1 / 9

Partnerystės skatinimo renginių Lietuvos viešosiose bibliotekose įgyvendinimo planas

Partnerystės skatinimo renginių Lietuvos viešosiose bibliotekose įgyvendinimo planas. PARTNERYSTĖS RENGINIŲ KONCEPCIJA:. Partnerystės renginys skirtas bibliotekai pristatyti savo galimybes ir norus plėsti partnerystę

ursa
Download Presentation

Partnerystės skatinimo renginių Lietuvos viešosiose bibliotekose įgyvendinimo planas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Partnerystės skatinimo renginių Lietuvos viešosiose bibliotekose įgyvendinimo planas

  2. PARTNERYSTĖS RENGINIŲ KONCEPCIJA: • Partnerystės renginys skirtas bibliotekai pristatyti savo galimybes ir norus plėsti partnerystę • BP2 projektai bendruomenėms pristatomi kaip dar viena galimybė finansuoti partnerių idėjas ir bendrą veiklą • Organizuoti partnerystės skatinimo renginius pasiūlo BP2 • Renginius organizuoja – viešosios bibliotekos • Renginys turi būti atviras visiems potencialiems partneriams

  3. ĮSITRAUKIANTYS Į RENGINIŲ ORGANIZAVIMĄ: • Komandėlė • BP2 komanda • Bibliotekos • Viešinimo kompanija • Advokatavimo konsultantas • Kas dar???

  4. PARTNERYSTĖS RENGINIŲ TIKSLAI Bibliotekų tikslai: • Pristatyti partneriams savo veiklą ir galimos partnerystės sritis, fondus ir programas • Pradėti diskusiją apie galimą BP2 projekto idėją ir partnerystę jo ribose • Stiprinti savo organizacijos, kaip projektų partnerės, įvaizdį • Pritraukti daugiau potencialių partnerių ir projektų rėmėjų

  5. PARTNERYSTĖS RENGINIŲ TIKSLAI BP2 komandos tikslai: • Supažindinti su BP2 projektų tikslais ir uždaviniais • Supažindinti su projektų rengimo ir finansavimo taisyklėmis • Sudaryti galimybę bibliotekai pristatyti savo galimo projekto idėjas ir viziją potencialiems partneriams • Sukelti diskusiją dėl galimų BP2 partnerystės sričių, projektų turinio

  6. GRUBUS RENGINIO SCENARIJUS: Renginys iš trijų dalių (trukmė apie 3 val.): I dalis - Biblioteka ir partnerystė II dalis - BP2 –galimybė kažką nuveikti kartu III dalis - Diskusija

  7. RENGINIŲ ĮGYVENDINIMO ETAPAI: • Pasirengimas (nuo dabar – kovo 28) • 3 pilotinių renginių organizavimas ir medžiagos taisymas (kovo 28 - gegužės 19) • Likusių renginių įgyvendinimas (gegužės 19 - birželio 30 ir rugsėjo 1 - spalio 31)

  8. KLAUSIMAI APTARIMUI: • Ar galime tikėtis pagrindines projektų rėmimo taisykles turėti bent mėnesį prieš pirmą pilotinį? • Kada galime tikėtis Viešųjų ryšių kompanijos ir advokatavimo konsultanto? • Ar mūsų veiklos nesikerta su vyksiančiais mokymais ar kitomis projekto veiklomis? • Kokiu būdu ir kaip stipriai įtraukti į renginius bendruomenių poreikių tyrimo aspektą? • Kokios BP2 reprezentacinės priemonės galėtų būti naudojamos? • Tuo metu kai pradėsime ne pilotinių vizitų įgyvendinimą būtinai reiktų turėti antrą mašiną

More Related