Red. prof. dr. Eva JEREB
Download
1 / 16

U?NI CILJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

red. prof. dr. Eva JEREB Teoretične osnove izobraževanja Modul Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja. UČNI CILJI. Spoznati: vrste raziskav raziskovalne metode tehnike in instrumente raziskovanja. Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja. Vrste raziskav.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'U?NI CILJI' - uttara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U ni cilji

red. prof. dr. Eva JEREBTeoretične osnove izobraževanjaModul Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja


U ni cilji
UČNI CILJI

Spoznati:

 • vrste raziskav

 • raziskovalne metode

 • tehnike in instrumente raziskovanja

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja


Vrste raziskav
Vrste raziskav

TEMELJNE

RAZISKAVE

UPORABNE

RAZISKAVE

RAZVOJNE

RAZISKAVE

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Vrste raziskav


Vrste raziskav1
Vrste raziskav

TEMELJNO(fundamentalno) RAZISKOVANJE je teoretično ali eksperimentalno delo, katerega namen je pridobivanje novih spoznanj o viru in vzrokih pojavov in dejstev.UPORABNO(aplikativno) RAZISKONJE je teoretično ali eksperimentalno delo, katerega namen je prav tako pridobivanje novih spoznanj, vendar je usmerjeno predvsem v reševanje praktičnih nalog in problemov.

RAZVOJNO RAZISKOVANJE

je sistematično delo, ki temelji na znanjih, pridobljenimi s fundamentalnimi in uporabnimi raziskavami oziroma praktičnimi izkušnjami, usmerjeno pa je predvsem v uvajanje novih ali znatno izboljšanje obstoječih postopkov, proizvodov, storitev in sredstev.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Vrste raziskav


Stopnje raziskovanja
Stopnje raziskovanja

IZBIRA IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA

PROBLEMA

OBLIKOVANJE HIPOTEZ

POBUDE ZA NADALJNE

RAZISKOVANJE

IZBOR METOD, TEHNIK IN INSTRUMENTOV

RAZISKOVANJA

ZBIRANJE, OBDELAVA, ANALIZA IN

INTERPRETACIJA PODATKOV

IZDELAVA POROČILA

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Stopnje raziskovanja


U ni cilji

Stopnje raziskovanja

 • Izbira in opredelitev raziskovalnega problema

 • je prva, a nič kaj preprosta stopnja raziskovanja. Izbiro raziskovalnega problema nam pogosto ponudita vsakodnevno življenje in izobraževalna praksa sama, dovolj idej pa nam lahko da tudi ustrezna razgledanost po strokovni literaturi s tega področja. Po izbiri raziskovalnega problema moramo dovolj pozornosti posvetiti tudi natančni opredelitvi raziskovalnega problema.

 • Oblikovanje hipotez

 • ta stopnja izvira predvsem iz obvladovanja ustrezne teorije. Hipoteza je v bistvu teoretična predpostavka, ki jo je potrebno šele dokazati. Oblikovati jih moramo pojmovno razločno, enostavno in konkretno.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Stopnje raziskovanja


U ni cilji

Izbor metod, tehnik in instrumentov raziskovanjaob postavljanju hipotez se mora jasno predvideti tudi metode, kako bo hipoteza preizkušena. Zbiranje, obdelava, analiza in interpretacija podatkovzbrane podatke nato ustrezno uredimo in obdelamo, temu pa sledi analiza rezultatov in interpretacija.Izdelava poročilasklepna stopnja v raziskovanju je izdelava poročila. Raziskovanje je smiselno šele tedaj, če so rezultati dostopni drugim strokovnjakom in praksi.

Stopnje raziskovanja

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Stopnje raziskovanja


U ni cilji

Raziskovalne metode

Deskriptivne metode

Eksperimentalne

metode

Kavzalne metode

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Raziskovalne metode


U ni cilji

Raziskovalne metode

 • DESKRIPTIVNA METODA

 • uporablja se pri ugotavljanju razmer v izobraževanju ter ugotavljanju njegovih dosežkov. Pri tem uporabljamo kot primarni vir najrazličnejšo izobraževalno dokumentacijo, dokumentacijo izobraževancev, učiteljev in drugih oseb in kot sekundarni vir zgodovinska gradiva, nekdanje učbenike idr.

 • KAVZALNA METODA

 • pri kavzalni metodi raziskovalec išče vzroke pojavov bodisi v zgodovini bodisi v sodobnosti. S to metodo želimo ugotoviti slabosti v izobraževalni dejavnosti.

 • EKSPERIMENTALNA METODA

 • gre za preučevanje različnih izobraževalnih metod, oblik, postopkov itd. Za to metodo je značilna uporaba dveh ali več raziskovalnih skupin, pri katerih preučujejo isti pojav, postopek ali kaj podobnega.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Raziskovalne metode


U ni cilji

Stopnje raziskovanja pri metodi zbiranja in vrednotenja strokovnih ocen

Strokovnjaki - eksperti

2. Vzpostavitev stikov, pregled vprašalnika.

5. Izvedba anketiranja.

8. Ponavljanje stopenj 2 do 7.

11. Seznanitev vseh sodelujočih z zaključki raziskave in njihovimi vplivi in posledicami za prakso.

Raziskovalec

1. Izdelava vprašalnika.

3. Izdelava terminskega plana izvedbe.

4. Priprava gradiva.

6. Analiza in sistemizacija odgovorov.

7. Izdelava novega vprašalnika in obvestila o rezultatih prejšnjega vprašalnika.

9. Obdelava, poglobitev in sinteza rezultatov strokovnih ocen.

10. Izdelava poročila.

12. Uporaba rezultatov strokovnih ocen

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Raziskovalne metode


U ni cilji

Tehnike in instrumenti raziskovanja strokovnih ocen

TEHNIKE RAZISKOVANJA

ANALIZA

DOKUMENTACIJE

OPAZOVANJE

ANKETA

INTERVJU

PRIMARNI

DOKUMENTI

NEPOSREDNO/

POSREDNO

PISNA/

USTNA

INDIVIDUALNO/

SKUPINSKO

JAVNA/

ANONIMNA

SEKUNDARNI

DOKUMENTI

ENKRATNA/

VEČKRATNA

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Tehnike in instrumenti raziskovanja


Tehnike in instrumenti raziskovanja
Tehnike in instrumenti raziskovanja strokovnih ocen

INSTRUMENTI RAZISKOVANJA

OPAZOVANJE

ANKETA

INTERVJU

ANALIZA

DOKUMENTACIJE

Seznam

vprašanj

Zapisnik

Anketni

vprašalnik

Izobraževalna

dokumentacija

Programi

Protokol

Zapisnik

Ocenjevalne

lestvice

Posnetek

Literatura

Študije

Drugo

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Tehnike in instrumenti raziskovanja


Opazovanje
OPAZOVANJE strokovnih ocen

Opazovanje je nepogrešljiva tehnika v procesu spoznavanja, saj lahko

opazujemo vse kar se v življenju dogaja. Opazovanje mora biti dobro

organizirano, sistematično, nepristransko, veljavno, kvantificirano in

ovrednoteno. Opazovanje je lahko javno ali prikrito, individualno ali

skupinsko.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Tehnike in instrumenti raziskovanja


Anketa
ANKETA strokovnih ocen

Pri anketi gre za zbiranje podatkov po načrtno pripravljenih vprašanjih.

Poznamo ustno in pisno anketo. Instrument anketne tehnike je vprašalnik.

Vprašanja v anketi so lahko zaprta ali odprta odvisno od značaja, namena in

okoliščin raziskovanja. Značilnost dobro pripravljene ankete se kaže v njeni

znanstveni vrednosti, veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti in občutljivosti.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Tehnike in instrumenti raziskovanja


Intervju
INTERVJU strokovnih ocen

Intervju je neke vrste ustna anketa. Izpraševalec in intervjuvanec sta v

neposrednem pogovornem stiku. Vsak pogovor je v bistvu intervju, a se

znanstveni intervju razlikuje po temeljiti pripravi, ki temelji na natančni

opredelitvi cilja, namena in smisla pogovora. Osnovni pogoj za uspešnost

intervjuja so: strokovno razgledan in usposobljen raziskovalec, temeljita

priprava in poglobljeno znanje o raziskovalni problematiki.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja - Tehnike in instrumenti raziskovanja


Povzetek poglavja
POVZETEK POGLAVJA strokovnih ocen

 • Kadar govorimo o metodologiji neke vede, mislimo pri tem na načine in poti, ki se jih poslužuje na svojem področju raziskovanja in razreševanja problemov.  

 • Splošnem poznamo na področju raziskovalnega dela več vrst raziskav: temeljne, uporabne in razvojne raziskave.

 • Pri znanstvenem preučevanju izobraževalnih procesov moramo upoštevati ustrezno metodologijo raziskovanja ter posamezne stopnje raziskovalnega procesa.

 • Izbira raziskovalnega problema je prva stopnja raziskovanja. Raziskovalni problem nam pogosto ponudi vsakodnevna izobraževalna praksa, dovolj idej pa lahko dobimo v strokovni literaturi in periodiki s tega področja.

 • Oblikovanje hipotez je pomembna stopnja v raziskovalnem postopku. Hipoteza je teoretična predpostavka, ki jo je potrebno dokazati. Hipoteze moramo oblikovati pojmovno razločno, enostavno in konkretno tako, da postanejo raziskovalno dostopne.

 • Z ustrezno metodo, tehniko in raziskovalnimi instrumenti zbrane podatke uredimo in obdelamo, temu pa sledi analiza rezultatov in interpretacija. Sklepna stopnja v raziskovanju je izdelava poročila.

 • Razlikujemo tri temeljne raziskovalne metode: deskriptivno, kavzalno in eksperimentalno metodo.

 • Na področju izobraževanja največ uporabljamo te tehnike raziskovanja: opazovanje, anketo, intervju in analizo dokumentacije.

Metodologija pedagoškega in andragoškega raziskovanja