GMINA ŚWIEBODZICE - PowerPoint PPT Presentation

gmina wiebodzice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GMINA ŚWIEBODZICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GMINA ŚWIEBODZICE

play fullscreen
1 / 15
GMINA ŚWIEBODZICE
130 Views
Download Presentation
valiant
Download Presentation

GMINA ŚWIEBODZICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GMINA ŚWIEBODZICE

  2. HAPPENING ROWEROWY 19 września 2008, w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 16 -22 września 2008r.

  3. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Świebodzicach, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej; KOORDYNATOR LOKALNY:Ilona Szczygielska, Urząd Miejski w Świebodzicach, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej; PARTNERZY: Świebodzicka Straż Miejska, Komisariat Policji w Świebodzicach, Świebodzicka Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, Miejska Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ludowy Klub Kolarski Merkury; PATRONI MEDIALNI: Samorządowa Gazeta Świebodzicka, Dwutygodnik Dzisiaj Świdnica, Telewizja Tele – Top Świdnica;

  4. CEL AKCJI: • Uświadomienie mieszkańcom Świebodzic jaki wpływ ma transport drogowy na środowisko i zdrowie człowieka; • Upowszechnianie roweru jako ekologicznego środka transportu, propagowanie innych środków transportu przyjaznych środowisku, np.: zaprzęgi psów husky; • Promowanie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska; • Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

  5. Działania promocyjne wśród mieszkańców: • W ramach kampanii promocyjnej ETZT zostało zorganizowane spotkanie z Dyrektorami świebodzickich szkół, przedszkoli, Domu Pomocy Społecznej. Nauczycielom, opiekunom przekazano informacje o tegorocznej kampanii, jej przebiegu, celach i problemach związanych ze zmianami klimatu. • Ogłoszono konkurs plastyczny na temat ochrony środowiska - zrównoważonego transportu, jego adresatem byli uczniowie wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych. • Na terenie całej Gminy rozwieszono plakaty reklamujące kampanię, oraz umieszczono obszerną informację w “Gazecie Świebodzickiej”.

  6. Młodzież ze świebodzickich szkół otrzymała materiały edukacyjne w postaci książek i filmów o zrównoważonym transporcie pt.: „Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego”. • Kampania ETZT została reklamowana w regionalnej telewizji, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.swiebodzice.pl i na stronie ekologicznej www.swiebodzice.pl/ekoedukacja. • Informacje na temat kampanii były przekazywane na bieżąco przez radiowęzeł. Po zakończonej kampanii regionalna telewizja emitowała reportaż z obchodów kampanii;

  7. Przebieg imprezy: • W tym roku po raz pierwszy nasza Gmina włączyła się do kampanii ETZT. 19 września 2008r. w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu odbył się happening rowerowy. • Do happeningu rowerowego włączyły się aktywnie władze miasta Świebodzic oraz samorządowcy, którzy tego dnia zrezygnowali z jazdy autem. W imprezie tej uczestniczyły świebodzickie szkoły, przedszkola, Dom Pomocy Społecznej, a także dorośli mieszkańcy Świebodzic. • Happening rowerowy został otwarty przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, następnie koordynator lokalny poinformował wszystkich uczestników o idei akcji. • Odbyła się parada 120 rowerzystów wokół Ratusza, poprowadzona przez wielokrotną mistrzynię Polski Natalię Frączek, Joannę Ignasiak oraz kolarza Zbigniewa Gucwę, a także zawodników z Ludowego Klubu Kolarskiego Merkury. Odnoszący sukcesy kolarze zachęcali świebodziczan do jazdy na rowerze, został przeprowadzony z nimi wywiad.

  8. Odbyła się także wystawa prac plastycznych z wcześniej ogłoszonego konkursu, zostało wyłonionych 3 zwycięzców, a 17 prac zostało wyróżnionych. Zwycięzcy zostali nagrodzeni oraz otrzymali dyplomy z logo promującym ETZT. W dniu 19 września odbyła się galeria prac na świeżym powietrzu, wyniki twórczości zostały wyeksponowane na 12 sztalugach tuż przy Ratuszu Miejskim. • Wielkim zainteresowaniem cieszyło się znakowanie rowerów zabezpieczające przed kradzieżą, przeprowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Świdnicy. Do happeningu rowerowego włączyła się także świebodzicka Straż Pożarna i Straż Miejska. Odbyła się pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, a także pokaz psich zaprzęgów husky oraz zajęcia z dogoterapii. • Podczas happeningu rowerowego zostały rozdawane materiały promujące kampanię; uczestnicy imprezy otrzymali ulotki, plakaty, naklejki. W celu poprawienia bezpieczeństwa uczniów na drogach rozdawane zostały trójkąty odblaski. W tym dniu wsparły nas świebodzickie firmy, które przekazały gadżety i słodycze.

  9. Trwałe inwestycje na rzecz zrównoważonego transportu: • W trakcie kampanii prowadzone były wzmożone kontrole Policji i Straży Miejskiej w strefach ograniczonego ruchu i parkowania. Obecnie nasza gmina jest w trakcie przygotowania i zakupu stojaków na rowery; Informacje o obszarze miasta wyłączonym z ruchu samochodowego: • Podczas tegorocznej kampanii ETZT nie udało się wyłączyć z ruchu drogowego żadnej ze świebodzickich ulic. Napotkaliśmy na przeszkody techniczne w postaci prac remontowych. W trakcie happeningu rowerowego został spowolniony ruch drogowy przy ulicach: Rynek i Kopernika;

  10. Cała impreza była pełna atrakcji, sportowej rywalizacji, przede wszystkim wspaniałej zabawy dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Za rok kolejna, jeszcze lepsza.