l energia s la capacitat d un cos per a fer un treball
Download
Skip this Video
Download Presentation
L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball. I a. I a la natura es pot manifestar de maneres diferents. Energia Mecànica : cinètica + potencial. I a. Energia Química. Energia Tèrmica. Energia Electrica. I a. Energia Lluminosa. Energia magnètica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball' - vaughan-dunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l energia s la capacitat d un cos per a fer un treball
L’energia és la capacitat d’un cos per a fer un treball
 • I a

I a la natura es pot manifestar de maneres diferents

energia mec nica cin tica potencial
Energia Mecànica: cinètica + potencial
 • I a

Energia Química

Energia Tèrmica

energia electrica
Energia Electrica
 • I a

Energia Lluminosa

Energia

magnètica

slide4
El progrés tecnològic ens ha permés TRANSFORMAR la ENERGIA que te el nostre planeta i utilitzar-la per aconseguir TREBALL
slide5
Per a poder utilitzar i transformar la energia quan ens faça falta, serà de vital importancia poder emmagatzemar-la o disposar d’ella fàcilment.

Les FONTS d’ENERGIA a partir de les quals obtenim la major part de la energia que consumim son:

PETROLI

HIDRÀULICA

GEOTÈRMICA

CARBÓ

EÒLICA

MAREMOTRIU

GAS NATURAL

SOLAR

BIOMASA

NUCLEAR

slide6
Les FONTS d’ENERGIA es poden CLASSIFICAR de diverses maneres:

1. Capacitat de regeneració de la natura

Renovables

HIDRÀULICA

SOLAR

EÒLICA

MAREMOTRIU

GEOTÈRMICA

BIOMASA

No Renovables

CARBÓ

PETROLI

NUCLEAR

GAS NATURAL

slide7
2. Situació de desenvolupament de la tecnologia

utilitzada per a la transformació de la energia

BIOMASA

No Convencional

SOLAR

EÒLICA

MAREMOTRIU

HIDRÀULICA

Convencional

GEOTÈRMICA

CARBÓ

PETROLI

NUCLEAR

GAS NATURAL

slide8
Centrals

Tèrmiques

Central Tèrmica

Centrals

Nuclears

El funcionament d'una central convencional és molt semblant a la d'una olla de pressió. En el seu interior es produïx vapor d'aigua que escapa per un orifici a gran velocitat i pressió. Este vapor mou una turbina que és la que fa funcionar el generador d'electricitat.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide9
Centrals

Tèrmiques

Elements d’una Central Tèrmica

Centrals

Nuclears

TURBINA

Centrals

Hidràuliques

ALTERNADOR

EVAPORADOR

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

CONDENSADOR

CALDERA

Biomasa

Maremotriu

Vore animació

slide10
Centrals

Tèrmiques

Tipus de Combustibles

Centrals

Nuclears

Aquestes centrals es situen a prop de les mines per evitar costos de transport si es tracta de carbó nacional o prop dels centres de consum si es importat

Carbó

Centrals

Hidràuliques

Aquestes centrals es situen prop de la costa i, preferentment, dels refineries.

Fuel

Centrals

Eòliques

Arriba a la central en gasoductes a alta pressió.

Gas Natural

Centrals

Solars

Les centrals que estan dissenyades per utilitzar diferents combustibles, per exemple carbó i gas natural, s'anomenen termoelèctriques mixtes.

Biomasa

Hi ha molts tipus de calderes i les calderes disposaran de cremadors adequats al tipus de combustible que utilitzen.

Maremotriu

slide11
Centrals

Tèrmiques

Turbines

Centrals

Nuclears

Transformen l'energia

cinètica del vapor

d'aigua en energia

cinètica rotatòria en

el rodet.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

El vapor a alta temperatura i pressió s'introdueix a la turbina en el cos d'alta pressió formada per centenars d'àleps petits. A mesura que el vapor s’expandeix i perd pressió, va cap a la zona de baixa pressió, amb d'àleps més grans.

Biomasa

Maremotriu

slide12
Centrals

Tèrmiques

Xemeneies

Centrals

Nuclears

Té la funció d’evacuar a l'atmosfera els gasos procedents de la combustió.

Disposen de filtres més o menys sofisticats per eliminar al màxim els elements contaminats abans d'alliberar els gasos a l'atmosfera.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide13
Centrals

Tèrmiques

Condensador

Per augmentar el rendiment termodinàmic de la transformació, l'aigua per vaporitzar ha d'entrar a la caldera en estat líquid. En el condensador, el vapor procedent de les turbines es condensa abans de tornar a entrar a la caldera per tal de repetir el cicle.

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Torres Refrigeració

Centrals

Eòliques

Serveixen per refredar l'aigua

del condensador i poden ser

Tancats: En ells és

imprescindible refredar

l'aigua per tornar-la a utilitzar.

Oberts: Utilitzen aigua de riu, és necessari, per no afectar la fauna, que es retorni al riu amb la temperatura més semblant possible a la de l'aigua del riu.

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide14
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

Elevat rendiment

Accessibilitat de les matèries primes:

Carbó, fuel, o gas natural.

Baix cost de manteniment comparat amb una nuclear.

(Producció > 50%)

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

INCONVENIENTS

Impacte ambiental en la seua construcció.

Producció amb recursos no renovables.

Emissió de gasos provenents de la combustió:

CO2 Efecte hivernacle

NOx, SOx Pluja àcida

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide15
Centrals

Tèrmiques

Radioactivitat

Centrals

Nuclears

La radioactivitat és el fenomen segons el qual determinats materials, (pe. Urani), emeten radiacions espontàniament.

Tipus de radiacions:

Alfa (Masa 4u),

Beta (electrons),

Gamma (radiacions

electromagnètiques

d’alta freqüència)

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide16
Centrals

Tèrmiques

Radioactivitat: Estabilidad Nuclear

Centrals

Nuclears

Segons la proporció entre protons i

neutrons d'un nucli, este és

estable o no.

Si el nucli és estable, l'element

no és radioactiu; però quan la

relació entre els components del

nucli no és l'adequada, este emet

partícules i radiacions

electro-magnètiques

fins a aconseguir l'estabilitat.

Es criden isòtops radioactius tots aquells isòtops que emeten radiacions. (pe: el carboni- 14)

És possible aconseguir que un nucli estable es transforme en radioactiu si li arriba una partícula amb suficient energia i ho desestabilitza (radioactivitat artificial)

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide17
Centrals

Tèrmiques

Radioactivitat: Desintegració

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

El període de semidesintegración, d'una substància radioactiva és el temps necessari perquè es desintegre la meitat dels nuclis presents en una mostra de la dita substància

Maremotriu

slide18
Centrals

Tèrmiques

Utilitats de Isotops radioactius

Centrals

Nuclears

Generació d’electricitat: Centrals Nuclears

Medicina: Tractament contra zones cancerígenes

Datació arqueològica: (Carbono 14)

Centrals

Hidràuliques

Perills dels Isotops radioactius

Centrals

Eòliques

- Càncer de tiroide, d'estómac, pulmons, mamella, recte, còlon, tiroide, medul·la òssia i del sistema limfàtic.

- Trastorns cardiovasculars i del sistema limfàtic

- Problemes amb la circulació de la sang i leucèmia

- Impactes sobre l'aparell reproductor, impotència en els hòmens, retard del desenvolupament sexual, trastorns del cicle menstrual, anèmia durant i després del part, anomalies en el part i ruptura prematura dels aigües.

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide19
Centrals

Tèrmiques

Energia Nuclear

Centrals

Nuclears

L'energia nuclear és aquella que s'allibera com a resultat de qualsevol reacció nuclear.

Aquesta energia es pot obtindre per fissió o per fusió.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide20
Centrals

Tèrmiques

Central Nuclear: Fussió

Una reacció de fusió nuclear és un

procés segons el qual s'unixen

nuclis lleugers o intermedis per a

formar nuclis més pesats,

obtenint-se energia.

La fusió d'un nucli de deuteri, 2H,

amb un nucli de triti, 3H, dóna lloc

a la formació d'un nucli d'heli-4,

4He, a més d'un neutró i una

energia dc 17,6 MeV, que es desprén en forma de calor.

Al sòl la temperatura és suficient perquè es produeixi la fusió. Això dóna origen a l'Energia que el sol irradia per tot el sistema planetari.

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

2H + 3H ----> 4He+ 1 neutrón +  17,6 MeV

Maremotriu

slide21
Centrals

Tèrmiques

Central Nuclear: Fissió

Centrals

Nuclears

Al reactor nuclear el que es produeix és una reacció en cadena en la qual un neutró colpeja un àtom, produeix la fissió i en aquest moment s’allibera energia calorífica i s’alliberen més neutrons que van colpejant posteriorment altres àtoms i alliberant més energia calorífica.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

(nota: 1 eV =1.6 . 10-19 Julio.)

Biomasa

235U + 1 neutrón ----> 142Ba + 91Kr + 3neutrones + 210 MeV

Maremotriu

slide22
Centrals

Tèrmiques

Central Nuclear de Fissió

Centrals

Nuclears

La generació d’energia elèctrica es farà també a partir d’una turbina i un alternador, la turbina es mourà per l’acció del vapor generat al calfar l’aigua d’una caldera. La particularitat de les centrals nuclears és que el calor necessari s’obtén de la FISSIÓ d’un nucli atòmic (p.e Urani).

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

Funcionament

slide23
Centrals

Tèrmiques

Central Nuclear Fissió: Reactor

El reactor nuclear està constituït pel

Vas del reactor, Moderador , Barres de control i

Refrigerant

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide24
Centrals

Tèrmiques

Central Nuclear: Parts del Reactor

Vas del reactor: Forma el nucli del reactor i la font de neutrons (que permet iniciar la reacció en cadena) i el combustible nuclear (l'urani natural o/i enriquit i el plutoni).

Moderador: Redueix la velocitat dels neutrons, per assegurar el seu impacte sobre els altres nuclis d'urani. (l'aiguai el grafit).

Barres de control: fabricades amb aleacions de bot, cadmi i hafni, regulen el nombre de fissions que és produeixen. (la temperatura és direct. proporcional al nombre de fissions).

El refrigerant: té la funció de refrigerar el reactor evitant el sobreescalfament i transportar la calor generat en forma de vapor al grup turbina alternador,

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide25
Centrals

Tèrmiques

Central Nuclear: Torres de refrigeració

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide26
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

Elevat rendiment, durant la fissió s’alcancen ↑ temperatures.

No s’alliberen a l’atmosfera gasos de combustió.

Centrals

Nuclears

INCONVENIENTS

Centrals

Hidràuliques

Impacte ambiental en la seua construcció.

Producció amb recursos no renovables.

Producció de residus radiactius.

↑ cost de manteniment

Emissió de gran quantitat de vapor d’aigua :.

+ ↑ Humitat de la zona

+ ↑ Temperatura de la zona

+ ↑ Temperatura dels rius

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide27
Centrals

Tèrmiques

CENTRALS HIDRÀULIQUES

Centrals

Nuclears

La energia hidràulica es basa en aprofitar la caiguda de l'aigua des de certa altura. L'energia potencial, es convertix en cinètica. L'aigua passa per les turbines a gran velocitat, provocant un moviment de rotació que es transforma en energia elèctrica per mitjà dels generadors

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide28
TURBINES HIDRÀULIQUES

Centrals

Tèrmiques

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

En el diseny de les turbines d’una central hidràulica influïxen bàsicament dos factors: CABDAL i ALTURA DEL BOT

Centrals

Solars

TURBINA FRANCIS

Altura Cabdal

Biomasa

TURBINA PELTON

Altura Cabdal

Maremotriu

HÈLICE

Altura Cabdal

slide29
Centrals

Tèrmiques

Altura Cabdal

TURBINA FRANCIS

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide30
Centrals

Tèrmiques

TURBINA PELTON

Altura Cabdal

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide31
Centrals

Tèrmiques

Altura Cabdal

HÈLICE

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide32
Centrals

Tèrmiques

TIPUS DE CENTRALS

Aigua corrent

Centrals

Nuclears

No tenen aigüa embassada i la producció d’energia depén directament del cabdal del riu

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Aigua embassada

 • L’aigua s’utilitza en funció de la demanda
 • De regulació
 • * De acumulació (bombeig)

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide33
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

 • Producció amb recursos renovables.
 • Regulació del cabdal dels rius (pot evitar inundacions)
 • Transformació a zones de regadiu
 • “No contamina” (no emet gasos "hivernacle" ni provoca pluja àcida).
 • Permet realitzar activitats de recreació (rem, banyar-se, etc)

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

INCONVENIENTS

Impacte ambiental en la seua construcció.

Inundació de la zona afectada, pèrdua patrimoni històric i cultural

Dependència del any hidrològic

Alteració del curs natural dels rius

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide34
Centrals

Tèrmiques

CENTRALS EÒLIQUES

Centrals

Nuclears

L'aire calent (al voltant de l'equador) és més lleuger que l'aire fred, per la qual cosa pujarà fins a una altura aproximada de 10 km i s'estendrà cap al nord i cap al sud.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Ex: Brisa marina: Durant el dia la terra es calfa més ràpidament que el mar, calfa l’aire terrestre i aquest puja deixant lloc al vent que ve de la mar

Biomasa

Maremotriu

slide35
Centrals

Tèrmiques

Aerogeneradors

Centrals

Nuclears

Un aerogenerador funciona al convertir la força del vent en una força de gir que actua sobre les pales del rotor.

Centrals

Hidràuliques

La velocitat del vent és molt important.

Pot = 1/2 p v3 pi r2

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide36
Centrals

Tèrmiques

PARTS D’UN AEROGENERADOR

Centrals

Nuclears

Anemómetre i veleta

Pales del rotor

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Multimplicador

de velocitat (x50)

Controlador electrònic de posició

Generador

500-3000kW

Biomasa

Maremotriu

slide37
Centrals

Tèrmiques

Torres

Els aerogeneradors poden tindre les torres d'acer, formigó, zelosia o un mastil.

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

La altura dels màstils pot oscilar entre 30 i 80 metres i una volta colocades les pales la altura total del aeorogenerador podrà ser de més de 100 metres.

Biomasa

Maremotriu

slide38
Centrals

Tèrmiques

Procés de fabricació d’una torre d’acer

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide39
Centrals

Tèrmiques

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Les pales del rotor d'un aerogenerador s'assemblen molt a les ales d'un avió i estan fabricades amb polièster o epoxy reforçat amb fibra de vidre.

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Els aerogeneradors estan dissenyats per a rendir al màxim a velocitats al voltant de 15 m/s. És millor no dissenyar aerogeneradors que maximitzen el seu rendiment a vents més forts, ja que els vents tan forts no són comuns.

Biomasa

Maremotriu

slide40
Centrals

Tèrmiques

Proba a fatiga de les pales

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide41
Centrals

Tèrmiques

Multiplicador de velocitat

L’eix de la turbina girarà molt més lent que l’eix del generador ja que si connectarem directament els dos eixos, les pales haurien de girar entre 1000 i 3000 r.p.m, aixó pales de més de 45 metres i la velocitat del extrem de la pala seria dos voltes la velocitat del sò.

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Generador i rectificació

El generador transforma la rotació del seu eix en electricitat.

Com la velocitat de rotació del eix no es constant després es necessitarà rectificar la ona per a que tinga la freqüència de la red elèctrica.

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide42
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

 • Producció amb recursos renovables.
 • “No contamina”
 • (no emet gasos "hivernacle" ni provoca pluja àcida).

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

INCONVENIENTS

Centrals

Eòliques

Baix Rendiment

Depèn de la continuïtat i força del vent.

Fort impacte paisatgístic sobre la zona en la que s’instal·la el parc.

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide43
Centrals

Tèrmiques

La Radiació Solar

La Radiació Solar arriba a la terra en forma de:

Centrals

Nuclears

Radiació Visible

40%

De ella depèn la vida a la terra; la fotosíntesi i per tant la producció d'oxigen i biomassa

Centrals

Hidràuliques

Radiació Infraroja

57%

Genera gran quantitat d'energia tèrmica que s’emmagatzema a l'atmosfera, al sòl i a l'aigua, i la que provoca els vents i el cicle de l'aigua.

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Radiació Ultravioleta 3%

Biomasa

Maremotriu

slide44
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar

Centrals

Nuclears

Sistemes d'aprofitament de l'energia solar:

Conversió fotovoltaica:

Transformació de la radiació directament en energia elèctrica. (Rendiment 15%)

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Via tèrmica:

Transformació de la radiació solar en energia tèrmica. (Rendiment 65%)

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide45
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar Fotovoltaica

Centrals

Nuclears

Transforma directament la radiació solar en energia elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques.

Les cèl·lules fotovoltaiques estan construïdes per una làmina de material semiconductor, (silici), que té la propietat de produir electricitat quan hi incideixen els fotons de les radiacions.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

La tensió màxima que s'obté és d'uns 0,58V, comercialment es fabriquen mòduls connectats en sèrie i paralel per obtindre la tensió i intensitat que necessites.

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide46
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar Fotovoltaica

Centrals

Nuclears

Bàsicament estan construïdes per:

Plaques fotovoltaiques

Centrals

Hidràuliques

Inversor (DC/AC)

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Transformador

Biomasa

A vegades disposen d'un sistema d'acumulació i regulació de la carrega si les instal·lacions estàn aïllades de la xarxa comercial.

Maremotriu

slide47
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar Fotovoltaica: Utilitzacions

Centrals

Nuclears

Instal·lacions aïllades de la xarxa:

Electrificacions rurals

Senyalització

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Instal·lacions connectades a la xarxa:

Centrals fotovoltaiques

Sistemes integrats en edificis.

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide48
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar Fotovoltaica

Centrals

Nuclears

AVANTATGES

Font Renovable

INCONVENIENTS

Centrals

Hidràuliques

Costos de fabricació siguin molt elevats.

El rendiment de la

transformació és molt baix,

del 10 al 15%

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide49
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar: Tèrmica

El panell solar tèrmic esta format per:

Plaques planes aïllades amb un vidre.

En l'interior porta tubs en serpentí pel qual circula l'aigua impulsada per la gravetat o per una bomba.

L'intercambiador tèrmic transferix la calor del sistema primari al acumulador convencional, que és el que deu subministrar el consum d'aigua, en qualsevol moment encara que no existisca radiació solar.

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide50
Centrals

Tèrmiques

Energia Solar Tèrmica: Usos

 • Aigua calenta sanitària
 • Calefacció
 • Climatització de piscines cobertes i descobertes

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide51
Centrals

Tèrmiques

Central Solar Elèctrica

Centrals

Nuclears

Centrals termosolars

Obtenen energia elèctrica a través de l'energia tèrmica obtinguda de la radiació solar.

La radiació solar es concentra sobre un fluid (aigua, oli tèrmic, sodi,etc.) aquest passa per un intercanviador i produeix el vapor que acciona la turbina i el generador, en el qual s'obté l'energia elèctrica con en qualsevol central tèrmica.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide52
Centrals

Tèrmiques

Central Solar Elèctrica

Centrals

Nuclears

Sistemes Heliocèntrics

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide53
Centrals

Tèrmiques

Central Solar Elèctrica

Centrals

Nuclears

Sistemes de Torre central

Aquestes instal·lacions arriben fins a 5MW de potència.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide54
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

Font d'energia neta i Gratuïta

Inesgotable

(es calcula que la vida del Sol es prolongaria fins uns 6000 milions d'anys)

Centrals

Nuclears

INCONVENIENTS

Centrals

Hidràuliques

La radiació arriba de manera dispersa i inconstant i s'ha de transformar en el moment en energia tèrmica o elèctrica ja que no es disposa de capsistema d'emmagatzematge.

Són necessaris sistemes de captació de gran superfície.

Inversió inicial elevada atés que els sistemes de captació encara són relativament cars

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide55
Centrals

Tèrmiques

Biomasa

Centrals

Nuclears

S’anomena biomassa a les restes d’animals, plantes i RSU que poden utilitzar-se per obtindre energia

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide56
Centrals

Tèrmiques

Biomasa

Centrals

Nuclears

Biomassa

Directament

Com a

combustible

Centrals

Hidràuliques

Per a obtindre

combustibles

Líquids o gasosos

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biogàs

Biocombustible

Biomasa

Maremotriu

slide57
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

Font Renovable

Ajuda a desfer-nos dels nostres propis residus i per tant a reciclar i reutilitzar

Centrals

Nuclears

INCONVENIENTS

Centrals

Hidràuliques

Cost de transport de la materia prima

La combustió suposa l'aparició de productes contaminants :

Patícules CO, CO2, SOx, NOx (menys que en els combustibles fòssils)Residus sòlids Residus líquids

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide58
Centrals

Tèrmiques

Central Maremotriu

Centrals

Nuclears

Els sistemes bàsics sobre els que s'està aprofundint per aprofitar l'energia mareomotriu són:

· L'energia de les marees.

· L'energia de les ones.

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide59
Centrals

Tèrmiques

AVANTATGES

Font Renovable

Centrals

Nuclears

INCONVENIENTS

Centrals

Hidràuliques

Efecte corrosiu de l'aigua salada sobre les parts metàl·liques de les instal·lacions.

Condicions atmosfèriques adverses.

Dificultat en el transport de l'energia produïda fins als punts de consum.

Elevats costos que representen la majoria d'instal·lacions.

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

slide60
Centrals

Tèrmiques

Central Geotermiques

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

Geotermica

slide61
Centrals

Tèrmiques

Distribucio electrica

Centrals

Nuclears

Centrals

Hidràuliques

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

Geotermica

slide62
Centrals

Tèrmiques

Potencia electrica

Centrals

Nuclears

La potencia elèctrica d’un aparell és la velocitat a la que aquest aparell consumeix energia per a poder funcionar, es mesura en watts (w)

Moltes voltes usarem múltiples del watt (1kw = 1000 w).

Centrals

Hidràuliques

L’energia que consumeix un aparell es mesura en Kwh.

1 kwh significa que un aparell de 1kw de potència ha estat funcionant durant 1h

Centrals

Eòliques

Centrals

Solars

Biomasa

Maremotriu

Geotermica

slide63
Potencia

contratada

Energia

consumida

Precio

slide64
100 w

1200 w

20 w

200 w

180 w

1600 w

150 w

800 w

slide65
Quant costa tindre la llum durant 4 hores diaries durant un mes? I si gastem una pereta de baix consum de 20w ?

100 w

slide66
L’energia i les màquines

Les màquines necessiten energia per funcionar, aquesta pot ser de diverses formes segons la constitució de la màquina.

MÀQUINA

ENERGIA 2

ENERGIA 1

(Pe. Elèctrica)

(Pe. Mecànica)

(Pe. MOTOR)

ENERGIA

PERDUDA

(Pe. calorífica)

slide67
Cal diferenciar primer que res 3 conceptes diferents

No és el mateix

El Treball (W)

La Potència (P)

El rendiment (n)

slide68
El treball

Es considera el treball com la força que cal fer sobre algun objecte, per desplaçar-lo una certa distancia.

 • És una forma d’energia, ja que les altres formes d’energia poden transformar-se en treball
 • Es mesura en joules (J), que equival a un Newton per metre.

W = F x d

c lcul del treball realitzat
Càlcul del treball realitzat

50 Kg

50 Kg

55 Kg

F=55Kg

d=2m

W=55 x 2 = 110 Kgm

2 m

50 Kg

25 Kg

F=25Kg

d=0m

W=55 x 0 = 0 Kgm

Nota: 1 kilográmetro (kgm) = 9,8 julios (J)

slide70
La Potència

La potencia és la quantitat de treball que es capaç de fer una màquina en un temps determinat.

 • La potencia es mesura en watts (w), que equival a un joule per segon.
slide71
El rendiment

No tota l’energia que entra en una màquina es fa servir per a fer treball sinó que una part d’aquesta es perd.

El rendiment es defineix com la relació que hi ha entre el treball útil s’obté i l’energia que se subministra per obtindre’l.

ad