straling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Straling PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12

Straling

241 Views Download Presentation
Download Presentation

Straling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Straling 2.3 Kaart van het heelal, of waar komt de kosmische straling vandaan?

 2. Kosmische straling • Verzamelnaam voor allerlei geladen deeltjes die op de aardatmosfeer botsen. • Speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van lage bewolking. • De hoeveelheid is afhankelijk van de zonneactiviteit. • Belangrijkste bron: De zon.

 3. Sterrenkijker • Bestaat uit 2 lenzen of groepen van lenzen, het objectief en het oculair. • Er kunnen voorwerpen mee vergroot worden en worden waargenomen.

 4. Clusters • Een groep van sterrenstelsels die door de onderlinge zwaartekracht bij elkaar wordt gehouden. • Kunnen groot en klein zijn. • Clusters met minder dan 50 sterrenstelsel worden meestal geen clusters meer genoemd. • Een nabij gelegen cluster is een Virgocluster.

 5. Supernova • Een verschijnsel waarbij een ster op een spectaculaire wijze explodeert. • De uitbarsting is herkenbaar aan de enorme hoeveelheid licht die erbij wordt uitgestraald. • Het zien van een supernova is heel zeldzaam. • Gammastraling komt vrij als de ster uitbarst. • Gammastraling is onzichtbare elektromagnetische staling met een hogere energie dan ultravioletlicht en röntgenstraling.

 6. Levensloop ster Begin: Als een ster aan het einde van zijn levensjaar gekomen is, ontploft de ster en wordt het een supernova. De uitgebarsten delen van de supernova kunnen aan elkaar klonteren en dat wordt weer een nieuwe ster. Als de nieuwe ster aan het einde van zijn levensjaar is, explodeert hij weer en zo ontstaat er weer een nieuwe ster, etc.

 7. De zon • De zon zendt elektromagnetische straling uit. Dat is essentieel voor het leven op aarde en voor het weer.

 8. Sterrenstelsels • Een grote verzameling sterren. • De diameter is ongeveer 100.000 lichtjaar. • Ze stralen radiostraling uit, maar dat is niet altijd zo. • De helderheid komt voornamelijk van rode reuzen= een ster die aan het einde van het levensjaar is gekomen.

 9. Neutrino’s • Is Italiaans voor: neutraaltje. • Het zijn leptonen zonder elektrische lading, maar met heel weinig massa. • Als een atoom ergens tegenaan botst komen er protonen en neutronen vrij, en daarin zitten weer neutrino’s. • Je kunt ze niet zien, maar wel waarnemen via een apparaat.

 10. Zwart gat • Een gebied waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen, maar vanwege de extreme vorming van de ruimtetijd door de zwaartekracht van een zeer compacte enorme massa.

 11. Dit was onze presentatie!!! Alison, Laura, Jill V2B