1 / 9

Buda Béla dr. A krónikus beteg kommunikációs megnyilvánulásai

Buda Béla dr. A krónikus beteg kommunikációs megnyilvánulásai. MRE tudományos ülés 2006. November 11. 1. Krónikus beteg – egykor és most. epidemiológia változások tbc és pszichiátriai kórképek mozgásszervi betegségek krónikus kezelések – szív – és érbetegségek, onkológiai kórképek

varen
Download Presentation

Buda Béla dr. A krónikus beteg kommunikációs megnyilvánulásai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Buda Béla dr.A krónikus beteg kommunikációs megnyilvánulásai MRE tudományos ülés 2006. November 11.

  2. 1. Krónikus beteg – egykor és most • epidemiológia változások • tbc és pszichiátriai kórképek • mozgásszervi betegségek • krónikus kezelések – szív – és érbetegségek, onkológiai kórképek • metabolikus szindróma • neurózis és depresszió • kockázati tényezők • funkciózavaroktól a távlati egészségtudatosságig • változások a prognózisban és az életminőségben • a kezelés és a gondozás nehézségei

  3. 2. A kommunikációs szemlélet • a betegtájékoztatás és a folyamatos, távlati betegvezetés növekvő fontossága • túl az anamnézisen – a beteg személyiségének jelentősége, egészségviselkedés, betegviselkedés, önkép, autonómiaigények, együttműködés, tanácsadás és irányítás, stb. szerepe • terápiás kapcsolat – a kapcsolat definíciója, a kommunikáció paraméterei, a bizalom és a tekintély változásai, megakadások és krízisek, a kapcsolat monitorizálása • új kommunikációs szükségletek az orvos részéről: aktív odafigyelés, mögöttes jelzések /pl. érzelmi viszonyulás/ fontossága, a kommunikatív kapcsolat kontextusa, sajátos érzelmi igények

  4. 3. Kommunikációs vetületek a krónikus ellátásban • objektív adatok, leletek, funkciós paraméterek • gyógykezelés, gyógyszerelés, mellékhatások – placebo és nocebofaktorok • életminőség, családi és párkapcsolati, ill. munkahelyi helyzet, kompenzációs módok • szubjektív élményvilág, önértékelés, szorongások és félelmek, rejtett funkciózavarok /pl. szexualitás/ • figyelem a kapcsolatra, – az orvos saját viszonyulása, pl. ellenszenve, elfogultsága, gátlásai, stb.

  5. 4. Fókuszban a beteg kommunikációja • idő és figyelem a beteg szabad megnyilvánulására • rendelési vagy kezelési kereteken kívüli találkozások felhasználása /kötetlen megnyilvánulási alkalmak céljára/ • megfigyelési lehetőségek – pl. párkapcsolati, családi szituációk, viselkedés a terápiás személyzettel, betegtársakkal • empátiás megértés alkalmazása /sérelmek, érzékenységek/ • dinamikus /nyitott/ személyiségkép – „komplexusok”, kisebbségi érzések, elégtelenség, ill. lelki és emberi erőforrások • fejlődés, fejlesztés, aktiválás

  6. 5. Terápiás célok a kommunikáción át • érdeklődés felkeltése, egészségnevelés, „empowerment” • konfliktus- és krízismegoldás, a depresszió elkerülése • autonóm felelősség, ill. egészségviselkedés a kórképpel kapcsolatosan • önsegítés, civilszervezetek, érdekeltség, spirituális értékek és élményminőségek promóciója • életmódváltozás, identitás, kreatív adaptáció

  7. 6. Gyakori problémák krónikus betegek kezelésében • hibás problémakezelési módok: kémiai, ill. viselkedési addikciók, ill. abúzusok • „áttételes” viszonyformák, feszültséglevezetési, ill. kompenzációs szükségletekből eredően • fatalizmus, önfeladás, depresszív kognitív sémák, túlérzékenység • „noncompliance” – az együttműködés nehézségei és hibái • regresszív jelenségek – pl. exacerbációk, szövődmények, funkcióromlások kapcsán • alternatív gyógymódok csábítása

  8. 7. Egyszerű kommunikációs technikák az orvoslásban • dinamikus /nyitott/ orvosi önismeret – érzelmi viszonytudatosság, „viszontáttételek”, a hiteles kommunikáció problémája • exploráció – az érzelmi problémák elmondásának jelentősége – „katarzis”, „korrektív emocionális élmény”, „értelem” és koherencia keresése • „átkeretezési” technikák a lelki erősítés érdekében – a pozitív megerősítés fontossága • empátiás viszonyulás és vezetés a dialógusban • egyszerű szuggesztiók /kooperáció, tünet, funkció/ • „proaktivitás” a kapcsolati kommunikációban és a terápiás célok elérésében, a „paradigmatikus konfliktus” vállalása • gondoskodás, felelősség, egyedi figyelem, elfogadás és pozitív értékelés kifejezése

  9. 8. A kommunikáció fejlesztési lehetőségei az orvos számára • a fantázia felhasználása – „audiovizuális laboratórium” bennünk, a betegvezetési problémák belső elemzése • saját hibák és kommunikatív elégtelenségek kritikus önvizsgálata • elméleti tájékozódás az egyszerű lélektani szabályszerűségek és viselkedésbefolyásolási módszerek tekintetében /empátia, szuggesztió, placeboeffektusok, stb./ • csoportos fejlesztési és tanulási módszerek /a Bálint-csoporttól a kommunikációs tréningekig/ • megfigyeléses tanulás, tanácsadás, szupervízió /liaison konzultáció, konzílium, pszichológiai vizsgálatok/

More Related