מצגת
Download
1 / 33

???? ETF ??????? 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

מצגת ETF אוקטובר 2013. מבט מהיר על ישראל. 4 כוכבים. 8.74%. ונעבור לאירופה. אירופה משנה כיוון.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ETF ??????? 2013' - veata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etf 2013

מצגת ETF

אוקטובר 2013

Etf 2013

אירופה משנה כיוון

 • אינדיקטורים מקרו כלכליים שונים מצביעים באופן מפורש על עצירת ההתדרדרות בשוק האירופי - מדד ה- PMI האחרון היה מעל 50 נקודות בפעם הראשונה מאז אמצע 2011. נתוני הייצור התעשייתי רשמו שיפור גם הם בהובלת גרמניה וצרפת.

 • תחזיותיהם של מרבית האנליסטים הינה חזרה לגידול ב -  GDP  החל משנת 2014, יחד עם זאת מדובר כמובן בהתאוששות איטית ולא ב- mega recovery.

 • חברות אמריקאיות שחשופות לצרכנים אירופים מראות גידול מובהק ברווחיות.


Etf 2013

אירופה משנה כיוון

 • עליית התשואות בשוק האמריקאי והעלייה המהותית שנרשמה בשנה האחרונה בשוק האמריקאי עשויות להוות קטליזטור להסטת כספים לשוק האירופישבו לא נרשמה התאוששות מקבילה והתשואות צפויות להישאר נמוכות לזמן ארוך יותר.

 • ההתאוששות המשמעותית בשוק האמריקאי גרמה לפער מהותי מאוד בתמחורי החברות בשווקים האירופיים לעומת השוק האמריקאי. פער זה בפעמים רבות אינו מוצדק שכן מדובר בחברות בינלאומיות הפועלות באיזורים גיאוגרפיים רבים, ובמקרים רבים גם בעלות פעילות מהותית בארה"ב.

 • קיימת הסטת כספים משמעותית לאירופה– את זאת ניתן לראות גם בסקירות שונות וגם במיילים הנשלחים אלינו מ-I-shares, המצביעים על תנועת כספים מובהקת לתעודות הסל האירופיות.


Etf 2013

פער גדול עדין בתמחור השוק האמריקאי ביחס לשוק האירופאי

בארבע השנים האחרונות נפתח פער של כ-60% בביצועי השוק האמריקאי בהשוואה לאירופה – גבוה מהפער ההיסטורי המסורתי הקיים בין שני שווקים אלו.


Etf 2013

קורלציה של מדד ה-PMI לסקטורים נבחרים באירופה


Etf 2013

מדד היורוסטוקס 600

 • מכיל 600 חברות (large, mid and small capitalization),

 • מ- 18 מדינות ברחבי אירופה.

 • מדד מבוסס שווי שוק – 600 החברות בעלות שווי השוק

 • הגבוה ביותר באירופה, ומתעדכן פעמיים בשנה.

 • המדד מכיל חשיפה סקטוריאלית רחבה, כאשר החשיפה

 • המקסמלית לתת סקטור אחד הינה כ – 12%.


Etf 2013

מדד היורוסטוקס 600

 • פילוח חשיפה סקטוריאלית


Etf 2013

מדד היורוסטוקס 600

 • פילוח חשיפה

 • גיאוגרפית


Etf 2013

תעודות סל על מדד היורוסטוקס 600

 • תחום תעודות הסל באירופה הינו משוכלל קצת פחות מתחום תעודות הסל בארה"ב.

 • יחד עם זאת, ניתן לאתר מספר מנפיקים איכותיים המנפיקים תעודות סל על מדד היורוסטוקס 600, הן ברמה הסקטוריאלית והן ברמה התת סקטוריאלית:

  • Ishares

  • DB - דויטשה בנק

  • Easy ETF – של BNP PARIBAS

  • LYXOR – מאת בית ההשקעות הבריטי ליקסור


Etf 2013
אלוקצייה סקטוריאלית בקרן

 • בעת בניית הקרן בוצעה על ידינו עבודת מחקר רחבה באשר להיקף החשיפה הסקטוריאלית של התיק.

 • מעבודת המחקר עולה כי הסקטורים האטרקטיביים הן מבחינת תמחור, הן מבחינת ביצועי החברות, הן בהשוואה לחברות מקבילות בארה"ב והן כתוצאה מגורמים נוספים הינם סקטור הפיננסים, ההלת'קר, והצריכה המחזורית ובעדיפות נמוכה יותר – תחום הטכנולוגיה.

 • במקביל, סקטור החומרים, התעשייה, התשתיות והטלקום אינם מצויים בעדיפות.

 • בהתאם לכך נבנתה החשיפה הסקטוריאלית של הקרן, כאשר לא נלקחה על ידינו פוזיציה אגרסיבית באף אחד מהסקטורים.

 • מעבר לאלו, נלקחה על ידינו חשיפה לבריטניה לאור מבחר אינדיקטורים כלכליים המצביעים על התאוששות מהותית יותר בבריטניה ביחס ליתר היבשת.


Etf 2013

סקטור הפיננסים והצריכה המחזורית – משקל יתר

 • פיננסים

 • ריבית נמוכה לטווח ארוך – עלויות מימון נמוכות.

 • איכות בשיפור הנכסים וירידה ברמות הסיכון.

 • הקלה בתנאי מתן אשראי לצרכנים ולעסקים.

 • תמחור נוח ביחס לתמחור בארה"ב.

 • חשיפה מלאה לאירופה ולמגמת ההתאוששות.

 • צריכה מחזורית

 • קורלציה גבוההלשיפור במצב הכלכלי – בולט בתעשיית הרכבים.

 • מרבית חברות הצריכה חשופות לארה"ב ונהנות ממגמת ההתאוששות של הצרכן האמריקאי.


Etf 2013

סקטור הבריאות - משקל יתר

 • שינוי במודל ההכנסות – מעבר ממודל הכנסות של" "Pure pharma ל- ""None pharma.

 • שיפור מתמשך בשולי הרווחיות של החברות.

 • שימוש מושכל יותר של תזרימי המזומנים של החברות מביא למבנה מאזן יעיל יותר ולשיעור היוון נמוך יותר.

 • צפי להכנסות קבועות ויציבות בשנים 2013-2025 אפילו בהעדר הצלחה של פיתוחים חדשים – מוביל לירידה ברמת הסיכון.

 • תשואת דיב' נאה וצפי להמשך שיעורי חלוקה דומים (בניגוד לסקטורים אחרים).


Etf 2013

מוצרי צריכה בסיסים, תקשורת ותשתיות – משקל חסר

מוצרי צריכה בסיסים –סקטור שנהנה עד לאחרונה ממהלך עליות על רקע העדר אלטרנטיבות אטרקטיביות באירופה - מוביל לרמות תמחור גבוהות (במיוחד בתת סקטור Food & Beverage).

תקשורת – המשך רגולציה מכבידה ומאיימת על החברות שמובילה להתכווצות בתזרימי המזומנים ובשיעורי חלוקת הדיב' (היסטורית סקטור בעל תשואת דיב' הגבוה ביותר).

תשתיות – מגמה של ירידה ברווחי החברות מאיימת על המשך שיעורי חלוקת הדיב'.


Etf 2013

השוק האמריקאי ותשתיות – משקל חסר

 • מדד ה-P&S עלה מתחילת השנה בכ- 19% בקירוב, כאשר המכפיל הנוכחי עומד על כ- 16.2, מעט נמוך מהמכפיל החציוני בעשר השנים האחרונות.

 • הסקטורים המובילים היו סקטור הבריאות והצריכה המחזורית שעלו בכ-30% מתחילת השנה וכן סקטור הפיננסים שעלה בכ- 23%.

 • ארה"ב עוברת מהפכת אנרגיה, כאשר לאחרונה הפכה ארה"ב ליצרנית האנרגיה הגדולה בעולם כאשר ארה"ב משווה את קצה הפקת הנפט והגז לרוסיה, ובכך משנה את מפת האנרגיה העולמית.


Etf 2013

קצת על מדד ה- ותשתיות – משקל חסרP&S

 • המדד מורכב כאמור מסקטורים,

 • כאשר לכל סקטור משקל יחסי שונה מהמדד כולו,

 • בהתאם לשווי השוק של החברות הנסחרות בו.


Etf 2013

קצת על מדד ה- ותשתיות – משקל חסרP&S

financials

S&P


Etf 2013

קצת על מדד ה- ותשתיות – משקל חסרP&S

כאשר מעמיקים את המחקר, מגלים גם כי כל סקטור מורכב גם מתתי סקטורים, אשר ביצועיהם לאורך זמן עשויים להיות שונים מהותית אחד מהשני.


Etf 2013

בחירת ותשתיות – משקל חסרETF מבוססת מחקר

 • בארה"ב ישנן מספר תעודות סל עיקריות:

  • תעודות סל הנצמדות למדד באופן מדוייק

  • Ishares של בלקרוק

  • SPDR`s של State Street Global Advisors

  • Vanguard ETFs מבית Vanguard Group

  • תעודות סל הנצמדות למדד באופן מתוחכם

  • specialty Guggenheim Funds ETFs מבית Guggenheim Funds

  • PowerShares ETFs מבית Invesco

  • First Trust ETFs


Etf 2013
בחירת ותשתיות – משקל חסרETF מבוססת מחקר


Etf 2013
בחירת ותשתיות – משקל חסרETF מבוססת מחקר


Etf 2013
בחירת ותשתיות – משקל חסרETF מבוססת מחקר

סקטור הפיננסים


Etf 2013

מנוטרל מטבע ותשתיות – משקל חסר


Etf 2013

תודה ותשתיות – משקל חסר