psychologie kou ov n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Psychologie koučování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Psychologie koučování - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Psychologie koučování. Doporučená literatura. Hošek, V. Psychická odolnost při neúspěšné činnosti. 2. vyd. Praha: UK, 1979. 123 s. Hošek, V. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha? Karolinum, 1999. 138 s. Křivohlavý, J. Psychologie zdraví . 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 279 s.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologie koučování' - varuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doporu en literatura
Doporučená literatura

Hošek, V. Psychická odolnost při neúspěšné činnosti. 2. vyd. Praha: UK, 1979. 123 s.

Hošek, V. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha? Karolinum, 1999. 138 s.

Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 279 s.

Macák, I., Hošek, V. Psychologie tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Praha: St. Ped. Nakl., 1989. 221 s.

Machač, M., et al. Emoce a výkonnost. 2. vyd. Praha: SPN, 1985. 283 s.

Machač, M., Machačová, H. Psychické rezervy výkonnosti. 1. vyd. Praha: UK vydav. Karolinum, 1991, 123 s.

Pormannová, R. Hry pro posílení psychické odolnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 103 s.

Slepička, P. Psychologie koučování. 1. vyd. Praha: Olympia, 1988. 176 s.

Vaněk, M., et. Al. Formování výkonové motivace. 1. vyd. Praha: UK, 1982. 218 s.

Vaněk, M. et. Al. Psychologie sportu. 2. vyd. Praha: SPN, 1984. 200 s.

psychologie kou ov n1
Psychologie koučování
 • aplikovaná vědní disciplína psychologie sportu
 • vedení sportovce v soutěži, odstraňování příčin psycholog. selhání
 • působení trenér (kouč)  sportovec
tr nink x sout
Trénink X Soutěž
 • trénink = příprava
  • fyzická
  • technická
  • taktická
  • psychologická
 • trénink – zátěž fyzickásoutěž – zátěž psychická
tren r x kou
Trenér X Kouč
 • trenér
  • fyzická stránka
  • technická stránka
  • taktická stránka
 • kouč
  • psychologická stránka
  • taktická stránka
koly kou e
Úkoly kouče

příprava na soutěž

 • prevence psychologického selhání
 • získání psychické odolnosti

vedení sportovce v soutěži

 • bezprostřední příprava na soutěž (závod, utkání)
  • regulace předstartovních stavů
 • při soutěži (závodě, utkání)
  • regulace postartovních stavů
  • reakce na aktuální situace
 • po skončení soutěže (závodu, utkání)
  • regulace posoutěžních stavů (např. po neúspěšné činnosti)
innost kou e
Činnost kouče
 • poznávací činnosti
  • vnímání sportovce, soupeře, situace a dalších podmínek
 • orientačně hodnotící činnosti
  • analýza situace
  • analýza činnosti sportovce
  • očekávání určitého chování
  • citová složka
 • přetvářecí činnosti
sch ma innost kou e steiner 1981 in slepi ka 1988
Schéma činností kouče(Steiner, 1981 in Slepička, 1988)

poznávací činnosti

Výběr

možných

opatření

(operativní

myšlení)

Hodnocení

činnosti

sportovce

z hlediska

požadavků

situace

Analýza situace,

srovnávání

s obdobnými

situacemi

v předchozím

vývoji utkání

Vnímání

situace

a činnosti

sportovce

situace

osobnost

sportovce

Realizace

vybraného

opatření

orientačně hodnotící činnosti

Přetvářecí činnosti

dyadick interakce slepi ka 1988
Dyadická interakce(Slepička, 1988)

Podnět

Kouč

Sportovec

Odpověď

Podnět

omezen innosti kou e
Omezení činnosti kouče
 • v průběhu celé soutěže(box, tenis, sportovní hry…)
 • před a po soutěži(plavání, motorismus, parašutismus, potápění, sjezdové lyžování…)
 • kombinace dvou předchozích(cyklistika, gymnastika…)prostor pro koučování jen v omezené míře – v přestávkách mezi sestavami na nářadí, mezi rozjížďkami u dráhových cyklistů
vlastnosti kou e
Vlastnosti kouče
 • senzitivita– citlivost, schopnost poznávat nové problémy
 • flexibilita – schopnost měnit způsoby a východiska myšlení při řešení situací a problémů
 • originalita – schopnost nalézt a formulovat nápaditou odpověď
 • elaborace – schopnost vypracovat plán realizace, převést nová řešení do praktické podoby
jak kou z sk v informace
Jaké kouč získává informace
 • obecné
  • vnější a vnitřní charakteristika sportovce(osobnost sportovce včetně jeho charakterových vlastností, dimenzí temperamentu apod.)
 • specifické
  • popisují jedince ve vztahu ke konkrétní činnosti(specifická motivace k určitému výkonu apod.)
 • operativně regulační
  • získávány v průběhu soutěže(informují o obecném chování sportovce v průběhu soutěže)
 • pozorování
 • psychometrika – psychodiagnostika
 • rozhovor
prost edky kou e
Prostředky kouče
 • verbální prostředky
  • rozhovor, skupinový rozhovor, psychologické regulační prostředky apod.
 • taktilní prostředky
  • signály, gestikulace, smluvené symboly apod.
 • individuální přístup
  • sportovec
  • charakter soutěže
shrnut
Shrnutí
 • PK je aplikovaná disciplína psychologie sportu.
 • Kouč reguluje předstartovní a soutěžní stavy.
 • Po soutěži kouč ovlivňuje sportovce zejména při psychologickém selhání.
 • Trenér pečuje o sportovce v přípravném období, připravuje jej po fyzické stránce.Kouč pečuje o sportovce především v závodním období a připravuje jej po psychické stránce.
 • Sociální interakci mezi koučem a sportovcem nazýváme dyadická interakce.
ad