marketingov v zkum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketingový výzkum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketingový výzkum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Marketingový výzkum - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Marketingový výzkum . Marketingový výzkum . podstatou je systematické plánování, shromažďování, analýza a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů marketingový výzkum má 4 fáze. Fáze marketingového výzkumu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingový výzkum' - vallerie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketingov v zkum1
Marketingový výzkum
 • podstatou je systematické plánování,

shromažďování, analýza a vyhodnocování

informací potřebných pro účinné řešení

konkrétních marketingových problémů

 • marketingový výzkum má 4 fáze
f ze marketingov ho v zkumu
Fáze marketingového výzkumu
 • Definování problému a přesné vymezení cílů výzkumu.
 • Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky.
 • Realizace výzkumu a statistické zpracování dat.
 • Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení.
definov n probl m a p esn vymezen c l v zkumu
Definování problémů a přesné vymezení cílů výzkumu
 • sestavení marketingového týmu
 • stanovit a definovat problém, který má firma
 • podle určení cíle se určuje typ výzkumu:
  • explorativní výzkum – shromáždit informace

a odhadnout hypotézu

  • deskriptivní výzkum – odborně popsat market.

problémy a dát řešení

  • kauzální výzkum – testují se hypotézy příčin

a následné vzniklé vztahy

p prava projektu v zkumu a n vrh metodiky
Příprava projektu výzkumu a návrh metodiky
 • přesně stanovit, jaké informace získávat a jakým způsobem je zpracovávat
 • sestavení projektu výzkumu, jež má

obsahovat:

  • přehled existujících zdrojů dat
  • detailně vysvětlovat specifické postupy
  • používané metody, sestavování výběrových souborů a nástrojů
  • rozpočet nákladů na realizaci výzkumu
realizace v zkumu a statistick zpracov v n dat
Realizace výzkumu a statistické zpracovávání dat
 • marketingový tým nebo externí firma shromažďuje, zpracovává a sestavuje analýzu informací
 • při realizaci projektu se musí dohlížet na to, aby respondenti = potencionální zákazníci byli správně kontaktováni a podávali důvěryhodné odpovědi, které se zapisují a pak zpracovávají v podobě statistických dat
vypracov n zpr vy a z v re n hodnocen
Vypracování zprávy a závěrečné hodnocení
 • marketingový tým zpracované údaje

zformuluje do konečné zprávy

 • zpráva se předloží vedení firmy, aby provedlo

strategické rozhodnutí

 • pracovníci v marketingovém týmu musí

spolupracovat a sdílet stejnou zodpovědnost

za zpracování této zprávy

metody marketingov ho v zkumu
Metody marketingového výzkumu
 • Pozorování - získávání primárních dat

sledováním příslušné skupiny

lidí či situací

 • Samotný průzkum trhu - zjišťují se primární

data, ale přes dotazování, kde se

získávají popisné informace

(př. formou dotazníků a pohovorů)

 • Experiment – posuzují seurčité faktory na daném

segmentu za různých podmínek

on line marketingov v zkum
On-line marketingový výzkum
 • probíhápozorováním a dotazováním

prostřednictvím internetu na on-line

skupinových diskusích

 • využívají ho hlavně externí firmy