Technologia i organizacja rob t budowlanych
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. W03 – ROBOTY TRANSPORTOWE. DEFINICJA. Transport (od łacińskiego słowa transpono – przestawiam ) to przewóz ludzi i ładunków różnego rodzaju środkami lokomocji. CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - varana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definicja
DEFINICJA

Transport (od łacińskiego słowa transpono – przestawiam) to przewóz ludzi i ładunków różnego rodzaju środkami lokomocji.


Cele transportu budowlanego
CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGO

 • dowiezienie na plac budowy i stanowisko robocze odpowiednich materiałów i sprzętu,

 • wywiezienie z placu budowy i stanowisk roboczych odpadków produkcyjnych i zbędnej ziemi.


Podstawowe technologie transportowe
PODSTAWOWE TECHNOLOGIE TRANSPORTOWE

 • technologia uniwersalna – posługująca się środkami umożliwiająca przewożenie wszelkiego rodzaju ładunków np. przewożenie ładunków samochodem skrzyniowym; (prefabrykat, żwir i skrzynkę piwa),

 • technologia specjalizowana posługująca się środkami transportu dostosowanymi do określonego rodzaju ładunków (przewóz cementu luzem za pomocą cementowozu),

 • technologia zunifikowana w której środki transportu są dostosowane do przewozu specjalnych pojemników – kontenerów załadowanych różnymi materiałami w celowy sposób kompletowanymi w zależności od miejsca i czasu dostawy


Technologia i organizacja rob t budowlanych

 • Roboty transportowe w budownictwie są bardzo istotnym elementem procesów wznoszenia budowli warto tu przypomnieć, że przeciętnie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych dla wzniesienia 1m2powierzchni użytkowej należy w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych dostarczyć 1800 - 2400 kg materiałów i wyrobów. Koszt transportu wynosiw budownictwie mieszkaniowym około 30-35% kosztu całkowitego, a pracochłonność transportu 60-70% pracochłonności całkowitej.


Podzia adunk w
PODZIAŁ ŁADUNKÓW elementem procesów wznoszenia budowli warto tu przypomnieć,

 • materiały sypkie (żwir, piasek, pospółka),

 • materiały sproszkowane (cement luzem, wapno mielone, mączki kamienne),

 • materiały zbrylone (gruz budowlany, odłamki skał, odspojona \ zmarznięta ziemia),

 • materiały kawałkowe (sztukowe) (cegła, pustaki, dachówka),

 • materiały dłużycowe (dłużyca drewniana, rury, stal zbrojeniowa w prętach),

 • prefabrykaty wielkowymiarowe,

 • materiały wykończeniowe (farby i lakiery różnie pakowane, wykładziny armatura instalacyjna),

 • materiały plastyczne (mieszanka betonowa, płynny asfalt, zaprawy),

 • maszyny budowlane i wyposażenie technologiczne.


Podstawowe kryteria podzia u transportu
PODSTAWOWE KRYTERIA PODZIAŁU TRANSPORTU elementem procesów wznoszenia budowli warto tu przypomnieć,

 • kierunek przemieszczania:

  • transport poziomy, pionowy i ukośny,

 • odległość przemieszczania:

  • transport daleki i bliski,

 • stosunek odbywającego się ruchu do placu budowy:

  • transport wewnętrzny i zewnętrzny.


Transport poziomy
TRANSPORT POZIOMY elementem procesów wznoszenia budowli warto tu przypomnieć,


Systematyka rodk w transportu poziomego
SYSTEMATYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU POZIOMEGO: elementem procesów wznoszenia budowli warto tu przypomnieć,

 • środki transportu bliskiego (napędzane ręcznie i mechanicznie) - uwzględnia się tu również transport przenośnikowy,

 • środki transportu dalekiego z podziałem na środki transportu

  • szynowego,

  • kołowego,

  • wodnego.


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • nosiłki (do 100 m, do 120 kg);wózki ręczne i paletowe


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim1
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • taczki (V = 0,03 do 0,075 m3, prędkość do 50m na minutę, ciężar własny do 40 kg, odległość transportu do 100 m, maksymalne nachylenie terenu do 4%, nachylenie terenu powyżej 1,5% - obsługa dwuosobowa


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim2
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • wózki silnikowe, wózki widłowe, platformowe, wywrotki, przyczepy (załadunek do 2 ton, prędkość do 16 km/h)


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim3
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • przenośniki cięgnowe (taśmowe - taśma płaska lub nieckowata),


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim4
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • przenośniki kubełkowe


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim5
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • przenośniki bezcięgnowe - ślimakowe


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie bliskim6
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE BLISKIM:

 • przenośniki bezcięgnowe – ciśnieniowe, transport rurowy


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie dalekim
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:

 • Transport kołowy


Przegl d podstawowych rodzaj w rodk w transportu w transporcie dalekim1
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE DALEKIM:

 • Samochodowy

  • samochody skrzyniowe

  • wywrotki,

  • specjalistyczne,

  • z przyczepami i naczepami, normalno i niskopodłogowe

 • terenowy

  • Specjalistyczne zawieszenie, koła z poszerzonymi pneumatykami

Technologia i organizacja rob t budowlanych

NOŚNOŚĆ TRANSPORCIE DALEKIM: - wielkość masy, którą można przetransportować w ciągu jednego cyklu (czasem pojemność skrzyni roboczej)

Kolejność projektowania transportu budowlanego:

 • określenie ilości głównych materiałów (w jednostce czasu),

 • określenie położenia tras, po których będzie odbywał się transport,

 • określenie odległości transportowych dla każdego rodzaju materiału,

 • wybór dla każdego materiału rodzaju transportu i środka transportu,

 • wybór miejsca i metod załadunku i wyładunku,

 • obliczenie liczby środków transportowych i czasu ich pracy,

 • określenie kosztu przewozu jednostki ładunkowej w zaproponowanych rozwiązaniach,

 • wybór rozwiązania optymalnego.


Technologia i organizacja rob t budowlanych

WYDAJNOŚĆ TRANSPORCIE DALEKIM: transportu kołowego - liczba jednostek produkcji maszyny, charakterystyczna dla danej maszyny, którą może wykonać maszyna w jednostce czasu

 • teoretyczna - wyliczona,

 • techniczna - rzeczywista w czasie nieprzerwanej pracy maszyny, w określonych warunkach technicznych

 • eksploatacyjna - w określonych warunkach organizacyjnych


Technologia i organizacja rob t budowlanych

 • Q - porcja produktu w 1 cyklu TRANSPORCIE DALEKIM:

 • t - czas trwania cyklu

 • S1 - wsp. warunków technicznych i materiałowych

 • S2 - wsp. napełnienia

 • S3 - wsp. wykorzystania czasu:

 • T - czas nominalny

 • Ts - czas stracony


Technologia i organizacja rob t budowlanych

Czas trwania cyklu TRANSPORCIE DALEKIM:transportowego:

T = tz + tw + tjt + tjz + 2tm

gdzie:

 • tz- czas załadunku

 • tjt - jazda z ładunkiem

 • tw - czas wyładunku

 • tjz - jazda powrotna

 • tm - czas manewrowania