Označení materiálu:
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03 Název materiálu: Důležitá telefonní čísla IZS Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vasanti-lakshmi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03

Název materiálu:Důležitá telefonní čísla IZS

Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník

 • Anotace:V poslednímdesetiletíje stálečastějšívznikmimořádnýchudálostíohrožujících obyvatelstvo jako celek. Cílemmépráce je vytvořitpodpůrnýdidaktickýmateriál,

 • přiměřeně odborný, pro žáky SOU,který by pomohl v informovanosti obyvatel.

  Očekávaný výstup: Žák rozpozná hrozící nebezpečí, ví jak reagovat, ví na koho se obrátit,

  umí sám telefonicky řešit situaci.

  Klíčová slova : integr.záchranný systém, lékař, hasiči, záchranáři

  Metodika: Sloužíjakopodklad pro žáky k procvičování v návaznostinapředcházejícívýklad. Lzerozeslatžákůmelektronickyčielektronickyprezentovatvevýuce.

  Obor:žáci SOU

  Ročník:1. 

  Autor:Bc.Ruml Jiří

  Zpracováno dne: 13. 12. 2012

  Prohlašuji, žepřitvorběvýukovéhomateriálujsemrespektoval(a) všeobecněužívanéprávní a morálnízvyklosti, autorská a jináprávatřetíchosob, zejménaprávaduševníhovlastnictví (např. práva k obchodnífirmě, autorskápráva k software, k filmovým, hudebním a fotografickýmdílůmnebopráva k ochrannýmznámkám) dlezákona 121/2000 Sb. (autorskýzákon). Nesuveškerouprávníodpovědnostzaobsah a původsvéhodíla.

Integrovaná střední škola,Slaný


Ochrana lov ka za mimo dn ch ud lost

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Integrovaná střední škola,Slaný


D le it telefonn sla

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

se týkají především tísňového volání

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Integrovaná střední škola,Slaný


Kdy volat

KDY VOLAT ? kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Vznikne-li požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod. , je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů. Jste-li svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob.Naleznete-li podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy.Naleznete-li osobu ležící na zemi v bezvědomí, nejste schopni zastavit krvácení, někdo se dusí nebo nemůže dýchat, někdo utrpěl poranění elektrickým proudem, při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny. Jste.li svědkem pokusu o sebevraždu. Jste-li svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání.Došlo-li ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži, došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti, někdo se snaží poškodit nebo zničit váš majetek.Chcete-li policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

POZOR! objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod. , je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů. - výše uvedený výčet není vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!

Integrovaná střední škola,Slaný


P i p ed v n zpr vy na telefonn sla t s ov ho vol n je nutn p esn re im pod van ch informac

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání je nutný přesný režim podávaných informací

Integrovaná střední škola,Slaný


Jak volat

JAK VOLAT ? tísňového volání je nutný přesný režim podávaných informací

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

Co přesně se stalo

tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

Přesné místo hlášené události

tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

Informace o postižených

pohlaví, přibližný věk, počet postižených

Informace o volajícím

jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník (dispečer) ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem.

Integrovaná střední škola,Slaný


Hasi sk z chrann sbor r

150 kterým si operační pracovník (dispečer) ověří pravdivost nahlášené zprávy.

155

Hasičský záchranný sbor ČR

Zdravotnická záchranná služba

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

158 kterým si operační pracovník (dispečer) ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Policie ČR

156

Obecní (městská) policie

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

112 kterým si operační pracovník (dispečer) ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Jednotné evropské číslo tísňového volání

Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání byla uložena všem členským státům s tím, že do konce roku 1996 musí být ve všech státech plně funkční. Pro přístup k tomuto tísňovému volání bylo stanoveno telefonní číslo 112.

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

JEN NEZODPOVĚDNÝ JEDINEC ZNEUŽIJE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

K VLASTNÍ ZÁBAVĚ

Integrovaná střední škola,Slaný


Konec prezentace

KONEC bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatůPREZENTACE

Integrovaná střední škola,Slaný


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Zdroje informací : bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů

http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/krizove-rizeni/dulezita-telefonni-cisla/

obr.1 electronics.howstuffworks.com

obr.2 paulaespana.com

Integrovaná střední škola,Slaný