psycholo gie zdrav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSYCHOLO GIE ZDRAVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PSYCHOLO GIE ZDRAVÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

PSYCHOLO GIE ZDRAVÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

PSYCHOLO GIE ZDRAVÍ. Vypracovaly: Jana Rozsypálková Vendula Nesvadbová 4. A, 2006. Definice psychologie zdraví: Psychologie zdraví je část obecné psychologie, která se zabývá individuálním chováním člověka a životními styly, které mají vliv na jeho zdraví.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PSYCHOLO GIE ZDRAVÍ' - latham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psycholo gie zdrav

PSYCHOLOGIEZDRAVÍ

Vypracovaly:Jana Rozsypálková

Vendula Nesvadbová

4. A,2006

slide2
Definice psychologie zdraví:

Psychologie zdraví je část obecné psychologie, která se zabývá individuálním chováním člověka a životními styly, které mají vliv na jeho zdraví.

Předmět psychologie zdraví:

zdravý život

slide3
Cíle:
 • zjistit, co naše zdraví podporuje→ SALUTORY
 • zjistit, co naše zdraví podrývá a zeslabuje → STRESORY
zdrav
Zdraví

Definice Světové zdravotnické organizace:

Zdraví je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to psychicky, fyzicky i sociálně.

Definice zdraví podle Jara Křivohlavého:

Zdraví je celkový stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobného snažení druhých lidí.

vymezen normality
Vymezení normality

Normalita= stav, který slouží k rozvoji zdraví

3 způsoby vymezení:

 • STATISTICKY
 • FUNKČNĚ
 • SOCIOKULTURNĚ
stres
STRES

= stav nadměrné zátěže

 • EUSTRES = dobrý krátkodobý stres, motivuje nás a posunuje nás dál
 • DISTRES = negativní dlouhodobý stres, způsobuje rozpolcení, napětí, nemoci srdce a cév
vznik distresu
Vznik distresu:
 • situace, kdy stres vznikne a my nejsme schopni ho ovlivnit (nadměrná zátěž)
 • nepředvídatelná situace (př. úmrtí)
 • situace se subjektivně nepřiměřenými nároky
 • zásadní životní změna (př. přestěhování)
 • subjektivně neřešitelné konflikty
reakce na stres
Reakce na stres:
 • Uvědomění si zátěže, potlačování stresu
 • Aktivace psychických obraných reakcí (př. nespavost)
 • Aktivace fyziologických obranných reakcí (př. větší náchylnost k nemocem)
 • První chorobné příznaky
 • Propuknutí stresem podmíněné choroby
salutory
SALUTORY

1. COPING

= zvládání stresu

Formy zvládání stresu:

 • Strategie netečnosti = apatie
 • Strategie vyhnutí se
 • Strategie napadení útočníka
 • Posilování vlastních zdrojů síly
jak p edej t stresu
Jak předejít stresu
 • Zlepšit informovanost o stresoru
 • Zbavit se nesprávných představ
 • Ubrat zátěž
 • Něco zkrátit
 • Něco přesunout na druhé
 • Začít spolupracovat
 • Pracovat na technikách
techniky zvl d n stresu
Techniky zvládání stresu
 • Relaxace
 • Meditace
 • Imaginace
osobnostn charakteristiky ovliv uj c coping
Osobnostní charakteristiky ovlivňující coping
 • Přístup k těžkostem → lidé internalitní a externalitní
 • Nezdolnost
 • Optimismus
 • Kladné sebehodnocení…
2 soci ln opora
2. SOCIÁLNÍ OPORA

= pomoc poskytovaná jinými lidmi člověku, který se ocitl v zátěžové situaci

FUNKCE:

 • Sociální opora slouží jako nárazník
 • Opěrná sociálnísíť
 • Připoutáníosob
 • Salutor
3 prevence ztr ty nad en
3. PREVENCE ZTRÁTY NADŠENÍ

ZTRÁTA NADŠENÍ = SYNDROM VYHOŘENÍ = BURNOUT

Příznaky (symptomy):

 • Netečnost, nezájem, změna nálad
 • Projev nízkého sebehodnocení
 • Zvýšená únava, nerozhodnost
 • Špatné soustředění, snížení výkonnosti…
typy z t e
Typy zátěže:
 • Neuspokojivé vztahy
 • Nezdar v činnosti, v práci
 • Nezvládání osobních problémů
 • Pochybování o smysluplnosti snažení
 • Silné otřesy sebehodnocení, sebedůvěry

Prevence:

 • Sociální opora (př. široký okruh přátel)
 • Mnohostranný životní styl (př. zájmy, koníčky)
 • Ujasnění životních cílů
 • Zlepšování vztahů
4 pohybov aktivita
4. POHYBOVÁ AKTIVITA

FIT = způsobilý, tělesně schopný něco činit

FITNESS = termín používaný při posuzovánítělesné zdatnosti:

 • Organická – zdatnost dědičná
 • Dynamická – to, co si člověk vybuduje pravidelným tréninkem
5 v ra d v ra a smysluplnost
5. VÍRA, DŮVĚRA A SMYSLUPLNOST

Víra podle humanistické psychologie (Allport):

 • Intrinsická – vnitřní víra, vychází z osobního přesvědčení člověka
 • Extrinsická – vnější víra, motivována zvnějšku

Smysl života = zaměřenost na cíl

Člověk, který nemá pro co žít, trpí noogení neurózou (=ztráta smyslu života).

stresory
STRESORY

1. KOUŘENÍ

- multifaktoriální jev

- základem je NIKOTIN→ má depresivní účinek na CNS

Osobnost kuřáka:

 • Nižší sebevědomí (podléhá sugesci reklam)
 • Nejistý člověk
inky kou en
Účinky kouření:
 • Výhody v krátkodobé perspektivě (zlepšení nálady, zvýšení sebevědomí, zvýšení výkonu)
 • Negativní následky v dlouhodobé perspektivě (rakovina, vnitřní onemocnění, snížení kognitivních funkcí, start k dalším závislostem)

Prevence:

 • Příklad jiných lidí, kteří nekouří
 • Nácvik nadějných životních dovedností (stres řešíme jiným způsobem než kouřením)
2 alkohol a drogy
2. ALKOHOL A DROGY

NÁVYK = člověk k navození stejného zážitku potřebuje více dávky

ZÁVISLOST = člověk není schopen optimálně fungovat bez příjmu určité látky

teorie alkoholismu
Teorie alkoholismu:
 • Genetická teorie→ alkoholismus je dědičný
 • Teorie očekávání → člověk očekává příznivé účinky alkoholu
 • Teorie snížení napětí → člověk se uvolní při malých dávkách alkoholu
 • Teorie sníženého sebehodnocení → zvýšení sebevědomí
 • Teorie sociálního učení → člověk podléhá vzorům ve svém okolí (nejčastější teorie)
3 rizikov sex
3. RIZIKOVÝ SEX

Hlavní problém = přenos pohlavních chorob, nezdravé projevy sexu (sex. úchylky)

ZDRAVÝ SEXUÁLNÍ ŽIVOT

= dva pohlavně zdraví lidé navážou oboustranně uspokojivý sexuální kontakt a zůstanou si věrni

VĚRNOST

= neexistence jiných sex. styků ani ze strany muže ani ze strany ženy

4 p ej d n
4. PŘEJÍDÁNÍ

= problém obezity

Teorie vzniku obezity:

 • Teorie sociálního učení→ člověk nereaguje na pocit nasycení, má stále chuť
 • Teorie vztažného bodu → váha člověka je dána dědičně
 • Teorie neuspokojeného afektu → člověk se oddává jídlu, protože nemá uspokojeny své tužby

Prevence = POHYB

du evn zdrav
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

DUŠEVNÍ HYGIENA = věda, která se zabývá duševním zdravím → vědecky zpracovává pravidla, jak si udržet psychickou rovnováhu

Vymezení podle Sigmunda Freuda:

Duševně zdravý je takový člověk, který má schopnost pracovat, milovat a hrát si.

Duševně zdravý člověk se umí adaptovat.

psychoterapie
PSYCHOTERAPIE

Definice:

Psychoterapie je léčebná činnost užívající psychologických prostředků k dosažení prospěšné změny při různých poruchách, zejména při poruchách psychických funkcí.

Vykonává ji pouze odborník = psychoterapeut

d len psychoterapie
Dělení psychoterapie:
 • Direktivní→ klient se podřizuje nařízení psychoterapeuta (experta)
 • Nedirektivní → terapeut podněcuje klienta, který sám najde přijatelné řešení

Další dělení podle kvality vztahu:

 • Individuální
 • Kolektivní
 • Skupinová
d len psychoterapie podle kol
Dělení psychoterapie podle škol:
 • Psychoanalytická
 • Behavioristická
 • Kognitivně behavioristická
 • Humanistická
p iny vzniku psychick ch poruch
Příčiny vzniku psychických poruch:

Dědičnost

→ Chromozomální aberace (př. Downův syndrom)

→ Monogenní poruchy (př. Alzheimrova choroba)

Vnější prostředí

→ Teratogenní vlivy (v prenatálním vývoji)

→ Tělesné poruchy (nemoci, postižení)

→ Psychogenní poruchy (frustrace, deprivace…)

nikov egoobrann mechanismy
Únikové egoobranné mechanismy:

→ člověk se snaží uniknout působení vnějších vlivů:

 • Popřením skutečnosti
 • Potlačením
 • Fantazií
 • Racionalizací
 • Regresí
 • Substitucí…