Zadaci osnovni pojmovi pregled makroekonomije
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


  • 201 Views
  • Uploaded on

Zadaci – Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije. 1. Stabilnost cijena se postiže primjenom: a) fiskalne politike, b) monetarne politike, c) politike dohotka, d) a) i b), e) a) i c), f) a), b) i c) 2. Koji su parovi ciljeva ekonomske politike međusobno suprotni?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - uttara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zadaci osnovni pojmovi pregled makroekonomije
Zadaci – Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

1. Stabilnost cijena se postiže primjenom:

a) fiskalne politike,

b) monetarne politike,

c) politike dohotka,

d) a) i b),

e) a) i c),

f) a), b) i c)

2. Koji su parovi ciljeva ekonomske politike međusobno suprotni?

a) niska inflacija i niska nezaposlenost,

b) niska inflacija i visoka nezaposlenost,

c) privredni rast i niska nezaposlenost,

d) cjenovna stabilnost i vanjskotrgovinska

ravnoteža.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

3. Smanjenje agregatne potražnje uz pretpostavku ceteris paribus izazvat će:

a) povećanje razine cijena i povećanje outputa,

b) smanjenje razine cijena i povećanje outputa,

c) povećanje razine cijena i smanjenje outputa,

d) smanjenje razine cijena i smanjenje outputa

4. Smanjenje agregatne ponude uz pretpostavku ceteris paribus uzrokuje:

a) povećanje outputa i povećanje razine cijena,

b) povećanje outputa i smanjenje razine cijena,

c) smanjenje outputa i povećanje razine cijena,

d) smanjenje outputa i smanjenje razine cijena.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije1
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

5. Povećanje agregatne potražnje uz pretpostavku ceteris paribus imat će za posljedicu:

a) povećanje outputa i povećanje razine cijena,

b) povećanje outputa i smanjenje razine cijena,

c) smanjenje outputa i povećanje razine cijena,

d) smanjenje outputa i smanjenje razine cijena,

6. Povećanje agregatne ponude uz pretpostavku ceteris paribus dovest će do:

a) povećanja razine cijena i povećanja outputa,

b) povećanja razine cijena i smanjenja outputa,

c) smanjenja razine cijena i povećanja outputa,

d) smanjenja razine cijena i smanjenja outputa.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije2
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

7. Smanjenje kamatne stope uz pretpostavku ceteris paribus imat će za posljedicu:

a) pomak krivulje AS udesno,

b) pomak krivulje AS ulijevo,

c) pomak krivulje AD udesno,

d) pomak krivulje AD ulijevo.

8. Restriktivna monetarna politika prouzročit će:

a) pomak krivulje AS udesno,

b) pomak krivulje AS ulijevo,

c) pomak krivulje AD udesno,

d) pomak krivulje AD ulijevo.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije3
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

9. Ekspanzivna monetarna politika prouzročit će:

a) pomak krivulje AS udesno,

b) pomak krivulje AS ulijevo,

c) pomak krivulje AD udesno,

d) pomak krivulje AD ulijevo.

10. Koja od navedenih nije makroekonomska varijabla:

a) opća razina cijena

b) BDP deflator

c) cijena goriva

d) deficit budžeta Republike Hrvatske.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije4
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

11. Da smanji inflaciju pomoću fiskalne politike, Vlada RH bi trebala:

a) smanjiti poreze na osobna primanja

b) povećati državne rashode

c) smanjiti državne rashode

d) a) i b)

12. Jedna od ovih politika ne pripada makroekonomskim instrumentima države:

a) transportna politika

b) politika dohodaka

c) monetarna politika

d) fiskalna politika.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije5
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

13. Makroekonomija proučava:

a) rast ukupne proizvodnje

b) razinu zaposlenosti

c) promjene opće razine cijena

d) sve gore navedeno.

14. Ekspanzivna fiskalna politika pomiče krivulju:

a) agregatne ponude ulijevo

b) agregatne potražnje udesno

c) agregatne potražnje ulijevo

d) ništa od navedenoga.


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije6
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

15. Jedna od ovih varijabli ne utječe na uspješnost gospodarstva u kratkom roku:

a) porast stanovništva

b) smanjenje poreza

c) povećanje državnih rashoda

d) smanjenje ponude novca.

16. Koja je od navedenih vanjska varijabla u odnosu na makroekonomiju:

a) fiskalna politika

b) revolucije i ratovi

c) inozemna proizvodnja

d) sve navedeno

e) b) i c)


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije7
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

17. Ako je CPI u 1991. godini bio 500, a u 1992. godini 600, kolika je stopa inflacije za 1992. godinu?


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije8
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

18. Tablica pokazuje indekse cijena na malo u Republici Hrvatskoj tako da je kao osnova uzeta razina cijena iz prosinca 1989. godine. Izračunajte porast cijena na malo od lipnja 1991. do lipnja 1992. i od prosinca 1991. do prosinca 1992. godine:


Osnovni pojmovi pregled makroekonomije9
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

19. Tablica pokazuje kretanje zaposlenosti i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1989. do 1998.

Izračunajte kolika je bila stopa nezaposlenosti u pojedinim godinama navedenog razdoblja!Osnovni pojmovi pregled makroekonomije11
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

20. Tablica pokazuje vanjskotrgovinsku bilancu Republike Hrvatske u tisućama $ USA po tekućem tečaju za razdoblje 1989. do 1998.

Izračunajte saldo trgovačke bilance i pokrivenost uvoza izvozom!Osnovni pojmovi pregled makroekonomije13
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

21. Na temelju sljedećih podataka izračunajte:

a) stopu nezaposlenosti i

b) veličinu zaposlenosti u SAD-u u razdoblju 1978.-87.Osnovni pojmovi pregled makroekonomije15
Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

22. Prikažite uz pomoć krivulje AD i AS sljedeća događanja:

a) povećanje troškova za naoružanje,

b) povećanje poreza na sve vrste osobnih primanja,

c) provođenje restriktivne monetarne politike.


Zadaci ra uni nacionalnog dohotka i proizvoda
Zadaci - Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

1. Gospodarski rast se uvijek mjeri u realnim izrazima uslijed:

a) promjene outputa iz godine u godine,

b) činjenice da pristup toka proizvodnje i troškovni pristup ne daju

uvijek iste rezultate,

c) činjenice da su godišnje razlike između nominalnih BDP-a prevelike,

d) promjene razine cijena iz godine u godinu,

e) sve navedeno.

2. Koja od navedenih kategorija ne ulazi u obračun nacionalnog dohotka?

a) profiti korporacija

b) transferna plaćanja

c) kamate

d) renta

e) najamnine i plaće


Ra uni nacionalnog dohotka i proizvoda
Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

3. Prilikom obračunavanja državne potrošnje u GDP-u izračunavaju se:

a) troškovi države na dobra i usluge,

b) troškovi države samo na dobra, ali ne i na usluge,

c) troškovi države na dobra i usluge te transferna plaćanja,

d) samo transferna plaćanja bez izdataka države na dobra i usluge,

e) ništa od navedenog.

4. Ako je nominalni GDP 1992. iznosio 360 mlrd. $ i ako se razina cijena 1992. u odnosu na 1991. povećala za 20%, tada je GDP 1992. izražen u cijenama iz 1991. iznosio:

a) 300 mlrd. $,

b) 320 mlrd. $,

c) 340 mlrd. $,

d) 360 mlrd. $,

e) 432 mlrd. $.


Ra uni nacionalnog dohotka i proizvoda1
Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

5. Realni BDP je veći ove godine nego prethodne. To je posljedica:

a) porasta cijena,

b) porasta proizvodnje,

c) porasta proizvodnje i cijena,

d) povećanja zaposlenosti,

e) ništa od navedenog.

6. Nominalni GDP se smanjio u odnosu na prethodno razdoblje. To je posljedica:

a) smanjenja proizvodnje,

b) smanjenja cijena,

c) smanjenja cijena i proizvodnje,

d) ne može se dati točan odgovor.


Ra uni nacionalnog dohotka i proizvoda2
Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

7. Ako je nominalni GDP 28,250 milijuna eura, a GDP deflator 3.1, koliki je realni GDP?

8. Pretpostavimo da je renta 100, profit 500, investicije 600, amortizacija 400, najamnine 5500, kamate 500, potrošnja 6700, a porezi 300. Izračunajte BDP metodom toka proizvodnje, odnosno metodom troškova (dohotka). Također izračunajte NDP i veličinu nacionalnog dohotka (NI).


Ra uni nacionalnog dohotka i proizvoda3
Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

9. Ako zemlja X ima GDP 2500 milijuna eura, NDP 2000 milijuna eura, a NI 1800 milijuna eura, kolika je veličina amortizacije, odnosno poreza?

10. Zemlja Y ima GDP 3000 milijuna eura, amortizaciju 600 milijuna eura, a poreze 300 milijuna eura. Koliki će biti NDP i NI? Ako je Y zemlja bez ekonomskih veza sa svijetom, koliki je njen GNP?

11. Izračunajte realni GNP ako je nominalni GNP 3850, a GNP deflator 2,2.


Ra uni nacionalnog dohotka i proizvoda4
Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

12. Tijekom godine ekonomija neke zemlje je proizvela 1 milijun automobila, 5 milijuna komada odijela, 10 milijuna kg hrane, te 1 milijun sati odvjetničkih i 2 milijuna sati medicinskih usluga. Tekuće tržišne cijene za navedena finalna dobra i usluge bile su sljedeće:

- 10 000$ za automobil,

- 100$ za odijelo,

- 2 $ za kg hrane,

- 20 $ za sat odvjetničkih usluga,

- 30 $ za sat medicinskih usluga.

Izračunajte koliki je nominalni GDP. Ako se produktivnost u materijalnoj proizvodnji poveća za 10%, a cijene za 50%, koliki će biti nominalni GDP?