personalized learning februari 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talent voor Excellent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talent voor Excellent

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Talent voor Excellent - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Personalized Learning , Februari 2014. Talent voor Excellent. Lianne Hoogeveen. https://todaysmeet.com/talent. De belangrijkste conclusie n.a.v. de bijeenkomst van vorige week is ….. . www.Todaysmeet.com /talent. Wie dan wel / wie nog meer ?. En zij? . Doel van onderwijs. HOOGBEGAAFD?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talent voor Excellent' - uta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de belangrijkste conclusie n a v de bijeenkomst van vorige week is
De belangrijkste conclusie n.a.v. de bijeenkomst van vorige week is …..

www.Todaysmeet.com/talent

hoogbegaafd

HOOGBEGAAFD?

HOOGBEGAAFD?

Verschillende theorieën en modellen; verschil in nadruk

Meest gangbaar op dit moment in Nederland (en daarbuiten): een multidimensionaal, dynamische visie: de prestaties van een leerling zijn afhankelijke vanaangeboren capaciteiten, persoons-en omgevingsfactoren.

Analytische, Creatieve en Praktische Intelligentie

6 profielen van hoogbegaafde leerlingen betts neihart 1988 2010
6 profielen van hoogbegaafdeleerlingen(Betts & Neihart, 1988; 2010)

http://www.ingeniosus.net/archives/dr-george-betts-and-dr-maureen-neihart-share-revised-profiles-of-gifted

 • Autonome, zelfsturende, leerling
 • Succesvolleleerling
 • Creatieveleerling (Uitdagende)
 • Onderduikendeleerling
 • Leerling met leer- en/of gedragsproblemen
 • Risicoleerling (Dropout)
de autonome zelfsturende leerling
De autonome, zelfsturendeleerling
 • Presteertopeenmanierdiepastbijhaar/zijncapaciteiten
 • Toontgoedesocialevaardigheden
 • Werktzelfstandig
 • Ontwikkelteigendoelen
 • Werktzonderbehoefteaanbevestiging
 • Werktenthousiastvoorpassies
 • Is creatief
 • Komtopvooreigenopvattingen
 • Neemtrisico’s

Betts & Neihart, 1998; 2010

de succesvolle leerling
De succesvolleleerling
 • Presteert ‘goed’
 • Is perfectionistisch
 • Zoektbevestiging van de docent
 • Vermijdtrisico
 • Accepteert / conformeert
 • Is afhankelijk

GRIJZE MUIS

(Betts & Neihart, 1998; 2010)

de creative uitdagende leerling
De creative (uitdagende) leerling
 • Corrigeert de docent
 • Steltregelsterdiscussie
 • Is eerlijk en direct
 • heeftstemmingswisselingen
 • Vertoontinconsistentewerkwijzen
 • Heefteenslechtezelfcontrole
 • Is creatief
 • Is actief
 • Houdt van discussie
 • Komt op vooreigenopvattingen
 • Is competitief

CONFLICT!

slide16

Hesse, H. 1906

Aprile, P., 2002

autonome leerling
Autonome leerling
 • Ruimte voor het ontwikkelen van een lange-termijn geïntegreerd studieplan / sta niet in de weg!;
 • Flexibiliteit m.b.t. traditioneel beleid en regels;
 • Ondersteuning in de psychologische last van succes

(Betts & Neihart, 2010)

succesvolle leerling
Succesvolle leerling
 • Eenuitdagendprogramma
 • Hulpbij het verlaten van de ‘comfort zone’ ;
 • Ondersteuningbij het ontwikkelen van vaardigheden tot zelfstandigleren;
 • Contact met intellectuelegelijken
slide19

Creatief/uitdagend

 • Tolerant leerklimaat
 • Verdieping
 • Directe en helderecommunicatie
 • Gevoelenstoestaan
 • Zelfwaarderingopbouwen
slide20

Ervaren uitdaging

Super moeilijk!!!

Moeilijk!

Flow / Motivatie

Moet kunnen

Makkelijk!

Eitje!

capaciteiten

Hoogeveen, 2013 (naar Csikszentmihalyi, 1975)

slide25

http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijkenhttp://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken

taxonomie van bloom
Taxonomie van Bloom

6. CreërenNieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genererenOntwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen

5. EvaluerenMotiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenisControleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen

4. AnalyserenInformatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoekenVergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden

3. ToepassenInformatie in een andere context gebruikenBewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen

2. BegrijpenIdeeën of concepten uitleggenInterpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen

1. OnthoudenInformatie herinnerenHerkennen, beschrijven, benoemen

Hogere orde denken 

catastrophe theory
Catastrophe theory

Inhoud, proces en productenmoetenversneld en verrijktwordenaangeboden tot een punt waar “meer” “anders” wordt (Schiever & Maker, 2003)

a n d e r s
anders
 • Meer abstract danconcreet
 • VerrijkingenVersnelling
 • Hogereordedenken (Bloom)
slide30

Intelligent zijn of worden?

http://www.brainology.us/webnav/videogallery.aspx

een goed programma is niet voldoende
Een goed programma is niet voldoende
 • Differentiatie niet alleen op grond van prestatieverschillen, maar ook van verschillen in leerstijl en leermotivatie (Tomlinson, 2005).
 • Een collectieve ambitieuze leercultuur (educatief optimisme) zorgt voor hogere ambities en verwachtingen (Hoy,Tarter & Woolfolk, 2006; Raban, 2010).
 • De docent speelteenbelangrijkerol in het motiveren en latenexcelleren van leerlingen (van Veen & Van derLans, 2011)
 • De kwaliteit van docenten lijkt cruciaal te zijn voor leerprestaties (Van der Steeg et al., 2011; van Elk et al., 2011; OECD, 2012)
we should teach who we are rather than merely teach what we know palmer 1998
We shouldteachwho we are ratherthanmerelyteachwhat we know (Palmer, 1998)

Eengoede docent…

 • … daagtleerlingenuitomnatedenken, heeft pedagogische vaardigheden en geeft positieve feedback ènfeedforward (Hattie, 2007)
 • … is de leider van een samenwerkende ‘community’ (Wells,1999)
 • … beschikt over de ‘sixhabits of highlyinspiringhonoursteachers’ (Wolfensberger, 2008); authenticiteit; moed, uitdaging, bereid tot investeren in de relatie; ‘to walk the talk’, ‘live the dream’.
 • … is een rolmodel voor zijn/haar leerlingen (Shavinina, 2009)
6 profielen van hoogbegaafde leerlingen betts neihart 1988 20101
6 profielen van hoogbegaafdeleerlingen(Betts & Neihart, 1988; 2010)

http://www.ingeniosus.net/archives/dr-george-betts-and-dr-maureen-neihart-share-revised-profiles-of-gifted

 • Autonome, zelfsturende, leerling
 • Succesvolleleerling
 • Creatieveleerling (Uitdagende)
 • Onderduikendeleerling
 • Leerling met leer- en/of gedragsproblemen
 • Risicoleerling (Dropout)
6 profielen van docenten naar betts neihart 1988 2010
6 profielen van docenten(naar: Betts & Neihart, 1988; 2010)

http://www.ingeniosus.net/archives/dr-george-betts-and-dr-maureen-neihart-share-revised-profiles-of-gifted

 • Autonome, zelfsturendedocent
 • Succesvolledocent
 • Creatievedocent (Uitdagende)
 • Onderduikendedocent
 • Problematische docent
 • Eenuitgeblustedocent
de autonome zelfsturende docent
De autonome, zelfsturendedocent
 • Functioneert optimaal
 • Toontgoedesocialevaardigheden
 • Werktzelfstandig
 • Ontwikkelteigendoelen
 • Werktzonderbehoefteaanbevestiging
 • Werktenthousiastvoorpassies
 • Is creatief
 • Komtopvooreigenopvattingen
 • Neemtrisico’s

Betts & Neihart, 1998; 2010

de succesvolle docent
De succesvolledocent
 • Presteert ‘goed’
 • Is perfectionistisch
 • Zoekt bevestiging
 • Vermijdtrisico
 • Accepteert / conformeert
 • Is afhankelijk

(Betts & Neihart, 1998; 2010)

de creatief uitdagende docent
De creatief uitdagende docent
 • corrigeertanderen
 • steltregelsterdiscussie
 • is eerlijk en direct
 • heeftstemmingswisselingen
 • vertoontinconsistentewerkwijzen
 • heefteenslechtezelfcontrole
 • is creatief
 • is actief
 • houdt van discussie
 • komt op vooreigenopvattingen
 • is competitief
creatief uitdagende docent
Creatief uitdagende docent …
 • Ga in gesprek;
 • Toon respect en begrip;
 • Enthousiasmeer anderen;
 • Verleid je collega’s uit hun comfort zone te komen;
 • Ontwikkeljezelftoteen autonome, zelfsturendedocent(onderzoeker)!
succesvolle docent
Succesvolledocent ...
 • Durf de uitdagingaan te gaan;
 • Komuitje ‘Comfort Zone’;
 • Ontwikkelvaardighedenvoorzelfstandighandelen;
 • Ontwikkeljezelftoteen autonome, zelfsturendedocent(onderzoeker)!

(Betts & Neihart, 1998; 2010)

slide42

Succes!

Lianne Hoogeveen – l.hoogeveen@acsw.ru.nl