sdp repetition n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SDP - Repetition PowerPoint Presentation
Download Presentation
SDP - Repetition

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

SDP - Repetition - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

SDP - Repetition. Sockets Trådning Delegater Remoting Sprogteori. Sockets. Logiske endepunkter mellem server og klient På applikationsniveauet betragtes Sockets som pålidelige Sockets optræder parvis Til en Socket er der via en NetworkStream knyttet både en StreamReader StreamWriter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SDP - Repetition' - vaughan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sdp repetition
SDP - Repetition
 • Sockets
 • Trådning
 • Delegater
 • Remoting
 • Sprogteori
sockets
Sockets
 • Logiske endepunkter mellem server og klient
 • På applikationsniveauet betragtes Sockets som pålidelige
 • Sockets optræder parvis
 • Til en Socket er der via en NetworkStream knyttet både en
  • StreamReader
  • StreamWriter
 • Klientens StreamReader er forbundet til serverens StreamWriter og omvendt
sockets serversiden
Sockets - Serversiden
 • Skab en TcpListener på port 20001 (fx)

TcpListener server = new TcpListener(IPAddress.Any, 20001);

server.Start();

 • Vent på forespørgsel fra klient

while(true) {

Socket klient = server.AcceptSocket();

}

 • Skab StreamReader og StreamWriter ud fra Socket

NetworkStream stream = new NetworkStream(klient);

StreamReader reader = new StreamReader(stream);

StreamWriter writer = new StreamWriter(stream);

writer.AutoFlush = true;

 • Send og modtag via StreamReader og StreamWriter

reader.ReadLine();

writer.WriteLine();

 • Luk strømme og Sockets
sockets klientsiden
Sockets - Klientsiden
 • Skab en Socket til serveren

TcpClient server = new TcpClient(”localhost”, 20001);

 • Skab StreamReader og StreamWriter ud fra Socket

NetworkStream stream = server.GetStream();

StreamReader reader = new StreamReader(stream);

StreamWriter writer = new StreamWriter(stream);

writer.AutoFlush = true;

 • Send og modtag via StreamReader og StreamWriter

reader.ReadLine();

writer.WriteLine();

 • Luk strømme og Socket
flere samtidige klienter
Flere samtidige klienter
 • Server

class Server {

publicstaticvoid) {

TcpListener server = new TcpListener(IPAddress.Any, 20001)

server.Start();

while (true) {

Socket klient = server.AcceptSocket();

new Thread(new ThreadStart(new ClientHandler(klient).Run)).Start();

}

}

}

flere samtidige klienter1
Flere samtidige klienter
 • ClientHandler

class ClientHandler {

private Socket incoming;

public ClientHandler(Socket incoming) {

this.incoming = incoming;

}

publicvoid Run() {

// Instantiér ind- og ud-strøm

while (true) {

// Kommunikér

}

}

}

hvorfor tr dning
Hvorfor trådning?
 • Performance
 • Responsivness
succeskriterier
Succeskriterier
 • Forbedring af performance
  • Opgaverne skal være uafhængige
  • Jo flere afhængige opgaver, jo mindre forbedring
 • Forbedring af responsivness
  • Responsivness er et spørgsmål om oplevelse
  • Jo længere tid en opgave tager, jo mindre virksom opleves applikationen, hvis brugeren ikke har noget at lave eller se på
fordele
Fordele
 • Overvågningssystemer med flere uafhængige opgaver
 • Muliggør brugerinteraktion via BGF
 • Muliggør serverhåndtering af flere samtidige klienter
 • Udnytter flerprocessor-systemer optimalt
ulemper
Ulemper
 • Trådene afvikles uafhængigt af hverandre
 • Afviklingsrækkefølgen synes vilkårlig
 • Samspillet mellem tråde er ofte meget kompleks
 • Problemer med safety og liveness
tr dskifte
Trådskifte
 • CPU’en skifter til en ny tråd …
  • Efter et givent tidsrum, eller
  • Når en tråd venter på færdiggørelsen af en opgave, fx en I/O-operation …
processer vs tr de
Processer vs. Tråde
 • Der er mindst to former for samtidighed:
  • Multiprocessing
  • Multithreading
multiprocessing
Multiprocessing
 • Samtidighed på tværs af applikationer
 • Til heavy-weight opgaver(IIS, SQL, Server, …)
 • Hver proces eksekverer én enkelt tråd
multithreading
Multithreading
 • Samtidighed i applikationer
  • Forskellige tråde udfører forskellige opgaver
  • Perfekt til light-weight opgaver(Metodekald, UI-opdateringer, …)
multithreading1
Multithreading
 • Samtidighed i .NET
  • Tråde håndteres af CLR
  • Tråde har deres egen stak (locals), men deler globals og heap
instantiering af tr de
Instantiering af tråde
 • Tråde kaldes ikke, de startes …
  • Man kan derfor ikke medsende parametre, modtage returværdi og fange exceptions på sædvanlig vis
 • Trådet kode skal håndtere fejl …
  • Uhåndterede fejl vil terminere applikationen
 • Gør designet simpelt …
  • Trådning er et minefelt – fælles ressourcer giver anledning til kritiske sektioner, race conditions, deadlock, …
instantiering af tr de1
Instantiering af tråde

publicstaticvoid Main() {

Thread t;

t = new Thread(new ThreadStart(Run));

t.Start()

}

publicstaticvoid Run() {

// kode

}

tr dsikre klasser
Trådsikre klasser
 • Problem
  • Hvis en tråd afbrydes, medens den arbejder på et objekt, er der risiko for, at objektet efterlades i eninkonsistent tilstand.Dette kan give problemer, når en anden tråd forsøger at få tilgang til objektet
tr dsikre klasser1
Trådsikre klasser
 • Løsning
  • Løsningen er at forhindre mere end én tråd ad gangen i at få tilgang til de kritiske områder i koden
single threaded execution
Single Threaded Execution
 • Vha. lock(obj) opnår en tråd eneret på et objekt – en lås
 • Låsen frigives, når tråden forlader det kritiske område eller ved kald af metoden Monitor.Wait(obj) på objektet.
 • Kritiske områder på samme objekt deler samme lås!
liveness problemer
Liveness problemer
 • Starvation (udhungring)
  • En tråd, som er i tilstanden ready, får aldrig lejlighed til at køre, fordi der findes andre tråde med højere prioritet
 • Dormancy (dvale)
  • En tråd, som er i tilstandenblocked on wait, vækkes aldrig med Monitor.Pulse()
 • Deadlock (hårdknude)
  • To eller flere tråde kæmper om flere fælles ressourcer, og hver tråd efterspørger på samme tid disse ressourcer
 • Premature Termination (for tidlig død)
  • En tråd termineres for tidligt og hindrer derved andre tråde i at blive vækket. (Evig dvale)
brug af lock
Brug af lock()
 • Nødvendig, hvis man vil lave "trådsikre klasser"
 • Ej omkostningsfrit:Kræver CPU-kraft  langsommere programafvikling
 • "Hellere for mange synkroniserede blokke end for få!"MEN - pas på deadlocks
lock vs monitor enter exit
lock vs. Monitor.Enter/Exit
 • lock(obj) er et alias for:

try {

Monitor.Enter(obj);

// kode ...

Monitor.Exit(obj);

}

catch { }

finally {

Monitor.Exit(obj);

}

monitor
Monitor
 • Monitor
  • indkapsler fælles ressourcer som private attributter og sikrer trådene enetilgang vha. lock() til de kritiske områder
 • Formål
  • Overvågning af trådes adgang til fælles ressourcer
monitor1
Monitor
 • Objekt, hvor de fælles ressourcer er samlet som attributter
 • Der er udelelig adgang til monitorens kritiske områder
 • Én monitor-lock pr. kritiskområde
early notification
Early notification
 • Problem
  • Monitor.Pulse() sendes før betingelserne for Monitor.Wait er opfyldt
 • Konsekvens
  • Wait-tråden vækkes før tid
 • Løsning
  • Gentjek betingelserne for Monitor.Wait, når Wait-tråden vækkes
 • Konklusion
  • Anvend altid while (i stedet for if) i forbindelse med check af wait-betingelser
early notification1
Early notification
 • Bufferen er tom!
 • C1-tråden er i Wait-tilstand
 • P-tråden generer et nyt element og kalder monitorens synkroniserede put-metode
 • C1-tråden underrettes via Pulse, og tråden går i ready-tilstand
 • P-tråden forlader monitorens put-metode og slipper objekt-låsen på monitoren
 • Bufferen indeholder nu ét element!
 • Trådskifte!
 • C2-tråden trækker et element fra bufferen ved at kalde monitorens get-metode
 • C2-tråden forlader monitorens get-metode og slipper objekt-låsen på monitoren
 • Der er ingen elementer i bufferen!
 • Trådskifte!
 • C1 fortsætter nu fra Wait i monitorens get-metode i forsøget på at trække endnu et element fra bufferen … Dette er ikke muligt!
guarded suspension
Guarded Suspension

publicvoid Put(int data) {

lock(this) {

while (queue.Full)

Monitor.Wait(this);

if (queue.Empty)

Monitor.PulseAll(this);

this.queue.Enqueue(data);

}

}

guarded suspension1
Guarded Suspension

publicvoid Get(int data) {

lock(this) {

while (queue.Empty)

Monitor.Wait(this);

if (queue.Full)

Monitor.PulseAll(this);

this.queue.Dequeue(data);

}

}

design af tr det applikation
Design af trådet applikation
 • Anvend Producer-Consumer mønstret
 • Anvend de 10 gode trådråd
 • Husk den gyldne regel
10 gode tr dr d
10 gode trådråd
 • Bestem tråde
 • Bestem trådmetoder
 • Bestem fælles ressourcer
 • Bestem monitorer - Én monitor for hver uafhængig fælles ressource
 • Bestem monitor-klasser
 • Bestem kritiske sektioner
 • Bestem Wait/Pulse – Et par for hver tilstand, som kræver, at en tråd venter på en anden
 • Fordel Wait og Pulse (Husk ”Guarded Suspension”-mønstret)
 • Lav pseudo-kode for monitor-klassernes metoder
 • Lav pseudo-kode for tråd-klassernes run-metoder
den gyldne ui regel
Den gyldne UI-regel
 • UI-baserede .NET-applikationer
  • Den tråd, som har skabt UI’en ejer UI’en – Ingen anden tråd må tilgå UI’ens kontrolelementer …
delegater
Delegater
 • Delegater er objekter, der refererer til en metode – tænk ”funktionspointer”

delegate

private void MinMethod(...)

{

.

.

.

}

 • - med delegater kan man kalde en underliggende metode på en typesikker måde
 • - med delegater kan man arbejde med metodereferencer på en objektorienteret facon
window forms

delegate

Window Forms
 • Hvordan ved en knap, hvilken metode den skal kalde ved et click-event?
 • Det ved den heller ikke! Den kalder metoden bagved delegaten …

Button

Click:

private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)

{

int i, j, k;

i = int.Parse(this.txtNumber1.Text);

j = int.Parse(this.txtNumber2.Text);

k = i + j;

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Sum = " + k);

}

delegat baseret kode i vs
Delegat-baseret kode i VS

.

.

.

this.btnAdd = new Button();

this.btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.btnAdd_Click);

remoting
Remoting

Server.exe (.NET)

Client.exe (.NET)

 • Klienten ser serveren som en assembly (dll)
  • Referencen sættes på sædvanlig vis …
 • Serveren gør dll’en tilgængelig på flg. måder
  • Tjeneste på en server, der svarer på kald fra klienter. Effektivt!
  • Integreret i en web-tjeneste, der kaldes via URL. ”Firewall-venligt”!
komponent dll
Komponent-dll
 • MBR-objekter arver fra MarshalByRefObject
 • MBV-objekter skal være Serializable

namespace Komponent {

public class Beregningsobjekt : System.MarshalByRefObject{

private static int Objekttæller = 0;

private int ObjektID;

// Konstruktør

public Beregningsobjekt() {

this.ObjektID = ++Objekttæller;

}

public DataObjekt HentDataObject() {

return new DataObjekt();

}

}

namespace Komponent {

[System.Serializable()]

public class DataObjekt{

.

.

.

}

}

remoting arkitektur

Server

Client

stub

proxy

remoting

remoting

formatter

channel

formatter

listener

Remoting - arkitektur
 • Generel arkitektur
  • Proxy, stub, formattering og channel kan ændres. Fx er en binær formattering, der både understøttes af TCP og HTTP, mere effektiv end en tekstbaseret (XML)
remoting design
Remoting - Design
 • Designbeslutning: MBRO eller MBVO?
  • Med andre ord: ”Hvor skal objekterne leve?”
   • MBRO lever på serveren
   • MBVO lever på klienten
 • Gængs praksis:
  • Beregninger sker på serveren  MBRO
   • Fx søgning og køb på en ehandel
  • Tilstande bevares på klienten  MBVO
   • Fx indkøbskurv på en ehandel håndteres af klienten
mbro muligheder
MBRO - muligheder
 • Server-activated object (SAO)også betegnet ”Wellknown objects”
  • Singleton: Ét serverobjekt til alle klienter
   • Trådproblemer
  • SingleCall: Ét objekt pr. metodekald
   • Nemmeste løsning; men mindst effektivt
   • Tilstand opretholdes vha. filer eller database
 • Client-activated object (CAO)
  • Activated: Ét objekt pr. klient
   • Levetidsproblem – Leasing understøttes ikke af IIS
mbvo muligheder
MBVO - muligheder
 • Egenudviklede klasser
  • Kan udføre special-opgaver på klienten
 • .NET collection og db-klasser
  • Eksempelvis DataSet er en meget brugbar klasse til at overføre data …
minim r udrulning p klienten
Minimér udrulning på klienten
 • Hvad skal udrulles på klienten?
 • Som udgangspunkt:
  • Konkrete implementationer af alle MBRO- og MBVO-klasser
  • Dette vil vi som regel gerne minimere …
 • Mulige tilgange:
  • Definér MBRO vha. interfaces og udrul Interface.dll
  • Definér MBVO vha. .NET-klasser som fx DataSet
design server
Design - Server
 • Minimér antal kald fra klient til server, da:
  • Ethvert kald går via netværket
  • Ethvert kald er et potentielt nyt server-objekt
  • Ethvert kald involverer marshalling
  • Enhver reference til en property er også et kald
  • Svartider er uforudsigelige …
 • Retningslinjer:
  • Færre og større metoder
  • Metoder er transaktioner – Commit/Rollback før return
design klient
Design - Klient
 • Anvend factory-klasser og .config-filen
  • Factory-klasser skjuler instantieringslogik
  • Konfigurationsfilen kan specificere URL, formattering, channels, osv.
  • Konfigurationsfilen kan redirigere new til at instantiere på serveren
mathlibrary dll
MathLibrary.dll

namespace MathLibrary {

public class SimpleMath : MarshalByRefObject{

private static int classCount = 0;

private int instanceCount;

public SimpleMath() {

this.instanceCount = ++SimpleMath.classCount;

}

public int Add(int a, int b) {

return a + b;

}

public int Sub(int a, int b) {

return a - b;

}

public int Count { get { return this.instanceCount; } }

}

}

sao wellknown objects
SAO - Wellknown Objects

namespace MathServer {

class Program {

static void Main(string[] args) {

ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel(20001), false);

RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(SimpleMath),"SimpleMath.soap",WellKnownObjectMode.SingleCall);

}

}

}

namespace MathKlient {

class Program {

static void Main(string[] args) {RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType(typeof(SimpleMath),"http://localhost:20001/SimpleMath.soap");SimpleMath math = new SimpleMath();

}

}

}

sao activator getobject
SAO – Activator.GetObject

namespace MathServer {

class Program {

static void Main(string[] args) {

ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel(20001), false);

RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof(SimpleMath),"SimpleMath.soap",WellKnownObjectMode.SingleCall);

}

}

}

namespace MathKlient {

class Program {

static void Main(string[] args) {ISimpleMath math = (ISimpleMath)(Activator.GetObject(typeof(ISimpleMath), "http://localhost:20001/SimpleMath.soap"));

}

}

}

remoting gennem interface
Remoting gennem interface

namespace IMathLibrary {

public interfaceISimpleMath {

int Add(int a, int b);

int Sub(int a, int b);

int Count {get;}

}

}

namespace MathLibrary {

public class SimpleMath : MarshalByRefObject, IMathLibrary.ISimpleMath

private static int classCount = 0;

private int instanceCount;

public SimpleMath() {this.instanceCount = ++SimpleMath.classCount; }

public int Add(int a, int b) {return a + b;}

public int Sub(int a, int b) {return a - b;}

public int Count { get { return this.instanceCount; } }

}

}

slide51
CAO

namespace MathServer {

class Program {

static void Main(string[] args) {

ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel(20001), false);

RemotingConfiguration.RegisterActivatedServiceType(typeof(SimpleMath));

}

}

}

namespace MathKlient {

class Program {

static void Main(string[] args) {RemotingConfiguration.RegisterActivatedClientType(typeof(SimpleMath),"http://localhost:20001");SimpleMath math = new SimpleMath();

}

}

}

serverops tning med config filen
Serveropsætning med .config-filen
 • Konfigurér og start serveren vha:RemotingConfiguration.Configure("???.exe.config", false);

<system.runtime.remoting>

<application>

<service>

<wellknown mode="SingleCall" objectUri="SimpleMath.soap" type="MathLibrary.SimpleMath, MathLibrary"/>

<!--

<activated type="MathLibrary.SimpleMath, MathLibrary" />

-->

</service>

<channels>

<channel ref="http" port="20001" />

</channels>

</application>

</system.runtime.remoting>

klientops tning med config filen
Klientopsætning med .config-filen
 • Konfigurér klient vha. nedenstående og skab remote-objekt med new:RemotingConfiguration.Configure("???.exe.config", false);

</system.runtime.remoting>

<application>

<client displayName="MathKlientConfig">

<wellknown type="SimpleMath, MathLibrary"

url="http://localhost:20001/SimpleMath.soap" />

</client>

<channels>

<channel ref="http" />

</channels>

<!--

<client url="http://localhost:20001">

<activated type="SimpleMath, MathLibrary"></activated>

</client>

-->

</application>

</system.runtime.remoting>

remoting med web server

.DLL

Remoting med web-server
 • Den letteste måde at lave remoting er vha. IIS:

IIS

URL

Klient.exe

Server

hvordan
Hvordan?
 • Der er fire punkter …
  • Lav en komponent-dll til remoting
  • Lav en web-applikation til at host’e dll’en
  • Konfigurér web-serveren
  • På klienten refereres til dll’en og objekterne skabes på serveren
design af web serveren

Data

Proxy

Data

Stub

Beregn

Design af web-serveren
 • Beregningsobjekter lever på serveren
  • Ét objekt pr. klient
 • Dataobjekter overføres til klienten
  • Marshalling

Klient

kald

Server

terminologi
Terminologi
 • Beregningsobjekter er single-call MBRO
  • Hvert RPC genererer et nyt beregningsobjekt på serveren
 • Dataobjekter er MBVO
  • De serialiseres og flyttes fysisk til klienten
konfiguration af web serveren
Konfiguration af web-serveren
 • Tilføj følgende til web.config:
  • Konfigurér IIS til at mappe til URL’ens extension, (.rem), til remoting
  • URL-forespørgslen mappes nu til MathLibrary.SimpleMath

<system.runtime.remoting>

<application>

<service>

<wellknown mode="SingleCall"

objectUri="SimpleMath.rem"

type="MathLibrary.SimpleMath, MathLibrary">

</wellknown>

</service>

</application>

</system.runtime.remoting>

konfiguration af klienten
Konfiguration af klienten
 • Sæt referencen til dll’en på sædvanlig vis
 • tilgå objektet vha.
  • RegisterWellKnownClientType() og new eller
  • Activator.GetObject()
 • eller konfigurér vha. .config-filenherunder:

<system.runtime.remoting>

<application>

<client>

<wellknown type="MathLibrary.SimpleMath, MathLibrary"

url="http://localhost/MathService/SimpleMath.rem">

</wellknown>

</client>

</application>

</system.runtime.remoting>

bem rk
Bemærk
 • Hosting på IIS forsimpler udviklingen
 • Nyt objekt for hvert kald forsimpler håndtering af hukommelse
 • Nyt objekt for hvert kald forhindrer bevarelse af tilstand – mere skalérbart, men tilstande skal nu bevares i en fil, database eller på klienten …
sproghistorie
Sproghistorie
 • Syntaks (struktur)
 • Semantik (Indhold)
sproghistorie1
Sproghistorie
 • Sprog
  • Lavniveau (maskinkode)
  • Højniveau (C#, Java, Pascal, osv.)Maskinuafhængig kode, som omsættes til maskinkode via kompilering, fortolkning eller en mellemting af disse
sprogteori kompiler
Sprogteori – Kompiler
 • Kompiler
  • Kildekode –> Kompiler –> Binær kode
sprogteori kompiler1
Sprogteori – Kompiler
 • Kompilertyper
  • Single Pass
  • Multi Pass
  • Load and go
  • Debugging
  • Optimering
sprogteori kompiler2
Sprogteori – Kompiler
 • Kompiler
  • Analyse (nedbryde)
   • Leksikalsk analyseScanning, Tokenizing
   • Syntaksanalyse– ParsingHierarkisk analyse
   • Semantisk analyse
  • Syntese (sammensætte)
sprogteori ebnf
Sprogteori – EBNF
 • BNF
  • Backus-Naur-Form
 • EBNF
  • Extended Backus-Naur-FormUdvidet med { } og [ ]
  • Findes i flere varianter
sprogteori analyse
Sprogteori - Analyse
 • Leksikalsk analyse
  • Opsplitning af input i brikker
 • Syntaksanalyse – Parsing
  • Sammensætning af brikker til sætninger, som opfylder en velbeskrevet struktur (mønster)
ebnf elementer
EBNF – Elementer
 • En EBNF-grammatik består af
  • Produktionsregler
  • Terminaler
  • Nonterminaler
  • Startsymbol
ebnf produktionsregler
EBNF – Produktionsregler
 • Produktionsregler
  • Afsluttes med punktum
  • | betegner valgmuligheder
  • { } betegner nul eller flere gentagelser
  • [ ] betegner nul eller én forekomst
  • ( ) anvendes til at samle enheder
ebnf eksempel
EBNF – Eksempel

Medlemsliste-EBNF

medlemsliste = medlem {medlem}.

medlem = navn fødselsår [kategori] ";".

navn = bogstav {bogstav}.

fødselsår = ciffer, ciffer, ciffer, ciffer.

kategori = "junior"|"senior".

bogstav = "a"|...|"å"|"A"...|"Å".

ciffer = "0"|...|"9"|.

slide71
EBNF
 • EBNF-grammatikken
  • Syntaktiske reglerBeskriver, hvordan ”byggeklodserne” sammensættes …
  • Semantiske reglerBeskriver hvilke sammensætninger, der giver mening …
slide72
EBNF
 • Semantiske krav i EBNF-grammatikken
  • Kan komplicere i unødig grad
 • Undgå derfor:
  • at inddrage semantiske krav, hvis det går ud over overskueligheden
  • at rense helt for semantiske krav, hvis det går ud over forståeligheden
 • Balancér overskuelighed og forståelighed!
syntaksstyret indl sning
Syntaksstyret indlæsning
 • Syntaksstyret indlæsning
  • Kontrol af, hvorvidt inddata overholder de syntaktiske krav beskrevet i EBNF-grammatikken
  • 3 metoder
   • Regelstyret indlæsning
   • Tabelstyret indlæsning
   • State Pattern
  • "Single Symbol Lookahead"
syntaksstyret indl sning1
Syntaksstyret indlæsning
 • Metode:
  • Indlæsning af brikker
 • Haves:
  • Abstrakt beskrivelse af, hvorledes inddata skal se ud (EBNF)
  • Konkret inddata-strøm
 • Mål:
  • Kontrol af overensstemmelse mellem konkret inddata og abstrakt beskrivelse (EBNF)
 • Strategi:
  • Konkretisér EBNF’en og abstrahér over inddata
syntaksstyret indl sning2
Syntaksstyret indlæsning
 • Begreber
  • Brik: Udeleligt sprogelement. Følge af tegn, som har selvstændig betydning i forhold til inddata
  • Leksem: Brikkens værdi: Den originale streng, som indeholder en brik. Det er som regel det længste leksem, der afgør en brik.
syntaksstyret indl sning3
Syntaksstyret indlæsning
 • Konkretisering af EBNF
  • Fjern alle produktionsregler, hvor en brik findes på venstresiden
  • Fjern derved overflødiggjorte produktionsregler
  • Indsæt de valgte brikker på pladserne svarende til terminalerne
ebnf eksempel 1
EBNF – Eksempel 1

Medlemsliste-EBNF

medlemsliste = medlem {medlem}.

medlem = navn fødselsår [kategori] ";".

navn = bogstav {bogstav}.

fødselsår = ciffer, ciffer, ciffer, ciffer.

kategori = "junior"|"senior".

bogstav = "a"|...|"å"|"A"...|"Å".

ciffer = "0"|...|"9"|.

Konkretiseret EBNF

medlemsliste = medlem {medlem}.

medlem = navnfødselsår [kategori] semikolon.

kategori = junior|senior.

Valgte brikker

semikolon, navn, fødselsår, junior, senior, andet, slut

ebnf eksempel 2
EBNF – Eksempel 2

Talfølge-EBNF

talfølge = tal {"," tal}.

tal = [fortegn] ciffer {ciffer} ["." ciffer {ciffer}].

ciffer = "0" | ... | "9".

fortegn = "+" | "-".

Konkretiseret EBNF

talfølge = tal {komma tal}.

tal = [fortegn] heltal [punktumheltal].

fortegn = plus | minus.

Valgte brikker

komma, heltal, punktum, plus, minus, andet, slut

ebnf produktionsregler1
EBNF – Produktionsregler
 • Typer af produktionsregler
  • RekursivRegel, der beskrives vha. sig selv
  • RegulærRegel med gentagelser { }
  • SimpelAlle andre regler
ebnf grammatikker
EBNF-grammatikker
 • Typer af EBNF-grammatikker
  • Direkte rekursivGrammatik, der indeholder en rekursiv produktionsregel
  • Indirekte rekursivGrammatik, der indeholder en produktionsregel, der anvender en non-terminal, der andetsteds direkte eller indirekte refererer til reglen
  • RegulærEj-rekursiv grammatik, der indeholder regulære produktionsregler
  • SimpelAlle andre grammatikker
krav til ebnf grammatikken
Krav til EBNF-grammatikken
 • Krav 1

Lad

n = f1|f2

så må der gælde, at

first(f1)  first(f2) = 

 • En EBNF opfylder krav 1, hvis alle produktionsregler med valgmuligheder opfylder krav 1
krav til ebnf grammatikken1
Krav til EBNF-grammatikken
 • Krav 2

Hvis

n kan være den tomme følge

så må der gælde, at

first(n)  follow(n) = 

 • En EBNF opfylder krav 2, hvis alle produktionsregler , der kan være tomme, opfylder krav 2
krav til ebnf grammatikken2
Krav til EBNF-grammatikken
 • Hvis krav 1 og 2 ikke er opfyldte
  • Omskriv EBNF’en vha. venstrefaktorisering
  • Lav ny EBNF …
venstrefaktorisering
Venstrefaktorisering
 • Givet

n = ff1 | ff2| ... | ffn | andet(valgmulighed medfælles præfix f)

 • Erstat n medfølgende:

n = f tmp | andet

tmp = f1 | f2 | ... | fn

 • Gentag indtil alle produktionsregler er renset for valgmuligheder med fælles præfix
 • Bemærk, at produktionsregler med { } og [ ] implicit indeholder en valgmulighed
regelstyret indl sning
Regelstyret indlæsning
 • Baserer sig på 7 regler:
  • Erklær en metode for hver produktionsregel, (non-terminal)
  • [ ] medfører en if-sætning
  • { } medfører en while-sætning
  • | medfører en if-elseif-konstruktion
 • Kan håndtere rekursive grammatikker
tabelstyret indl sning
Tabelstyret indlæsning
 • Tabelstyret indlæsning
  • Gør brug af tilstandstabel
  • Gør brug af aktionstabel
  • Gør brug af "Single Symbol Lookahead"
  • Krav 1 og 2 stilles til grammatikkerne
  • Kan ikke håndtere rekursive grammatikker
tabelstyret indl sning1
Tabelstyret indlæsning
 • Tilstandstabel
  • Indeholder tilstandsovergange
  • Tilstandsovergange beskriver, hvilke tilstande der efterfølger den aktuelle tilstand ved givent inddata
 • Aktionstabel
  • Indeholder aktioner
  • Aktioner beskriver, hvad programmet skal udføre i en given tilstand ved givent inddata