technologia i organizacja rob t budowlanych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. W03 – ROBOTY TRANSPORTOWE. DEFINICJA. Transport (od łacińskiego słowa transpono – przestawiam ) to przewóz ludzi i ładunków różnego rodzaju środkami lokomocji. CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH' - varana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definicja
DEFINICJA

Transport (od łacińskiego słowa transpono – przestawiam) to przewóz ludzi i ładunków różnego rodzaju środkami lokomocji.

cele transportu budowlanego
CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGO
 • dowiezienie na plac budowy i stanowisko robocze odpowiednich materiałów i sprzętu,
 • wywiezienie z placu budowy i stanowisk roboczych odpadków produkcyjnych i zbędnej ziemi.
podstawowe technologie transportowe
PODSTAWOWE TECHNOLOGIE TRANSPORTOWE
 • technologia uniwersalna – posługująca się środkami umożliwiająca przewożenie wszelkiego rodzaju ładunków np. przewożenie ładunków samochodem skrzyniowym; (prefabrykat, żwir i skrzynkę piwa),
 • technologia specjalizowana posługująca się środkami transportu dostosowanymi do określonego rodzaju ładunków (przewóz cementu luzem za pomocą cementowozu),
 • technologia zunifikowana w której środki transportu są dostosowane do przewozu specjalnych pojemników – kontenerów załadowanych różnymi materiałami w celowy sposób kompletowanymi w zależności od miejsca i czasu dostawy
slide5

Roboty transportowe w budownictwie są bardzo istotnym elementem procesów wznoszenia budowli warto tu przypomnieć, że przeciętnie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych dla wzniesienia 1m2powierzchni użytkowej należy w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych dostarczyć 1800 - 2400 kg materiałów i wyrobów. Koszt transportu wynosiw budownictwie mieszkaniowym około 30-35% kosztu całkowitego, a pracochłonność transportu 60-70% pracochłonności całkowitej.

podzia adunk w
PODZIAŁ ŁADUNKÓW
 • materiały sypkie (żwir, piasek, pospółka),
 • materiały sproszkowane (cement luzem, wapno mielone, mączki kamienne),
 • materiały zbrylone (gruz budowlany, odłamki skał, odspojona \ zmarznięta ziemia),
 • materiały kawałkowe (sztukowe) (cegła, pustaki, dachówka),
 • materiały dłużycowe (dłużyca drewniana, rury, stal zbrojeniowa w prętach),
 • prefabrykaty wielkowymiarowe,
 • materiały wykończeniowe (farby i lakiery różnie pakowane, wykładziny armatura instalacyjna),
 • materiały plastyczne (mieszanka betonowa, płynny asfalt, zaprawy),
 • maszyny budowlane i wyposażenie technologiczne.
podstawowe kryteria podzia u transportu
PODSTAWOWE KRYTERIA PODZIAŁU TRANSPORTU
 • kierunek przemieszczania:
  • transport poziomy, pionowy i ukośny,
 • odległość przemieszczania:
  • transport daleki i bliski,
 • stosunek odbywającego się ruchu do placu budowy:
  • transport wewnętrzny i zewnętrzny.
systematyka rodk w transportu poziomego
SYSTEMATYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU POZIOMEGO:
 • środki transportu bliskiego (napędzane ręcznie i mechanicznie) - uwzględnia się tu również transport przenośnikowy,
 • środki transportu dalekiego z podziałem na środki transportu
  • szynowego,
  • kołowego,
  • wodnego.
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • nosiłki (do 100 m, do 120 kg);wózki ręczne i paletowe
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim1
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • taczki (V = 0,03 do 0,075 m3, prędkość do 50m na minutę, ciężar własny do 40 kg, odległość transportu do 100 m, maksymalne nachylenie terenu do 4%, nachylenie terenu powyżej 1,5% - obsługa dwuosobowa
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim2
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • wózki silnikowe, wózki widłowe, platformowe, wywrotki, przyczepy (załadunek do 2 ton, prędkość do 16 km/h)
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim3
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • przenośniki cięgnowe (taśmowe - taśma płaska lub nieckowata),
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim4
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • przenośniki kubełkowe
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim5
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • przenośniki bezcięgnowe - ślimakowe
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim6
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:
 • przenośniki bezcięgnowe – ciśnieniowe, transport rurowy
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie dalekim
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:
 • Transport kołowy
przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie dalekim1
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:
 • Samochodowy
  • samochody skrzyniowe
  • wywrotki,
  • specjalistyczne,
  • z przyczepami i naczepami, normalno i niskopodłogowe
 • terenowy
  • Specjalistyczne zawieszenie, koła z poszerzonymi pneumatykami
slide22

NOŚNOŚĆ - wielkość masy, którą można przetransportować w ciągu jednego cyklu (czasem pojemność skrzyni roboczej)

Kolejność projektowania transportu budowlanego:

 • określenie ilości głównych materiałów (w jednostce czasu),
 • określenie położenia tras, po których będzie odbywał się transport,
 • określenie odległości transportowych dla każdego rodzaju materiału,
 • wybór dla każdego materiału rodzaju transportu i środka transportu,
 • wybór miejsca i metod załadunku i wyładunku,
 • obliczenie liczby środków transportowych i czasu ich pracy,
 • określenie kosztu przewozu jednostki ładunkowej w zaproponowanych rozwiązaniach,
 • wybór rozwiązania optymalnego.
slide23

WYDAJNOŚĆ transportu kołowego - liczba jednostek produkcji maszyny, charakterystyczna dla danej maszyny, którą może wykonać maszyna w jednostce czasu

 • teoretyczna - wyliczona,
 • techniczna - rzeczywista w czasie nieprzerwanej pracy maszyny, w określonych warunkach technicznych
 • eksploatacyjna - w określonych warunkach organizacyjnych
slide24

Q - porcja produktu w 1 cyklu

 • t - czas trwania cyklu
 • S1 - wsp. warunków technicznych i materiałowych
 • S2 - wsp. napełnienia
 • S3 - wsp. wykorzystania czasu:
 • T - czas nominalny
 • Ts - czas stracony
slide25

Czas trwania cyklu transportowego:

T = tz + tw + tjt + tjz + 2tm

gdzie:

 • tz- czas załadunku
 • tjt - jazda z ładunkiem
 • tw - czas wyładunku
 • tjz - jazda powrotna
 • tm - czas manewrowania