1 / 9

eTwinning Pavasara Kampaņa 2012

eTwinning Pavasara Kampaņa 2012. Ielogojieties Darba virsmā. Klikšķiniet uz baneri. Apskatiet rakstus, intervijas, Bieži Uzdotos Jautājumus.

uta
Download Presentation

eTwinning Pavasara Kampaņa 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. eTwinning Pavasara Kampaņa 2012

  2. Ielogojieties Darba virsmā

  3. Klikšķiniet uz baneri

  4. Apskatiet rakstus, intervijas, Bieži Uzdotos Jautājumus.

  5. Apskatiet ierakstus, ko publicējuši citi Skolas Komandās iesaistītie kolēģi. Lai atbildētu uz ierakstu, ejiet uz viņu profiliem, klikšķinot uz viņu vārdiem.

  6. Dodieties uz Skolas Komandu veltītu Skolotāju Istabu un piedalieties diskusijās

  7. Apskatiet projektus, kuros iesaistītas skolas komandas

  8. Ja esat iesaistīti Skolu Komandā vai jums ir komentāri, idejas, ierosinājumi, dodieties uz savu Profilu un veiciet ierakstu savā Žurnālā

  9. Kad publicējat, neaizmirstat tagot ierakstu ar 'skolas komandas' un klikšķiniet uz koplietot. Ieraksts būs redzams Skolu Komandas kampaņas lapā!

More Related