lokalny system przeciwdzia ania przemocy w rodzinie w tychach n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH. DIAGNOZA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH' - uzuri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnoza
DIAGNOZA
 • Według danych Komendy Miejskiej Policji w Tychach w 2007r. przeprowadzono 1233 interwencji domowych, z czego w 260 przypadkach założono Niebieską Kartę. Przemocy domowej dopuściło się 266 osób, a wśród 389 odnotowanych osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej - było aż 134 dzieci. W 9 przypadkach należało udzielić pomocy medycznej.
 • Z terenu Miasta Tychy w roku 2007 do Izby Wytrzeźwień zostały doprowadzone 3258 osoby (227 kobiet i 3031 mężczyzn). Powodem odprowadzenia i zatrzymania do wytrzeźwienia w 752 przypadkach była awantura domowa.
 • W Sądzie Rejonowym w Wydziale VIII Grodzkim prowadzono 94 sprawyz zakresu przemocy domowej, co stanowiło prawie 7% wszystkich prowadzonych spraw. Również w Wydziale II Karnym odnotowano postępowania wobec ponad 80 sprawców przemocy. Ogółem wszystkich poszkodowanych w wyniku przemocy domowej Sąd Rejonowy odnotował: 96 osób, z czego 24 to dzieci.
 • W Niebieskim Pokoju w roku 2007 zostało przeprowadzonych ponad 40 przesłuchań świadków i pokrzywdzonych, którzy nie ukończyli 15 roku życia.
podstawowe kierunki dzia a
PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
 • Podniesienie efektywności działań o charakterze interwencyjnym podejmowanych wobec sprawców przemocy domowej.
 • Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy i dostępności do rożnych form pomocy, w tym specjalistycznych form pomocy dziecku krzywdzonemu.
 • Podniesienie kompetencji służb i instytucji w zakresie problematyki przemocy domowej i stosowanych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.
 • Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz udostępnianie informacjio sposobach interwencji obywatelskiej.
dzia alno instytucji pomocowych wiadcz cych us ugi na rzecz os b do wiadczaj cych przemocy domowej
Działalność instytucji pomocowych świadczących usługi na rzecz osób doświadczających przemocy domowej
slide6
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest stacjonarną placówką pomocową, która zapewnia nieodpłatną pomoc klientom – ofiarom przemocy domowej lub osobom, będącym w innej sytuacji kryzysowej.
 • Do OIK osoba doświadczająca przemocy zostaje przyjęta bez skierowania i bez względu na dochód.
 • Specjalistyczne poradnictwo w OIK ma na celu: przywrócenie równowagi psychicznej u osoby, która doświadczyła urazów psychicznych, a często i fizycznych.
pomoc udzielana przez oik obejmuje
POMOC udzielana przez OIK obejmuje:
 • ochronę ofiary przemocy przed dalszym krzywdzeniem,
 • zapewnienie całodobowego pobytu (dla 20 osób),
 • pracę socjalną,
 • przeprowadzenie interwencji kryzysowej,
 • wsparcie psychologiczne.
statystyczna kobieta do wiadczaj ca przemocy domowej
Statystyczna kobieta doświadczająca przemocy domowej:
 • ma 30 lat,
 • jest osobą zamężną,
 • ma wykształcenie podstawowe,
 • jest osobą niepracującą,
 • wychowuje jedno lub dwoje dzieci, które są w wieku do 6 lat.
slide14
Do działań prowadzonych przez Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie w zakresie zwalczania przemocy wobec dzieci należy:
 • podejmowanie działań interwencyjnych

w sytuacjach zgłoszenia przemocy wobec dziecka

 • realizowanie postanowień Sądu Rodzinnego o umieszczeniu dziecka w opiece

zastępczej

 • organizowanie i nadzorowanie rodzinnej opieki zastępczej
slide16

Program edukacyjny „Przemoc, narkotyki, alkohol – NIE DAJ SIĘ” – dostarczenie mieszkańcom Miasta Tychy wiedzy, gdzie i kiedy można uzyskać pomoc w powszechnie występujących problemach – przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

slide18
W dniach 16 – 17 grudnia 2008 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przemoc interpersonalna -przemoc domowa – formy pomocy i metody interwencji – Interdyscyplinarna formuła pracy”.
 • Adresatami szkolenia będą: policjanci, pracownicy socjalni, członkowie MKRPA, kuratorzy, pracownicy świetlic środowiskowych, pracownicy OIK.
 • Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania źródeł agresji i przemocy oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności zastosowania „prawa” w planowaniui realizacji działań interwencyjnych i pomocowych.
slide20
Stowarzyszenie Trzeźwość Życia od stycznia 2009 r. planuje przeprowadzić pilotaż programu edukacyjno – zadaniowego z zakresu pracy z ofiarami przemocy pn. „Kobieta Pozytywna”.
kampania z 2002 r fundacja wiktora czeszejko sochackiego przeciwko patologiom
Kampania z 2002 r. „Fundacja Wiktora Czeszejko – Sochackiego Przeciwko Patologiom”