mag. Suzana Fajmut Štrucl, Primož Vodovnik, mag. Gerald Hartmann, mag.Mojca Bedjanič - PowerPoint PPT Presentation

usoa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mag. Suzana Fajmut Štrucl, Primož Vodovnik, mag. Gerald Hartmann, mag.Mojca Bedjanič PowerPoint Presentation
Download Presentation
mag. Suzana Fajmut Štrucl, Primož Vodovnik, mag. Gerald Hartmann, mag.Mojca Bedjanič

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
mag. Suzana Fajmut Štrucl, Primož Vodovnik, mag. Gerald Hartmann, mag.Mojca Bedjanič
279 Views
Download Presentation

mag. Suzana Fajmut Štrucl, Primož Vodovnik, mag. Gerald Hartmann, mag.Mojca Bedjanič

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GEOPARK KARAVANKE/KARAWANKEN mag. Suzana Fajmut Štrucl, Primož Vodovnik, mag. Gerald Hartmann, mag.Mojca Bedjanič Ljubljana, 18.10.2013

 2. KAJ JE GEOPARK? • neformalno varovanje, interpretacija, promocija in trženje geološke dediščine ter ostale naravne in kulturne dediščine • geografsko zaključeno in dovolj veliko območje • pospeševanje razvoja izobraževalnih, turističnih, ekonomskih dejavnosti in trajnostnega razvoja skozi geoturizem • geološke posebnosti so le orodje za doseganje razvoja turizma in drugih dejavnosti • geološki posebnosti znotraj parka morajo biti ustrezno zavarovane, vendar dostopne obiskovalcem • Geopark vodi obstoječa lokalna uprava ali več lokalnih subjektov z vzpostavljeno upravljalsko infrastrukturo, z ustreznim kadrom in finančno podporo

 3. GEOPARK KARAVANKE • območje občin: Sele, Železna kapla, Globasnica, Bistrica pri Pliberku, Pliberk, Suha, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd • izjemna geološka zgradba, geološke naravne vrednote in posebnosti • 977 km2, okoli 51. 500 prebivalcev • 350-letna tradicija rudarjenja (Peca, Uršlja gora, Obir)

 4. GEOLOŠKE POSEBNOSTI

 5. GEOLOŠKE ZANIMIVOSTI

 6. FLORA IN FAVNA

 7. KULTURNADEDIŠČINA

 8. ŠPORTIN PROSTI ČAS

 9. KJE? čezmejni geopark Karavanke med Slovenijo in Avstrijo KDO? KAJ? KDAJ? ZA KOGA?

 10. Del Evropske in Svetovne mreže geoparkov pod okriljem UNESCO

 11. GEOTURIZEM – GEOIZOBRAŽEVANJE – GEODOŽIVETJA

 12. INTERPRETACIJSKE IN INFO TOČKE

 13. INFO CENTRI

 14. MUZEJSKE ZBIRKE IN RAZSTAVNI PROSTORI

 15. GEO-POTI

 16. GEOPARK KARAVANKE – ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO

 17. GEOPARK KARAVANKE – ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO

 18. ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO GEO PROJEKTNI DAN

 19. TEDEN GEOPARKA KARAVANKE

 20. GEO-DOGAJANJE

 21. GEO-DOŽIVETJA

 22. PODZEMLJE PECE, TURISTIČNI RUDNIK IN MUZEJ

 23. KNAPOVŠKA KOŠTA

 24. VSAK NAJDE NEKAJ ZASE … PREBRSKAJ … www. geopark.si www.geoparkkarawanken.at www.geopakkarawanken.com … IN RAZIŠČI! DOBRODOŠLI V GEOPARKU KARAVANKE Avtorji fotografij: Tomo Jeseničnik, arhiv Podzemlje Pece d.o.o, arhiv Zavoda RS za varstvo narave, Tomaž Mihelič (arhiv ZRSVN), Miha Jeršek (Prirodoslovni muzej Slovenije), Jurij Gulič, Martin Vernik, Mojca Bedjanič, Lenka Rojs, Daniel Zupanc, Poltnig Andreas, Tržna občina Eisenkappel/Železna Kapla, ÖTK, Nataša Khren, Vojko Strahovnik. Ilustracije: Samo Jenčič