POLITIKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI = POLITIKA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI - PowerPoint PPT Presentation

politika rodne ravnopravnosti politika jednakih mogu nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITIKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI = POLITIKA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITIKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI = POLITIKA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

play fullscreen
1 / 16
POLITIKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI = POLITIKA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI
157 Views
Download Presentation
valora
Download Presentation

POLITIKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI = POLITIKA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POLITIKA RODNERAVNOPRAVNOSTI =POLITIKA JEDNAKIHMOGUĆNOSTI Ljepša Rakas–Vujčić, dr.med.

 2. Svojedobno, žene su ustvrdile da imaju pravo na pola neba, pola zemlje i pola moći… To se zove žensko pitanje… ...a ono se ne bi postavljalo da nema neravnopravnosti, zar ne?

 3. Muškarci koriste porodiljni dopust u promilima… Podrazumijeva se da majka ostaje uz dijete… Da žena podredi svoj profesionalni život obiteljskom… Da radi neplaćene kućne poslove… U 43% slučajeva žene su žrtve ubojstva koji su počinili članovi njihove obitelji… Žene doživljavaju seksualno uznemiravanje na poslu… Ženama se češće povređuje dostojanstvo i integritet… Svakih 15 minuta jedna je žena fizički zlostavljana…

 4. Žene su žrtve obiteljskog nasilja u 90% slučajeva… Prilikom razgovora za posao žena se diskriminira na osnovu bračnog i obiteljskog statusa: pita ih se imaju li djecu, namjeravaju li ih imati, imaju li namjeru udavati se… Veći je udio žena među nezaposlenima… Žene slabije napreduju u poslu… Poslodavci češće otpuštaju žene… U prosjeku, žene imaju 20% nižu plaću od muškaraca…

 5. Žene imaju 17% nižu mirovinu… Udio žena na rukovodećim mjestima manji je od 10%... U udžbenicima žene su majke, kućanice, njegovateljice, kuharice, učiteljice… …ali, više žena nego muškaraca upisuje fakultet…one ga češće i završe… …odnedavno, više žena magistrira i doktorira… unatoč tome, u slabije plaćenim poslovima prevladavaju žene… ŽENA JE RAZAPETA IZMEĐU SLOBODE I OBVEZE!

 6. ŠTO JE RODNA RAVNOPRAVNOST? Rodnaravnopravnost znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

 7. ŽENE U SVIJETU • Žene obavljaju 67% svjetskoga rada. • Zarađuju 10% svjetskog dohotka. • Vlasnice su 1% svjetskog imetka. • Žene čine 70% nepismenih u svijetu. • Širom svijeta žene zarađuju 20-50% manje za jednak rad nego muškarci. • Od 1.3 milijarde ljudi koji žive u potpunom siromaštvu 70% su žene. • Uzrok smrti pola milijuna žena godišnje povezan je s trudnoćom i porodom. • Žene obavljaju između 10 i 20% direktorskih i upravnih poslova. • Žene zauzimaju 10% mjesta u parlamentima. • 5% predsjednica država su žene.

 8. ŽENE U HRVATSKOJ • Od ukupnog broja nezaposlenih u žene čine 62,7 % • Zaposlene žene u prosjeku zarađuju 12.5 % manje od muškaraca. • U rukovodećem kadru državnih i privatnihpoduzeća žene participiraju 5%. • U osnovnim školama, gdje su plaće u prosvjeti među najnižima, radi čak 81.4 posto žena. Na visokim učilištima gdje su plaće u obrazovanju među najvišima, zvanje redovnog profesora ima 444 žene i 1603 muškarca. • Na čelnim mjestima zakonodavnih tijela, državnim dužnosnicima/ama i direktorima/cama ima samo 27,9 % žena. • Žene koje imaju djecu, u privatnom sektoru zarađuju i do 23 posto manje od muškaraca, a samo manje od 1 % muškaraca uzima roditeljski dopust i bolovanje zbog djece. • Žene obavljaju 90 posto obiteljskih i kućnih poslova.

 9. Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

 10. Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji se donosi s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 3. veljače 2004.g. kao stručna služba Vlade RH za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj

 11. Ravnopravnost spolova kaže da su jedinice državne uprave, te lokalne i regionalne samouprave u svim fazama planiranja, donošenja i provedbe neke odluke dužne provoditi rodno osviještenu politiku

 12. Unatoč tome……… • Što je viša hijerarhijska ljestvica, to je manje žena… • U Hrvatskom Saboru je samo 22% žena… • Samo ih je 13% na veleposlaničkim mjestima… • U lokalnoj upravi samo ih je 10%... • U Gradskom vijeću Nove Gradiške je 21% žena…

 13. Kaže se da će 21. stoljeće biti stoljeće žena… …hoćemo li biti u njemu? Hoćemo li promijeniti crnu i nepovoljnu statistiku? Hoćemo li postati rodno ravnopravni partneri? Promjene su mukotrpne i spore… Žene nisu napredovale na račun muškaraca… Nije dovoljna politikom i zakonima zajamčena ravnopravnost…

 14. Rodne ravnopravnosti nema bez stvaranja partnerskih odnosa, bez rodno osviještenih žena i muškaraca… Zajedno možemo i ostvariti ćemo paritet… U gradu Nova Gradiška djeluje povjerenstvo za ravnopravnost spolova

 15. I ŽENE I MUŠKARCI IMAJU PRAVO NA POLA NEBA, NA POLA ZEMLJE I NA POLA MOĆI…

 16. HVALA NA PAŽNJI!