gi i thi u coreldraw 13
Download
Skip this Video
Download Presentation
GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Khởi động CorelDraw: - Nhấp vào menu Start Programs Corel Graphic Suite 13 CorelDRAW 13 Nhấp đôi vào biểu tượng CorelDRAW 13 trên màn hình Desktop. GIỚI THIỆU CORELDRAW 13. II. Giới thiệu giao diện CorelDraw:. Thanh menu (Menu Bar). Thanh công cụ chuẩn (Standard bar). Thanh Property.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GIỚI THIỆU CORELDRAW 13' - varen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gi i thi u coreldraw 13
Khởi động CorelDraw:
 • - Nhấp vào menu Start\ Programs\ Corel Graphic Suite 13\ CorelDRAW 13
 • Nhấp đôi vào biểu tượng CorelDRAW 13 trên màn hình Desktop.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

slide2
II. Giới thiệu giao diện CorelDraw:

Thanh menu (Menu Bar)

Thanh công cụ chuẩn (Standard bar)

Thanh Property

Hộp công cụ ( Toolbox)

Hộp màu (Color Palette)

Vùng thiết kế

Nhãn trang

gi i thi u coreldraw 132
III. Các thao tác cơ bản với CorelDraw:
 • 1. Mở tập tin mới:
 • Vào menu File\ chọn New: Tạo trang trắng
 • Vào menu File\ chọn New From Template: Tạo trang mới theo mẫu có sẵn
 • 2. Mở tập tin (File) chứa đối tượng:
 • - Vào menu File\ Open  Xuất hiện hộp thoại
 • Trong đó:
 • + Look in: thư mục chứa đối tượng
 • + File name: tên file
 • + File of type: phần mở rộng của tập tin
 • + Preview: xem trước hình ảnh đối tượng
 • - Nhấp vào tên File  Nhấp Open hoặcnhấp đôi vào tên File

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 133
III. Các thao tác cơ bản với CorelDraw:

3. Lưu tập tin

- Vào menu File\ Save as

- Điền hoặc nhấp chọn lựa vào các ô:

+ Save in: địa chỉ lưu tập tin

+ File name: tên tập tin

+ Files of type: phần mở rộng của tập tin (đuôi)

+ Version: phiên bản (Corel 13)

+ Selected only: chỉ lưu đối tượng đang được chọn

- Nhấn chọn Save

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 134
III. Các thao tác cơ bản với CorelDraw:

4. Mở các công cụ hỗ trợ

- Thước: vào View\ Ruler - cho phép bạn xem và đo kích thước các đối tượng đang hiển thị trên màn hình làm việc.

- Đường lưới: Vào View\ Grid - khi bạn nhấp chọn công cụ hỗ trợ này thì vùng làm việc sẽ được chia nhỏ bới một hệ thống đường lưới, điều này giúp cho bạn có thể làm việc một cách chính xác hơn với các đối tượng.

- Đường hướng dẫn vị trí: vào View\ Guidelines - đường dẫn, nằm ở vị trí thanh thước, để có guidelines, bạn nhấp chuột và thanh thước rồi rê vào vùng làm việc. Để xóa, nhấp chọn và nhấn Delete.

Tất cả công cụ hỗ trợ này chỉ có tác dụng trên màn hình, chúng sẽ không hiển thị khi bạn in ấn.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 135
III. Các thao tác cơ bản với CorelDraw:

5. Tạo chế độ bắt dính

- View\ Snap to Grid

Đường lưới Guide lines

- View\ Snap to Guidelines

- View\ Snap to Objects

Chế độ này cho phép các bạn đưa một đối tượng đến gần đường lưới, Guidelines hay một đối tượng nào đó thì đối tượng tự động bắt dính lấy, bạn sử dụng chế độ này khi cần tạo một vị trí chính xác để đặt đối tượng.

Để huỷ bỏ các chế độ, vào lại đường dẫn cũ và huỷ bỏ tuỳ chọn.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 136
III. Các thao tác cơ bản với CorelDraw:

6. Định dạng trang thiết kế

Cách 1: Chọn công cụ Pick tool, không chọn đối tượng nào, trên thanh Property chúng ta có:

1 2 3 4 6

5

1. Các kích cỡ giấy có sẵn

2. Kích cỡ giấy chiều rộng và cao

3. Trang giấy dọc \ ngang

4. Thiết lập các trang giấy giống nhau trong cùng 1 file

5. Thiết lập các trang giấy khác nhau trong cùng 1 file

6. Đơn vị đo

Cách 2: Vào menu Layout/ chọn Page setup

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 137
III. Cácthaotáccơbảnvới CorelDraw:

7. Tômàunềnchotrangthiếtkế:

- Nhấp menu Layout\ Page Background

+ No back ground: khôngcómàunền

+ Solid: tômộtmàu

+ Bitmap: tônềntrangthiếtkếbằnghìnhảnh

8. Nhãntrang:

Khikíchchuộtphảivàonhãntranghoặcnhấpvào menu Layout, chúngtacómộtsốchứcnăngnhưsau:

- Rename page: đặttêntrang

- Insert page after: chènthêm 1 trangvàosautranghiệntại

- Insert page before: chènthêmmộttrangvàotrướctranghiệntại

- Delete page: Xóatrang

- Switch page Orientation: đổihướngtrangdọc / ngang

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 138
IV. Tạo những đối tượng đơn giản:

1. Công cụ Freehand:

-Chọn công cụ Freehand trên hộp công cụ.

- Vẽ đoạn thẳng: Nhấp vào một điểm nào đó trên trang Drawing để bắt đầu và nhấp vào một điểm khác để kết thúc.

- Giữ phím Ctrl khi nhấp, bạn sẽ có các đường thẳng theo chiều ngang, chiều thẳng đứng hoặc đoạn thẳng có góc tạo với phương nằm ngang 15 độ, 30- 45- 60 độ…

- Vẽ đường gấp khúc: Nhấp đôi tại điểm cuối của đoạn thẳng, bạn sẽ có một đoạn thẳng mới nối vào đoạn cũ. Nếu điểm nhấp cuối cùng trùng với một điểm khác (chuột biến thành mũi tên đen chỉ xuống), bạn sẽ có một đối tượng khép kín.

- Vẽ đường cong: Rê công cụ

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 139
IV. Tạonhữngđốitượngđơngiản:

2. Côngcụ Bezier:

- ChọncôngcụBezier

- Vẽđoạnthẳng: Nhấpvàomộtđiểmnàođóđểbắtđầuvànhấpvàomộtđiểmkhácđểkếtthúc.

- GiữphímCtrl khinhấp, bạnsẽcócácđườngthẳngtheochiềungang, chiềuthẳngđứnghoặcđoạnthẳngcógóctạovớiphươngnằmngang 15 độ, 30- 45- 60 độ…

- Vẽđườnggấpkhúc: Nhấpđôitạiđiểmcuốicủađoạnthẳng, bạnsẽcómộtđoạnthẳngmớinốivàođoạncũ. Nếuđiểmnhấpcuốicùngtrùngvớimộtđiểmkhác (chuộtbiếnthànhmũitênđenchỉxuống), bạnsẽcómộtđốitượngkhépkín.

- Vẽđường cong: Rêcôngcụ – nhấp - rê

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1310
IV. Tạo những đối tượng đơn giản:
 • 3. Công cụ Pen:
 • -Chọn công cụ Pen
 • - Cách vẽ tương tự như công cụ Bezier nhưng khi di chuyển công cụ, có một đoạn nét kéo theo như công cụ Freehand tool
 • Nhấp đôi để kết thúc
 • 4. Công cụ Polyline:
 • - Chọn công cụ Polyline
 • - Cách vẽ tương tự như công cụ Bezier tool nhưng với một đoạn nét kéo theo khi di chuyển công cụ và phương pháp vẽ đường cong lại tương tự như Freehand tool

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1311
IV. Tạonhữngđốitượngđơngiản:
 • 5. Côngcụ Point Curve
 • - Chọncôngcụ 3 Point Curve
 • - Nhấptạimộtđiểmđểbắtđầu, rêchuộtđếnđịađiểmmới – thảchuột
 • Tiếptụckéochuột, mộtcungtrònkéotheo, nhấpđểkếtthúc

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1312
IV. Tạo những đối tượng đơn giản:

6. Công cụ Artistic Media (mỹ thuật)

- Nhấp chọn công cụ Artistic Media Tool

- Chọn trên thanh Property các kiểu hình sau:

1. Preset: giúp vẽ các kiểu đường cong bằng các loại hình nét cọ

2. Brush: vẽ nét theo các loại hình đặc biệt như kiểu mũi tên..

3. Sprayer: vẽ với các hình đặc biệt như cá vàng, lá cây, bong bóng, kẹo..

4. Calligraphic: vẽ bằng đầu bút dẹt.

5. Pressure: vẽ bằng đầu bút tròn

6. Độ mềm của nét

7. Độ lớn của nét

8. Các kiểu nét

1 2 3 4 5 6 7 8

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1313
IV. Tạo những đối tượng đơn giản:

7. Công cụ Interactive Connector (kết nối)

- Chọn công cụ Interactive Connector

- Nhấp vào điểm góc của một đối tượng

- Rê và nhấp vào điểm góc của một đối tượng khác

- Một đoạn nối (Connector Line) sẽ nối 2 đối tượng với nhau

- Khi di chuyển một trong 2 đối tượng, đoạn nối cũng sẽ di chuyển theo

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1314
IV. Tạo những đối tượng đơn giản:

8. Công cụ Dimension (kích thước)

- Chọn công cụ Dimension

- Trên thanh Property, nhấp chọn:

+ Auto Dimension tool: tự động vẽ đường đo

+ Vertical Dimension tool: vẽ đường đo dọc

+ Horizontal Dimension tool: vẽ đường đo ngang

+ Slanted Dimension tool: vẽ đường đo hướng xiên

+ Callout tool: tự điền thông số sau khi vẽ đường đo

+ Angular Dimension tool: vẽ đường đo góc

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1315
IV. Tạo những đối tượng phức tạp theo ý muốn

1. Nút:(Node)

- Là những điểm hình vuông (nhỏ) nằm cuối của một phân đoạn (thẳng hay cong).

- Đưa chuột vào nút, chuột sẽ biến đổi thành hình mũi tên đen và dấu cộng. Đây chính là cách đơn giản để nhận biết nút.

2. Điểm uốn

Có 3 loại điểm uốn, chúng ta có thể thấy ở trên thanh Property:

- Make Node a Cusp: tạo một điểm uốn nhọn.

- Make Node smooth: tạo một điểm uốn trơn.

- Make Node Symmetrical: tạo một điểm uốn đối xứng.

3. Điểm khiển

Mỗi nút trên đường cong (khi chọn nút đó bằng shape tool), sẽ xuất hiện điểm khiển. Sử dụng điểm khiển kết hợp với điểm uốn để tạo ra những đường cong khác nhau.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1316
IV. Tạo những đối tượng phức tạp theo ý muốn
 • 3. Biến đường thẳng thành đường cong:
 • -Vẽ một đoạn thẳng.
 • - Đưa chuột đến một trong hai điểm đầu mút, chuột sẽ biến thành một mũi tên đen với dấu cộng, đây chính là điểm nút của đoạn thẳng.
 • - Nhấp vào công cụ Shape tool trên thanh công cụ (đoạn thẳng biến đổi thành một
 • đường màu nhạt, điều này cho biết nó đã sẵn sàng để biến đổi).
 • Chọn nút được vẽ cuối cùng (bên phải) của đoạn thẳng, sau đó nhấp vào biểu tượng Convertline to curve , hai điểm khiển sẽ xuất hiện, rê điểm khiển để biến đổi đoạn thẳng thành đường cong theo ý của bạn.
 • Để biến đổi các hình khác như hình chữ nhật, hình tròn.. thành các đường cong tự do, nhấp vào menu Arrange\ Convert to curve sau đó thực hiện như đối với đoạn thẳng.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1317
IV. Tạo những đối tượng phức tạp theo ý muốn

4. Chọn nút

- Dùng công cụ Shape tool nhấp vào nút

- Để chọn nhiều nút, rê Shape tool bao quanh các nút cần chọn hoặc nhấn giữ phím Shift, nhấp chọn lần lượt các nút.

5. Thêm nút / Bớt nút

- Dùng công cụ Shape tool nhấp vào điểm cần thêm nút hoặc nhấp vào nút muốn xóa

- Nhấp đôi hoặc nhấp vào các biểu tượng thêm nút, bớt nút trên thanh Property

6. Nối hai nút thành một nút

- Chọn 2 nút cần nối, (hai nút này phải nằm ở hai đầu mút của đối tượng hoặc thuộc hai đốitượng khác nhau).

- Nhấp vào biểu tượng Join two Nodes

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1318
IV. Tạo những đối tượng phức tạp theo ý muốn
 • 7. Nối hai nút bằng một đoạn thẳng
 • - Chọn 2 nút cần nối
 • Nhấp vào biểu tượng Extend curve to close
 • Rê chuột để kéo
 • Nếu hai nút nằm trên hai đối tượng riêng biệt, phải kết hợp chúng lại bằng cách nhấp Arrange\Combine trước khi nối

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1319
V. Biên tập hình:

1. Xoay đối tượng

- Chọn đối tượng cần xoay

- Gõ vào khung Angle of Rotation số đo của góc quay

- Nhấp Enter

Hoặc

-Nhấp đôi vào đối tượng

- Chọn 4 mũi tên 4 góc để xoay đối tượng

Hình tròn có chấm ở giữa đối tượng là tâm quay, ta có thể di chuyển tâm quay một cách tuỳ ý, những mũi tên còn lại dùng để kéo lệch đối tượng theo chiều ngang hay dọc.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1320
V. Biên tập hình:

2. Kéo lệch đối tượng

 Nhấp hai lần vào đối tượng, chọn một trong các mũi tên ở cạnh bên để kéo lệch đối tượng theo chiều ngang hay dọc.

3. Lật đối tượng

 Chọn đối tượng bằng Pick tool

 Nhấp biểu tượng Flip Vertical (lật dọc)

 Flip Horizontal (lật ngang) trên thanh Property

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1321
V. Biên tập hình:

4. Lệnh Transformation

Lệnh này cho phép bạn áp dụng một số thay đổi với đối tượng hoặc tạo ra thêm nhiều đối tượng hơn đồng thời săp xếp chúng theo các tính chất đã thiết lập.

- Tạo một đối tượng

- Nhấp Arrange\ Transformation:

 Position: thay đổi vị trí

 Rotate: xoay

 Scale: phóng lớn, thu nhỏ

 Size: thay đổi kích thước

 Skew: kéo lệch

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1322
V. Biên tập hình:
 • 4. Lệnh Transformation:
 • Tạo đối tượng đối xứng:
 • Chọn đối tượng
 • Chọn nút công cụ Scale and Mirror(Trong khung Task, lớp Transformation)

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1323
V. Biên tập hình:

5. Xếp lớp đối tượng

5.1. Đưa đối tượng lên lớp trên cùng

 Chọn đối tượng.

 Nhấp Arrange\ Order\ to Front

 Phím tắt: Shift Pageup

5.2. Đưa đối tượng xuống lớp cuối cùng

 Chọn đối tượng.

 Nhấp Arrange\ Order\ to Back

 Phím tắt: Shift PageDown

5.3. Đưa đối tượng lên một lớp

 Chọn đối tượng

 Nhấp Arrange\Order \Forward one

 Phím tắt: Ctrl Pageup

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1324
V. Biên tập hình:

5. Xếp lớp đối tượng

5.4. Đưa đối tượng xuống dưới một lớp

 Chọn đối tượng.

 Nhấp Arrange\ Order\Back one

 Phím tắt: Ctrl PageDown

5.5.Đưa đối tượng lên một đối tượng khác

 Chọn đối tượng

 Nhấp Arrange\Order \In front of

5.6. Đưa đối tượng xuống dưới một đối tượng khác

 Chọn đối tượng.

 Nhấp Arrange\ Order\Behind

5.7. Canh biên đối tượng

5.8. Lệnh Align and Distribute

Lệnh này cho phép bạn canh chỉnh nhiều đối tượng theo nhiều vị trí khác nhau

5.9. Nhóm các đối tượng

5.10. Phân rã các đối tượng đã nhóm.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1325
V. Biên tập hình:

6. Kết hợp (Nối) các đối tượng

 Chọn các đối tượng muốn nối,

 Nhấp Arrrange \ Combine

 Hoặc nhấp vào nút Combine trên thanh Property

 Để xoá bỏ kết nối, nhấp Arrange \ Break apart hoặc nhấp vào biểu tượng trên thanh

Property

7. Hợp 2 đối tượng

 Chọn các đối tượng.

 Nhấp vào Arrange\ Shaping\ Weld

Hoặc Nhấp vào biểu tượng Weld trên thanh Property

8. Chọn vùng giao nhau giữa 2 đối tượng

 Chọn hai đối tượng,

 Nhấp vào Arrange\ Sharping\ Intersect Hoặc nhấp vào biểu tượng Intersect trên thanh Property

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1326
V. Biên tập hình:

9. Cắt bỏ một phần lớp

 Chọn các đối tượng

 Nhấp vào Arrange\ Sharping\ Simplify Hoặc nhấp vào biểu tượng Simplify trên thanh Property

10. Cắt bỏ một phần hình lớp trên

 Chọn các đối tượng

 Nhấp vào Arrange\ Sharping\ Front Minus Back Hoặc nhấp vào biểu tượng Front Minus Back trên thanh Property

11. Cắt bỏ một phần hình lớp dưới

 Chọn các đối tượng

 Nhấp vào Arrange\ Sharping\ Back Minus Front Hoặc nhấp vào biểu tượng Back Minus Front trên thanh Property

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1327
V. Biên tập hình:

12. Công cụ Knife

 Công cụ này dùng để cắt các đối tượng theo phương pháp thủ công

 Chọn đối tượng muốn cắt bằng Pick tool

 Nhấp chọn công cụ Knife

 Nhấp vào đường viền của đối tượng, khi thấy mũi dao dựng đứng

lên thì bắt đầu cắt

 Tiếp tục cắt cho đến khi mũi dao lại dựng lên thì dừng lại.

Trên thanh Property

Tách rời như một đối tượng riêng biệt

Tự động khép kín đối tượng

13. Công cụ Eraser

Đây là công cụ giúp cho bạn tẩy đối tượng

 Chọn đối tượng cần tẩy

 Chọn công cụ Eraser

 Rê chuột vào đối tượng để tẩy

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1328
V. Biên tập hình:

14. Công cụ Smudge

Là công cụ giúp vẽ thêm để mở rộng đối tượng

 Chọn đối tượng

 Nhấp chọn công cụ

 Nhấp công cụ vào đối tượng và rê ra phía bên ngoài.

15. Công cụ Roughen

Là công cụ tạo các góc răng cưa

 Chọn đối tượng

 Nhấp chọn công cụ

 Rê công cụ quanh đường viền của đối tượng.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1329
V. Màu sắc

1. Đưa các palette màu ra màn hình

 Kích phải chuột.

 Chọn View \ Color Palette

 Chọn Palette theo ý thích của bạn (nhưng thông dụng nhất, người ta chọn CorelDRAW Palette bởi nó có Tone màu gần với màu thực tế khi in ấn)

2. Trộn màu:

 Nhấp chọn đối tượng, tô màu.

 Nhấn giữ phím Ctrl,

 Tiếp tục kích chuột trái hoặc phải vào màu muốn trộn tuỳ theo mục đích trộn thêm màu vào

mảng hay nét.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1330
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng

 Nhấp chọn đối tượng.

 Kích chuột trái vào màu chọn trên Palette màu.

Hoặc

 Chọn đối tượng.

 Chọn Fill tool trên thanh công cụ.

3.1. Fill color Dialog

Tô màu theo tỷ lệ hoà trộn

 Old: hiển thị màu cũ

 New: hiển thị màu mới

 Name: tên màu

Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ giữa các màu để tạo ra được màu vừa ý.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1331
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng

3.2. Fountain Fill Dialog

Tô theo phương pháp Tone sur tone

- Type: các cách chuyển màu

 Linear: chuyển màu theo chiều ngang, dọc, xiên..

 Radial: chuyển màu tỏa theo kiểu vòng tròn đồng tâm

 Conical: chuyển màu theo góc nhọn như hình nón

 Square: chuyển theo hình vuông

-Center Offset: tâm màu

-Color Blend: cấp độ chuyển màu

 Two color: 2 màu

 Custom: nhiều màu theo ý muốn

 Mid-point: điểm giữa

 Angle: góc xoay

 Steps: bước

 Edge pad: thông số càng cao thì đường biên hòa trộn giữa 2 màu càng sắc nét

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1332
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng

3.3. Pattern Fill Dialog

Tô đối tượng với hoa văn

 2 color: hoa văn 2 màu

 Full color: hoa văn nhiều màu

 Bitmap: hoa văn dạng ảnh

 Front: màu nền trước

 Back: màu nền sau

 Origin: vị trí cũ

 Size: kích cỡ

 Transform: di chuyển vị trí

 Row or column offset: thiết lập đối tượng hoa văn theo cột và hàng

 Transform fill with obiect: xoay đối với đối tượng

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1333
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng

3.4. Texture Fill Dialog

Tô đối tượng với kết cấu

 Texture library: thư viện chất liệu

 Texturelist: tên chất liệu

 Style name: tên kiểu chất liệu

 Texture #: mã số chất liệu

 Softness: độ xốp màu

 Brightness: độ sáng tối

 Background: nền sau

 Foreground: nền trước

 Option: một vài thông số

 Preview: xem trước

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1334
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng

3.6. Postscrip Fill Dialog

Tô đối tượng với kết cấu và màu sắc đơn giản

 Nhấp vào Preview Fill để xem trước hình kết cấu

No Fill

Áp dụng không tô màu đối tượng

3.7.Color Docker Window (cửa sổ màu)

 Nhấp chọn cửa sổ màu trong Fill tool

 Chọn hệ màu tương thích

 Chọn màu bằng cách rê ô mẫu màu hoặc trộn treo

các tỷ lệ

 Fill : tô màu cho mảng

 Outline: tô màu cho nét

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1335
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng

3.8. Sử dụng Mesh Fill tool

 Chọn đối tượng

 Chọn công cụ Mesh Fill Tool

 Chỉnh sửa đối tượng theo như khi ta sử dụng công cụ Shape tool

 Nhấp vào đối tượng để chọn từng vùng tô theo tổ hợp nút bao quanh

 Nhấp vào màu tô

 Trên thanh Property, chọn:

 Curve smooth: tạo độ trơn cho rìa màu

 Copy màu Mesh từ đối tượng khác

 Xóa chế độ màu Mesh

Khi đã chọn tô màu Mesh thì ta không thể chọn tô màu khác theo cách thông thường nữa, muốn tô phải xóa bỏ chế độ này đi.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1336
V. Màu sắc

3. Tô màu cho mảng:

3.9. Tô màu kiểu trong suốt

 Chọn công cụ Interactive Transparency từ hộp công cụ

 Kích vào đối tượng muốn làm trong suốt

 Đặt trỏ chuột vào nơi bắt đầu và rê đến nơi muốn chấm dứt.

 Kích vào các tuỳ chọn trên thanh Property:

 Uniform: dạng đều

 Fountain: dạng trong suốt dần đều

 Pattern: dạng hoa văn

 Texture. dạng chất liệu

3.10. Tô màu với các kiểu khác nhau

 Chọn Interactive Fill Tool

 Nhấp vào đối tượng.

 Rê chuột để có hiệu ứng.

 Chọn các hiệu ứng thích hợp trên thanh Property.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1337
V. Văn bản:
 • Văn bản nghệ thuật( Aristic Text)
 • Văn bản đoạn (Paragraph Text)
 • Đổ văn bản vào đối tượng:
 • Chọn văn bản bằng Pick tool
 • - Vào Text\ Fit Text to Path
 • - Chuột biến thành một mũi tên đen
 • - Kích vào đối tượng văn bản sẽ đổ theo đối tượng đó
 • 4. Đổ văn bản theo đường viền khung:
 • Chọn đối tượng bằng Pick tool
 • - Chọn Text tool đưa từ ngoài vào đường viền của đối
 • tượng, nhấp xuống khi thấy công cụ biến thành hình
 • - Nhập văn bản.
 • 5. Tách văn bản ra khỏi đối tượng: Vào Arrange \ Break Text Apart
 • 6. Biến đổi văn bản thành đối tượng: Vào Arrange \ Convert to Curve

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1338
V. Hiệu ứng:

1. Hiệu ứng Envelope:

 Chọn đối tượng

 Click Effect \ Envelope

 Chọn Add Preset

 Chọn các kiểu Envelope và rê các nút và các điểm điều khiển để làm biến dạng đối tượng.

 Nếu chọn Add new, một hình chữ nhật đứt nét với các nút xuất hiện.

 Dùng shape tool rê các nút để tạo hình Extrude mới và làm biến dạng đối tượng.

 Thay đổi các tuỳ chọn trong ô để có sự thay đổi:

 Horizontal: theo chiều ngang

 Vertical: theo chiều dọc

 Original: theo hướng nguyên thuỷBạn có thể dùng công cụ Interactive Envelope trên thanh công cụ để thay đổi đối tượng theo hiệu ứng Envelope.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1339
V. Hiệu ứng:

2. Hiệu ứng Extrude

Hiệu ứng này cho phép bạn tạo ra các đối tượng nổi khối theo kiểu 3D

 Thiết lập độ nổi khối Depth: độ sâu của khối

 H: chiều ngang

 V: chiều dọc

 Page origin: từ gốc đối tượng trong trang giấy

 Object center: từ tâm đối tượng

 Edit: biên tập

 Apply: áp dụng cho đối tượng

 thiết lập góc nhìn xoay

 thiết lập góc nhìn theo hình

 thiết lập góc nhìn theo thông số

 thiết lập ánh sáng

 thiết lập màu

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1340
V. Hiệu ứng:

3. Hiệu ứng Blend

Là hiệu ứng hoà trộn 2 đối tượng.

 Vào Effect\ Blend

 Chọn 2 đối tượng cần hoà trộn bằng Pick tool.

 Chọn số bước hoà trộn trong Number of Steps.

 Có thể chọn thông số trong Rotate để có độ uốn cong khi hoà trộn.

 Nhấp Apply

Bạn có thể dùng công cụ Interactive Blend trên thanh công cụ để

thay đổi đối tượng theo hiệu ứng Blend.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1341
V. Hiệu ứng:

4. Đổ đối tượng Blend vào đối tượng khác (đường cong…)

 Chọn các đối tượng đã Blend

 Nhấp vào biểu tượng

 Chọn new Path

 Nhấp vào đối tượng muốn đổ vào

 Chọn:

- Blend along full Path: đổ đầy đối tượng

- Rotate all Objects: xoay tất cả đối tượng

 Nhấp Apply

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1342
V. Hiệu ứng:

5. Đổ bóng

 Chọn đối tượng.

 Chọn công cụ Interactive Drop Shadow Tool

 Nhấp chuột vào đối tượng và rê theo hướng muốn tạo bóng đổ.

6. Tạo đường viền

 Chọn đối tượng.

 Nhấp Effect \ Contour

 Vào Contour step để tạo đường viền.

 Các tuỳ chọn:

- To center: trung tâm

- Inside: bên trong

- Outside: bên ngoài

- Offset: độ rộng đường viền

- Step: các bước lặp.

- Contour color: màu

 Nhấp Apply

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1343
V. Hiệu ứng:

7. Hiệu ứng biến dạng

 Chọn công cụ Interactive Distortion từ thanh công cụ

 Nhấp vào đối tượng.

 Rê sang trái để có biến dạng lồi.

 Rê sang phải để có biến dạng lõm.

 Hoặc chọn các kiểu biến dạng Zipper/ Twister để có các kiểu biến dạng răng cưa/vặn xoắn.

8. Hiệu ứng thấu kính

 Chọn Effect \ Lens

 Chọn đối tượng làm thấu kính đặt trên đối tượng ảnh được xem.

 Chọn một trong các hiệu ứng thấu kính trong menu xổ xuống.

 Nhấp Apply.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

gi i thi u coreldraw 1344
V. Hiệu ứng:

8. Hiệu ứng thấu kính

 Chọn Effect \ Lens

 Chọn đối tượng làm thấu kính đặt trên đối tượng ảnh được xem.

 Chọn một trong các hiệu ứng thấu kính trong menu xổ xuống.

 Nhấp Apply.

GIỚI THIỆU CORELDRAW 13

ad