olan canlılar, karıncalardır. 2. Ana karıncasız koloninin devamlılığı düşünülemez. (Ana karıncalar = Diğer karıncalardır.) 3. Ana karıncaların yuvalarını terk etmeleri büyük bir tehlike işaretidir. 4. Ana karıncalar yiyecek aramazlar, işçilerin getirdikleri besinlerle beslenirler. 5. Böcek türlerinin en "sosyal"lerinden biri olan karıncalar, son derece iyi "örgütlenmiş" bir düzen içinde, "koloniler" denen topluluklar halinde yaşarlar. 6. Karıncalar kendileri açısından en ideal olan sosyal sistemi hiçbir aksaklığa meydan vermeden sürdürmektedirler. 7. Koku ve vücut lisanına dayalı karmaşık fakat kendilerinin kolayca anlayabileceği bir sistem oluşturmuşlar.

 4. 8. İstisnasız her karınca topluluğu kast sistemine kesin olarak bağlılık gösterir. Bu kast sistemi, bir koloni içinde üç ana bölümden meydana gelir. Birinci kastın üyeleri üremeyi sağlayan kraliçeler ve erkeklerdir. Bir kolonide birden çok kraliçe olabilir. Kraliçe, üreme ve böylece koloniyi oluşturan bireylerin sayısını arttırma görevini üstlenmiştir. Diğer karıncalardan vücutça daha iridir. Erkeklerin görevi ise, yalnızca kraliçeyi döllemektir. Nitekim bunların tamamına yakın bölümü çiftleşme uçuşundan sonra ölür. İkinci kastın üyeleri askerlerdir. Bunlar, koloninin korunması, yeni yaşam alanları bulunması ve avlanma gibi görevleri üstlenirler.

 5. Üçüncü kast ise, işçi karıncalardan oluşur. İşçilerin hepsi kısır birer dişidir. Ana karıncaya ve yavrularına bakar, onları temizler ve beslerler. Bunun dışında koloninin tüm diğer işleri de işçilerin sorumluluğundadır. Bir karınca için önemli olan koloninin devamlılığıdır.9. Karınca yuvalarının dış dünya ile bağlantıları, genellikle sadece bir karıncanın geçebileceği genişlikteki küçük bir delik vasıtasıyla sağlanır. Bu deliklerden geçmek ise bir "izine" tabidir. Koloni içinde sayıları çok fazla olmayan ve tek görevi "kapıcılık yapmak" olan karıncalar vardır. "Kapıcılar" giriş deliğine tam uyan geniş baş yapılarıyla, canlı bir tıkaç vazifesi görürler. Kapıcı, giriş deliğinde saatlerce oturur ve sadece kendi kolonisinden olduğunu anladığı karıncaların girişine izin verir.

 6. 10. Karıncalar, hassas duyu organları sayesinde oldukça değişik iletişim yöntemleri kullanırlar. Avlarını bulmaktan birbirlerini takip etmeye, yuvalarını kurmaktan savaşmaya kadar hayatlarının her anında bu duyu organlarını çalıştırırlar. 2-3 milimetrelik vücutlarının içerisine sığdırılmış 500.000 sinir hücresiyle, bir iletişim sistemine sahiptirler. 11. Genel olarak iki çeşit yarı-kimyasal vardır. Bunların isimleri Feromen ve Alomen'dir. Alomen, cinsler arası iletişim için kullanılan bir maddedir. Feromen ise çoğunlukla bir cins içinde kullanılan ve bir karınca tarafından salgılandığında, diğeri tarafından koku olarak algılanan kimyasal sinyaldir.Bu sinyaller, karınca topluluklarının organizasyonunda en önemli rolü oynar. Bir karınca sinyal olarak bu sıvıyı salgıladığında, diğerleri koku veya tat alma yoluyla mesajı alır ve cevap verirler.

 7. Ayrıca karıncaların salgıladığı feromenin yoğunluğu, acil duruma  göre de değişmektedir.12. Salgılar karıncaların hepsinde aynı özelliği göstermez; her salgı bezinin farklı karınca çeşitlerinde, ayrı ayrı fonksiyonları vardır. Dufour bezleri, Zehir torbası, Pygidial Bezler, Sternal Bezler, Metapleural Bezler 13. İki tür ses üretimi belirlenmiştir. Biri vücudu bir engele veya yere çarparak çıkarılan "vuruş" sesi ve titreşimler, diğeri de vücudun bazı parçalarını birbirine sürterek çıkarılan tiz seslerdir. 14. Maddeden geçen ses titreşimlerine karşı çok duyarlıdırlar. Bu onlar için etkili bir alarm sinyalidir. Bunu duyduklarında yürüme hızlarını arttırırlar, titreşimin geldiği yöne doğru hareket ederler ve çevrede gördükleri bütün hareket eden canlılara saldırırlar.

 8. Koloni üyelerinin hiçbirinin, duyduğu bu çağrıyı yanıtsız bırakmaması, karınca topluluğunun başarılı organizasyonunun bir göstergesidir.

 9. Türler ve Özellikleri

 10. Arjantin Karıncaları3 mm boyundadır. Koyu kahverengiden siyaha ve parlak renklidir. Kolonilerinin yüzlerce kraliçesi olup her bir koloni alt kolonilere bölünebilir ve yeniden birleşebilir. Bu birleşmeler birkaç binayı kapsayacak dev koloniler oluşturabilir ve işçi karınca nüfusu on binleri geçebilmektedir.

 11. Ateş Karıncalarıİşçilerin boyu 0,3 – 1,0 cm arasında değişir. Kırmızımsı kahverengi rengindedir.Isırma özelliğiyle diğer karıncalardan kolaylıkla ayırt edilir.

 12. Çılgın Karıncaları3 mm boyunda, ayakları ve antenleri çok uzundurlar. Renkleri siyahtır. Adlarını hızlı zigzag hareketler yaparak belirli bir yöne gitmiyormuş gibi yürüme alışkanlıklarından almışlardır. Binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurabilirler.

 13. Firavun KarıncalarıÇok küçük, 3 mm, diğer karınca türleriyle kolayca karıştırılabilir. Sarı renktedir. Antenlerinin bitimindeki üç bölümlü (segmentli) çomak vasıtasıyla ayırt edilebilirler.

 14. Hırsız Karıncaları1,5 mm'den küçük boylarıyla binalarda rastlanan en küçük karınca türüdür. Altın sarısı rengindedir. Boy ve renkleri sebebiyle, biraz daha büyük olan firavun karıncalarıyla karıştırılırlar. Hırsız karıncaların antenlerinde 10 segment ve ucunda iki segmentli topuz varken, firavun karıncaların antenlerinde 12 segment ve üç segmentli topuz vardır. Hırsız olarak adlandırılmalarının sebebi, yuvalarını diğer tür karıncaların yakınına kurarak yiyeceklerini, yumurtalarını ve larvalarını çalarak yemeleridir.

 15. Kaldırm Karıncaları3 mm boyundadır. Kahverengi rengindedir. Bu karınca türünün adı, yuva olarak ahşap finişlerin, yaya kaldırımlarının, avluların ve yolların hemen bitişiğindeki toprak alanları tercih etmesinden gelmektedir.

 16. Kokulu Ev Karıncaları3 mm. boyundadır.Kahverengi rengindedir. Ezildiklerinde çürümüş Hindistan cevizi kokusuna benzer bir koku yaydıkları için bu ismi almışlardır.  Binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurarlar.

 17. Marangoz Karıncaları1.50 cm boyundadır.Cinsine göre çoğunlukla siyah veya kahverengi, kırmızıdır. Marangoz karıncalar adlarını, yuva yapmak için tahta aksamları delmelerinden, oymalarından alırlar.

 18. 8 Türün Tespit Edilen Sıra Dışı DavranışlarıA) Birinci Derece Sıra Dışı Davranışları 1.) Düşme 2.) Sağa sola devrilme 3.) Ateş üstünde yürüme sinirli 4.) Yol şaşırma 5.) Dağınık yürüme 6.) Yuva ağzında kümeB) İkinci Derece Sıra Dışı Davranışları 1.) Havale geçirme 2.) Uyuşukluk gösterme 3. Kasılma yapmaC) Üçüncü Derece Sıra Dışı Davranışları 1.) Çiçek kümesi yapma 2.) Büyük küme yapma 3.) Yuva terkiD) Dördüncü Derce Sıra Dışı Davranışları Ölüm

 19. İSTANBUL İÇİNTEHLİKE İŞARETLERİ

 20. İSTANBUL İÇİN4 SAAT ARALIKLARLA YAPILAN GÖZLEM VE DENEY SONUCUNDAKİ LABORATUAR BULGULARI VETEHLİKE İŞARETLERİLaboratuar: http://www.youtube.com/watch?v=9SxY0oqeMRY