information vid j garef rbundets l nsf reningsst mmor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
information vid jägareförbundets Länsföreningsstämmor PowerPoint Presentation
Download Presentation
information vid jägareförbundets Länsföreningsstämmor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

information vid jägareförbundets Länsföreningsstämmor - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

information vid jägareförbundets Länsföreningsstämmor. Agenda/Innehåll Måluppfyllelse Jaktlagsutredningen Medlem Allmänna Uppdraget Nya älgförvaltningen Vildsvinsfrågan Rovdjur Mårdhundsprojekt. måluppfyllelse 2013. Vi har nått våra övergripande mål: Antal betalande medlemmar 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'information vid jägareförbundets Länsföreningsstämmor' - vera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
information vid j garef rbundets l nsf reningsst mmor

information vidjägareförbundetsLänsföreningsstämmor

Agenda/Innehåll

Måluppfyllelse

Jaktlagsutredningen

Medlem

Allmänna Uppdraget

Nya älgförvaltningen

Vildsvinsfrågan

Rovdjur

Mårdhundsprojekt

m luppfyllelse 2013
måluppfyllelse 2013
 • Vi har nått våra övergripande mål:
  • Antal betalande medlemmar 
  • Vårt arbete med jaktlagsutredningen
 • Andra mål:
  • Mål om att leda utvecklingen av svensk jakt och viltvård har vi nått fem av åtta mål. ☐☐☐
  • Främja utbildning och verksamhets-utveckling har vi nått tre av fyra mål. ☐
  • Effektiv kommunikation och marknadsföring har vi nått fem av sex mål, även om vi har ett stort behov av att fortsätta vårt arbete med kommunikation. ☐
  • Stärka resurser och finansiering har vi nått tre av fyra mål. ☐
ut ver m len har vi 2013
Utöver målen har vi 2013
 • Genomfört en strategisk utvecklingsprocess (Jakten på framtiden), vilket ledde till stämmobeslut med en strategisk målbild 2017. 
 • Påbörjat implementeringen av den strategiska målbilden, genom organisering och effektivisering av tjänstemannaorganisationen. Medlems-/förtroendeorganisationen har även påbörjat implementeringsarbetet. 
 • Utvecklat Svensk Jakt och två nya hemsidor.
 • Fokuserat arbetat för att få till en långsiktighet och förutsägbarhet i rovdjursförvaltningen.
 • Genomfört analys och påbörjat upphandling av nytt medlemssystem samt påbörjat analysprocess för att upphandla nytt ekonomisystem. 
 • Genomfört en besparing omfattande minst 13mkr samtidigt som vi har satsat och effektiviserat vårt arbete. 
jaktlagsutredningen
Jaktlagsutredningen
 • Jaktlagsutredningen är avgörande för vår framtida jakt. Förbundet har högsta prioritet på att denna utredning.
 • Några av de punkter som vi driver aktivt i jaktlagsutredningen är att:
  • Utgå ifrån den svenska jakt- och kultur-traditionen. Där jakten är en förutsättning för en effektiv förvaltning av viltet i Sverige.
  • Förvaltningen ska ske lokalt. Lokalkännedom och engagemang skapar de bästa förutsättningarna för en adaptiv förvaltning.
  • Löshundsjakten är ett fundament för en effektiv viltförvaltning.
  • Lagar och förordningar måste vara enkla, konkreta och lättförståeliga.
  • Allmänna uppdraget är en garant för genomförandet av svensk viltförvaltning. Ett kostnadseffektivt sätt att nå hög kvalitet i viltförvaltningen.
fj lljakten
Georgia (Brödtext)00Fjälljakten

Jaktlagsutredningen

 • Som läget ser ut nu så kommer utredningen inte att börja arbeta med fjälljaktsfrågorna förrän tidigast kommande höst. Sista dag för slutbetänkande är framflyttad ( 30 december 2015) det har inneburit att utredarens tidsschema har förändrats.

Utvärdering

 • Jordbruksverkets rapport om effekterna av upplåtelsesystemet för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen efter ändringen av 3§
 • Slutsatsen är att det inte haft några större negativa konsekvenser på småvilt, rennäring eller naturmiljö.
jaktlagsutredningen1
Jaktlagsutredningen
 • Remiss angående första delbetänkandet besvarad 31/1 (myndighetsfrågan)
 • Jägareförbundet helt enigt:

- Ny myndighet 

- En lokalisering (utanför Stockholm) 

- INTE Skogsstyrelsen 

 • Delbetänkande två berör tre vildsvinsfrågor, klart i september:

- Arrendatorers jakträtt

- Åtelkameror

- Utfodring av vilt

 • Slutbetänkandet klart 30/12 2015
medlem
Medlem
 • Ökning antal betalande medlemmar per 31/12 2013 146 054 (31/12 2012, 139 046) 
 • Nytt medlemssystem 2014 
 • Medlemsservice flyttar närmare medlemmen under 2014 
 • Att som anställd eller förtroendevald kunna sälja in medlemskap är A och O
 • Fullt fokus läggs på att behålla och rekrytera nya medlemmar
  • Jägarskolorna är mycket viktiga för att lyckas rekrytera
allm nna uppdraget
Allmänna uppdraget
 • Sedan 1938 har förbundet haft ett allmänt uppdrag som årligen preciseras. Det ska täcka vissa personalkostnader och omkostnader knutna till uppdraget. För 2014 är beloppet 51,75 miljoner.
 • De övergripande områdena är:Övergripande information, Information om praktisk jakt och förvaltning av viltarter, Viltövervakning, Älgförvaltning, Vilt och trafik samt Yrkesmässig utbildning.
 • Dessa områden kompletteras med särskilt aktuella frågor.
 • Alla anställda rapporterar månadsvis timmar och kostnader knutna till de olika verksamhetsområdena.
 • Länk till uppdraget för 2014 http://jagareforbundet.se/allmanna-uppdraget/Om-allmanna-uppdraget/allmanna-uppdraget-2014/

Länk till boken http://jagareforbundet.se/Documents/AllmannaUppdraget/AU75years.pdf

lg och skog
Älg och skog
 • Nytt simuleringsprogram ”ÄLGFRODE” framtaget i samarbete med Sveaskog och Svensk Naturförvaltning 
 • Viltdata nationellt system för älgobsoch forsätter att öka, 22% under 2013 
 • Fokusprojekt VÖV under 2014. Alla databaser slås ihop till en jättestor
 • ÄSO fortsätter att öka, nu 83% av jaktarealen 
 • Fokus på Älgförvaltningsgrupper under 2014
 • Vårt långsiktiga mål är att skapa ömsesidig respekt mellan Jägareförbundet och skogens aktörer
vildsvin
Vildsvin
 • Vi sköt 97 900 vildsvin 2012/2013 
 • Trafikolyckor med vildsvin har minskat med 30% under 2013
 • Prognos för avskjutningen 2013/2014: cirka 70 000 vildsvin 
 • Fokus under 2014 lokal samverkan och övervakning
 • ”Vildsvinsbarometern” – med regional rådgivning om avskjutning och utfodring
 • Lokal samverkan är A och O
 • Klarar jägarna av vildsvinsutmaningen: JA! 
rovdjur
Rovdjur
 • Många rovdjursbeslut överklagas och hamnar i domstolar. Statusen på rovdjursläget är därför ofta en dagsnotering.
 • Vargproblematiken har handlat om biologi, sociologi, ekonomi, genetik – och nu juridik.
 • Ingen vargjakt i vinter
 • Lojakt endast i norra Sverige i vinter
 • Åteljakt på björn?
 • Etiken i björnjakten
m rdhund
Mårdhund
 • Det treåriga EU-projektet som vi lett för att hindra mårdhundens etablering avslutades i augusti 2013. 
 • Resultatet har varit mycket positiva och mårdhundens utbredning har inte ökat och arbetet är mycket uppmärksammat internationellt. 
 • Från september 2013 finansieras arbetet helt av Naturvårdsverket Det är inte med medel från jaktkortsavgiften. 
 • Arbetet leds även fortsättningsvis från Luleå

 • De anställda fungerar även som akutgrupp om annat oönskat vilt dyker upp. I fjol togs t ex en tvättbjörn i södra Sverige. 
verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering
 • Eftersom Svenska Jägareförbundet har en strategisk målbild måste vi tidigare än förut påbörja verksamhetsplanering för nästkommande år.
 • Vad vill länsföreningen prioritera inför verksamhetsåret 2015 – som leder mot de strategiska målen?!