slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Ikäihmisten suoriutuminen ja osallistuminen vanhuskeskusympäristöjen kehittämisen lähtökohdaksi IKU Stadia hankkeessa esille tullutta. IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola Maria Kruus-Niemelä Teija Leminen Anne Talvenheimo-Pesu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ikäihmisten suoriutuminen ja osallistuminen vanhuskeskusympäristöjen kehittämisen lähtökohdaksiIKU Stadia hankkeessa esille tullutta

IKU Stadia II seminaari 2.4.2008

IKU Stadia tiimi:

Elisa Mäkinen

Sirpa Ahola

Maria Kruus-Niemelä

Teija Leminen

Anne Talvenheimo-Pesu

slide2

IKU 2006-2008 hankeIkäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

 • Tarkoituksena
 • - ikäihmisten kuntoutumista tukevien hoito- ja toimintaympäristöjen kehittäminen
 • Toteutuu
 • - Stadian ja TKK Soteran rinnakkaishankkeina
     • IKU Stadia ja IKU Sotera
 • - yhdessä Kontulan ja Kustaankartanon asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa
slide3

Esityksen teemat

 • Ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista tukevat tekijät vanhustenkeskuksessa
  • – ympäristöjen arviointimittarin kehittäminen
 • Näkökulmana: ikäihmisen ulospääseminen
 • -yksilön liikkumiseen ja tasapainoon liittyviä tekijöitä
 • -ympäristöjen saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä
 • -apuvälineisiin liittyviä tekijöitä
 • -yksilöllisiin merkityksiin liittyviä tekijöitä
slide4

Millainen vanhuskeskusympäristö tukee ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista?

 • Hankkeessa on kehitetty työväline / arviointimittari
  • Sen avulla voidaan arvioida vanhuskeskusympäristöjä, miten niissä toteutuu ikäihmisen suoriutumista ja osallistumista tukevat tekijät
  • Arvioinnin kohteina ovat ne tekijät, jotka ikäihmiset ovat itse tuoneet heille merkityksellisinä tekijöinä esille
 • Toimintaympäristöt:
  • päivätoiminta
  • lyhytaikaisen hoidon yksikkö
  • osasto
slide7

Hyvyysindeksin laskeminen

 • toteutuu aina + toteutuu osittain merkintöjen summa
 • Indeksi = _____________________________ x 100
 • kaikkien merkintöjen summa
 • Indeksi 80-100: Toimintaympäristö vahvistaa hyvin ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista. (Hyvä, vahvistetaan olemassa olevaa käytäntöä.
 • 60-79: Tukee kohtalaisesti. (Hyväksyttävissä, vaikka parantamisen varaa on)
 • 40-59: Tukee satunnaisesti. (Vaatii pikaisesti parannustoimenpiteitä)
 • 0-39: Toimintaympäristö ei tue ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista. (Ei hyväksyttävä tilanne, välittömät toimenpiteet tarpeen)
slide8

Lyhytaikaisen hoidon yksikön arviointi:

 • Arvioitavat pääkohteet:
 • Oman kodin läsnäolo ja kotirytmi jatkuu (E)
 • Saavutettava ja esteetön ympäristö (Y)
 • Yhteys ulos (Y)
 • Tarkoituksenmukaisten liikkumisen ja siirtymisen apuvälineiden käyttö (Y)
 • Oman rauhan mahdollistuminen (Y)
 • Mahdollisuus yhteisöllisyyteen (Y)
 • Turvallisuuden tunne (Y)
slide9

Osastoympäristön arviointi:

 • Arvioitavat pääkohteet:
 • Yksityisyys (E)
 • Liikkumismahdollisuus (E)
 • Osallisuus yhteisön toimintaan (Y)
 • Sosiaalinen vuorovaikutus toteutuu (Y)
 • Turvallisuus (Y)
 • Tarkoituksenmukaisten apuvälineiden saatavuus ja käyttö (Y)
 • Kuntouttava toiminta osastolla (Y)
 • Yhteys ulos ja pääsy osaston ulkopuolelle (Y)
 • WC tilojen sijainti ruokailutilan lähellä ja WC-tilojen varustus (Y)
slide10

Ikäihmisen ulospääseminen

 • Ulospääseminen oli yksi keskeinen ikäihmisten esille tuoma asia suoriutumisen ja osallistumisen vahvistajana
 • Liittyy myös kaikkiin kolmeen em. toimintaympäristöön yhtenä arvioinnin kohteena
 • Asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksien lisääminen
  • STM ja Kuntaliitto 2008: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 2008:3)
slide12

Tasapaino ja liikkuminen

Tukipinta

Painopiste

Siirtyminen

Päivittäiset toiminnot

Ohjattu harjoittelu

 • Yhdelläjalalla seisominen
 • Seisominen jalat peräkkäin
 • Jalan nostaminen portaalle
 • Kurkottaminen
 • Kääntyminen 360°
 • Siirtyminen asennosta toiseen
 • (Berg et al. 1989)
 • Lihasvoima
 • Nivelten liikkuvuus
 • Koordinaatio
 • Aistitoiminnat
slide13

Toimintojen rytmittäminen

Voimavarat - Tahto - Osallistuminen

“Hyvä tasapaino ja liikkumisen varmuus ovat elämänlaatua!”

YK:n kansainvälinen ikäihmisten vuosi 1999

slide15

Lähiympäristön toimintatarjoumien määrä ja toiminnan helppous: Toiminnan (ulkoilun) helppous huono hyvä

v

a

h

v

a

t

Ih-mi-sen

voi-ma-

va-

rat

h

a

u

r

a

a

t

Kuvio 1. Nelikenttämallin avulla ihmisen ja ympäristön yhteensopivuuden tarkastelua

mukaillen Jokiniemi 2007 ja Kyttä 2003.

slide17

Selvitys apuvälineiden käytöstähaastateltu ja havainnoitu 32 apuvälinettä käyttävää asukasta

 • KÄYTÖSTÄ TULEVA HYÖTY
 • mahdollistavat itsenäisen suoriutumisen
 • mahdollistaa liikkumisen ja parantaa liikkumisvarmuutta niin sisällä kuin ulkonakin
 • aktivoivat ja motivoivat suoriutumiseen ja osallistumiseen
 • suojaa ja estää loukkaantumiselta
 • säästää hoitajaresursseja
 • KÄYTTÖÄ ESTÄVÄT TEKIJÄT
 • muistamattomuus
 • muuttunut toimintakyky
 • ympäristön vaihdos ja apuvälinetarpeen muutos eivät kohtaa
 • apuväline ei ole kunnossa, sopivan kokoinen tai tarkoituksenmukainen
 • tilojen ahtaus ja esteellisyys
 • tarvittavaa apuvälinettä ei saatavilla ko. osastolla
 • apuvälineen käyttö on työlästä hoitajille
slide18

ApuvälinekokeilutViscoflex tyynyt ja Rhea Azalea Assist pyörätuolithavainnoitu ja haastateltu apuvälineitä käyttäneitä (16 henkeä); asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia

 • Oikein valitulla apuvälineellä voidaan vaikuttaa asiakkaan suoriutumiseen ja osallistumiseen
  • istuma-asento
 • Hyvän apuvälineen ominaisuuksia
  • helppokäyttöinen ja helposti liikuteltava
  • hyvät säätömahdollisuudet
  • selkeä käyttöohje
  • suunnittelussa huomioitu avustajan tarve
 • Käyttöä estäviä ja rajoittavia tekijöitä
  • sopimattomuus juuri ko asiakkaalle
  • tilojen ahtaus
  • apuvälineen tekniset ominaisuudet
  • käyttäjän perehtymättömyys käyttöohjeisiin, välineen ominaisuuksiin ja oikeaan käyttöön
slide20

Yksilöllisiin merkityksiin liittyviä näkökulmia

- toimintaterapeuttiopiskelijat haastattelivat ja havainnoivat asiakkaita sekä haastattelivat henkilökuntaa

- kuvaukset ovat opiskelijoiden raporteista