Mi kai pasaulio turtas
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 429 Views
 • Uploaded on

MIŠKAI – PASAULIO TURTAS. Išmoksime:. Sąvokas: miškingumas, šiaurės ir pietų miškų juostos, rūgštieji lietūs. Lyginti šiaurės ir pietų juostų miškus, vertinti juos ūkiniu požiūriu. Apibūdinti Lietuvos miškų ūkį.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - phila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

I moksime
Išmoksime:

 • Sąvokas: miškingumas, šiaurės ir pietų miškų juostos, rūgštieji lietūs.

 • Lyginti šiaurės ir pietų juostų miškus, vertinti juos ūkiniu požiūriu.

 • Apibūdinti Lietuvos miškų ūkį.

 • Žinoti, kokia žmonių ūkinė veikla kelia didžiausia pavojų miškams.Pateikti pavyzdžių.

 • Prognozuoti galimus pokyčius ateityje žymiai sumažėjus miškų plotams.


Mi k svarba
MIŠKŲ SVARBA

 • Miškai sugeria anglies dvideginį.

 • Praturtina aplinką deguonimi.

 • Mažina vandens nuotėkį.

 • Trukdo plisti dirvožemio erozijai.

 • Yra augalų ir gyvūnų buveinė.

 • Tinka poilsiui ir turizmui.

 • Su juo siejami įvairūs verslai.


Pasulyje mi kai i sid st dviem juostom
PASULYJE MIŠKAI IŠSIDĖSTĘ DVIEM JUOSTOM

 • ŠIAURĖS JUOSTA

 • PIETŲ JUOSTA1 u duotis
1 UŽDUOTIS

 • Nustatykite, kuriose valstybėse šiaurės ir pietų miškų juostos užima didžiausius plotus.


2 u duotis
2. užduotis

 • Sekite pasakojimą, remkitės vadovėlio tekstu psl.96 ir atsakykite į 3 vadovėlio klausimą psl.97.

  a) palyginkite šiaurės ir pietų juostų miškus (Kokio klimato srityje auga? Rūšių įvairovė. Kaip greitai užauga?)

  b) įvertinkite juos ūkiniu požiūriu (išgaunamos medienos kiekis, medienos kokybė)


Iaur s juostos mi k augalijos ypatumai
ŠIAURĖS JUOSTOS MIŠKŲ AUGALIJOS YPATUMAI

 • Miškai plyti vėsaus klimato srityse, todėl auga lėtai.

 • Auga nedaug rūšių medžių.

 • Medžiai nėra dideli.

 • Žemdirbystei spygliuočių plotai netinka, todėl vidutinėse platumose šių miškų daug.

 • Vyrauja spygliuočiai medžiai.

Piet juosta1
PIETŲ JUOSTA

 • Miškai plyti drėgno ir šilto, pusiaujinio ir subekvatorinio klimato juostose.

 • Yra kelių ardų, ūksmingi.

 • Juose auga nepaprastai daug rūšių medžių. Daugelis jų nepaprastai vertingi.

 • Labai svarbūs Žemės ekologinei pusiausvyrai.Pusiaujo dr gnieji mi kai
Pusiaujo drėgnieji miškai įvairių spalvų ir atspalvių.


Kau iukmedis
Kaučiukmedis įvairių spalvų ir atspalvių.


Mi kingumas
Miškingumas įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Dydis, nusakantis kokį plotą užima miškai tam tikroje teritorijoje, vadinamas MIŠKINGUMU.


Pasaulio mi kingumas
Pasaulio miškingumas įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Visos pasaulio sausumos miškingumas 30%

 • Didžiausi miškų plotai Azijoje, mažiausi Australijoje.

 • Miškingiausia – Pietų Amerika.


Lietuvos mi k kis
Lietuvos miškų ūkis įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Lietuvos miškingumas 32 procentai.

 • Miškai yra valstybiniai ir privatūs.

 • Lietuvos miškuose sukaupta maždaug 390 mln. m³ medienos.


 • Miškų ūkis yra svarbi Lietuvos ekonomikos šaka. įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Miškas teikia žaliavą medienos, popieriaus, baldų pramonės įmonėms.

 • Mediena ir medienos pramonės produkcija sudaro apie 11 procentų viso Lietuvos eksporto ir ši dalis nuolat auga.


3 u duotis
3. užduotis įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Remdamiesi vadovėlio tekstu psl.97 paskutine pastraipa, įvertinkite miškų reikšmę Lietuvos ekonomikai.


4 u duotis
4. užduotis įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Miškų plotai sparčiai mažėja.

  Kuriose pasaulio regijonuose miškai nyksta sparčiausiai?

  Vadovėlio psl. 98,99

  8,9,10,11 iliustracijos


Pavojus mi kams
PAVOJUS MIŠKAMS įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Miškų naikinimas atsilikusiose šalyse.

 • Žala miškui ekonomiškai stipriose šalyse.


Mi k kirtimo ekonomi kai silpnose alyse prie astys
Miškų kirtimo ekonomiškai silpnose šalyse priežastys įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Greitai daugėja gyventojų ir dėl to plečiasi žemės ūkio ir gyvenviečių reikmėms naudojami plotai.

 • Naudojamos malkos maistui ruošti ir patalpoms šildyti.

 • Mediena yra mokėjimo priemonė tarptautiniams atsiskaitymams.


 • Neracionaliai kertami. įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Miškų teritorijoje yra daug naudingų iškasenų telkinių, tiesiami keliai, statomos elektrinės.


Ekonomi kai stipriose alyse
EKONOMIŠKAI STIPRIOSE ŠALYSE įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Ore esančių kenksmingų medžiagų, tokių kaip sieros dioksidas, azoto oksidas, poveikis.

 • Pakenkti nusilpę medžiai mažiau atsparūs kenkėjams.

 • Pakenktus medžius labiau veikia ekstremalūs šalčio ar užsitęsusios sausros laikotarpiai.


5 u duotis
5. Užduotis įvairių spalvų ir atspalvių.

 • Remdamiesi tekstais, suskirstykite miškų nykimo priežastis.


Mi k nykimo pasekm s
MIŠKŲ NYKIMO PASEKMĖS įvairių spalvų ir atspalvių.

 • MIŠKAI NUSTOJA KAUPTI DRĖGMĘ, KRITULIŲ VANDUO NEREGULIUOJAMAS NUTEKA ŽEMĖS PAVIRŠIUMI.

 • VANDENS NUOTĖKIS PASIDARO NEREGULIARUS.
Pasitikrinkime inias
Pasitikrinkime žinias atmosferoje. Be to, deginant miškus, išsiskiria daug anglies dvideginio ir tokiu būdu sustiprinamas šiltnamio efektas.

1. Miškai Žemėje apima plotą :

a) 30 % sausumos

b) 45% sausumos

2. Miškingiausias žemynas (proporcingai žemynų plotui):

a) Azija

b) Pietų Amerika


3. Pirmaujanti pagal miškų plotus valstybė: atmosferoje. Be to, deginant miškus, išsiskiria daug anglies dvideginio ir tokiu būdu sustiprinamas šiltnamio efektas.

a) Kanada

b) Brazilija

4. Produktyviausi miškai:

a) Pusiaujo

b) Taiga


5. Miškingiausia Vakarų Europos šalis: atmosferoje. Be to, deginant miškus, išsiskiria daug anglies dvideginio ir tokiu būdu sustiprinamas šiltnamio efektas.

a) Norvegija

b) Suomija


6. Nepaprastai svarbus vaidmuo Žemės ekologinei sistemai: atmosferoje. Be to, deginant miškus, išsiskiria daug anglies dvideginio ir tokiu būdu sustiprinamas šiltnamio efektas.

a) Pietų miškų juostos

b) Šiaurės miškų juostos

7. Sparčiausiai nyksta:

a) tropiniai miškai

b) šiaurės juostos miškai


8. Svarbiausia miškų nykimo silpnos ekonomikos šalyse priežastis yra:

a) didžiuliai vartojimo mastai ir trumpalaikė mokėjimo priemonė.

b) gaisrai ir atmosferos užterštumas.


9. Vakarų, Vidurio ir Pietų Europoje natūralių miškų plotai labai maži dėl to:

a) kad ten jiems augti blogos klimato sąlygos;

b) kad ten miškai buvo nuolat kertami dėl derlingų dirbamų žemių.


10. Miškų naikinimo sunkiausios pasekmės yra: plotai labai maži dėl to:

a) pritrūks medienos pramonei ir kurui;

b) plėsis dykumų plotai, sumažės anglies dvideginio atmosferoje.


11. Miškų naikinimo pasekmes galėtų sumažinti: plotai labai maži dėl to:

a) plėsti sodinamų miškų plotus;

b) pramonėje naudoti medienos pakaitalus.


12. Miškingumo didinimo būdai: plotai labai maži dėl to:

a) nenaudoti medienos pramonėje;

b) apželdinti mišku neeksploatuojamus karjerus, nederlingus žemės plotus, kirtavietes.


Nam darbas
Namų darbas plotai labai maži dėl to:

 • Mokėti pasisakyti pamokos pradžioje nurodytomis temomis. Vadovėlio 4.7 paragrafas

 • Užduočių sąsiuvinyje atlikti 17 užduotį, psl. 39