Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer - PowerPoint PPT Presentation

valora
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer

play fullscreen
1 / 68
Download Presentation
Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer
107 Views
Download Presentation

Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jeg bare leser jeg, og så ser jeg hva som skjer

 2. BROBYGGER • MODELLERE

 3. MIDDELMÅDIG I BERGEN LITEN FREMGANG TIL TROSS FOR STOR SATSING

 4. HVORFOR? ”Det er ingen grunn til å tro at den rene leseferdigheten er for dårlig blant norske elever.”

 5. ELEVENE LESER OG DE LESER KANSKJE FOR Å HUSKE MEN DE LESER IKKE FOR Å FORSTÅ

 6. Hvordan leser du for å forstå innholdet i teksten?

 7. HVA GJØR DU HVIS DET ER NOE DU IKKE FORSTÅR NÅR DU LESER?

 8. Å kontekstlese

 9. Konklusjon • Tiden det tar • Passiviteten • Snevre strategier • JEG LESER DET OM IGJEN HELT TIL JEG FORSTÅR DET

 10. TRENGER ELEVENE STRATEGIER FOR Å LESE? • Middelmådig i Bergen ”Vi må få flere lærere inn i skolen, avbyråkratisere lærerhverdagen og øke kompetansenivået hos lærerne”

 11. BROBYGGER

 12. MODELLERER

 13. De viktige forkunnskapene Ivar: Luftens dronning, det var litt rart, men det betyr sikkert at det er en som bestemmer over luften. Dronninger bestemmer jo ofte ting. Et sånt lite fly har jeg sett på TV. Jeg tror denne damen var i filmen som heter Natt på museet 1 eller 2. Når en så det spinkle flyet oppe på himmelen, lignet det på et lite insekt. Det forstår jeg ikke helt, jeg vet ikke hva spinkle er, men det ser ut som om det lille flyet kan falle ned når som helst. Og hvis du ser noe langt borte, så ser det veldig lite ut. Luftens dronning tok en modig beslutning da hun bestemte seg for å fly over Atlanterhavet i et lite fly. Jeg husker da jeg var modig og hoppet fra 5-meteren på Osbadet. Nå har hun, luftens dronning, bestemt seg for noe modig.

 14. En avis erbedreenn et ukeblad. Et åpentområdeerbedreenn en gate. I begynnelsenerdetbedre å løpeenn å gå. Du måtroligprøvenoen ganger. Detkrevervisseferdigheter, men disseerenkle å lære. Selvsmå barn hargledeav det. Når du førstharlyktes, blirdetsjeldenvesentligeproblemer, Fuglervilsjeldenkomme for nær. Derimotkanregnvær by påproblemer. FraBråten, Leseforståelse.

 15. Å lagedrager En avis erbedreenn et ukeblad. Et åpentområdeerbedreenn en gate. I begynnelsenerdetbedre å løpeenn å gå. Du måtroligprøvenoen ganger. Detkrevervisseferdigheter, men disseerenkle å lære. Selvsmå barn hargledeav det. Når du førstharlyktes, blirdetsjeldenvesentligeproblemer, Fuglervilsjeldenkomme for nær. Derimotkanregnvær by påproblemer. FraBråten, Leseforståelse.

 16. Hva kan du gjøre? • Hvorfor skal teksten leses? • Forkunnskaper om teksttype • Skriv opp overskrifter som gjelder temaet • Skriv opp fakta som gjelder temaet • Hvilket vokabular tenker dere på • Hvilke holdninger har dere til temaet?

 17. mennesker skal ha samme muligheter og rettigheter • 6 av 10 studenter ved universiteter og høgskoler er kvinner • Kvinners månedslønn er 85 prosent av menns månedslønn • Gi menn mulighet til å være menn

 18. Er det alltid rettferdig å dele kaken likt?

 19. TEST DEG SELV

 20. TEST DEG SELV

 21. ”Readingstrategiestake more time at first, butwithpractice, helpthereader to understand and remembermuch more from thetext in less time than it wouldtakewithoutusingthestrategies.”

 22. MODELLERER

 23. HUKOMMELSE • ORGANISERE • UTDYPE • OVERVÅKE

 24. NØKKELORD • AVSNITT FOR AVSNITT • UNDERSTREKING • TANKEKART

 25. TIDSLINJE • STORYBOARD • ORDBANK • VENN-DIAGRAM

 26. Venn-diagram Forelskelse følelse av stor beundring for, tiltrekning mot eller begjær etter en annen person Forelskelse er den følelsen man har når man opplever at en annen person har en helt spesiell betydning for en

 27. Kjærlighet og forelskelse

 28. STILLE SPØRSMÅL • SAMMENDRAG MED EGNE ORD • ORDSKY

 29. Det amerikanske presidentvalget

 30. Ordskywww.wordle.net

 31. ”Husk å lese side 37-39 til i morgen” ”Jeg har bare klassen i RLE, så jeg trenger ikke dette med lesestrategier” ”Jeg bare leser, og så ser jeg hva som skjer” ”Jeg finner ikke svaret noen steder” ”Jeg forstår hva fotosyntese er, men hva betyr å produsere?” ”Bildene i teksten gjør at det blir mindre å lese” ”Men lærer, dette stemmer ikke med det faren min har sagt..”

 32. Lesing og lesestrategier Jeg leser gjennom teksten nøye en gang og understreker viktig informasjon mens jeg leser. Jeg lager alltid store tankekart av det jeg har understreket. Da får jeg lest det to ganger og nå som det nærmer seg eksamen har jeg ikke tid til å lese en tekst flere ganger enn det. Jeg lager tankekartet for hånd. Jeg er ikke pc-fan. Hvis jeg ikke har det i hendene, husker jeg dårlig. Helle, elev Vg3

 33. Hvordan kan elevene lese slik at de forstår? Hvordan kan elevene lære å bruke effektive lesestrategier?

 34. Etter at jeg har lest teksten, diskuterer jeg innholdet med andre. Å lære å lese Å lese for å lære

 35. Antall elever som oppnådde studie- eller yrkeskompetanse til normert tid: 55,5 prosent i 2004 57,8 prosent i 2005 57,1 prosent i 2006 Nifu

 36. Fagtekster<bilde fagbok> • Sammensatte tekster • Skal forklare begreper, fenomener og sammenhenger • Er fagspesifikke • Har ofte et krevende språk • Mer detaljerte faktaopplysninger