Download
1 / 29

PENGENALAN KEPADA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU MANUSIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

PENGENALAN KEPADA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU MANUSIA. PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI AKAUNTAN GRED W41. Jawatan: AKAUNTAN Gred : W41 Jabatan : JABATAN AKAUNTAN NEGARA. SYARAT LANTIKAN. Warganegara Malaysia Umur tidak kurang dari 18 tahun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGENALAN KEPADA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU MANUSIA' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PENGENALANKEPADAPERSONALITI DAN TINGKAHLAKUMANUSIA


Pusat penilaian kompetensi akauntan gred w41
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSIAKAUNTAN GRED W41

 • Jawatan: AKAUNTAN

 • Gred : W41

 • Jabatan : JABATAN AKAUNTAN NEGARA


Syarat lantikan
SYARAT LANTIKAN

Warganegara Malaysia

Umurtidakkurangdari 18 tahun

IjazahSarjana MudaPerakaunan yang diiktirafolehkerajaandaripadainstitusi-institusipengajiantinggitempatanataukelayakan yang diiktirafdengannya; atau

AhliPenuhBadan-badanIkhtisasPerakaunan yang diiktirafolehkerajaan; atau

IjazahSarjanaMudaPerakaunan yang diiktirafolehkerajaansertamenjadiAhliPenuhBadan-badanikhtisasPerakaunan yang diiktirafolehkerajaan; atau

AhiliPenuhInstitutAkauntan Malaysia; dan


g) Lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

h) Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Akauntan – mempunyai ijazah seperti di (c ) dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan


Bilangan calon
BILANGAN CALON Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

Memohon : 8,301

LayakDipanggil

Peperiksaan : 4,015

HadirPeperiksaan : 2,303

Lulus Peperiksaan : 246

CalonPusatPenilaian : 246 + 99 (KPSL)

= 345 + 414

= 759


Skop tugas akauntan w41
SKOP TUGAS Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaanAkauntan W41

 • Menjalankankerja-kerjaperakaunan, kewangandanpengurusan.

 • Menyediadanmenyiapkanlaporan-laporankewanganuntuktujuanpengauditan.

 • Mengawalpentadbiranhariandanurusankakitangan.

 • Menyemakdanmenyeliakerja-kerjakewangandanperakaunanolehkakitangan.

 • Mengawaldanmemastikanaktivitikewanganmengikutperancangan.


 • Menyelia dokumen-dokumen kewangan supaya berada dalam keadaan teratur dan selamat.

 • Menyedia kertas kerja dan laporan-laporan berkaitan pengurusan kewangan.

 • Menyemak dan melulus dokumen dalam bidang kuasa seperti resit, baucer, cek dan jurnal.

 • Mengemaskini dan mengubah tatacara kewangan dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kepentingan organisasi.


Personaliti
PERSONALITI keadaan teratur dan selamat.


Definisi personaliti
Definisi keadaan teratur dan selamat.Personaliti

 • Personaliti berasal daripada perkataan latin iaitu pesona (mask) rupa luaran yang ada pada seseorang (Schultz & Schultz 2003).

 • Pesona yang membawa maksud topeng atau pelindung muka iaitu merujuk kepada penampilan luaran seseorang individu.

 • Kamus Dewan Edisi Keempat – keperibadian dan perwatakan seseorang.


 • Maksud personaliti yang lebih komprehensif ialah ciri-ciri keadaan teratur dan selamat.unik individu yang berkaitan dengan fikiran, perasaan dan tingkah laku yang membezakannya daripada orang lain.

 • Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang individu seperti cara berfikir, dan beremosi yang membolehkan dirinya dibezakan dengan individu lain.


 • Ciri-ciri personaliti merangkumi keadaan teratur dan selamat.gaya hidup, kepercayaan, harapan, nilai, motif, pemikiran, perasaan, budi pekerti, persepsi, tabiat, sikap dan watak seseorang (Schultz 1990; Hergenhahn & Olson, 1999; Burger, 2000; Schultz & Shultz 2001).

 • Personaliti adalah stabil dan tidak bertukar secara mendadak. Ia juga boleh dilihat dan diberikan penilaian oleh individu lain melalui aspek luaran individu seperti sifat-sifat fizikal, tingkah laku dan aspek dalaman individu seperti emosi dan kognitif (Schultz & Schultz 2001).  


Faktor pembentukan personaliti
Faktor keadaan teratur dan selamat.PembentukanPersonaliti

 • Persekitaran:

 • Individu yang mempunyai konsep kendiri positif akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitarannya. Gaya percakapan, cara bertindak, tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang itu berinteraksi dengan persekitaran dapat membantu mengenali personaliti seseorang

 • Murugian (1996) pula menyatakan bahawa personaliti sebagai perwatakan yang lahir daripada diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh faktor persekitaran.


 • Baka keadaan teratur dan selamat.

 • Pembelajaran

 • Keibubapaan/ Parental

 • Perkembangan


Kompetensi
KOMPETENSI keadaan teratur dan selamat.


Definisi kompetensi
Definisi keadaan teratur dan selamat.Kompetensi

Kompetensi secara umumnya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu dalam menjalankan sesuatu tugas dengan mengaplikasikan aspek-aspek pengetahuan, kemahiran, serta ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja positif yang perlu dan sesuai bagi sesuatu jenis pekerjaan (JPA 2005).


Kompetensi akauntan gred w41
Kompetensi keadaan teratur dan selamat.AkauntanGred W41


Asas pengukuran
ASAS PENGUKURAN keadaan teratur dan selamat.

 • Mengukurdimensikompetensiberasaskan‘Knowledge, Skill dan Abilities yang dimilikiolehseseorangindividu

 • 49% Kompetensi

 • 51% Personaliti


Analisis minat kerjaya holland ujian self directed search sds
ANALISIS MINAT KERJAYA HOLLAND keadaan teratur dan selamat.Ujian Self-Directed Search (SDS


6 kelompok kerjaya
6 keadaan teratur dan selamat.KelompokKerjaya

REALISTIK

SOSIAL

INVESTIGATIF

ENTERPRISING

ARTISTIK

KONVENSIONAL


E keadaan teratur dan selamat.

C


Model penilaian
MODEL PENILAIAN keadaan teratur dan selamat.


TERIMA KASIH keadaan teratur dan selamat.

THANK YOU


ad