slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Ikäihmisten suoriutuminen ja osallistuminen vanhuskeskusympäristöjen kehittämisen lähtökohdaksi IKU Stadia hankkeessa esille tullutta. IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola Maria Kruus-Niemelä Teija Leminen Anne Talvenheimo-Pesu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKU Stadia II seminaari 2.4.2008 IKU Stadia tiimi: Elisa Mäkinen Sirpa Ahola' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ikäihmisten suoriutuminen ja osallistuminen vanhuskeskusympäristöjen kehittämisen lähtökohdaksiIKU Stadia hankkeessa esille tullutta

IKU Stadia II seminaari 2.4.2008

IKU Stadia tiimi:

Elisa Mäkinen

Sirpa Ahola

Maria Kruus-Niemelä

Teija Leminen

Anne Talvenheimo-Pesu

slide2

IKU 2006-2008 hankeIkäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

 • Tarkoituksena
 • - ikäihmisten kuntoutumista tukevien hoito- ja toimintaympäristöjen kehittäminen
 • Toteutuu
 • - Stadian ja TKK Soteran rinnakkaishankkeina
     • IKU Stadia ja IKU Sotera
 • - yhdessä Kontulan ja Kustaankartanon asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa
slide3

Esityksen teemat

 • Ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista tukevat tekijät vanhustenkeskuksessa
  • – ympäristöjen arviointimittarin kehittäminen
 • Näkökulmana: ikäihmisen ulospääseminen
 • -yksilön liikkumiseen ja tasapainoon liittyviä tekijöitä
 • -ympäristöjen saavutettavuuteen liittyviä tekijöitä
 • -apuvälineisiin liittyviä tekijöitä
 • -yksilöllisiin merkityksiin liittyviä tekijöitä
slide4

Millainen vanhuskeskusympäristö tukee ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista?

 • Hankkeessa on kehitetty työväline / arviointimittari
  • Sen avulla voidaan arvioida vanhuskeskusympäristöjä, miten niissä toteutuu ikäihmisen suoriutumista ja osallistumista tukevat tekijät
  • Arvioinnin kohteina ovat ne tekijät, jotka ikäihmiset ovat itse tuoneet heille merkityksellisinä tekijöinä esille
 • Toimintaympäristöt:
  • päivätoiminta
  • lyhytaikaisen hoidon yksikkö
  • osasto
slide7

Hyvyysindeksin laskeminen

 • toteutuu aina + toteutuu osittain merkintöjen summa
 • Indeksi = _____________________________ x 100
 • kaikkien merkintöjen summa
 • Indeksi 80-100: Toimintaympäristö vahvistaa hyvin ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista. (Hyvä, vahvistetaan olemassa olevaa käytäntöä.
 • 60-79: Tukee kohtalaisesti. (Hyväksyttävissä, vaikka parantamisen varaa on)
 • 40-59: Tukee satunnaisesti. (Vaatii pikaisesti parannustoimenpiteitä)
 • 0-39: Toimintaympäristö ei tue ikäihmisten suoriutumista ja osallistumista. (Ei hyväksyttävä tilanne, välittömät toimenpiteet tarpeen)
slide8

Lyhytaikaisen hoidon yksikön arviointi:

 • Arvioitavat pääkohteet:
 • Oman kodin läsnäolo ja kotirytmi jatkuu (E)
 • Saavutettava ja esteetön ympäristö (Y)
 • Yhteys ulos (Y)
 • Tarkoituksenmukaisten liikkumisen ja siirtymisen apuvälineiden käyttö (Y)
 • Oman rauhan mahdollistuminen (Y)
 • Mahdollisuus yhteisöllisyyteen (Y)
 • Turvallisuuden tunne (Y)
slide9

Osastoympäristön arviointi:

 • Arvioitavat pääkohteet:
 • Yksityisyys (E)
 • Liikkumismahdollisuus (E)
 • Osallisuus yhteisön toimintaan (Y)
 • Sosiaalinen vuorovaikutus toteutuu (Y)
 • Turvallisuus (Y)
 • Tarkoituksenmukaisten apuvälineiden saatavuus ja käyttö (Y)
 • Kuntouttava toiminta osastolla (Y)
 • Yhteys ulos ja pääsy osaston ulkopuolelle (Y)
 • WC tilojen sijainti ruokailutilan lähellä ja WC-tilojen varustus (Y)
slide10

Ikäihmisen ulospääseminen

 • Ulospääseminen oli yksi keskeinen ikäihmisten esille tuoma asia suoriutumisen ja osallistumisen vahvistajana
 • Liittyy myös kaikkiin kolmeen em. toimintaympäristöön yhtenä arvioinnin kohteena
 • Asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksien lisääminen
  • STM ja Kuntaliitto 2008: Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM:n julkaisuja 2008:3)
slide12

Tasapaino ja liikkuminen

Tukipinta

Painopiste

Siirtyminen

Päivittäiset toiminnot

Ohjattu harjoittelu

 • Yhdelläjalalla seisominen
 • Seisominen jalat peräkkäin
 • Jalan nostaminen portaalle
 • Kurkottaminen
 • Kääntyminen 360°
 • Siirtyminen asennosta toiseen
 • (Berg et al. 1989)
 • Lihasvoima
 • Nivelten liikkuvuus
 • Koordinaatio
 • Aistitoiminnat
slide13

Toimintojen rytmittäminen

Voimavarat - Tahto - Osallistuminen

“Hyvä tasapaino ja liikkumisen varmuus ovat elämänlaatua!”

YK:n kansainvälinen ikäihmisten vuosi 1999

slide15

Lähiympäristön toimintatarjoumien määrä ja toiminnan helppous: Toiminnan (ulkoilun) helppous huono hyvä

v

a

h

v

a

t

Ih-mi-sen

voi-ma-

va-

rat

h

a

u

r

a

a

t

Kuvio 1. Nelikenttämallin avulla ihmisen ja ympäristön yhteensopivuuden tarkastelua

mukaillen Jokiniemi 2007 ja Kyttä 2003.

slide17

Selvitys apuvälineiden käytöstähaastateltu ja havainnoitu 32 apuvälinettä käyttävää asukasta

 • KÄYTÖSTÄ TULEVA HYÖTY
 • mahdollistavat itsenäisen suoriutumisen
 • mahdollistaa liikkumisen ja parantaa liikkumisvarmuutta niin sisällä kuin ulkonakin
 • aktivoivat ja motivoivat suoriutumiseen ja osallistumiseen
 • suojaa ja estää loukkaantumiselta
 • säästää hoitajaresursseja
 • KÄYTTÖÄ ESTÄVÄT TEKIJÄT
 • muistamattomuus
 • muuttunut toimintakyky
 • ympäristön vaihdos ja apuvälinetarpeen muutos eivät kohtaa
 • apuväline ei ole kunnossa, sopivan kokoinen tai tarkoituksenmukainen
 • tilojen ahtaus ja esteellisyys
 • tarvittavaa apuvälinettä ei saatavilla ko. osastolla
 • apuvälineen käyttö on työlästä hoitajille
slide18

ApuvälinekokeilutViscoflex tyynyt ja Rhea Azalea Assist pyörätuolithavainnoitu ja haastateltu apuvälineitä käyttäneitä (16 henkeä); asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia

 • Oikein valitulla apuvälineellä voidaan vaikuttaa asiakkaan suoriutumiseen ja osallistumiseen
  • istuma-asento
 • Hyvän apuvälineen ominaisuuksia
  • helppokäyttöinen ja helposti liikuteltava
  • hyvät säätömahdollisuudet
  • selkeä käyttöohje
  • suunnittelussa huomioitu avustajan tarve
 • Käyttöä estäviä ja rajoittavia tekijöitä
  • sopimattomuus juuri ko asiakkaalle
  • tilojen ahtaus
  • apuvälineen tekniset ominaisuudet
  • käyttäjän perehtymättömyys käyttöohjeisiin, välineen ominaisuuksiin ja oikeaan käyttöön
slide20

Yksilöllisiin merkityksiin liittyviä näkökulmia

- toimintaterapeuttiopiskelijat haastattelivat ja havainnoivat asiakkaita sekä haastattelivat henkilökuntaa

- kuvaukset ovat opiskelijoiden raporteista